הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - לשמוח תמיד

הרב עופר שרביט

מה הסוד שפותר את כל הבעיות של האדם? הרב עופר שרביט ברצאה שתשנה לכם את ההסתכלות על החיים