הרב ברוך רוזנבלום

למה נגנז ספר הרפואות? - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

האם במדבר הקריבו קורבן פסח? מהו הגיל הראוי לצאת לפנסיה? למה נגנז ספר הרפואות ואיזו סגולה טמונה בהקרבת קורבן הפסח?