הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - אמון הדדי

הרב יוסף בן פורת

מה ניתן ללמוד מפרשת "אשה סוטה" בתורה? הרב יוסף בן פורת על החשיבות העצומה שהיהדות נותנת לאמון ההדדי בין בעל לאשתו.