הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - הכנה לשבועות

הרב חיים זאיד

כיצד זכה הרב זאיד ב-30 מיליון פאונד? מדוע השם זימן לרשב"י דווקא חרובים? מדוע נוהגים ללמוד כל הלילה תורה? הרב חיים זאיד בהרצאה מרתקת לכבוד שבועות