x
הרב עמנואל יצחק

הרב עמנואל יצחק - תורת הסוד של רשב"י

הרב עמנואל יצחק

מדוע דווקא רשב"י נבחר להמשיך את תורת הסוד בכל הדורות? הרב עמנואל יצחק על הכח הייחודי שניתן לתנא הקדוש על פני שאר התנאים