הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - ביטוח חיים

הרב עופר שרביט

 איך בונים ביטחון אמיתי? הרב עופר שרביט בשיעור מחזק על ביטחון בהשם ללא סיסמאות