הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - סיפורי אמונה במחנות ההשמדה

הרב יוסף בן פורת

כיצד מצאו יהודים את האמונה בה' דווקא במחנות ההשמדה? הרב בן פורת מביא עדויות מדהימות על גבורה יהודית אמיתית בגיא צלמוות