x
הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדוה לוי - הנועם אלימלך

הרבנית חדוה לוי

מדוע רצה רבי אלימלך מליז'נסק להתחלף עם אחיו, רבי זושא, ולקבל מכות? הרבנית חדוה לוי בסיפור מחזק על השגחת השם בעולם, ועל אמירת תודה שתהפוך את כל מצבי החיים למתנות מתוקות