הרב אשר ברדה

הרב אשר ברדא - מי היה רבי שמעון בר יוחאי?

הרב אשר ברדה

מי היה רבי שמעון בר יוחאי? מדוע זכה להילולא הגדולה שמחברת בין כל קצוות עם ישראל? הרב אשר ברדא נוגע במעלותיו והשגותיו של התנא הקדוש מההיבט החינוכי