הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - יותר למטה יותר גבוה

הרב אליהו עמר

לדברי הגמרא שמשון היה נכה בשתי רגליו, אם כן כיצד באה לידי ביטוי גבורתו? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת על דמותו המופלאה של שמשון הגיבור