x
הרב יעקב דובדבני

הרב יעקב דובדבני - גדולתו של רשב"י

הרב יעקב דובדבני

במה באה לידי ביטוי גדולתו של התנא הקדוש? הרב יעקב דובדבני מביא את סיפור המערה, וחושף פרטים מפתיעים בסיפור יציאת רשב"י מהמערה