x
הרב רפאל אוחיון

הרב רפאל אוחיון - היום של רשב"י

הרב רפאל אוחיון

מדוע בדורו של רשב"י לא נראתה קשת בענן? הרב רפאל אוחיון על ההנהגה הנפלאה של רשב"י לחייך כבר עכשיו אל העתיד