הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - משמעות שם האדם

הרב עופר שרביט

אלו שמות אינם מומלצים כלל? מדוע עשיו וישמעאל הם שמות נאים? הרב עופר שרביט בקטע קצר ומחכים על המשמעות המסתתרת מאחורי שמות האדם