הרב ראובן אלבז

הרב ראובן אלבז - הכנה לפסח

הרב ראובן אלבז

אלו מצוות מקיימים בליל ההסדר? האם ההכנות לחג נחשבות מצוה בפני עצמה? הרב ראובן אלבז מכין אותנו לקראת ליל הסדר