x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - הנסיך האבוד

הרב אליהו עמר

 כל הניסים שאירעו בהר סיני, במה הם נחוצים לצורך מעמד קבלת התורה? הרב אליהו עמר בהרצאה מרתקת על המאורע שמהווה אחד מאבני הדרך של עם ישראל, מעמד הר סיני

לרכישת ספרו החדש של הרב אליהו עמר, לחצו כאן.

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,050 --> 00:00:10,200
בפרשת יתרו מספרת התורה
על אחד המאורעות

2
00:00:10,230 --> 00:00:12,200
.שהם אבני הדרך של עם ישראל

3
00:00:12,640 --> 00:00:16,740
כל החיים שלנו היום מתנהלים
.על פי אותו המאורע

4
00:00:17,160 --> 00:00:19,980
,התורה מספרת על מעמד הר סיני

5
00:00:20,570 --> 00:00:23,770
שבמעמד הר סיני
.הקב"ה נתן את התורה

6
00:00:24,080 --> 00:00:26,450
,חמישים יום אחרי יציאת בני ישראל ממצרים

7
00:00:26,910 --> 00:00:31,770
בזמן הזה, בורא עולם הביא אותם
להר סיני

8
00:00:32,180 --> 00:00:34,760
,ולמעשה הוריד תורה מן השמיים

9
00:00:35,130 --> 00:00:37,570
,שהתורה הזו, על פי הגמרא במסכת שבת

10
00:00:38,060 --> 00:00:40,190
קדמה לבריאת העולם

11
00:00:41,020 --> 00:00:42,950
.ב-974 דורות

12
00:00:43,930 --> 00:00:48,100
."דוד המלך כותב: "דבר ציווה לאלף דור

13
00:00:48,180 --> 00:00:50,320
.דבר" זה דיבורו של הקב"ה"

14
00:00:50,980 --> 00:00:53,100
.ציווה למתי? לאלף דור

15
00:00:53,540 --> 00:00:59,900
בואו נעשה חשבון: מבריאת העולם
.ועד מתן תורה חלפו 26 דורות

16
00:01:00,190 --> 00:01:01,260
:החשבון הוא פשוט

17
00:01:01,860 --> 00:01:04,570
 – מהאדם הראשון ועד נוח
.עשרה דורות

18
00:01:04,930 --> 00:01:07,520
.מנוח ועד אברהם – עוד עשרה דורות

19
00:01:07,540 --> 00:01:08,950
.כמה הגענו? 20

20
00:01:09,290 --> 00:01:10,130
?מה נותר

21
00:01:12,110 --> 00:01:19,620
,מה שנותר כרגע זה אברהם
,יצחק, יעקב, לוי – הבן של יעקב

22
00:01:19,990 --> 00:01:22,720
,קהת – שהיה הבן של לוי

23
00:01:23,210 --> 00:01:26,610
,ועמרם – שהיה הבן של קהת

24
00:01:26,860 --> 00:01:29,530
,והגענו למשה רבנו
.שזה הדור ה-26

25
00:01:30,040 --> 00:01:35,570
כך שיוצא שמשה רבנו הוא זה
.שנמצא בדור ה-26 ונותן התורה

26
00:01:36,280 --> 00:01:40,610
יצירת התורה הייתה 974 דורות
.לפני בריאת העולם

27
00:01:40,910 --> 00:01:43,970
.אז 974 ועוד 26 יוצא אלף

28
00:01:44,370 --> 00:01:47,420
."אומר דוד המלך: "דבר ציווה לאלף דור

29
00:01:47,960 --> 00:01:52,340
מוריי ורבותיי, מתן תורה
זה אחד הגילויים הגדולים ביותר

30
00:01:52,350 --> 00:01:53,480
.שהיו בהיסטוריה

31
00:01:53,790 --> 00:01:56,150
...אין עוד דת אחת בעולם

32
00:01:57,220 --> 00:02:00,110
,יש הרבה דתות
אין דת אחת בעולם

33
00:02:00,370 --> 00:02:06,560
,שטוענת לגילוי של הבורא
.גילוי אלוקי קבל עם ועדה

34
00:02:07,310 --> 00:02:12,480
 – כל הדתות מספרות על אדם אחד
.איש קדוש, גילויים, עניינים

35
00:02:12,930 --> 00:02:15,940
הן תולות את הדת שלהן

36
00:02:16,500 --> 00:02:18,890
.בהתגלות רוחנית לאדם אחד

37
00:02:19,570 --> 00:02:21,840
.אגב, ככה זה התחיל גם בעם ישראל

38
00:02:22,740 --> 00:02:25,750
.האלוקים התגלה למשה רבנו ודיבר איתו

39
00:02:26,120 --> 00:02:27,840
.אמר לו: שמע, לך תגאל את עם ישראל

40
00:02:28,250 --> 00:02:31,470
.אמר לו משה רבנו: הם לא יאמינו לי
.העם שלי זה עם חכם

41
00:02:31,900 --> 00:02:34,940
,אם אני אבוא, אספר להם סיפורים
.יגידו לי: אולי אתה המצאת את זה

42
00:02:35,480 --> 00:02:36,460
.אמר לו: אתה צודק

43
00:02:36,820 --> 00:02:38,460
,אתה תוציא את עם ישראל ממצרים

44
00:02:38,960 --> 00:02:43,000
ובהוציאך את העם ממצרים"
."תעבדון את האלוקים על ההר הזה

45
00:02:43,690 --> 00:02:47,380
פה, כולם, מיליונים של בני אדם
יראו את הגילוי עכשיו

46
00:02:47,400 --> 00:02:50,910
שלי ושלך, יראו את הגילוי הזה
לפני קבל עם ועדה

47
00:02:51,580 --> 00:02:55,580
ואז כולם יאמינו
.שהתורה אמת, משה אמת ותורתו אמת

48
00:02:56,030 --> 00:02:59,030
זה דבר שאין דת בעולם
.שטוענת דבר כזה

49
00:02:59,760 --> 00:03:02,050
רק בעם ישראל
,יש לנו מסורת מאב לבן

50
00:03:02,060 --> 00:03:04,000
.ואב לא ישקר את בנו
ויש עוד הרבה חוליות

51
00:03:04,430 --> 00:03:06,480
שמחזקות את העניין הזה
.של מתן תורה

52
00:03:06,950 --> 00:03:10,610
אבל כרגע דווקא בשיעור הזה
מה שהייתי רוצה להתמקד

53
00:03:11,190 --> 00:03:15,230
.זה להציג שתי שאלות

54
00:03:16,170 --> 00:03:20,070
.שאלה אחת היא שאלה די עממית, מוכרת

55
00:03:20,400 --> 00:03:26,410
,אני משער לעצמי שאם לא שאלתם את עצמכם
.אז אי פעם נשאלתם את השאלה הזו

56
00:03:26,770 --> 00:03:30,700
.השאלה השנייה היא קצת יותר מחשבתית

57
00:03:31,350 --> 00:03:33,300
.בואו נתחיל מהשאלה המחשבתית

58
00:03:33,340 --> 00:03:36,010
.נלך מהמחשבה – מהקל אל הקשה

59
00:03:37,030 --> 00:03:41,970
התורה מספרת שבמתן תורה
,היה נס שליווה את מתן תורה

60
00:03:42,530 --> 00:03:45,740
."וכל העם רואים את הקולות"

61
00:03:46,180 --> 00:03:50,460
.הרי קול אף אחד לא רואה
,גלי קול שאני מדבר זה מגיע לאוזניים

62
00:03:50,490 --> 00:03:51,970
.לא ניתן לראות גלי קול

63
00:03:52,840 --> 00:03:56,300
."ובתורה כתוב: "וכל העם רואים את הקולות

64
00:03:56,690 --> 00:03:59,800
.זאת אומרת שראו את הדיבורים

65
00:04:00,480 --> 00:04:04,080
,הדיבור של הקב"ה היה בצורת ראייה
.הוא לא היה בצורת שמיעה

66
00:04:04,810 --> 00:04:07,900
רש"י מביא במקום בשם המכילתא
:שהיה מצב הפוך

67
00:04:08,440 --> 00:04:12,150
שאת המראות שמעו
.ואת הקולות ראו

68
00:04:13,210 --> 00:04:15,220
...עכשיו, זה נס יפה מאוד, כן? אני

69
00:04:15,910 --> 00:04:18,200
.אני באופן אישי מתרשם מזה עמוקות

70
00:04:18,650 --> 00:04:21,400
השאלה היא מה זה נוגע
.לעצם מתן תורה

71
00:04:22,160 --> 00:04:24,090
.עכשיו עושים מתן תורה

72
00:04:24,490 --> 00:04:27,610
כל נס שעושים במתן תורה
.צריך להיות קשור הרי לעניין

73
00:04:27,650 --> 00:04:30,870
?זה לא סתם, איך אומרים
.לדחוף ניסים שיהיו הרבה ניסים

74
00:04:31,320 --> 00:04:34,160
,כמו ששמים הרבה טחינה
,אני יודע מה? בפלאפל

75
00:04:34,170 --> 00:04:35,180
.שיהיה הרבה, שיהיה

76
00:04:35,800 --> 00:04:40,300
.אם יש נס, יש לו הקשר למתן תורה

77
00:04:40,970 --> 00:04:44,580
,מה הקשר? מה הנס הזה
?בוא נגיד ככה, נחוץ למתן תורה

78
00:04:45,420 --> 00:04:48,210
?שכל העם במקום לשמוע, יראו

79
00:04:48,950 --> 00:04:50,070
?מה זה כל כך נחוץ

80
00:04:51,060 --> 00:04:53,240
:דבר נוסף בכיוון ההפוך

81
00:04:53,680 --> 00:04:57,940
– כתוב שהקב"ה – זה מדרש רבא

82
00:04:58,290 --> 00:05:03,790
,כשבורא עולם דיבר
.אז כל הבריאה כולה דממה, הייתה דממה

83
00:05:04,050 --> 00:05:10,570
,"כשבורא עולם אמר "אנוכי ה' אלוקיך
,אז עוף לא צייץ ושור לא געה

84
00:05:10,580 --> 00:05:12,200
.בקיצור, הייתה דממה בעולם

85
00:05:12,610 --> 00:05:18,100
– אפילו גלי הים
שבדרך כלל זזים בגלל הרוח שמנשבת

86
00:05:18,480 --> 00:05:21,240
– אז הגלים קצת זזים
.העולם עמד

87
00:05:21,800 --> 00:05:26,540
,כל הבריאה כולה קפאה ולא זזה
שום דבר לא זז

88
00:05:26,890 --> 00:05:28,440
.כשהקב"ה נתן את התורה

89
00:05:29,010 --> 00:05:30,090
?השאלה היא בשביל מה

90
00:05:30,780 --> 00:05:34,430
?גם הנס הזה, מה
.אותה שאלה, אני חוזר רק מזווית אחרת

91
00:05:34,780 --> 00:05:36,430
?אותה שאלה: מה צריך את הנס הזה

92
00:05:36,730 --> 00:05:38,610
?מה זה נוגע לעצם מתן תורה

93
00:05:38,940 --> 00:05:42,450
,"מה זה נוגע ל"אנוכי ה' אלוקיך
?שאמר הקב"ה

94
00:05:42,880 --> 00:05:44,130
?מה צריך להוסיף את הנס הזה

95
00:05:44,520 --> 00:05:46,680
,היו עוד ניסים, אגב
.שזה מובן

96
00:05:47,040 --> 00:05:50,330
,"כתוב שכשהקב"ה אמר "אנוכי ה' אלוקיך
.פרחה נשמתם

97
00:05:50,830 --> 00:05:55,920
אוקיי, אז כתוב שהקב"ה הוציא
.טל של תחייה מגן עדן והחיה אותם

98
00:05:56,330 --> 00:06:00,200
אז אתה מבין מה הקשר
בין הנס לבין האירוע לבין מתן תורה

99
00:06:00,770 --> 00:06:03,820
ולא סתם דחפו פה
.טל של גן עדן או ריחות גן עדן

100
00:06:04,550 --> 00:06:08,650
,קרה פה שאנשים התעלפו
,פרחה נשמתם מעוצמת המעמד

101
00:06:08,950 --> 00:06:11,980
.אז בורא עולם החיה אותם
.אז הוא מבין: הנס הזה קשור לעניין

102
00:06:12,380 --> 00:06:14,760
:אבל מה קשור לעצם מתן תורה

103
00:06:15,150 --> 00:06:17,880
?א', שראו את הקולות

104
00:06:18,330 --> 00:06:22,220
ב', מה קשור לעצם מתן תורה

105
00:06:22,380 --> 00:06:24,520
,שהיה צריך לעשות את כל העולם דממה

106
00:06:25,420 --> 00:06:28,180
:שום דבר בבריאה לא נע, לא זז

107
00:06:28,200 --> 00:06:32,850
,לא עלים, לא בעלי חיים
.לא עופות, שום דבר

108
00:06:32,880 --> 00:06:36,200
פשוט הביאו את הבריאה
,למצב של דומם, הכול

109
00:06:36,510 --> 00:06:38,650
.בשעה שהקב"ה נתן את התורה

110
00:06:39,390 --> 00:06:43,290
,שתי השאלות... למעשה זו שאלה אחת
,העיקרון פה... רק שתי דוגמאות

111
00:06:43,300 --> 00:06:44,410
.אבל השאלה היא שאלה אחת

112
00:06:45,980 --> 00:06:48,330
השאלה הזו דורשת בירור
.ודורשת הבנה

113
00:06:48,690 --> 00:06:53,510
יש עוד שאלה: כשהקב"ה נתן את התורה
,בעשרת הדיברות, הדיבר הרביעי

114
00:06:53,980 --> 00:06:56,420
:שם הקב"ה אומר
,"זכור את יום השבת לקודשו"

115
00:06:56,450 --> 00:06:57,780
."שמור את יום השבת לקודשו"

116
00:06:58,160 --> 00:07:01,920
.שהקב"ה ציווה אותנו לשמור את יום השבת

117
00:07:02,600 --> 00:07:05,650
.ופה השאלה היא שאלה כבר יותר פשוטה
.אני לא צריך את השבת

118
00:07:06,220 --> 00:07:10,820
הרבה פעמים בשבת יש לך כמו
,שעות מתות כאלו

119
00:07:11,160 --> 00:07:14,520
שאתה אומר: שמע, אם היה אפשר
,לקפוץ פה עם הרכב למרכזון

120
00:07:14,900 --> 00:07:17,270
.תאמין לי, הייתי מנצל את הזמן יופי

121
00:07:17,600 --> 00:07:22,420
?או מה הבעיה להדליק אור בשבת
,אני מביא פה שאלות בנאליות, שאלות פשוטות

122
00:07:22,450 --> 00:07:26,570
:אבל הרבה אנשים לפעמים שואלים את עצמם
?למה אסור להדליק אור בשבת

123
00:07:27,340 --> 00:07:29,930
.פעם אני מבין
פעם באמת להדליק אור

124
00:07:30,320 --> 00:07:32,880
זה לקחת אבנים, להקיש אותן
,אחת בשנייה

125
00:07:33,490 --> 00:07:37,220
?פרויקט, איך אומרים
.שרפת חצי יום כדי להדליק נר

126
00:07:37,800 --> 00:07:41,200
,אבל היום, בימינו
,אתה מגיע, מדליק את המצת

127
00:07:41,220 --> 00:07:43,900
,הגז נדלק צ'יק צ'ק
.הכול היום אלקטרוני

128
00:07:44,220 --> 00:07:47,310
,אתה מגיע, לוחץ פה משהו
,מחייג בטלפון

129
00:07:47,470 --> 00:07:50,890
,זה לא פעם ללכת
אני יודע מה? לבית הדואר המרכזי של העיר

130
00:07:51,230 --> 00:07:53,980
?כדי... אני יודע מה
.לשלוח איזו טלגרמה

131
00:07:54,220 --> 00:07:57,740
.אני מבין, זה לא מתאים לשבת
.אלה דברים מורכבים, אלה דברים כבדים

132
00:07:58,350 --> 00:08:01,800
,פעם זה היה לנסוע בסוס ועגלה
,זה באמת סיפור מורכב

133
00:08:01,820 --> 00:08:05,350
,אבל היום אתה מגיע
.כל חכם נכנס לרכב, מתניע, נוסע

134
00:08:05,820 --> 00:08:09,450
?מה העניין? מה
?למה לחנוק אותנו

135
00:08:09,660 --> 00:08:13,450
,אם לא התארגנתי טוב ביום שישי
.אני הולך להיתקע בשבת

136
00:08:13,930 --> 00:08:17,520
,למה? תעשה, תבשל
,אוכל חם, הכול טרי

137
00:08:17,800 --> 00:08:19,400
.אפשר להדליק, לכבות את האור

138
00:08:19,690 --> 00:08:22,940
מה הרעיון שמסתתר
?מאחורי שביתת יום השבת

139
00:08:23,430 --> 00:08:26,280
:או יותר נכון, בואו נשאל
?מהי מטרת השבת

140
00:08:26,290 --> 00:08:28,820
באמת השאלה הזו היא שאלה פשוטה

141
00:08:29,330 --> 00:08:35,380
ואם... אני משער לעצמי שחלק פה מהציבור
.או ששאל את עצמו או שנשאל

142
00:08:35,740 --> 00:08:37,880
,לפעמים אנשים שלא שומרי תורה ומצוות

143
00:08:38,280 --> 00:08:41,350
ובאמת, באמת ובתמים רוצים להבין
,על מה כל הבלגן

144
00:08:41,390 --> 00:08:43,450
?מה הסיפור באמת להדליק אור בשבת

145
00:08:43,820 --> 00:08:45,620
– לגשת להדליק, לכבות
?מה הבעיה

146
00:08:46,030 --> 00:08:48,290
.אז השאלה הזו היא שאלה יחסית פשוטה

147
00:08:48,660 --> 00:08:52,040
אנחנו גם על הנקודה הזו
נשתדל לתת התייחסות

148
00:08:52,540 --> 00:08:54,040
,ונראה דבר מאוד מעניין

149
00:08:54,410 --> 00:08:58,880
שיש קשר בין השאלות הראשונות ששאלנו
דווקא לבין הדיבר הרביעי

150
00:08:58,920 --> 00:09:00,380
,ולכל הדיברות כולם כמובן

151
00:09:00,770 --> 00:09:03,550
.שהקב"ה מקשר את הדברים גם יחד

152
00:09:04,060 --> 00:09:05,830
,אז אם זה ככה
.אז בואו נצא לדרך

153
00:09:06,070 --> 00:09:09,860
שתי הקדמות אני רוצה לתת
.לפני שאני אתייחס לשאלה ששאלנו

154
00:09:09,920 --> 00:09:11,540
השאלה הראשונה, בואו נחזור

155
00:09:11,810 --> 00:09:13,540
עוד פעם, אתם זוכרים
:מה השאלה הראשונה

156
00:09:13,890 --> 00:09:17,140
למה הקב"ה הדמים את כל העולם כולו

157
00:09:17,320 --> 00:09:19,420
?ולמה ראו את הקולות

158
00:09:19,440 --> 00:09:23,650
?מה הנס הזה נחוץ לעצם מתן תורה

159
00:09:24,090 --> 00:09:26,240
.אז שתי הקדמות לפני התשובה

160
00:09:26,820 --> 00:09:28,610
.הקדמה ראשונה קצרה ופשוטה

161
00:09:28,630 --> 00:09:30,670
,הקדמות קצרות
.אבל כדי לתת לנו את הרקע

162
00:09:31,170 --> 00:09:32,670
?מה ההבדל בין שמיעה לראייה

163
00:09:34,930 --> 00:09:40,790
ראייה היא שאתה רואה דבר
,שהוא דבר כוללני, דבר כללי

164
00:09:41,110 --> 00:09:42,960
.תמונה שהיא תמונה מושלמת

165
00:09:43,330 --> 00:09:47,300
שאדם רואה דבר
.שהוא דבר מושלם, זו הראייה

166
00:09:47,340 --> 00:09:51,360
למשל, בראייה אני יכול לראות
.הרבה פרטים

167
00:09:51,640 --> 00:09:55,330
,יושב פה ראובן, שמעון, לוי, יהודה
יששכר, אני רואה פה את כולם יחד

168
00:09:55,890 --> 00:09:58,540
.אז במכה אחת אני רואה את כולם

169
00:09:58,820 --> 00:10:03,740
לכן אומרים לפעמים: תמונה אחת שווה
.יותר מאלף מילים

170
00:10:04,050 --> 00:10:05,430
?למה יותר מאלף מילים

171
00:10:06,280 --> 00:10:09,090
.כי שמיעה היא בדיוק להפך

172
00:10:10,020 --> 00:10:11,530
:שמיעה היא צירוף

173
00:10:12,100 --> 00:10:15,760
אני אומר מילה
,ואחרי זה אני אומר עוד מילה

174
00:10:16,480 --> 00:10:21,440
,ואנחנו, עם כוח השמיעה והזיכרון
,מצרפים מילה למילה

175
00:10:21,500 --> 00:10:25,490
– משפט למשפט, רעיון לרעיון, נושא לנושא

176
00:10:25,870 --> 00:10:27,490
.מקבלים עכשיו את המכלול

177
00:10:27,960 --> 00:10:31,990
זאת אומרת, לפעמים כשבן אדם
,רוצה להסביר משהו

178
00:10:32,490 --> 00:10:34,020
.הוא יכול להשמיע אותו

179
00:10:34,370 --> 00:10:35,940
?הוא יכול להגיד: אתה יודע מה
.עזוב, חבל על המילים

180
00:10:35,980 --> 00:10:36,750
.בוא, אני אראה לך תמונה

181
00:10:37,610 --> 00:10:43,620
,ואז כשאתה מראה תמונה
,בבת אחת אתה מקבל את כל ההיקף

182
00:10:44,300 --> 00:10:46,560
.אבל אתה לא מקבל את כל העומק

183
00:10:47,460 --> 00:10:48,730
.תמונה היא דבר שטחי

184
00:10:49,610 --> 00:10:53,330
– כשאני נותן הסבר לתמונה
.פה זה מושלם

185
00:10:53,900 --> 00:10:57,280
.יש תמונה, אתה רואה את כל ההיקף
:עכשיו, בוא אני אסביר לך

186
00:10:57,810 --> 00:11:00,490
זה, הדבר הזה, המשמעות שלו
.היא כזו וכזו

187
00:11:01,060 --> 00:11:04,440
ואתה צריך לצרף עכשיו
,נתון לנתון, דבר לדבר

188
00:11:04,810 --> 00:11:10,640
ואז המראה נותן לך ממד
.שהוא ממד עמוק יותר

189
00:11:10,950 --> 00:11:14,270
,אז אם נרצה לסכם
?מה באמת ההבדל בין שמיעה לראייה

190
00:11:14,550 --> 00:11:15,810
,שמיעה היא דבר מאוד שטחי

191
00:11:16,970 --> 00:11:19,870
,ראייה... סליחה
,ראייה היא דבר מאוד שטחי

192
00:11:20,130 --> 00:11:22,670
.שמיעה היא העומק של הדבר

193
00:11:23,170 --> 00:11:29,810
אבל השמיעה היא דורשת ממך יותר סבלנות
.להבין מילה ועוד מילה, משפט ועוד משפט

194
00:11:30,060 --> 00:11:33,890
.הצירוף ייצור לך את ההבנה המעמיקה

195
00:11:35,050 --> 00:11:36,510
.זה ההבדל בין שמיעה לראייה

196
00:11:36,800 --> 00:11:41,210
,לכן כשהקב"ה פונה אלינו
."הוא אומר לנו: "שמע ישראל

197
00:11:42,040 --> 00:11:43,080
?"מה זה "שמע ישראל

198
00:11:43,530 --> 00:11:46,300
.יכול להיות שמה שאתה רואה זו טעות

199
00:11:46,630 --> 00:11:48,910
,שים ידיים על העיניים
.תכסה את העיניים, עזוב

200
00:11:49,140 --> 00:11:52,490
לפעמים הראייה שאתה רואה
.היא ראייה מוטעית

201
00:11:52,970 --> 00:11:56,850
,תפעיל את השמיעה
.תצרף דבר לדבר, תראה פה את הסיפור

202
00:11:56,930 --> 00:11:58,990
.תשמע אותו יותר לעומק

203
00:11:59,360 --> 00:12:04,160
למשל, כשאני מדבר עם בן אדם
ואני רוצה להבין אם הוא באמת הבין

204
00:12:04,180 --> 00:12:07,610
,את מה שאני אומר
?אז אני אומר לו "שמעת אותי?" נכון

205
00:12:07,950 --> 00:12:10,560
."מה הכוונה? לא "ראית אותי
"?מה אני אומר? "שמעת אותי

206
00:12:11,240 --> 00:12:14,940
אתה שומע? האם השמיעה הזו
?היא הבנה פנימית, הבנה מעמיקה

207
00:12:15,620 --> 00:12:17,440
.ככה פותחת למעשה פרשת יתרו

208
00:12:17,950 --> 00:12:20,840
."וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה"

209
00:12:21,260 --> 00:12:24,780
?"למה כתוב "וישמע יתרו
...התשובה היא: היחידי ש

210
00:12:25,050 --> 00:12:30,730
כולם שמעו הרי על קריעת ים סוף
,ומלחמת עמלק ועשרת המכות

211
00:12:31,470 --> 00:12:37,250
,אבל יתרו, ההבדל בינו לבין כולם
,שהוא שמע והפנים את מה שהוא שמע

212
00:12:37,600 --> 00:12:41,830
:הוא צירף נתון לנתון ואמר
."עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים"

213
00:12:42,410 --> 00:12:46,360
זאת אומרת, ההבנה שלו הגיעה
.כתוצאה מצירוף הדברים

214
00:12:46,450 --> 00:12:50,090
,פרעה רואה את המכות
,חווה את זה על הבשר שלו

215
00:12:51,220 --> 00:12:53,000
.לא מבין, לא נכנס

216
00:12:53,470 --> 00:12:59,360
,יתרו לא באזור, נמצא, אפשר להגיד
למעלה מ-1,000 קילומטר מאזור המכות

217
00:12:59,840 --> 00:13:01,560
,והוא שומע את הסיפור של הדברים

218
00:13:02,000 --> 00:13:04,760
:הוא מצרף אחד ועוד אחד, אומר
.תשמע, זה הבורא

219
00:13:05,340 --> 00:13:07,700
אמר יתרו: אני עבדתי
,את כל האלוהים בעולם

220
00:13:08,050 --> 00:13:11,720
אבל האלוהים הזה
,הוא גדול מכל אותם האלוהים

221
00:13:11,750 --> 00:13:15,460
.יותר מכל אותם עובדי עבודה זרה
.זו שמיעה, זה המושג לשמוע

222
00:13:15,970 --> 00:13:18,830
,לכן כשאנחנו מדברים על אהבת השם

223
00:13:19,220 --> 00:13:21,500
אתה אומר: "שמע ישראל
."ה' אלוקינו ה' אחד

224
00:13:21,880 --> 00:13:24,630
,דיברנו על זה כמה וכמה פעמים
?על רבי עקיבא, נכון

225
00:13:25,070 --> 00:13:28,560
דיברנו שרבי עקיבא
,כשסרקו את בשרו במסרקות של ברזל

226
00:13:29,520 --> 00:13:32,090
?מה הוא ראה
.מישהו מתעלל בו

227
00:13:32,690 --> 00:13:36,180
?מה הוא עשה באותו המעמד
."קרא "שמע ישראל

228
00:13:36,560 --> 00:13:37,390
?מה הרעיון

229
00:13:37,760 --> 00:13:40,730
:אמר רבי עקיבא
למרות שאני רואה כרגע

230
00:13:40,740 --> 00:13:42,380
,משהו נגד מציאות הבורא

231
00:13:42,700 --> 00:13:44,660
,אני מכסה
,שם ידיים על העיניים

232
00:13:44,970 --> 00:13:48,010
,מכסה את הראייה ומפעיל את השמיעה

233
00:13:48,320 --> 00:13:49,880
:מפעיל את הרובד האמיתי

234
00:13:50,090 --> 00:13:53,290
– "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"
.הכול אחדותו יתברך

235
00:13:53,760 --> 00:13:56,630
.זו המהות בין שמיעה לראייה

236
00:13:56,820 --> 00:13:58,140
.הקדמה ראשונה הסתיימה

237
00:13:59,150 --> 00:13:59,920
:הקדמה שנייה

238
00:14:01,050 --> 00:14:04,180
העולם כולו יש לו מטרה
.ויש לו תכלית

239
00:14:04,960 --> 00:14:08,310
צריך לדעת שבורא עולם
.ברא את העולם, זה לא סתם

240
00:14:08,390 --> 00:14:14,190
כל בורג שיש פה בעולם
,הוא מביא אותנו לקראת איזושהי מטרה מסוימת

241
00:14:14,560 --> 00:14:17,240
,לקראת איזושהי תכלית
.תכלית הבריאה

242
00:14:17,660 --> 00:14:20,380
.לבורא עולם יש תכלית
?מה התכלית של הבריאה

243
00:14:20,790 --> 00:14:25,240
"...אז הקב"ה אומר: "כל מה
,כתוב גם משנה באבות

244
00:14:25,630 --> 00:14:31,640
כל מה שברא הקב"ה בעולמו"
."לא בראו אלא לכבודו

245
00:14:31,890 --> 00:14:34,030
?שימו לב, מה מטרת הבריאה

246
00:14:34,480 --> 00:14:38,440
.גילוי כבוד שמיים
.זה הרעיון

247
00:14:38,820 --> 00:14:46,120
כל הנברא בשמי – לכבודי"
."בראתיו, ייצרתיו, אף עשיתיו

248
00:14:46,210 --> 00:14:47,170
.כך אומר הפסוק

249
00:14:47,620 --> 00:14:51,040
זאת אומרת, כל מטרת הבריאה
.היא לגלות כבוד שמיים

250
00:14:51,530 --> 00:14:54,000
,אז אם זה ככה
,אם יש פה איזה עלה

251
00:14:54,450 --> 00:14:57,310
,אם יש כאן איזה, אני יודע מה
– איזה בעל חיים

252
00:14:57,750 --> 00:15:02,520
לכל אחד מהנוכחים בעולם
הוא חלק, הוא חוליה

253
00:15:03,020 --> 00:15:05,140
,שמגלה כבוד שמיים בעולם

254
00:15:05,410 --> 00:15:06,700
.מגלה את הקב"ה

255
00:15:07,330 --> 00:15:10,260
.בואו ניתן למשל דוגמה
.דוגמה, אני אתן דוגמה פשוטה

256
00:15:11,270 --> 00:15:14,680
,הדוגמה הזו, כמו שאומרים
.זוהי סטירת לחי לאבולוציה

257
00:15:15,480 --> 00:15:17,920
יש עוד הרבה סטירות לחי
,לכל מה שקשור לאבולוציה

258
00:15:18,360 --> 00:15:19,250
.תורת ההתפתחות

259
00:15:20,130 --> 00:15:24,620
האבולוציה טוענת שהעולם נברא
...בדרך מקריות, זה לא

260
00:15:24,630 --> 00:15:27,510
.אין בורא, זה לא משהו
?זה הכול, אתה יודע, ככה, איך אומרים

261
00:15:27,530 --> 00:15:31,290
העניינים מתגלגלים איך שהתגלגל
.והתגלגל יפה דווקא, כמו שאומרים

262
00:15:31,650 --> 00:15:35,260
תראה באיזה עולם נחמד
.אנחנו נמצאים

263
00:15:35,840 --> 00:15:38,700
,מבחינה הגיונית זה נסתר מכל הכיוונים

264
00:15:39,530 --> 00:15:41,880
.אבל גם מבחינה מדעית

265
00:15:42,530 --> 00:15:43,930
:איך מסבירים את הדבר הבא

266
00:15:44,720 --> 00:15:50,350
.ישנו פרפר מאוד מיוחד
,הפרפר הזה, ברגע שהוא פורס כנפיים

267
00:15:51,560 --> 00:15:55,290
יש לו על כנף אחת עין
כמו של ינשוף

268
00:15:55,910 --> 00:15:58,950
ובכנף השנייה עין שנייה
.כמו של ינשוף

269
00:15:59,720 --> 00:16:03,360
,כשאתה עובר מהצד ומסתכל

270
00:16:03,780 --> 00:16:07,900
אתה מתבונן, אתה רואה
.כאילו ינשוף מסתכל עליך

271
00:16:08,470 --> 00:16:12,630
,עכשיו, זה לא ינשוף
.זה בסך הכול פרפר שפרס את הכנפיים שלו

272
00:16:13,620 --> 00:16:16,870
,עכשיו, כתוצאה מכך
,מפריסת הכנפיים הזו

273
00:16:17,340 --> 00:16:21,960
,הרבה מאוד זוחלים, לטאות
– כל מיני כאלה תוקפי פרפרים

274
00:16:22,710 --> 00:16:25,200
,הם מפחדים מהינשוף
הינשוף הוא עוף דורסני

275
00:16:25,620 --> 00:16:28,570
,הוא דורס את כל החרקים האלו
.את כל הלטאות האלו

276
00:16:28,600 --> 00:16:30,260
?זה, איך אומרים
.זו העבודה שלו

277
00:16:30,900 --> 00:16:34,510
ברגע שהם באים לטרוף
,את הפרפר המסכן הזה

278
00:16:35,180 --> 00:16:36,790
הוא לא תמיד יכול להתחמק

279
00:16:36,940 --> 00:16:38,980
,אבל הוא, מה שהוא צריך לעשות
,הוא לא צריך לברוח

280
00:16:39,290 --> 00:16:41,830
הוא רק צריך לפרוס
את מניפת הכנפיים שלו

281
00:16:42,370 --> 00:16:44,940
,ואז המזיק, זה שבא לפגוע בו

282
00:16:45,340 --> 00:16:48,290
בורח ונעלם, כי הוא חושב שלפניו
.עומד כרגע ינשוף

283
00:16:48,800 --> 00:16:53,260
אף לטאה לא הייתה רוצה להיתפס
.לא במקור ולא בציפורניים של הינשוף

284
00:16:53,670 --> 00:16:55,500
,ואז הוא בורח
.והפרפר הזה ניצל

285
00:16:56,070 --> 00:16:57,030
,עכשיו, בואו תסבירו לי

286
00:16:58,260 --> 00:17:01,240
,אם באמת העולם נברא בצורה מקרית

287
00:17:01,900 --> 00:17:05,480
,מאיפה הפרפר, שהוא היה גולם

288
00:17:05,510 --> 00:17:07,640
הרי כל פרפר מתחיל כגולם, כזחל

289
00:17:08,190 --> 00:17:12,670
ולאט לאט הוא שמה מתפתחות לו
מוטות הכנפיים

290
00:17:12,980 --> 00:17:15,170
עד שהוא יוצא מזחל
.והופך להיות פרפר

291
00:17:15,890 --> 00:17:20,660
,אז מאיפה הזחל, הגולם הזה
ידע שהוא עתיד לצאת

292
00:17:21,310 --> 00:17:25,210
ויש בחוץ כל מיני בעלי חיים
?שצריכים לחסל אותו

293
00:17:26,390 --> 00:17:30,870
והוא גם ידע ממי בעלי החיים
...שרוצים לאכול אותו

294
00:17:31,300 --> 00:17:35,180
,מיהם בעלי החיים שהם מפחדים מהם
,מי התוקף שלו, מי האויב שלו

295
00:17:35,220 --> 00:17:36,530
.מי האויב של האויב שלו

296
00:17:37,330 --> 00:17:40,180
אלא פה הוא צריך לבצע
.שלושה מהלכים

297
00:17:40,600 --> 00:17:43,920
?ואל תשכחו שמדובר בפרפר, כן
?והוא גולם, כן

298
00:17:44,320 --> 00:17:47,870
.שהוא נמצא עדיין בתוך הסיבים שלו

299
00:17:48,560 --> 00:17:52,560
?מי נתן לו את הבינה ואת הדעה
,את האינטליגנציה של הפרפר

300
00:17:52,600 --> 00:17:54,750
.אנחנו יודעים מה רמת האינטליגנציה שלו

301
00:17:55,230 --> 00:17:56,950
.מגיע לרמה מאוד נמוכה

302
00:17:57,770 --> 00:18:00,000
.אלא מה? אלא אם כן התשובה היא אחת

303
00:18:00,500 --> 00:18:05,320
יש בורא, שהבורא אוחז
את כל מערכת השרשרת של המזון

304
00:18:06,170 --> 00:18:09,740
והוא, כדי להציל את הפרפר המסכן הזה
,מיד אלה שתוקפים אותו

305
00:18:10,390 --> 00:18:13,640
צייר לו בצורה מדהימה על הכנפיים

306
00:18:13,970 --> 00:18:17,180
את אלו, את הטורף של בעלי החיים
שרוצים לטרוף אותו

307
00:18:17,530 --> 00:18:19,180
.וכך הוא יצר לו סביבת הגנה

308
00:18:20,130 --> 00:18:23,360
זה מגלה, אתה פתאום רואה
שכל דבר בבריאה

309
00:18:23,750 --> 00:18:26,480
,מדבר אליך
.נותן לך כבוד שמיים

310
00:18:26,860 --> 00:18:29,400
.איזה בורא, איזו מערכת
אני לא מדבר, וזה יחסית

311
00:18:29,860 --> 00:18:31,400
מה שאמרתי לכם עכשיו
.זה דבר פרימיטיבי

312
00:18:32,330 --> 00:18:36,720
,יש מערכות פיזיקאליות
,שעד היום המדע שחוקר את זה

313
00:18:37,070 --> 00:18:39,410
אומר: אנחנו עוד לא מגיעים
.לממדים העמוקים

314
00:18:39,930 --> 00:18:43,490
,אין דבר כזה. איינשטיין, שאלו אותו
:פעם שאלו את איינשטיין

315
00:18:44,090 --> 00:18:46,110
?מה נמצא מעל האטמוספרה

316
00:18:46,980 --> 00:18:47,880
.אמר: יונוספרה

317
00:18:48,600 --> 00:18:51,080
?מה נמצא מעל היונוספרה
.סטרטוספרה-

318
00:18:51,710 --> 00:18:53,230
?מה נמצא מעל הסטרטוספרה

319
00:18:53,470 --> 00:18:56,560
אמר להם: מעל הסטרטוספרה
.מתחילה הדרך לבית הכנסת

320
00:18:56,860 --> 00:18:57,760
.זהו, זה נגמר

321
00:18:57,780 --> 00:19:00,880
,אז אם אתה שואל עכשיו מה ומה
.מפה אתה מגיע לבורא עולם

322
00:19:01,580 --> 00:19:05,510
,כמדומני, אם אני לא טועה
,היה הסיפור על רבי דב יפה

323
00:19:05,530 --> 00:19:08,470
,שנפטר עכשיו, לא מזמן
.המשגיח של כפר חסידים

324
00:19:09,450 --> 00:19:11,610
אני חושב שהוא לקה בליבו
לפני הרבה שנים

325
00:19:12,130 --> 00:19:13,550
,והוא היה צריך לעבור צנתור

326
00:19:14,420 --> 00:19:19,040
,איזושהי פעולה רפואית
.אבל לא תחת הרדמה כללית, בהכרה

327
00:19:19,970 --> 00:19:28,750
ובמהלך הפעולה הרפואית הוא שאל
?את הרופא, אמר לו: מה אתה עושה

328
00:19:29,310 --> 00:19:31,130
,דווקא הרופא הזה
מצא חן בעיניו לדבר איתו

329
00:19:31,140 --> 00:19:33,940
,כי יש עניין לשמור על ההכרה
.לראות שהוא לא מאבד את ההכרה

330
00:19:33,960 --> 00:19:37,540
,ככה... אמר לו: הנה הלב
,החדרים, העליות

331
00:19:37,570 --> 00:19:39,810
,זה, טה טם, פה, שם
התחיל להסביר לו

332
00:19:40,370 --> 00:19:44,820
:ותוך כדי. ואז הוא אומר לו
?תגיד לי, מה מפעיל את הלב

333
00:19:44,960 --> 00:19:46,930
?שריר, כן, מה גורם לשריר להתכווץ

334
00:19:47,610 --> 00:19:51,740
מה גורם לו כל פעם לעשות
?את פעולת ההתכווצות וההתרחבות

335
00:19:52,240 --> 00:19:55,640
:אז הוא אמר לו
,בלב יש מרכז חשמלי

336
00:19:55,890 --> 00:20:01,080
יש פעילות חשמלית בלב
.שמפעילה את השריר הזה שינוע

337
00:20:01,460 --> 00:20:03,950
,יש לך תחנת חשמל קטנה בתוך הלב

338
00:20:04,690 --> 00:20:06,200
.טבעית כמובן, הכול טבעי

339
00:20:06,940 --> 00:20:10,150
,אומר לו: ותגיד לי
?מי מפעיל את החשמל

340
00:20:11,650 --> 00:20:15,120
אמר לו: תעשה טובה, אל תשאל אותי
את השאלה הזו

341
00:20:15,160 --> 00:20:17,280
.כדי שאני לא אצטרך לענות לך את התשובה

342
00:20:17,980 --> 00:20:18,710
?הוא אומר לו: למה

343
00:20:18,950 --> 00:20:20,850
הוא אומר לו: כי אם אני אצטרך
,לענות לך את התשובה

344
00:20:20,880 --> 00:20:23,140
.אני אצטרך לשים כיפה על הראש
.אל תסבך אותי

345
00:20:23,640 --> 00:20:26,850
.בוא נשאיר את השאלה
.לא את השאלה שלך ולא את התשובה שלי

346
00:20:27,360 --> 00:20:31,630
...הרבה מאוד פעמים
.הוא היה לפחות רופא ישר

347
00:20:32,140 --> 00:20:35,140
?הוא הבין שמה מפעיל
.כוח רוחני

348
00:20:35,380 --> 00:20:37,240
,זה הכוח שנותן לאדם את החיים

349
00:20:37,260 --> 00:20:40,180
,מפעיל את פעימות הלב
.נותן את כוח הלב

350
00:20:40,390 --> 00:20:43,230
,אז אם יש כוח רוחני
:מה תשאל את עצמך את השאלה הבאה

351
00:20:43,700 --> 00:20:45,230
?מה בורא עולם רוצה ממני

352
00:20:45,630 --> 00:20:48,710
?מה הוא שם אותי בעולם
,זאת אומרת, אם הוא מחיה אותי כרגע

353
00:20:49,040 --> 00:20:51,830
?מה מטרת החיים
.הופ, שאלת המטרה

354
00:20:52,510 --> 00:20:55,310
זה למעשה צריך לדעת
שכל הבריאה כולה

355
00:20:56,060 --> 00:20:58,840
.היא נבראה למטרה מסוימת

356
00:20:59,230 --> 00:21:02,660
.יש לה תכלית ויש לה מטרה
.אנחנו לא סתם חיים בעולם

357
00:21:02,970 --> 00:21:06,780
מהרגע שהעולם נברא
.העולם זורם לקראת תכלית

358
00:21:07,400 --> 00:21:12,480
– ברגע – שימו לב טוב
,שהעולם יגיע לתכליתו

359
00:21:13,320 --> 00:21:14,760
,יגיע לנקודת התכלית

360
00:21:15,110 --> 00:21:18,600
.זוהי תחנה סופית
אפשר להגיד לכל השחקנים

361
00:21:18,860 --> 00:21:23,110
,שעזרו וסייעו, וכל אחד
יש כאלה שיש להם לטווח ארוך

362
00:21:23,130 --> 00:21:25,670
יש כאלה שמפעילים מערכות אחרות

363
00:21:25,700 --> 00:21:27,790
,שהן מובילות הלאה לקראת התכלית

364
00:21:28,110 --> 00:21:30,660
?אבל כל... איך אומרים
,כל אלו שהיו במערכת

365
00:21:31,300 --> 00:21:33,910
.יכולים לעצור
?אין צורך בהם, נכון

366
00:21:33,930 --> 00:21:36,160
.כי הגענו, כמו שאומרים, לתכלית

367
00:21:36,580 --> 00:21:37,930
,שימו לב, מוריי ורבותיי

368
00:21:38,380 --> 00:21:43,500
כשהעולם נברא הייתה לו תכלית
.שהעולם יקבל תורה

369
00:21:44,590 --> 00:21:48,170
– "אלה תולדות השמיים והארץ בהבראם"
.ב-ה' בראם

370
00:21:48,480 --> 00:21:51,860
יום ה-שישי ויכולו השמיים והארץ"
."וכל צבאם

371
00:21:52,240 --> 00:21:54,810
:תנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית

372
00:21:55,330 --> 00:21:57,360
.אם ישראל מקבלים את התורה – מוטב

373
00:21:57,950 --> 00:22:05,010
כתוב 26 פעם בספר תהילים במזמור
,"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"

374
00:22:05,400 --> 00:22:08,120
עשרים ושש פעמים
."מופיעות המילים "כי לעולם חסדו

375
00:22:08,910 --> 00:22:16,700
אומרים חז"ל: כנגד 26 דורות
שהקב"ה קיים את העולם

376
00:22:17,540 --> 00:22:20,110
.בלי שום כביכול משהו שהעולם נתן

377
00:22:20,450 --> 00:22:21,710
?אז למה אתם קיימים

378
00:22:21,930 --> 00:22:23,710
.הו, אומר הקב"ה: יש תכלית

379
00:22:24,530 --> 00:22:26,590
.בדור ה-26 יהיה מתן תורה

380
00:22:27,210 --> 00:22:30,360
,יהיה מתן תורה
,וברגע שעם ישראל יקבלו את התורה

381
00:22:30,780 --> 00:22:33,020
.הגענו לנקודת תכלית

382
00:22:33,880 --> 00:22:37,050
לכן כשבורא עולם אמר
,"אנוכי ה' אלוקיך"

383
00:22:37,620 --> 00:22:41,260
.העולם דמם. סיימנו, זהו, די, נגמר
.הגענו לתכלית

384
00:22:41,780 --> 00:22:44,180
,לא צריך לגעות, לא צריך לצייץ
,לא צריך לפעות

385
00:22:44,580 --> 00:22:47,860
,לא צריך את העננים
.לא צריך עכשיו אפילו לא את גלי הים

386
00:22:48,210 --> 00:22:50,270
.הרי כל הבריאה אומרת את כבוד האלוקים

387
00:22:50,330 --> 00:22:53,340
.זהו, הגענו, הגענו לנקודה הסופית

388
00:22:53,370 --> 00:22:56,230
,וברגע שאתה מגיע לנקודה הסופית
.שם אתה יכול גם לעצור

389
00:22:56,850 --> 00:22:58,440
.ולכן כל העולם דמם

390
00:22:58,740 --> 00:23:00,500
.זו המהות של מתן תורה

391
00:23:00,880 --> 00:23:02,320
.הגענו לנקודת התכלית

392
00:23:02,650 --> 00:23:06,580
,ושימו לב טוב
."כל העם "רואים את הקולות

393
00:23:06,870 --> 00:23:08,370
?"מה זאת אומרת "רואים את הקולות

394
00:23:08,720 --> 00:23:11,050
,ברגע שאני רוצה להעביר רעיון מסוים

395
00:23:11,650 --> 00:23:14,370
,אתה אומר מילה ועוד מילה
.משפט ועוד משפט

396
00:23:14,710 --> 00:23:20,210
אבל ברגע שסיימתי לומר את הרעיון
כל המשפטים מתאחדים יחד

397
00:23:20,490 --> 00:23:25,600
ועכשיו אתה בעיני השכל
.רואה את התמונה השלמה

398
00:23:25,790 --> 00:23:28,790
.הו, עכשיו אני הבנתי אותך
?מה זאת אומרת

399
00:23:29,140 --> 00:23:32,860
,ברגע שאתה הבנת מילה ועוד מילה
.בואו תיקחו למשל ספר

400
00:23:33,230 --> 00:23:36,220
,'כן, יש פרק א
,נגיד 40 פרקים

401
00:23:36,240 --> 00:23:37,170
.סתם לצורך הדוגמה

402
00:23:37,610 --> 00:23:40,680
,אתה מתחיל לקרוא מילה ועוד מילה
,משפט ועוד משפט

403
00:23:40,710 --> 00:23:42,500
.קטע ועוד קטע, פרק ועוד פרק

404
00:23:42,930 --> 00:23:46,910
בהתחלה אתה לא כל כך מבין
,לאן העלילה חותרת

405
00:23:47,200 --> 00:23:49,460
מה הקשר של הדמות הזו
,עם הדמות הזו

406
00:23:49,700 --> 00:23:53,130
למה נאמר המשפט הזה פה
,ולמה אמרו את המשפט ההוא שם

407
00:23:53,550 --> 00:23:57,300
,אבל כשאתה מגיע לדף האחרון של הפרק
בדרך כלל סופר מוצלח

408
00:23:57,730 --> 00:24:00,380
!שמה יעשה טה טה טם
איזה אקורד סיום

409
00:24:00,670 --> 00:24:04,080
,ובבת אחת אתה מקבל את המכלול
,אתה אומר: שמע

410
00:24:04,930 --> 00:24:07,860
!איזו עלילה
,זה טווי, זה תפור

411
00:24:07,880 --> 00:24:11,110
אתה מבין שכל דבר פה
.היה נזקק ונצרך

412
00:24:11,480 --> 00:24:12,980
.אבל אתה בכריכה, סיימנו

413
00:24:13,410 --> 00:24:15,360
,הספר נגמר
.אתה יכול להניח אותו עכשיו בצד

414
00:24:16,010 --> 00:24:19,220
זאת אומרת, ברגע שהקב"ה
,הביא את מתן תורה

415
00:24:19,730 --> 00:24:26,740
בבת אחת התברר לעם ישראל
שכל הקולות הצטרפו ביחד

416
00:24:26,800 --> 00:24:28,890
.לתמונה שהיא תמונה כוללנית

417
00:24:29,340 --> 00:24:31,770
.איך קוראים לתמונה כוללת? ראייה

418
00:24:32,320 --> 00:24:34,820
.תמונה אחת שווה יותר מאלף מילים

419
00:24:35,130 --> 00:24:39,040
,אבל ברגע שנאמרות אלף המילים
הן נותנות לך את הממד

420
00:24:39,060 --> 00:24:42,160
גם של העומק וגם של ההיקף
.הרבה יותר מאשר התמונה

421
00:24:42,690 --> 00:24:47,430
,ברגע שהקב"ה נתן את התורה
,דבר ציווה לאלף דור

422
00:24:48,040 --> 00:24:51,240
.הדיבורים הפכו להיות מראות
.הכול היה ברור

423
00:24:51,350 --> 00:24:52,840
.זו המהות של מתן תורה

424
00:24:53,650 --> 00:24:57,150
נו? אז רגע, למה מאז
העולם ממשיך להתנועע

425
00:24:57,600 --> 00:25:01,800
,והקולות לא נראים יותר
אנחנו מדברים ולא רואים את הקולות

426
00:25:02,310 --> 00:25:06,520
וכל בעלי החיים פועים, מצייצים
?והעולם חי וקיים מאז

427
00:25:07,260 --> 00:25:13,960
מוריי ורבותיי, ממתן תורה
עד, בעזרת השם, לגאולה השלמה

428
00:25:14,970 --> 00:25:15,990
.יש תכלית אחרת

429
00:25:16,810 --> 00:25:19,300
.עכשיו התכלית לקיים את התורה

430
00:25:19,980 --> 00:25:24,920
זאת אומרת, אם העולם מבריאת העולם
עד שנת 2048 לבריאת העולם

431
00:25:25,300 --> 00:25:28,490
,התכלית שלו הייתה שהקב"ה יוריד תורה

432
00:25:28,610 --> 00:25:29,410
.הנה הוא הוריד

433
00:25:30,000 --> 00:25:33,360
ברגע שהוא הוריד, כל מה שהיה
.הגיע לתכליתו, דמם

434
00:25:34,080 --> 00:25:38,270
אבל מאותו הרגע
,העולם כולו נכנס למהלך אחר

435
00:25:38,520 --> 00:25:40,860
,שזה מהלך קיום התורה

436
00:25:41,130 --> 00:25:42,800
.לקיים את רצונו של הבורא

437
00:25:43,120 --> 00:25:45,870
יש לנו תרי"ג מצוות
:לכן אומר הקב"ה

438
00:25:45,940 --> 00:25:50,190
,"אנוכי ה' אלוקיך", "לא יהיה", "לא תישא"
.אלה דברים שקשורים לבורא עולם

439
00:25:50,290 --> 00:25:53,940
:ואז בדיבר הרביעי אומר בורא עולם

440
00:25:54,500 --> 00:25:56,720
."זכור את יום השבת לקדשו"

441
00:25:57,460 --> 00:25:59,650
עכשיו אנחנו עוברים
.לשאלה השנייה שפתחנו

442
00:26:00,270 --> 00:26:03,360
– "זכור את יום השבת לקדשו"
?שאלנו מה הרעיון

443
00:26:03,440 --> 00:26:05,360
?למה דווקא נותנים לנו את יום השבת

444
00:26:05,730 --> 00:26:07,440
?מה הרעיון של נתינת יום השבת

445
00:26:07,960 --> 00:26:10,040
,אם אני רוצה, לצורך העניין
– להדליק חשמל

446
00:26:10,490 --> 00:26:12,730
.אז זו פעולה קלה מאוד בימינו

447
00:26:13,060 --> 00:26:15,500
.או כל מיני מלאכות אחרות
.אני יודע מה? בא לי לטייל

448
00:26:15,740 --> 00:26:18,890
– יש באמת שבתות
.מתאים לי ללכת לבית הכנסת

449
00:26:19,010 --> 00:26:21,480
– יש שבתות
?אולי אני רוצה לעשות דברים אחרים

450
00:26:22,010 --> 00:26:24,440
יש לפעמים זמנים בשבת
,שאתה מרגיש את עצמך

451
00:26:24,460 --> 00:26:26,340
,שבתות ארוכות כאלו של הקיץ

452
00:26:26,880 --> 00:26:30,190
אתה אומר: בוא'נה, מה רק 16:00
.אחר הצוהריים? השבת הזו לא נגמרת

453
00:26:30,810 --> 00:26:34,060
:ואתה לפעמים שואל את עצמך
?למה בורא עולם נתן לנו את השבת

454
00:26:34,090 --> 00:26:35,430
?אז מה המטרה של השבת

455
00:26:36,050 --> 00:26:40,190
,אם נבין את המטרה
יהיה לנו הרבה יותר קל

456
00:26:40,520 --> 00:26:42,880
לדעת איך היא משתלבת
.בכל המערכת הזאת

457
00:26:43,440 --> 00:26:45,610
אז בואו, בואו ניתן כאן את ההסבר

458
00:26:45,990 --> 00:26:48,260
מה באמת המטרה
.של יום השבת

459
00:26:48,650 --> 00:26:50,180
.אני אתן את זה בצורת משל

460
00:26:51,410 --> 00:26:55,410
את המשל הזה שמעתי לפני הרבה שנים
מרבה של העיר רעננה

461
00:26:55,910 --> 00:26:59,230
,הרב יצחק פרץ
.שהקב"ה ישלח לו בריאות איתנה בעזרת השם

462
00:27:00,090 --> 00:27:02,320
– סיפר את הסיפור הבא
:משל ונמשל

463
00:27:03,190 --> 00:27:05,390
,אומר: היה פעם משל למלך

464
00:27:05,960 --> 00:27:11,210
מלך גדול, מלך שניהל ממלכה
גם מבחינה ביטחונית

465
00:27:11,240 --> 00:27:12,680
,גם מבחינה כלכלית

466
00:27:13,190 --> 00:27:16,260
,הכול היה מאורגן, מסודר
,גם אדמיניסטרטיבית

467
00:27:16,280 --> 00:27:19,450
.הכול עבד כמו שעון
.כל מלך היה רוצה דבר כזה

468
00:27:19,960 --> 00:27:23,260
.צוות של שרים, צוות של יועצים
.הכול תקתק

469
00:27:23,910 --> 00:27:27,180
?חוץ מדבר אחד, חוץ ממי
.חוץ מהנסיך

470
00:27:28,090 --> 00:27:30,240
.הנסיך היה שובב גדול

471
00:27:30,770 --> 00:27:33,830
,כל פעם המורה שלו
,היה בורח לו

472
00:27:33,880 --> 00:27:40,090
היה רץ שם לסוסים ומושך בזנב
?ומשגע קצת את כל ה... איך אומרים

473
00:27:40,130 --> 00:27:43,120
את כל אנשי הצוות
.של המטבח, של המשרתים

474
00:27:43,760 --> 00:27:47,030
ובמקום לשבת וללמוד ולהשכיל
,שהוא הולך להיות המלך הבא

475
00:27:47,420 --> 00:27:48,730
.הוא הלך שם והשתולל

476
00:27:49,300 --> 00:27:53,110
,אז יום אחד המורה האישי
,המאמן האישי

477
00:27:53,610 --> 00:27:56,490
:הגיע למלך, אמר לו
.תראה, אני מרים ידיים, אדוני המלך

478
00:27:56,530 --> 00:27:57,750
.אני פרשתי, אני לא יכול

479
00:27:58,340 --> 00:28:00,680
:המלך אמר לו
.אתה לא פורש. תישאר פה

480
00:28:00,740 --> 00:28:02,140
.איש כמוך צריכים אותו

481
00:28:02,660 --> 00:28:05,160
קרא לבן, אני מעמיד אותו
.על המקום

482
00:28:05,770 --> 00:28:11,960
הבן נכנס למלך, הוא בחזה מתוח
,וראש למעלה כזה

483
00:28:12,520 --> 00:28:13,780
.כבר עמדה מתריסה

484
00:28:14,330 --> 00:28:16,490
:אומר לו המלך
.תשמע, אני שמעתי שאתה משתולל

485
00:28:16,500 --> 00:28:18,140
.אני מבקש ממך, תיישר קו

486
00:28:18,530 --> 00:28:21,440
.אתה צריך ללמוד
.אתה, יש לך ייעוד, יש לך מטרה

487
00:28:21,460 --> 00:28:22,160
.זה לא סתם

488
00:28:23,150 --> 00:28:26,180
:ואז הוא אומר לו
,אדוני המלך, אבא יקר

489
00:28:27,160 --> 00:28:29,470
אני לא מקבל כאן הוראות
.מאף אחד

490
00:28:29,800 --> 00:28:31,940
אתה כנראה לא שמת לב
.עם מי אתה מדבר

491
00:28:32,930 --> 00:28:36,470
!אני הנסיך
!נסיך, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות

492
00:28:36,650 --> 00:28:39,050
המלך הבין שלנסיך הזה
...קצת משהו שמה

493
00:28:39,760 --> 00:28:43,890
,הוא אמר לו: תראה, אני המלך
ואם אתה נסיך

494
00:28:44,000 --> 00:28:46,010
.זה רק בזכות זה שאני המלך

495
00:28:47,100 --> 00:28:49,080
.אם לא – אין לך שום זכויות

496
00:28:49,630 --> 00:28:52,240
,אמר לו: אדוני המלך
,כנראה שאתה לא מודע

497
00:28:52,530 --> 00:28:56,140
.אבל אותי מכבדים בזכות עצמי
.אתה צריך לראות איך מתנהגים אליי פה

498
00:28:56,660 --> 00:28:59,840
אמר לו: מתנהגים אליך יפה
,רק בגלל שאתה הבן שלי

499
00:28:59,870 --> 00:29:01,220
.לא בגלל שאתה באמת משהו

500
00:29:01,780 --> 00:29:04,570
?אמר לו: באמת
.אמר לו המלך: בוודאי

501
00:29:05,010 --> 00:29:06,880
"?אתה רוצה לראות"
.אומר לו המלך

502
00:29:07,520 --> 00:29:08,240
.אומר לו: כן

503
00:29:08,570 --> 00:29:10,670
אומר לו: אז תפוס את הרגליים
וטוס מהארמון

504
00:29:12,030 --> 00:29:14,010
.ותראה איך מתנהגים אליך בחוץ

505
00:29:14,750 --> 00:29:15,620
.אומר לו: אתה תראה

506
00:29:16,060 --> 00:29:18,890
?והוא באמת בלי... איך אומרים
,בלי למצמץ הסתובב

507
00:29:19,710 --> 00:29:22,120
,יצא החוצה, ניגש לחדר
.ארגן תיק

508
00:29:22,760 --> 00:29:25,700
.כסף היה לו, דמי כיס
.העמיס ויצא לעיר

509
00:29:25,750 --> 00:29:29,850
,באמת כשהוא היה בעיר, בעיר הבירה
.עוד כולם הכירו אותו

510
00:29:29,870 --> 00:29:33,060
הוא אכל במסעדה הזו
וקיבל מלבושים שם

511
00:29:33,090 --> 00:29:35,430
:וכן כולם ככה
.הנסיך, הנסיך

512
00:29:35,760 --> 00:29:37,370
.הבעיה הייתה אחרי שבוע

513
00:29:38,160 --> 00:29:39,870
:התחילו לשאול אותו
?בוא'נה, מה אתה מסתובב

514
00:29:40,460 --> 00:29:43,860
:ומרוב שאלות, לא היה נעים לו להגיד
.זרקו אותי מהארמון וזה

515
00:29:44,420 --> 00:29:48,340
"הוא הבין שכבר המחיר של ה"בחינם
,הוא מחיר יקר

516
00:29:48,360 --> 00:29:50,920
:אתה מקבל הרבה שאלות מביכות
?מה אתה עושה פה

517
00:29:50,930 --> 00:29:52,510
?מה אתה מסתובב פה
?מה אתה זה

518
00:29:53,160 --> 00:29:54,860
?כמה זמן הנסיך יכול לרדת לעם

519
00:29:55,180 --> 00:29:57,350
אז הוא החליט
,שהוא יתרחק קצת יותר מעיר הבירה

520
00:29:58,490 --> 00:30:00,450
.מקום שאולי קצת פחות מכירים אותו

521
00:30:01,210 --> 00:30:04,560
,ובאמת הוא הלך למקומות אחרים
אבל שם הוא כבר לא קיבל כל כך בחינם

522
00:30:04,590 --> 00:30:07,080
,כי אנשים לא הכירו אותו
,היה צריך לקנות בכסף, אבל היה לו

523
00:30:07,430 --> 00:30:08,850
.היו לו מטבעות, היה לו כסף

524
00:30:09,670 --> 00:30:12,050
אבל מדי פעם הוא פגש
,איזה ידיד, איזה משהו

525
00:30:12,060 --> 00:30:13,990
,הרמת גבה
,שאלה פה, שאלה שם

526
00:30:14,020 --> 00:30:17,210
– לא מצא חן בעיניו
.הוא החליט להתרחק לקצה הממלכה

527
00:30:17,570 --> 00:30:20,110
,וככל שהוא הרחיק יותר
.ככה לא הכירו אותו יותר

528
00:30:20,890 --> 00:30:23,340
ואז כשהוא הגיע לקצה הממלכה
כבר הכסף אזל

529
00:30:23,960 --> 00:30:27,330
וטובות הנאה הוא לא יכול היה לקבל
...כי אף אחד לא

530
00:30:27,550 --> 00:30:29,860
.ראה אותו איזה נער תימהוני יחפן

531
00:30:30,640 --> 00:30:33,580
וכך הוא מצא את עצמו
באיזה כפר נידח בקצה הממלכה

532
00:30:33,720 --> 00:30:35,880
,רעב ללחם
,רוצה רק כוס מים

533
00:30:36,690 --> 00:30:38,640
.ואף אחד לא נותן שמה

534
00:30:39,170 --> 00:30:42,040
ואז הוא ניגש לאיזה איכר
,ואמר לו: תשמע, אני רעב

535
00:30:42,080 --> 00:30:43,380
.אני מתחנן, אני זה

536
00:30:43,990 --> 00:30:46,210
,אמר לו: תראה, אני בחינם לא נותן

537
00:30:46,810 --> 00:30:50,670
אבל תמורת עבודה
.תקבל את שכרך ביושר

538
00:30:50,780 --> 00:30:54,340
בוא תראה, מאחורי הבית שלי
יש הנגר כזה

539
00:30:54,720 --> 00:30:58,780
ושמה יש שקי גרעיני חיטה
.ואבן רחיים

540
00:30:59,610 --> 00:31:05,060
בוא תטחן ברחיים ואתה תקבל
בסוף היום כיכר לחם, קנקן מים

541
00:31:05,480 --> 00:31:08,380
ואפילו יש לך ערימת חציר
.שאתה יכול לישון שמה

542
00:31:08,670 --> 00:31:12,500
,אז גם לינה, גם אוכל
.גם שתייה, אבל תמורת עבודה

543
00:31:12,980 --> 00:31:16,060
הרבה ברירות לא היו לו
אז הוא באמת ניגש לשם

544
00:31:16,070 --> 00:31:17,730
.והתחיל לטחון באבן הרחיים

545
00:31:18,360 --> 00:31:21,610
,והידיים שלו ידיים של נסיך
,זה לא אחד שעבד פעם

546
00:31:21,900 --> 00:31:23,840
,ומהר מאוד הידיים שלו נסדקו

547
00:31:24,200 --> 00:31:25,940
.אבל הוא רצה לשתות ולאכול

548
00:31:26,280 --> 00:31:29,930
אז הוא עבד ובאמת בסוף היום
.האיכר הזה עמד בדיבורו

549
00:31:30,260 --> 00:31:34,490
,הייתה שם ערימת חציר
,הוא קיבל איזה לחם, קנקן גדול של שתייה

550
00:31:34,970 --> 00:31:38,500
,אכל את הכול, שתה
,נשכב על ערימת החציר

551
00:31:38,860 --> 00:31:40,380
.כל העצמות שלו מפורקות

552
00:31:40,880 --> 00:31:44,790
:ואז לפני שהוא נרדם הוא אמר
?מה, זה שווה לי? אולי אני אחזור לארמון

553
00:31:45,910 --> 00:31:48,090
.אולי אני אדבר עם אבא שלי
,תראה איך אני סובל

554
00:31:48,530 --> 00:31:50,020
.את הידיים איך הן נראות

555
00:31:50,600 --> 00:31:52,990
אבל אז פתאום התעורר בו
,הקול השני

556
00:31:53,450 --> 00:31:56,680
.אמר לו: אתה נסיך
.נסיך לא מבקש סליחה מאף אחד

557
00:31:57,120 --> 00:31:58,320
.נסיך יודע מה שהוא עושה

558
00:31:58,820 --> 00:32:01,710
,נסיך לא מוותר
.נסיך לא יורד על הברכיים

559
00:32:02,240 --> 00:32:03,580
.ועם המחשבה הזו הוא נרדם

560
00:32:03,870 --> 00:32:06,500
הוא קם למוחרת בבוקר
ושוב פעם טחן ברחיים

561
00:32:06,900 --> 00:32:08,220
.ושוב פעם ערימת חציר

562
00:32:08,500 --> 00:32:10,280
.הגב כאב, העצמות דאבו

563
00:32:10,530 --> 00:32:14,360
,חלף שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים
.וגם לעבודות קשות אנשים מתרגלים

564
00:32:14,780 --> 00:32:17,130
וכך מדי יום הוא היה טוחן באבן הרחיים

565
00:32:17,630 --> 00:32:19,710
והאיכר היה מביא לו
את הלחם ואת המים

566
00:32:19,740 --> 00:32:21,760
.וכך חלפה שנה, שנתיים, שלוש

567
00:32:22,500 --> 00:32:25,500
מדי פעם הוא היה נשכב
:על ערימת החציר ואומר לעצמו

568
00:32:26,040 --> 00:32:29,050
?אולי אני אדבר עם אבא שלי
?אולי אני אבקש ממנו סליחה

569
00:32:29,760 --> 00:32:31,400
:ואז הוא אמר
?מי זה אבא שלי בכלל

570
00:32:32,190 --> 00:32:35,270
?מה זאת אומרת מי זה אבא שלך
?אתה נסיך אתה, מה, לא

571
00:32:35,710 --> 00:32:39,100
נסיך... כל איכר
.רוצה לדמיין שהוא נסיך

572
00:32:39,470 --> 00:32:41,060
.איך אומרים? אלו פנטזיות

573
00:32:41,190 --> 00:32:44,960
לפני השינה אתה מדמיין
,שאתה נסיך, שאתה עם משרתים

574
00:32:45,290 --> 00:32:47,460
,שאבא שלך הוא מיליונר
.שהוא כל יכול

575
00:32:47,770 --> 00:32:52,150
,אלה חלומות של אנשים שעובדים קשה
.זה לא באמת, זה לא מציאותי

576
00:32:52,180 --> 00:32:54,480
?אני? נסיך
תראה איך אני נראה

577
00:32:54,870 --> 00:32:58,540
עם הבגדים הקרועים
.ועם הידיים המגוידות האלו

578
00:32:58,560 --> 00:32:59,880
.מה פתאום, אני לא נסיך

579
00:33:00,260 --> 00:33:02,620
והוא היה נרדם ככה
.שזה רק כל מיני דמיונות

580
00:33:02,830 --> 00:33:07,250
חלפו שנים. המלכה אומרת
,לבעלה בארמון, למלך

581
00:33:07,880 --> 00:33:10,070
:היא אומרת לו
?איפה הבן שלנו? איפה הנסיך

582
00:33:10,730 --> 00:33:13,800
:אתה נזפת בו. אמרת לי
.תראי, אני זורק אותו מהארמון

583
00:33:13,820 --> 00:33:15,270
.הוא יחזור, הוא יתנצל

584
00:33:15,810 --> 00:33:17,450
.חלפו שנים, הילד לא חזר

585
00:33:18,190 --> 00:33:20,100
,גם המלך, את האמת
.התגעגע לבן שלו

586
00:33:20,430 --> 00:33:22,500
.גם הוא התגעגע
?אבל מה הוא יעשה

587
00:33:22,530 --> 00:33:24,610
.הילד הזה צריך לבוא לבקש סליחה
.הוא המלך

588
00:33:25,710 --> 00:33:28,920
,ואז המלך ישב עם קבוצת יועצים

589
00:33:29,420 --> 00:33:32,630
.אמר: אין בעיה
.בואו נשלח שליחים בכל רחבי הממלכה

590
00:33:32,660 --> 00:33:35,930
?קודם כול נברר: חי או מת
.צריך לדעת, זה הבן שלו

591
00:33:36,510 --> 00:33:39,020
באמת התפזרו השליחים
,בכל רחבי הממלכה

592
00:33:39,390 --> 00:33:42,830
באמת בהתחלה עוד ראו אותו
.מסתובב בעיר, אבל לאחר מכן הוא נעלם

593
00:33:43,160 --> 00:33:45,730
,עברו מעיר לעיר, מכפר לכפר
,חיפשו את המלך

594
00:33:45,780 --> 00:33:49,180
,תלו את הנסיך
,תלו כל מיני דיוקנאות

595
00:33:49,720 --> 00:33:52,300
.אבל... קלסתרונים. לא

596
00:33:52,510 --> 00:33:55,890
,חלפו חדשים, חזרו אחרי חודשים
,חלפו חודשים

597
00:33:55,910 --> 00:33:57,250
,חזרו בחזרה לארמון

598
00:33:57,780 --> 00:34:00,570
,אמרו למלך: אדוני המלך
.הבן שלך, בלעה אותו האדמה

599
00:34:01,460 --> 00:34:04,480
,גם אם שדדו אותו
– אני יודע מה, הוא נפל ככופר

600
00:34:04,500 --> 00:34:05,900
.היינו צריכים לקבל איזה מידע

601
00:34:06,400 --> 00:34:07,940
.הרגו אותו, היינו שומעים

602
00:34:08,330 --> 00:34:11,120
.כלום. לא יודעים איפה הילד שלך נמצא

603
00:34:11,480 --> 00:34:12,990
.עכשיו זו באמת בעיה רצינית

604
00:34:13,590 --> 00:34:15,830
,המלכה בוכה
,המלך עצוב בתוך ליבו

605
00:34:16,460 --> 00:34:18,670
.ואז המלך מכנס אסיפת יועצים פעם שנייה

606
00:34:19,240 --> 00:34:21,260
,היה שם איזשהו יועץ חכם
.ישב בצד

607
00:34:22,000 --> 00:34:23,880
,אמר לו: אדוני המלך
.אני חושב שיש פתרון

608
00:34:25,060 --> 00:34:27,940
:מה הפתרון? אמר לו
.אני מבין מה קרה לבן שלך

609
00:34:28,560 --> 00:34:31,700
יכול להיות שהבן שלך
.לקה במחלת השכחה

610
00:34:32,510 --> 00:34:35,370
?מה זאת אומרת
.הוא שכח שהוא הנסיך–

611
00:34:35,980 --> 00:34:39,170
,לפעמים יש עבודות קשות
,כל מיני טלאים, כל מיני טראומות

612
00:34:39,560 --> 00:34:42,440
.שאנשים שוכחים מאיפה הם באו
.זה קורה, זה יכול להיות

613
00:34:42,920 --> 00:34:45,250
.אולי הבן שלך שכח שהוא הנסיך

614
00:34:45,780 --> 00:34:47,230
:אמר לו המלך
?אז מה זה יעזור

615
00:34:47,930 --> 00:34:50,680
...איך אפשר... בן אדם ששכח שהוא עצמו

616
00:34:50,980 --> 00:34:53,070
אתה צריך למצוא בן אדם
.שהוא זוכר מיהו

617
00:34:53,460 --> 00:34:55,560
...איך אני יכול באמת עכשיו
.עכשיו זה באמת סיפור

618
00:34:55,930 --> 00:34:57,620
.הבאת פה בעיה
?מה הפתרון

619
00:34:58,060 --> 00:35:00,170
.אמר לו: הפתרון זה לעורר לו את הזיכרון

620
00:35:01,290 --> 00:35:04,210
אומר לו: איך מעוררים זיכרון
?לבן אדם שהוא לא יודע שהוא שכח

621
00:35:04,730 --> 00:35:06,630
?את מי נפגוש כדי לעורר את הזיכרון

622
00:35:07,020 --> 00:35:08,630
.שאלה מצוינת", אמר לו היועץ"

623
00:35:09,220 --> 00:35:10,550
.אמר: אני חושב שיש פתרון

624
00:35:11,200 --> 00:35:17,530
תשאלו את המלכה אם יש
.איזה מאכל מסוים שהנסיך הזה אהב

625
00:35:18,860 --> 00:35:21,580
,אז שאלו אותה
.היא אמרה: כן

626
00:35:21,710 --> 00:35:26,930
,הייתה איזו עוגה מיוחדת, עוגה
,משהו עם חומרים מאוד יקרים

627
00:35:26,940 --> 00:35:29,640
עם קצפות ודובדבנים ושכבות
,וכל מיני כאלו

628
00:35:30,080 --> 00:35:33,390
,שהוא היה אוהב
והייתי מכינה לו את העוגה הזו

629
00:35:33,900 --> 00:35:36,580
וכשהוא היה אוכל מהעוגה הזו
:הוא היה מחייך ואומר

630
00:35:36,590 --> 00:35:41,440
.אה, אימא, יש לך עוגה בטעם של גן עדן
.עוגת גן עדן העוגה הזאת

631
00:35:42,050 --> 00:35:42,850
.כך הוא היה אוכל

632
00:35:43,600 --> 00:35:45,900
.אמר לו היועץ למלך: זה הפתרון

633
00:35:46,530 --> 00:35:52,690
תכינו אלפי מנות, עשרות אלפי מנות
.קטנות, מנות ביס של עוגת גן עדן

634
00:35:53,530 --> 00:35:56,490
את המנות האלו אנחנו מפיצים אותן
בכל רחבי הממלכה

635
00:35:56,810 --> 00:35:59,050
תמורת פרוטות, זאת אומרת
,רק מחיר סמלי

636
00:35:59,080 --> 00:36:00,530
?לא, לא יותר מזה, כן

637
00:36:00,810 --> 00:36:04,880
,אתה משלם עליהן כמה
שלוש-ארבע פרוטות ומקבל עוגה

638
00:36:04,910 --> 00:36:07,580
ששווה מבחינת החומרים
?הרבה הרבה יותר מזה, כן

639
00:36:08,430 --> 00:36:10,380
.ואת העוגה הזו יאכלו

640
00:36:10,660 --> 00:36:14,710
– ברגע שאנשים יאכלו, אם זה בן אדם סתם
.הרוויח עוגה טובה, טעם עוגה טעימה

641
00:36:15,240 --> 00:36:18,980
,אבל אם זה הנסיך
– יכול להיות שהוא יטעם את העוגה

642
00:36:19,680 --> 00:36:20,600
הטעם יהיה מוכר

643
00:36:21,530 --> 00:36:27,660
והטעם המוכר הזה יחזיר אותו בחזרה
.אולי לכיוון מאיפה הוא בא

644
00:36:28,090 --> 00:36:29,320
.ואז נוכל לאתר אותו

645
00:36:29,620 --> 00:36:33,050
:ניתנה הוראה לכל המשרתים
,עוגה אחת ללקוח

646
00:36:33,060 --> 00:36:34,490
.לא לתת שתי עוגות לאף אחד

647
00:36:34,580 --> 00:36:38,830
,יש לעוגה מטרה
.העוגה לא סתם ניתנת

648
00:36:39,150 --> 00:36:40,740
.תמורת תשלום סמלי

649
00:36:41,060 --> 00:36:43,280
וכך יצאו השלוחים
בכל רחבי הממלכה

650
00:36:43,810 --> 00:36:46,570
והגיעו גם כן
לאותו כפר נידח בקצה הממלכה

651
00:36:46,590 --> 00:36:51,700
ובאמת נעמד שמה אותו חייל המלך
,ליד הכרכרה

652
00:36:52,130 --> 00:36:55,660
פתח, עמדו שם עוגות מסודרות
,כמניין התושבים

653
00:36:56,050 --> 00:36:58,260
והוא התחיל לצעוק שם
:ברחבי הכיכר

654
00:36:58,800 --> 00:37:01,390
?מי רוצה לטעום עוגת גן עדן

655
00:37:01,950 --> 00:37:04,630
!עוגת גן עדן במחיר של פרוטות

656
00:37:05,110 --> 00:37:08,870
,כל האיכרים יצאו מהבתים
.כל הנשים עם התרנגולים, עם הכול

657
00:37:09,650 --> 00:37:12,870
מי לא רוצה עוגה כזו יוקרתית
?ישר מהמטבח של המלך

658
00:37:13,350 --> 00:37:15,610
.כולם רצו לקנות
.אחד לכל אחד

659
00:37:15,630 --> 00:37:17,010
.הוא לא היה מוכן למכור יותר מזה

660
00:37:17,550 --> 00:37:19,420
.הנסיך שלנו טוחן באבן הרחיים

661
00:37:20,160 --> 00:37:24,190
פתאום מהחלון של ההנגר שמה
הוא רואה איזה חייל של המלך

662
00:37:24,280 --> 00:37:27,290
,עומד שמה באמצע הכיכר
.צועק שם כל מיני צעקות

663
00:37:27,840 --> 00:37:30,150
,אנשים מתאספים, באים
,הולכים אחרי כמה רגעים

664
00:37:30,850 --> 00:37:33,130
,נראה שהחבר'ה מרוצים
.הוא מחלק שם איזה משהו

665
00:37:34,020 --> 00:37:37,730
,הוא עזב לרגע את הטחינה
ניגש לחלון, מסתכל

666
00:37:38,150 --> 00:37:43,360
:והוא שומע שהחייל שם צועק
?מי רוצה עוגת גן עדן

667
00:37:43,790 --> 00:37:45,810
!עוגת גן עדן במחיר פרוטות

668
00:37:46,410 --> 00:37:49,690
,עוגת גן עדן? נשמע משהו מעניין
?דווקא נשמע טעים, לא

669
00:37:50,380 --> 00:37:52,370
.אבל פרוטות, אה... מחיר של פרוטות

670
00:37:52,400 --> 00:37:55,700
האמת היא, הוא חסך כמה פרוטות
מתחת לערימת הקש

671
00:37:56,330 --> 00:37:59,070
,לאיזה יום סגריר, לך תדע
.אולי איזו פעם הוא ייתקע

672
00:37:59,090 --> 00:38:01,980
.הוא צריך שיהיה לו
?אז מה, הוא יבזבז את זה עכשיו

673
00:38:02,590 --> 00:38:06,520
,זו לא שעה כל כך לחוצה
.זה כאילו זה סתם, זה כזה על מותרות

674
00:38:07,360 --> 00:38:10,750
:אבל מצד שני, הוא אמר לעצמו
אם אני לא אנצל עכשיו את ההזדמנות

675
00:38:11,580 --> 00:38:13,200
,ואקנה לעצמי עוגת גן עדן

676
00:38:13,320 --> 00:38:14,620
?מתי אני איהנה מהחיים

677
00:38:15,010 --> 00:38:17,730
?לפחות, איך אומרים
.ליהנות פעם בחיים

678
00:38:17,870 --> 00:38:24,070
– לגבי יום סגריר, לגבי איזה יום של צרה
.אולי נחסוך עוד פעם, פעם שנייה

679
00:38:24,630 --> 00:38:26,700
.טוב ציפור אחת ביד מעשר על העץ

680
00:38:26,740 --> 00:38:28,800
...לך תדע אם יבוא יום כזה, לא יבוא

681
00:38:29,150 --> 00:38:30,610
.עוגה ודאי שעכשיו תגיע

682
00:38:31,290 --> 00:38:34,000
.והוא החליט שהוא ייגש לרכוש את העוגה

683
00:38:34,020 --> 00:38:36,150
,הוא הוציא כמה מטבעות שמה, מתחת לקש

684
00:38:36,730 --> 00:38:38,180
.והלך לכיכר המרכזית

685
00:38:38,620 --> 00:38:41,260
הוא הגיע. החייל שם
כבר ממש התחיל לארגן את הדברים

686
00:38:41,960 --> 00:38:46,010
,ואז הוא אומר לו: אדון חייל
.גם אני רוצה לקנות עוגה

687
00:38:46,710 --> 00:38:48,990
:החייל מסתכל עליו, אומר לו
?הבאת את המטבעות

688
00:38:49,020 --> 00:38:50,680
.כן, הבאתי מטבעות

689
00:38:51,540 --> 00:38:53,410
.מגיש לו את העוגה האחרונה שנותרה

690
00:38:54,090 --> 00:38:58,030
,כולם שם פתחו מיד את העטיפה
.אכלו את זה בצדי הכביש והמדרכה

691
00:38:58,590 --> 00:39:01,780
,בשבילו זה יום חג
.כל החסכונות שלו הוא שם על העוגה הזו

692
00:39:02,500 --> 00:39:05,590
הוא החליט שהיום הזה
.הוא ייהנה מהעוגה

693
00:39:06,290 --> 00:39:08,640
.קודם כול הוא חזר להנגר
.היום לא צריך לעבוד

694
00:39:09,370 --> 00:39:11,550
,פרש מפה לבנה על ערימת החציר

695
00:39:11,970 --> 00:39:15,830
,התיישב. לפני שאתה אוכל
.קודם תסתכל, תיהנה עם העיניים

696
00:39:15,930 --> 00:39:18,550
.גם ליהנות עם העיניים זו הנאה
...הכניס מיד לפה

697
00:39:19,070 --> 00:39:21,060
אתה שילמת על זה
.את כל החסכונות שלך

698
00:39:21,360 --> 00:39:25,300
אז הוא לקח את העוגה
:והתחיל לסובב אותה ומסתכל

699
00:39:25,370 --> 00:39:26,820
.אה... איזו עוגה מיוחדת

700
00:39:27,450 --> 00:39:29,550
,השלב הבא: שנייה, לא צריך לאכול
.רגע, עוד רגע

701
00:39:30,100 --> 00:39:31,400
.אפשר אולי להריח

702
00:39:31,870 --> 00:39:33,660
.גם להריח זו הנאה

703
00:39:33,690 --> 00:39:35,320
.כל החושים צריכים פה ליהנות

704
00:39:35,360 --> 00:39:38,130
אני שמתי על זה
.את כל החסכונות שלי

705
00:39:38,630 --> 00:39:41,900
ואז הוא לוקח את העוגה
.ומתחיל להריח

706
00:39:42,910 --> 00:39:43,770
.הריח הזה מוכר

707
00:39:44,650 --> 00:39:47,820
,הריח המתקתק
.הוא פעם הריח את הריח הזה

708
00:39:48,630 --> 00:39:53,370
,הוא עוצם את העיניים ומנסה להיזכר
.איזה זיכרון חמקמק כזה

709
00:39:53,950 --> 00:39:55,370
?איפה הוא הריח את הריח הזה

710
00:39:56,080 --> 00:40:02,270
הוא לוקח את העוגה פעם שנייה, מריח
ואז הוא רואה בעיני רוחו

711
00:40:02,490 --> 00:40:04,030
:תמונה כזו מעורפלת

712
00:40:04,810 --> 00:40:08,210
,ילד קטן רץ
,מסדרונות ארוכים

713
00:40:08,610 --> 00:40:11,310
כל מיני שומרי סף
,שעומדים שמה חמושים

714
00:40:12,510 --> 00:40:15,250
.וילונות, שטיחים מרופדים

715
00:40:16,230 --> 00:40:18,400
,תמונה מוכרת
.אבל מאוד מטושטשת

716
00:40:18,690 --> 00:40:20,100
,פוקח את העיניים פעם שנייה

717
00:40:20,780 --> 00:40:22,750
הוא מחליט שהוא חייב לטעום
.את העוגה הזאת

718
00:40:23,150 --> 00:40:25,150
?מה זו העוגה הזו
.העוגה הזו מוכרת לו

719
00:40:25,770 --> 00:40:27,790
,ואז הוא לוקח את העוגה וטועם אותה

720
00:40:28,430 --> 00:40:33,220
!והטעם הזה, הוא מכיר את הטעם
!הוא טעם אותו פעם, את הטעם הזה

721
00:40:33,790 --> 00:40:38,330
,הוא עוצם את העיניים ואז זה בא
,כמו באיזה פלאש-בק, במכה אחת

722
00:40:39,050 --> 00:40:42,220
,הוא רואה את אבא שלו, המלך
,יושב על כיסא

723
00:40:43,020 --> 00:40:45,950
,מסביבו המשרתים
,היועצים, היכל מלכות

724
00:40:46,410 --> 00:40:49,540
והוא הילד הקטן
.שנמצא למרגלות אבא שלו

725
00:40:50,100 --> 00:40:54,290
!זה נכון! הוא באמת נסיך
.אלה לא הדמיונות של לפני השינה

726
00:40:54,800 --> 00:40:56,010
!הוא נסיך אמיתי

727
00:40:56,390 --> 00:40:58,420
.הוא רק שכח מהעבודה הקשה הזו

728
00:40:58,440 --> 00:41:02,140
,אני לא איזה איכר
,שמתעסק עם תרנגולות וטחינה של חיטים

729
00:41:02,600 --> 00:41:04,390
!אני נסיך! אני בן של מלך

730
00:41:04,420 --> 00:41:07,370
,וכשזה הכה בו
הוא פשוט קפץ מהמקום

731
00:41:08,020 --> 00:41:13,060
:והתחיל לרוץ כמו אחוז אמוק ולצעוק
!אני נסיך! אני בן של מלך

732
00:41:13,470 --> 00:41:16,860
הוא פתח את הדלתות של ההנגר
.ורץ החוצה כמו משוגע

733
00:41:17,490 --> 00:41:20,290
,האיכרים הסתכלו עליו
,התחילו לחייך: כנראה לא יודע מה יש שם

734
00:41:20,320 --> 00:41:23,620
משהו... במקום החיטים
.נטחן לו אולי משהו אחר

735
00:41:24,210 --> 00:41:29,740
אבל החייל היה מתודרך
,איך אמורה להיראות ההתפרצות

736
00:41:30,560 --> 00:41:31,770
.והוא זיהה את זה במקום

737
00:41:32,170 --> 00:41:36,470
על המקום כשהוא ראה את הנער יוצא שם
– "!מההנגר וצועק "אני הנסיך! אני בן של מלך

738
00:41:36,510 --> 00:41:40,970
הוא עבר לדום, פתח לו את הדלת
.של הכרכרה לפי כל כללי הטקס

739
00:41:41,710 --> 00:41:45,040
.אמר לו: תעלה, נסיכי
אולי אתה צריך את היד שלי

740
00:41:45,060 --> 00:41:48,360
?כדי לעלות
.הוא זינק פנימה לתוך הכרכרה

741
00:41:48,770 --> 00:41:51,380
,ומיד החייל הזה לקח אותו
.החזיר אותו בחזרה לארמון

742
00:41:51,850 --> 00:41:53,600
,החזרה לארמון הייתה חזרה אחרת

743
00:41:54,040 --> 00:41:56,740
,הייתה חזרה של בכיות
,הייתה חזרה של שמחה

744
00:41:57,040 --> 00:42:00,100
,הייתה חזרה של סליחה
.אבל סליחה מתוך אהבה

745
00:42:01,010 --> 00:42:04,200
,הסיפור הזה זה לא סתם אגדת עם
.זה סיפור אמיתי

746
00:42:04,870 --> 00:42:07,800
,הקב"ה היה לו נסיך
,זה אדם הראשון

747
00:42:08,370 --> 00:42:09,200
.הוא היה בגן עדן

748
00:42:09,720 --> 00:42:11,980
,מלאכים צלו לו בשר
.סיננו לו יין

749
00:42:12,490 --> 00:42:16,330
.הקב"ה אמר לו: כל גן עדן שלך
,אתה נסיך, אתה, תסתובב

750
00:42:16,740 --> 00:42:19,270
.חוץ מהעץ, חוץ מעץ הדעת

751
00:42:19,760 --> 00:42:22,840
:ואדם הראשון אמר
אני אוכל מעץ הדעת

752
00:42:23,200 --> 00:42:26,210
.מסיבותיו הוא
.הסיבות פה הן מאוד עמוקות

753
00:42:26,780 --> 00:42:31,840
,האדם הראשון היה יציר כפיו של הבורא
,בטח לא לייחס לו תכונות בנאליות

754
00:42:32,870 --> 00:42:36,210
יש פה מערכת מאוד עמוקה
,למה האדם הראשון אכל מעץ הדעת

755
00:42:36,220 --> 00:42:38,120
,אבל שורה תחתונה
– בסופו של יום

756
00:42:38,450 --> 00:42:39,860
הוא עבר על דבר השם

757
00:42:40,790 --> 00:42:42,680
.וכתוצאה מכך הוא נזרק מגן עדן

758
00:42:44,090 --> 00:42:48,010
הקב"ה המתין במשך למעלה מ-130 שנה

759
00:42:48,690 --> 00:42:50,840
.שהאדם הראשון יבוא ויבקש סליחה

760
00:42:51,600 --> 00:42:56,280
,רק אחרי שקין חטא והאלוקים סלח לו
.הייתה שם מערכת שלמה

761
00:42:56,840 --> 00:43:00,810
בינתיים האנושות הלכה והתגלגלה
ונולדו בנים ובני בנים

762
00:43:01,210 --> 00:43:02,660
.והאנושות הלכה והתרבתה

763
00:43:03,930 --> 00:43:07,350
:עד שבשלב מסוים אומרים לבן אדם
.בוא'נה, שמע, אתה יודע? יש גן עדן

764
00:43:07,680 --> 00:43:10,490
?הוא אומר: גן עדן
.נשמע נחמד דווקא הסיפור

765
00:43:10,510 --> 00:43:11,700
?מה זה שם גן עדן הזה

766
00:43:12,270 --> 00:43:16,310
,זה נראה לי כל מיני פנטזיות
שמוכרים לאנשים

767
00:43:16,360 --> 00:43:18,040
,כדי, אתה יודע מה
,לא נוח לך פה

768
00:43:18,390 --> 00:43:20,140
.אל תדאג, יש גן עדן

769
00:43:20,440 --> 00:43:23,260
?יש, איך אומרים
.עתיד טוב יותר

770
00:43:23,290 --> 00:43:24,770
.אז אומרים כזה: יש גן עדן

771
00:43:25,040 --> 00:43:29,010
ופשוט מאוד בשלב מסוים
האנושות הלכה ושכחה

772
00:43:29,610 --> 00:43:33,390
שהמקום האמיתי של האדם
,זה לא בעולם הזה

773
00:43:34,280 --> 00:43:36,560
,האדם נברא לחיות לנצח

774
00:43:37,080 --> 00:43:40,680
האדם נברא להתענג על השם
.וליהנות מזיו שכינתו

775
00:43:41,230 --> 00:43:42,550
.מקום שונה לחלוטין

776
00:43:42,960 --> 00:43:48,250
,אנחנו פה חיים במציאות לא נכונה
.אנחנו לא במציאות התקנית

777
00:43:48,270 --> 00:43:49,360
.לא כך נבראנו

778
00:43:49,930 --> 00:43:52,920
,אבל כשאתה מדבר עם הבן אדם
,הוא טוחן ברחיים

779
00:43:53,240 --> 00:43:55,970
:הוא מספר לך, אומר לך
?שמע, אלה דמיונות. אני נסיך

780
00:43:56,640 --> 00:43:58,060
?אני המיוחד
.לא נראה לי

781
00:43:58,660 --> 00:44:01,660
,אומר הקב"ה: תשמעו
,אני אוריד את התורה

782
00:44:02,690 --> 00:44:07,700
,אבל לכל אלו ששכחו
,כל אלו ששכחו מאיפה הם באו

783
00:44:08,420 --> 00:44:09,700
?אולי אני אתן להם איזו עוגה

784
00:44:10,990 --> 00:44:16,230
,אני אתן להם עוגה
.והעוגה הזו תהיה עוגת מעין עולם הבא

785
00:44:17,270 --> 00:44:18,480
:אמר הקב"ה

786
00:44:18,480 --> 00:44:22,230
מתנה טובה יש לי בבית גנזיי"
ושבת שמה

787
00:44:22,640 --> 00:44:24,280
."ומבקש אני ליתנה לישראל"

788
00:44:24,530 --> 00:44:26,590
.זו מתנה, מתנה מהקב"ה

789
00:44:26,920 --> 00:44:31,270
.המתנה הזו מיועדת דווקא ליהודים
.גוי ששמר שבת זו בעיה מאוד רצינית

790
00:44:31,690 --> 00:44:33,270
דווקא מיועדת לעם ישראל

791
00:44:33,560 --> 00:44:37,380
כי היא מיועדת לעורר
,את הזיכרון שלנו

792
00:44:37,750 --> 00:44:40,400
.את נקודת ההתחברות
,ואז מגיעה שבת

793
00:44:41,050 --> 00:44:43,790
,בשבת אתה טועם
.הנשמה יותר נכון

794
00:44:43,910 --> 00:44:45,890
מטרת השבת היא בעיקר
.בשביל הנשמה

795
00:44:46,380 --> 00:44:47,940
.אתה טועם טעם של גן עדן

796
00:44:48,330 --> 00:44:49,940
.אומרים לך: הכול תכין מראש

797
00:44:50,810 --> 00:44:52,460
.תכין את האוכל, תכין את השתייה

798
00:44:52,960 --> 00:44:54,910
.אתה נסיך אתה, לא עושה שום דבר

799
00:44:55,480 --> 00:44:58,530
ביום הזה אתה תרגיש מה זה
מעין עולם הבא

800
00:44:58,600 --> 00:45:02,180
בלי ההתרוצצויות ובלי הקשיים
.של מסגרת העולם הזה

801
00:45:02,610 --> 00:45:05,300
אתה לפעמים רואה אנשים
,עובדים קשה במהלך השבוע

802
00:45:05,630 --> 00:45:07,360
,יום שישי מגיעים, מתקלחים

803
00:45:08,180 --> 00:45:11,450
,שמים בגדים יפים
,מגיעים לבית הכנסת כמו נסיך

804
00:45:11,640 --> 00:45:13,080
.נסיך, נסיך אמיתי

805
00:45:13,390 --> 00:45:14,990
.אתה רואה בן אדם עם אור על הפנים

806
00:45:15,370 --> 00:45:17,560
.אתה רואה בן אדם שמתחבר לנשמה שלו

807
00:45:18,130 --> 00:45:20,700
.ואז מגיע שולחן שבת
.אומרים לך: שים אוכל טוב

808
00:45:21,210 --> 00:45:23,620
,אבל לא רק אוכל
.שים שם דברי תורה

809
00:45:24,420 --> 00:45:27,040
,עיקר מטרת השבת
,וזו הנקודה החשובה

810
00:45:27,460 --> 00:45:29,810
.המטרה של השבת היא להתחבר לנשמה

811
00:45:30,320 --> 00:45:32,120
טיולים אתה יכול לעשות
.גם ביום חול

812
00:45:32,140 --> 00:45:35,180
קח לך יום שלישי אחר הצוהריים חופשי
.ותיסע לאן שאתה רוצה

813
00:45:35,800 --> 00:45:38,520
.השבת לא נועדה בשביל הגוף

814
00:45:38,960 --> 00:45:40,170
.לא שהגוף לא נותנים לו

815
00:45:40,210 --> 00:45:42,540
,נותנים לו אוכל
.נותנים לו מה שצריך, אל תדאגו

816
00:45:42,970 --> 00:45:46,340
אבל עיקר מתנת השבת נועדה
,בשביל להתחבר לנשמה

817
00:45:46,770 --> 00:45:50,040
.שהנשמה תרגיש את האור
– לכן יש ארבע תפילות בשבת

818
00:45:50,210 --> 00:45:51,580
,הרבה יותר מאשר ביום חול

819
00:45:52,130 --> 00:45:55,420
,בשבת אנחנו צריכים לצקת תוכן רוחני

820
00:45:55,800 --> 00:45:58,420
זה הזמן שבו בן אדם מרגיש
.שהוא מתעלה

821
00:45:58,800 --> 00:46:02,100
יציקת התוכן הרוחני
.היא נותנת את הממד של השבת

822
00:46:03,010 --> 00:46:07,700
וזוהי הסיבה שבשבת
.אנחנו לא עושים מלאכה

823
00:46:08,790 --> 00:46:13,170
,שימו לב טוב, בשבת מותר לעשות עבודה

824
00:46:14,450 --> 00:46:17,630
.בשבת אסור לעשות מלאכה

825
00:46:18,330 --> 00:46:20,610
?מה ההבדל
?עבודה, מלאכה – אותו רעיון, מה זה

826
00:46:20,980 --> 00:46:24,810
.יש הבדל גדול
.בלשון הקודש כל מילה יש לה משקל

827
00:46:24,980 --> 00:46:30,300
בשבוע שעבר דיברנו בהרחבה רבה
?על תנאי ואיתן, נכון? אתם זוכרים

828
00:46:30,870 --> 00:46:34,480
כל דבר שהוא תנאי זה אומר
אתה על תנאי, אתה לא יציב

829
00:46:34,500 --> 00:46:35,600
.עד שתעשה את התנאי

830
00:46:35,980 --> 00:46:40,160
,ברגע שאתה עשית את התנאי
,הפכת להיות איתן

831
00:46:40,550 --> 00:46:42,710
...הפכת להיות
.כל דבר יש לו משמעות

832
00:46:42,980 --> 00:46:46,680
,לשון הקודש היא לא שפה הסכמית
.היא שפה מהותית

833
00:46:46,980 --> 00:46:51,170
–"אם אתה אומר "עבודה" ו"מלאכה
,אתה אמרת שני דברים שונים לחלוטין

834
00:46:51,200 --> 00:46:53,170
.למרות שאנחנו מתייחסים לזה כדבר אחד

835
00:46:53,700 --> 00:46:55,070
?מה ההבדל בין עבודה למלאכה

836
00:46:55,480 --> 00:46:57,480
.עבודה היא שורש המילה של עבד

837
00:46:59,260 --> 00:47:01,930
.מלאכה היא שורש המילה מלך

838
00:47:03,000 --> 00:47:04,580
?מה ההבדל בין מלך לעבד

839
00:47:05,250 --> 00:47:09,760
,עבד הוא לא יוצר
.עבד מקבל הוראות ומבצע

840
00:47:10,100 --> 00:47:14,440
,אם העבד יחליט להגדיל ראש
זו תהיה בעיה מאוד רצינית

841
00:47:15,070 --> 00:47:18,230
.כי הוא לא רואה את התמונה בכלליותה
.יכול להיות שהוא יעשה טעויות חמורות

842
00:47:19,020 --> 00:47:20,790
.מלך זו יצירה

843
00:47:21,840 --> 00:47:24,080
,המלך יוצר, המלך מצווה

844
00:47:24,340 --> 00:47:27,210
,המלך אומר: תעשו כך
.תבנו גשר, תעשו מגדל

845
00:47:27,600 --> 00:47:32,090
,המלך הוא ביצירה
.העבד זו פעולה שהיא פעולה לא יוצרת

846
00:47:32,700 --> 00:47:37,050
אומר הבורא: אין לי בעיה
.שביום השבת תעשה עבודה

847
00:47:37,670 --> 00:47:43,210
תרים את השולחן, סחב אותו
.מחוץ לדלת, אני יודע מה? לצורך העניין

848
00:47:43,610 --> 00:47:46,590
.בוא'נה, זה קשה. תראה איזה שולחן
.צריך פה שלושה חבר'ה כדי להרים אותו

849
00:47:47,090 --> 00:47:49,060
.אין לי בעיה, תעבדו קשה
.זה בסדר גמור

850
00:47:49,650 --> 00:47:54,060
?יש שבת חתן. אני יודע מה
.צריך להביא שישיות של שתייה

851
00:47:54,610 --> 00:47:57,420
.אני יודע? האירוע נמצא בקומה רביעית

852
00:47:57,990 --> 00:48:01,540
.אתה עולה ארבע קומות עם שישיות
?אתם יודעים איך אתה מגיע למעלה

853
00:48:01,670 --> 00:48:05,330
.נוטף מים
.זו עבודה קשה, אבל אין עם זה בעיה

854
00:48:05,840 --> 00:48:09,360
,לסדר ספסלים, כיסאות, שולחנות
.אני יודע מה? לכבוד הסעודה

855
00:48:09,380 --> 00:48:12,780
.אורחים באים, אורחים הולכים
.זו עבודה קשה

856
00:48:13,220 --> 00:48:14,880
,אין שום בעיה
.אתה יכול לעשות את זה

857
00:48:15,210 --> 00:48:17,600
.לא יצרת שום דבר

858
00:48:18,130 --> 00:48:21,390
מה עשית? הרמת את השישיות
?מקומה ראשונה לקומה רביעית

859
00:48:21,720 --> 00:48:23,420
.זו לא יצירה, אלה אותם הבקבוקים

860
00:48:23,670 --> 00:48:26,860
?הזזת את השולחן מכאן לשם
.לא עשית שום דבר

861
00:48:26,920 --> 00:48:29,520
.זה עבד
,עבודה מותרת

862
00:48:30,080 --> 00:48:30,940
.מלאכה אסורה

863
00:48:31,590 --> 00:48:33,280
,כשאני ניגש למתג החשמל

864
00:48:33,920 --> 00:48:36,940
,זו לא פעולה מסובכת
זו לא פעולה מורכבת

865
00:48:36,950 --> 00:48:40,590
,והיא לא דורשת ממני שום דבר
,היא דורשת ממני רק תנודת אצבע

866
00:48:40,980 --> 00:48:45,960
,אבל תנודת האצבע הזו יוצרת דבר חדש

867
00:48:46,480 --> 00:48:50,830
,יצרה כאן יצירה
,סגירת המעגלים, ניצוץ חשמלי

868
00:48:51,070 --> 00:48:53,480
.הדלקה של תאורה
.יצרתי פה

869
00:48:53,940 --> 00:48:58,260
.אומר הקב"ה: יצירה זו מלאכה
.מלאכה אל תעשה ביום השבת

870
00:48:58,670 --> 00:49:03,870
גם בורא עולם יצר את העולם בשישה ימים
.וביום השביעי שבת ויינפש

871
00:49:04,220 --> 00:49:08,680
כשאני לא יוצר בשבת
:אני במילים אחרות אומר

872
00:49:08,960 --> 00:49:12,920
ריבונו של עולם, אני מאמין
,שאתה יצרת את העולם

873
00:49:13,330 --> 00:49:18,140
וכמו שאתה יצרת בשישה ימים
,ושבתת ביום השביעי

874
00:49:18,460 --> 00:49:22,600
,אני במעשה, לא בדיבורים, במעשה
,במעשים שלי

875
00:49:22,610 --> 00:49:26,910
יוצר שישה ימים בשבוע
.וביום השביעי אני מפסיק מיצירות

876
00:49:27,390 --> 00:49:29,910
,אני עושה עבודות אולי
,מזיז מפה לשם, זה בסדר

877
00:49:30,370 --> 00:49:31,100
.אבל לא יוצר

878
00:49:31,500 --> 00:49:35,870
אפילו יצירה שהיא קלה. זה לא עניין
.של עבודה קשה להקיש באבנים, זה לא הקושי

879
00:49:36,380 --> 00:49:38,550
.זה לא הרעיון
.הרעיון פה יצירה

880
00:49:39,050 --> 00:49:44,130
,כמו שהיצירה הזו
עצירת היצירה שלי מגלה למעשה

881
00:49:44,200 --> 00:49:46,600
את המהות ואת התוכן
שבורא עולם ברא את העולם

882
00:49:47,010 --> 00:49:48,480
.וזה מגלה את תכלית הבריאה

883
00:49:48,970 --> 00:49:53,970
באיסור מלאכה ביום השבת
אני למעשה מכבד את בורא עולם

884
00:49:54,010 --> 00:49:55,270
.ומגלה את כבודו בעולם

885
00:49:55,870 --> 00:49:57,260
.זה למעשה הדיבר הרביעי

886
00:49:57,660 --> 00:50:02,780
ויום השבת הוא יום שבו אתה נועדת
.בזמן הזה, זה סור מרע ועשה טוב

887
00:50:03,100 --> 00:50:05,850
?"מה זה "עשה טוב
,לגבי השאלה ששאלנו

888
00:50:06,130 --> 00:50:09,680
:לפעמים בן אדם אומר
.שמע, משעמם לי בשבת, אין לי מה לעשות

889
00:50:10,390 --> 00:50:13,900
,תדעו לכם, שבת
.אני אתן פה דוגמה

890
00:50:16,210 --> 00:50:19,060
.היצר הרע נמשל לשמן

891
00:50:19,430 --> 00:50:23,170
,שמן – חלקלק
.מושך פה, מושך שם

892
00:50:23,760 --> 00:50:27,200
,איך אומרים? אומרים איזה משהו רציני
,זורק בדיחה

893
00:50:27,600 --> 00:50:31,140
.הכול מחליק, הכול מסתדר
.יצר הרע דומה לשמן

894
00:50:32,200 --> 00:50:37,170
,יצר הטוב, התורה, יותר נכון
.נמשלה למים, מים ושמן

895
00:50:37,900 --> 00:50:41,480
.לפעמים האדם כל כולו מלא בשמן

896
00:50:41,560 --> 00:50:45,900
,זאת אומרת מלא ביצר הרע
,בכל מיני תאוות, בכל מיני יצרים

897
00:50:45,930 --> 00:50:48,310
.בכל מיני דברים
,היצר משגע אותו, לוקח אותו

898
00:50:48,390 --> 00:50:50,610
,מסובב אותו
.מחליק אותו לכל מיני כיוונים

899
00:50:50,870 --> 00:50:53,080
,הופ, מחליק לפה
.הופ, מחליק לשם

900
00:50:54,180 --> 00:50:56,770
.יש דרך להתמודד
?מה הדרך להתמודד

901
00:50:57,340 --> 00:50:58,910
.הדרך היא דרך קלה ופשוטה

902
00:50:59,490 --> 00:51:02,350
,אומר הקב"ה: תכניס תורה
.תכניס תורה

903
00:51:02,710 --> 00:51:06,400
,כל טיפת תורה שנכנסת
,זה כמו כוס שמן

904
00:51:06,690 --> 00:51:10,090
,אתה שם טיפת מים
?הופ, יוצאת טיפת שמן, נכון

905
00:51:10,450 --> 00:51:13,170
,המים הם יותר כבדים
,הם יורדים למטה

906
00:51:13,330 --> 00:51:15,990
.השמן הוא קל יותר
.הכנסת טיפת מים – יצאה טיפת שמן

907
00:51:16,260 --> 00:51:17,860
:החשבון פה הוא פשוט

908
00:51:18,440 --> 00:51:21,700
– כל טיפת מים שאני מכניס
.יוצאת כנגדה טיפת שמן

909
00:51:21,740 --> 00:51:22,870
.לא צריך להילחם עם השמן

910
00:51:23,140 --> 00:51:24,330
.אני רק ממלא את המים

911
00:51:24,610 --> 00:51:27,830
,כשמגיעה הכוס למילואה
– כוס מלאה במים

912
00:51:28,150 --> 00:51:31,270
?איפה אתה מגלה? איפה כל השמן
.בחוץ, לא נלחמת

913
00:51:31,960 --> 00:51:34,070
.הוא יצא, הוא ברח מעצמו

914
00:51:34,710 --> 00:51:39,160
,ברגע שאתה מכניס
– יוצק ליום השבת תוכן רוחני

915
00:51:40,080 --> 00:51:42,600
,אם זה רק פיצוחים וערימה של עיתונים

916
00:51:43,710 --> 00:51:46,010
אם אתה קורא מהר את העניין
– או שהעיתון משמעם

917
00:51:46,030 --> 00:51:48,490
.אתה מוצא את עצמך פתאום תקוע
.משעם פה

918
00:51:48,640 --> 00:51:50,960
?איזו מין שבת זו
?מתי השבת הזו כבר יוצאת

919
00:51:51,450 --> 00:51:52,690
.כי אתה תקוע עם שמן

920
00:51:53,470 --> 00:51:57,630
,אבל אם אתה תיצוק לשבת תוכן רוחני
.אתה לא צריך להילחם

921
00:51:57,740 --> 00:51:59,630
.אתה פתאום תראה שהזמן עובר מהר מדי

922
00:51:59,870 --> 00:52:01,510
?מה? כבר השבת נגמרה

923
00:52:01,890 --> 00:52:04,000
,אז כל אחד
?מה זה יציקת תוכן רוחני

924
00:52:04,040 --> 00:52:05,180
.כל אחד ברמה שלו

925
00:52:05,600 --> 00:52:08,720
,יש לפעמים שיעורי תורה מעניינים
,יש כל מיני דברים

926
00:52:08,930 --> 00:52:11,870
,יש לפעמים אחד קורא ספר תהילים
,יש אחד לומד משהו

927
00:52:12,100 --> 00:52:14,730
.יש אחד לומד הלכות שבת בשבת
.זה דבר מאוד יפה

928
00:52:15,130 --> 00:52:17,550
,כל אחד עם הדברים שהוא נמשך
.עם מה שהלב נמשך

929
00:52:17,580 --> 00:52:19,750
,יש לפעמים כמה שיעורי תורה
.אפשר ללכת מפה לשם

930
00:52:20,800 --> 00:52:21,640
.אתה מכניס תוכן

931
00:52:21,800 --> 00:52:23,010
.יש משפחה, רבותיי

932
00:52:23,400 --> 00:52:24,600
.אפשר לשבת עם הילדים

933
00:52:24,940 --> 00:52:26,690
?אתה יכול לשמוע: מה חידשת

934
00:52:26,980 --> 00:52:29,560
?מה אמרת? מה למדו בגן? מה אמרו בבית הספר

935
00:52:30,060 --> 00:52:33,790
,ואם לא, אז יש כל מיני פרויקטים בכל הארץ
."זה נקרא בשם "אבות ובנים

936
00:52:34,390 --> 00:52:37,470
,בדרך כלל גם נושא פרסים
.מתגמלים את הילדים שבאים

937
00:52:38,050 --> 00:52:40,780
,ואז האבא הולך עם הבן
.יושבים ביחד. איזה יופי

938
00:52:41,350 --> 00:52:43,860
,אתה ממלא תוכן
.את השבת בתוכן רוחני

939
00:52:44,270 --> 00:52:47,100
,שבת כזו עוברת מהר
– ואז כשמגיע מוצאי שבת

940
00:52:47,660 --> 00:52:49,830
?אתה אומר: מה
?צריך כבר לעשות הבדלה

941
00:52:50,090 --> 00:52:53,400
.לא יכול להיות
?מה, אני חוזר עוד פעם לששת ימי המעשה

942
00:52:53,430 --> 00:52:57,070
אומרים לך: כן, ואז נותנים לך בשמים
,שלא תתעלף לנו פה פתאום

943
00:52:57,120 --> 00:52:59,220
?אני יודע מה
.שפרחה לך הנשמה היתרה

944
00:52:59,630 --> 00:53:02,380
,קצת בושם, אתה מתאושש וזה
,אומר: טוב

945
00:53:02,850 --> 00:53:06,730
,"בורא מאורי האש", "המבדיל בין קודש לחול"
.טוב, נחזור, איך אומרים? למה שהיינו

946
00:53:07,020 --> 00:53:09,250
.היית נסיך. זו שבת

947
00:53:09,870 --> 00:53:11,120
.זו המטרה של השבת

948
00:53:11,550 --> 00:53:16,170
,לכן הקב"ה מיד בדיבר הרביעי
,"אחרי שהוא אומר "אנוכי ה' אלוקיך

949
00:53:16,190 --> 00:53:19,640
מציג את הענייניים שקשורים
,לאמונה בבורא עולם

950
00:53:19,860 --> 00:53:21,340
,הוא מיד נכנס לנקודה הזו

951
00:53:21,640 --> 00:53:25,300
כי זו הנקודה שתביא אותנו בעזרת השם
.לתכלית הבאה

952
00:53:25,590 --> 00:53:29,580
ולכן כתוב שכל אדם ששומר את השבת
.כאילו קיים את כל התורה כולה

953
00:53:29,970 --> 00:53:35,000
,חס וחלילה כל אדם שכופר בשבת
.אז חס וחלילה זה שקול כנגד עבודה זרה

954
00:53:35,490 --> 00:53:40,680
,כי בזה שאתה מזלזל בשבת
.אתה כביכול מזלזל בכבודו של הבורא יתברך

955
00:53:41,200 --> 00:53:46,170
,הרבה מאוד אנשים
שלפעמים כאילו מדברים ומתריסים

956
00:53:46,200 --> 00:53:48,870
,נגד קדושת יום השבת
.הם פשוט לא מודעים

957
00:53:49,460 --> 00:53:53,250
,אם אתה יושב ומסביר לו בצורה יפה
,איך אומרים? לא במלחמות

958
00:53:53,280 --> 00:53:56,290
?אבל איך אומרים
.בוא נניח על השולחן ותיקח מה שאתה רוצה

959
00:53:56,750 --> 00:53:59,450
– אתה מציג לו את הדברים בצורה כזו
,הוא אומר לך: בוא'נה, שמע

960
00:53:59,500 --> 00:54:01,160
.אני לא הבנתי שזה הרעיון של השבת

961
00:54:01,650 --> 00:54:04,560
,חשבתי שזה רק לזרוק אבנים על רכבים
?אני יודע מה

962
00:54:04,990 --> 00:54:05,650
.זו שבת

963
00:54:06,020 --> 00:54:09,860
,הרעיון של השבת הוא רעיון הרבה יותר גבוה
.הוא חיבור לממד הרוחני

964
00:54:10,260 --> 00:54:11,920
.זו המטרה, זוהי התכלית

965
00:54:12,200 --> 00:54:15,730
,השם יזכה אותנו, בעזרת השם
שנזכה להגיע לתכלית השלמה

966
00:54:15,760 --> 00:54:17,760
ולראות את הגאולה השלמה
.במהרה בימינו, אמן

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (93 מדרגים)