הרב גואל אלקריף

שביעי של פסח - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

בזכות מי זכו ישראל לכל הנס של קריעת ים סוף? איך הופכים חיית אדם כמו נאצי להציל יהודי? מה הטעם ברווחים שיש בשירת הים?