הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - אין בחירה

הרב אליהו עמר

כוחות נפש שונים מתנגשים באדם, ועליו לדעת איך לשלב ביניהם בתבונה. הרב אליהו עמר מסביר על הסכנה הטמונה בכוח המרידה, ועל הדרך בו נצליח לגייס את אותו כוח לעבודת השם