הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - הכל זה מלמעלה

הרב יוסף בן פורת

האם אנחנו באמת בעלי בחירה חופשית, או שמא התוצאה במציאות כבר נקבעה מראש? הרב יוסף בן פורת מסביר כיצד עלינו לפרש את כל המתרחש בעולם במשקפי אמונה