הרב יצחק פנגר - דפוס חשיבה חיובית

הרב יצחק פנגר

לפעמים אתה מרגיש שקברו אותך, אך למעשה רק שתלו אותך. הרב יצחק פנגר בהרצאה מאלפת נותן כלים מעשיים, שיסייעו לנו לראות את העולם בצורה נכונה ואמיתית

תמלול ההרצאה

1
00:00:05,830 --> 00:00:07,180
.טוב, ערב טוב לכולם

2
00:00:08,290 --> 00:00:12,480
היום אנחנו נדבר על פסיכולוגיה
?של ההצלחה, בסדר

3
00:00:13,140 --> 00:00:14,610
.פסיכולוגיה של ההצלחה

4
00:00:14,730 --> 00:00:18,500
פירוש הדבר: לפעמים אתה מרגיש
,במקום חשוך

5
00:00:19,960 --> 00:00:21,870
,אתה מרגיש שקברו אותך

6
00:00:22,780 --> 00:00:24,170
.אבל האמת ששתלו אותך

7
00:00:25,400 --> 00:00:26,170
?מה ההבדל

8
00:00:27,400 --> 00:00:30,650
,ההבדל הוא שאחרי ששותלים אותך
,אתה מתחיל לצמוח

9
00:00:31,530 --> 00:00:33,550
,אתה מתחיל לגדול
אתה מתחיל להתפתח

10
00:00:34,280 --> 00:00:37,530
ולמרות שלכאורה הסיטואציה
.היא אותה סיטואציה – נמתחת האדמה

11
00:00:38,780 --> 00:00:42,770
.אנחנו נלמד היום
"בעצם זה ספר שנקרא "מיינדסט

12
00:00:43,430 --> 00:00:46,290
,של פסיכולוגית בשם קרול דוויק

13
00:00:47,480 --> 00:00:48,700
.שהיא מביא שם רעיון יפה

14
00:00:48,720 --> 00:00:51,340
,אנחנו ניקח אותו אלינו
,נפתח אותו על פי היהדות

15
00:00:51,350 --> 00:00:53,760
נראה איך אפשר לקחת מפה
כלים מעשיים

16
00:00:54,340 --> 00:00:56,440
.כדי באמת לראות את העולם נכון

17
00:00:56,830 --> 00:00:59,470
.היא מדברת בעצם על דפוסי חשיבה

18
00:01:00,340 --> 00:01:02,980
,בואו נתחיל ככה
,אם כבר דיברנו על צמחים

19
00:01:03,230 --> 00:01:07,480
היה היה אדם
,שהחליט לשתול בגינתו ורד

20
00:01:07,820 --> 00:01:08,890
.שושנה בעברית

21
00:01:10,370 --> 00:01:14,020
שתל אותה והשיח מתחיל לגדול
.כאשר בעצם יש לו גזע יחסית עבה

22
00:01:14,300 --> 00:01:18,390
,הוא מתחיל להוציא ענפים קטנים
.עלים וקוצים

23
00:01:19,480 --> 00:01:25,030
,מתחיל איזשהו זכר לאיזשהו ניצן
,שיהיה יום אחד פרח כשהוא יהיה גדול

24
00:01:25,510 --> 00:01:28,400
אבל בינתיים אני רואה
.מלא מלא קוצים

25
00:01:29,010 --> 00:01:31,860
אותו בן אדם אמר: לא ייתכן
שמעץ עם כל כך הרבה קוצים

26
00:01:31,900 --> 00:01:35,060
יצא פרח יפה
.עם ריח טוב, לא, לא יכול להיות

27
00:01:35,600 --> 00:01:38,690
,הוא הפסיק להשקות את העץ הזה
,את הפרח הזה, את השיח הזה

28
00:01:39,240 --> 00:01:43,800
.והשיח מת לפני שהוא הצליח בכלל לפרוח

29
00:01:44,500 --> 00:01:46,780
:וככה הרבה מאוד מאיתנו

30
00:01:47,290 --> 00:01:51,670
,לפני שאני מצליח לפרוח
אני, פשוט מגעילים אותי הקוצים שלי

31
00:01:52,070 --> 00:01:55,200
,"או שאני מסתכל על אנשים עם "קוצים
זה מאוד מרחיק אותי מהם

32
00:01:55,610 --> 00:01:57,460
וממילא אני לא נותן להם
את הפוטנציאל אפילו

33
00:01:57,520 --> 00:01:59,130
.להכיר את הפרחים שבהם

34
00:01:59,530 --> 00:02:02,900
ומה שאנחנו נרצה לעשות היום
זה למצוא את הפרחים בעצמנו קודם כול

35
00:02:02,930 --> 00:02:06,460
כי כל אחד מאיתנו יש בו פרחים
מקסימים יפהפיים

36
00:02:06,820 --> 00:02:08,480
וגם אני רוצה לראות את זה
?באחרים, בסדר

37
00:02:08,780 --> 00:02:10,270
,כי אם אני אראה את זה באחרים
,העולם ייראה הרבה יותר יפה

38
00:02:10,290 --> 00:02:12,830
,הרבה יותר יפה מאשר סתם קוצים
.שאני רואה סביבי כל היום

39
00:02:13,410 --> 00:02:14,600
.השאלה איך אנחנו עושים את זה

40
00:02:15,240 --> 00:02:17,150
.בשביל זה נלמד שני דפוסי חשיבה

41
00:02:18,350 --> 00:02:22,140
שני דפוסים, שבעצם כל אחד מאיתנו
,יש לו קצת מזה, קצת מזה

42
00:02:22,180 --> 00:02:23,760
אבל יש כאלה שהם יותר מזה
,ויותר מזה

43
00:02:23,780 --> 00:02:25,900
:וזה מה שאנחנו ננסה לראות
?מי אני

44
00:02:26,440 --> 00:02:27,900
?איך אני רואה את העולם

45
00:02:28,420 --> 00:02:32,050
,והנקודה העיקרית היא שבכלל לא
.כמעט לא משנה מה קורה איתנו באמת בעולם

46
00:02:32,080 --> 00:02:36,970
פעם דיברנו על זה שהדיאגראמה
,או ההתפלגות של העושר בחיים

47
00:02:37,040 --> 00:02:40,150
,אם ניקח כזו עוגה
.אז 50 אחוז זה גנטי

48
00:02:40,520 --> 00:02:42,400
,חמישים אחוז זה גנטי
.ודיברנו על זה פעם

49
00:02:42,800 --> 00:02:45,210
זאת אומרת, מה שקיבלתי מההורים
,זה מה שקיבלתי מההורים

50
00:02:45,220 --> 00:02:46,470
,לא משנה, אני לא אוכל לשנות את זה

51
00:02:46,480 --> 00:02:49,130
– אני אוכל לקחת את זה – תכף נראה
,לעשות עם מה שיש לי משהו

52
00:02:49,260 --> 00:02:50,210
.אבל זה מה שיש לי

53
00:02:51,020 --> 00:02:53,430
עשרה האחוזים בלבד
,זה מה שקורה סביבנו

54
00:02:53,450 --> 00:02:56,110
,הכוונה: אני נשוי/לא נשוי
,אני מרוויח כך או אחרת

55
00:02:56,130 --> 00:02:58,630
– אני בריא או לא בריא וכדומה
.זה עשרה אחוזים בלבד

56
00:02:58,930 --> 00:03:01,940
כאשר 40 אחוז זה היחס שלי
.למה שקורה איתי

57
00:03:03,120 --> 00:03:06,250
ויש לנו סך הכול 50 אחוז
.שאפשר לשנות, מה שנקרא, וזה הרבה

58
00:03:07,580 --> 00:03:09,820
,לכן שני דפוסי החשיבה
,נקרא להם ככה

59
00:03:10,290 --> 00:03:12,640
,זה כמובן באנגלית בספר
,אבל הרעיון הוא כזה

60
00:03:12,660 --> 00:03:17,820
שדפוס חשיבה אחד
,"זה דפוס חשיבה מקובע, "פיקסד מיינדסט

61
00:03:18,360 --> 00:03:22,870
ודפוס חשיבה אחר זה
.גרואוף מיינדסט" – דפוס חשיבה של גדילה"

62
00:03:23,120 --> 00:03:26,360
מה הכוונה? הם מביאים שם
:דוגמה קלאסית שכולנו מכירים אותה

63
00:03:26,440 --> 00:03:29,000
שני אחים תאומים זהים
גדלו באותו בית

64
00:03:29,030 --> 00:03:30,560
.עם אבא אלכוהוליסט

65
00:03:31,230 --> 00:03:33,400
כאשר הם גדלים
,וכל אחד בונה את הבית שלו

66
00:03:33,440 --> 00:03:35,920
ילד אחד גדל אלכוהוליסט
,בדיוק כמו אבא שלו

67
00:03:36,160 --> 00:03:40,290
לעומת הבן האחר, שנהיה איש עסקים מכובד
.שלא נוגע באלכוהול

68
00:03:40,850 --> 00:03:43,130
שאלו את שניהם: איך הגעתם
?למה שהגעתם

69
00:03:43,320 --> 00:03:45,640
:שניהם ענו אותה תשובה
.בגלל אבא

70
00:03:46,910 --> 00:03:47,970
?"מה זאת אומרת "בגלל אבא

71
00:03:48,260 --> 00:03:50,280
,אז שאלו את הילד האלכוהוליסט
,הוא אמר: תקשיבו

72
00:03:50,480 --> 00:03:52,400
.זה מה שראיתי בבית שלי, חמוד

73
00:03:52,680 --> 00:03:55,590
אני רואה איך אבא שלי לא מתמודד
ואיך שאימא שלי כועסת עליו

74
00:03:55,620 --> 00:03:57,120
והוא מבטיח לה שהוא ישתנה
,והוא לא משתנה

75
00:03:57,370 --> 00:04:00,090
,ואני קולט, זו התמונה שלי 24 שעות כמעט

76
00:04:00,120 --> 00:04:02,080
.בפרט שאני קטן
?אז מה אתה רוצה ממני

77
00:04:02,090 --> 00:04:03,420
?שאני אתמודד אחרת

78
00:04:03,610 --> 00:04:06,510
,אני לא ראיתי אחרת
.אין לי דמות חיקוי אחרת

79
00:04:06,530 --> 00:04:09,530
זה מה שאני רואה מול העיניים שלי
.אז ממילא גם זה גנטי

80
00:04:09,990 --> 00:04:12,370
.גנטי
,הרי בדרך כלל, תבדוק את זה

81
00:04:12,570 --> 00:04:13,770
,הרבה דברים הם גנטיים

82
00:04:13,960 --> 00:04:18,140
גם חוכמה. אתה תראה תמיד ילדים
?שאבא פרופסור ואימא פרופסורית, אוקיי

83
00:04:18,590 --> 00:04:20,470
...הילדים לא יצאו

84
00:04:22,670 --> 00:04:24,920
בדרך כלל אתה תראה
...הבן טייס

85
00:04:24,980 --> 00:04:27,080
?איך הוא נהיה טייס, אחי
?איך הוא נהיה טייס

86
00:04:27,450 --> 00:04:28,770
.התפוח לא נפל רחוק מהעץ

87
00:04:29,740 --> 00:04:33,600
.בדרך כלל זה יעבוד ככה
.אתה תראה תכונות עוברות בתורשה

88
00:04:34,530 --> 00:04:37,120
.חלק ניכר מהחיים שלנו זה גנטיקה
.זה אני

89
00:04:37,740 --> 00:04:39,980
.כמובן שזה לא רק גנטי
,סתם אנחנו צריכים להבין

90
00:04:40,010 --> 00:04:44,730
אבל לא כל מי שיש לו בגנים עכשיו
,אלכוהוליזם של אבא

91
00:04:45,030 --> 00:04:46,490
?מחויב להיות אלכוהוליסט, כן

92
00:04:47,520 --> 00:04:48,490
,אנחנו נדבר על זה תכף

93
00:04:48,560 --> 00:04:52,200
אבל ברור שיש לי איזשהו מבנה נפש
.שהוא ברמת סיכון

94
00:04:52,470 --> 00:04:55,510
,זאת אומרת, אם ניקח את זה כדוגמה
- להבדיל, ילד להורים גרושים

95
00:04:56,300 --> 00:04:58,310
?הסיכוי שלו להתגרש הוא גדול יותר, בסדר

96
00:04:58,330 --> 00:05:00,350
כי זה מה שהוא ראה בבית
.ברמה מסוימת

97
00:05:01,850 --> 00:05:04,640
,אבל זה לא אומר שאם ההורים שלי התגרשו
.אני חייב להתגרש, כן? זה ודאי שלא

98
00:05:05,740 --> 00:05:08,400
?אז הילד הראשון אמר: מה אתה רוצה
?זה מה שראיתי בבית, אתה מבין

99
00:05:08,410 --> 00:05:11,080
,אז המציאות שזה מה שאני ראיתי
.זה מה שגדלתי וזה מה שאני

100
00:05:11,090 --> 00:05:13,810
,אני מחקה את אבא שלי בדיוק
.לצערי הרב. אני באותו בור

101
00:05:14,100 --> 00:05:16,370
:זה נקרא דפוס חשיבה מקובע

102
00:05:16,750 --> 00:05:22,920
,זה אני. בואו נגיד ככה
.מי שאני זה מה שאני ואני לא אשתנה. נקודה

103
00:05:23,550 --> 00:05:25,890
:בסדר? אני יכול לשמוע את זה כאילו
?מה אני אעשה, הרב

104
00:05:25,970 --> 00:05:28,410
.זה אני, ככה זה
.אין מה לעשות

105
00:05:28,540 --> 00:05:32,030
,אוהבת אותי – שתישאר
.לא מתאים לה – שתחזור לאימא שלה

106
00:05:33,910 --> 00:05:36,490
זה דפוס חשיבה מקובע

107
00:05:37,100 --> 00:05:40,160
:בשלושה ממדים
- בממד אחד כלפי עצמו

108
00:05:41,100 --> 00:05:42,850
,אני זה מי שאני
.אני לא יכול להשתנות

109
00:05:43,200 --> 00:05:45,000
,יש כאלה כישרוניים
.יש כאלה לא כישרוניים

110
00:05:45,390 --> 00:05:48,780
,אני לא טוב במתמטיקה
.אז אני אף פעם לא אהיה טוב במתמטיקה

111
00:05:49,200 --> 00:05:50,970
.אני ומתמטיקה, מה שנקרא, לא מסתדרים

112
00:05:51,160 --> 00:05:52,800
,זה אני
.כל אחד והכישרונות שלו

113
00:05:53,300 --> 00:05:57,530
,לא שזה שקר גמור
,אבל תבינו שהוא מקבע את עצמו במציאות

114
00:05:57,700 --> 00:05:59,780
ותכף נראה איך זה חולש
:על כל תחומי החיים

115
00:05:59,840 --> 00:06:03,250
אם זו זוגיות או בריאות
.או דיאטות, לא משנה מה

116
00:06:03,410 --> 00:06:05,670
.זה אני
.יש לי בעיה, הרב

117
00:06:06,210 --> 00:06:09,360
.יש לי בעיה גנטית
,יש לי עצמות גדולות

118
00:06:09,540 --> 00:06:12,270
.ניסיתי כבר הכול
.יש לי בעיה עם התאים

119
00:06:13,730 --> 00:06:15,720
?איזו בעיה עם התאים
.הכול טעים לי, נכון-

120
00:06:21,530 --> 00:06:23,290
.דפוס חשיבה מקובע

121
00:06:24,980 --> 00:06:28,140
:אז זה נכון לגבי האדם עצמו
.זה אני ומה אני אעשה

122
00:06:28,210 --> 00:06:30,760
,אם אני אראה לו אנשים אחרים שמצליחים
?הוא יגיד: הרב, מה זה קשור

123
00:06:30,930 --> 00:06:34,000
הם גנטית יותר מוצלחים ממני
או הם, יש להם הורים מקושרים

124
00:06:34,220 --> 00:06:36,790
או יש להם פרוטקציה
,או הם קומבינאטורים או לקקנים

125
00:06:36,830 --> 00:06:37,960
.לא יודע, הוא ייתן לי סיבה

126
00:06:38,280 --> 00:06:41,360
.זה הם, הרב, אני לא אהיה כזה אף פעם
.בסדר? אני לא יכול להיות כזה

127
00:06:41,380 --> 00:06:42,970
לא משנה מבחינה מוסרית
,או לא משנה

128
00:06:43,090 --> 00:06:46,170
.אני לא אהיה אחד כמוהם
.מי שהצליח – הוא עמד בתור במזל

129
00:06:46,390 --> 00:06:47,560
?אני ישנתי באותו יום, אוקיי

130
00:06:49,150 --> 00:06:50,900
,יכול להיות. יכול להיות שכן
.יכול להיות שלא. תכף נראה

131
00:06:51,870 --> 00:06:54,760
והדבר השלישי
שאנשים בעלי דפוס חשיבה מקובע

132
00:06:55,700 --> 00:06:56,680
.מפחדים מאתגרים

133
00:06:57,250 --> 00:06:58,830
.כשנהיה קושי, הם חותכים

134
00:06:59,580 --> 00:07:02,450
,כשנהיה קשה
.אז כבר לא מתאים

135
00:07:02,880 --> 00:07:04,060
?ניקח את זה לזוגיות שנייה

136
00:07:04,460 --> 00:07:07,090
?יש קשיים בזוגיות
?סימן שאנחנו לא מתאימים, בסדר

137
00:07:07,110 --> 00:07:09,000
.סימן שאנחנו לא מתאימים
.הנה, את רואה? יש קשיים

138
00:07:09,560 --> 00:07:12,060
או לצורך העניין, אם אני לא מרגיש
- פרפרים בבטן, פרפרים

139
00:07:12,480 --> 00:07:16,200
...אז כנראה זה לא זה, לא
.זה לא הזיווג, הרב. זה לא הזיווג

140
00:07:21,570 --> 00:07:27,690
זה דפוס חשיבה מקובע
.לא נכון, לא רצוי, זו טעות

141
00:07:27,860 --> 00:07:28,680
.תכף נלמד את זה

142
00:07:29,230 --> 00:07:32,450
אז האח השני, שהוא איש עסקים מצליח
,ולא נוגע באלכוהול

143
00:07:32,630 --> 00:07:35,660
?שאלו אותו: איך הגעת למה שהגעת
.בגלל אבא שלי-

144
00:07:36,010 --> 00:07:37,700
.מה הכוונה? בדיוק ההפך

145
00:07:38,090 --> 00:07:40,660
,כל מה שראיתי אצל אבא שלי
.אני אמרתי: אני את זה לא עושה

146
00:07:41,140 --> 00:07:43,910
אתה מבין? אבא שלי היה הדוגמה
?הכי טובה מה לא לעשות, אתה מבין

147
00:07:44,670 --> 00:07:46,470
:ופשוט מאוד אני מחקה אותו אחד לאחד

148
00:07:46,500 --> 00:07:48,250
– כל מה שאבא שלי עשה
.את זה אל תעשה

149
00:07:48,390 --> 00:07:50,330
למה? כי זה מה שיסתיים איתך
.בסופו של דבר

150
00:07:50,930 --> 00:07:55,890
ולכן דפוס חשיבה של גדילה
,לוקח את החיים כמסע

151
00:07:56,340 --> 00:08:00,970
,לוקח את החיים כשיעור
לוקח את החיים כהזדמנות

152
00:08:01,240 --> 00:08:04,450
,של אתגר, של מאמץ
,של התפתחות

153
00:08:04,660 --> 00:08:08,460
וכל תחום בחיים
וכל אחד מאיתנו

154
00:08:08,750 --> 00:08:13,040
,יכול להשתפר באופן יחסי
נקרא לזה, לגנטיקה שלו

155
00:08:13,060 --> 00:08:15,040
.או לכישרונות הטבעיים שלו

156
00:08:15,070 --> 00:08:17,140
,ברור ש... אני אספר לכם על עצמי
,פעם דיברנו על זה

157
00:08:17,150 --> 00:08:19,880
?אני, יש לי כישרונות, אוקיי
,אני יודע

158
00:08:20,190 --> 00:08:23,640
,אבל יש לי גם... יש לי ממש לא כישרונות
.יש לי כאילו ההפך

159
00:08:24,380 --> 00:08:28,800
?אני לא כישרוני. במה
.אין לי חוש מוזיקלי. אני לא מתבייש

160
00:08:29,560 --> 00:08:30,650
.אני לא מוזיקלי

161
00:08:31,180 --> 00:08:34,760
,אני אוהב לשמוע מוזיקה
.אבל לא טוב בלייצר אותה

162
00:08:36,780 --> 00:08:37,940
...לא טוב. אני

163
00:08:38,920 --> 00:08:40,330
,וזה לא ייאמן
,אפרופו גנטיקה

164
00:08:40,640 --> 00:08:43,600
,יש לי ילדים
,בלי עין הרע, יש לי שניים

165
00:08:44,730 --> 00:08:46,980
.גאוני מוזיקה
.הם מנגנים משמיעה

166
00:08:47,520 --> 00:08:49,700
,אבל לא תגיד לי בדרבוקה
.זה גם יפה

167
00:08:49,950 --> 00:08:52,610
,יש לי בת אחת כזאת עם דרבוקה
,שהיא לא למדה בחיים

168
00:08:52,990 --> 00:08:55,360
.איזה קצב
...אני אתן דרבוקה

169
00:08:55,720 --> 00:08:58,810
,לא יודע, זה נשמע טוב
.אבל לא לפי הקצב, אחי

170
00:09:00,330 --> 00:09:02,740
יש לי אחד הבנים, תן לו
,כל כלי שאתה רוצה

171
00:09:02,770 --> 00:09:04,240
.הוא מנגן על כינור משמיעה

172
00:09:04,700 --> 00:09:05,620
?אתה יודע מה זה בכינור, אחי

173
00:09:06,740 --> 00:09:07,410
,אני יכול להסתכל עליו

174
00:09:07,420 --> 00:09:09,410
זה נראה לי יותר מדי אינטליגנטי
.רק להחזיק את זה אפילו

175
00:09:10,790 --> 00:09:12,730
.הכינור זה החלק של החבר'ה החכמים

176
00:09:13,150 --> 00:09:15,820
.העמך: אחי, יאללה, נגן בכינור
"...פסי בכינור"

177
00:09:15,850 --> 00:09:17,980
?לא, איך קוראים לו
?פסי? זה פסי היה

178
00:09:21,970 --> 00:09:23,990
?פסי בתוף
.בסדר, לא משנה

179
00:09:24,190 --> 00:09:26,220
.איך? -יוסי בכינור
!?יוסי בכינור

180
00:09:28,130 --> 00:09:29,770
,לא מתאים ליוסי אבל
.השם לא מתאים

181
00:09:30,630 --> 00:09:33,460
?צריך ולדימיר בכינור, נכון
.יותר מתאים

182
00:09:35,640 --> 00:09:36,480
...טוב, בקיצור

183
00:09:36,960 --> 00:09:38,160
.בלי לפגוע ביוסי, אם יש פה יוסי

184
00:09:40,070 --> 00:09:42,290
.יוסי אחד מהקיבוץ, אחי
?יוסי, אתה מבין

185
00:09:42,330 --> 00:09:44,830
,יוסי עם הפרות
.ולדימיר עם הכינור

186
00:09:46,250 --> 00:09:47,100
,טוב, בקיצור

187
00:09:49,460 --> 00:09:50,810
.אני, אין לי חוש מוזיקלי
.אין לי בעיה

188
00:09:51,080 --> 00:09:54,210
.עכשיו, התחתנתי, תראה מה זה, משמיים
.השם אוהב אותי, חבל על הזמן

189
00:09:55,430 --> 00:09:56,790
,אשתי מה זה מוזיקלית

190
00:09:58,080 --> 00:10:01,900
ולא סתם מוזיקה, היא גדלה בבית
,של מוזיקה, בבית של חזנים

191
00:10:02,250 --> 00:10:05,330
,בבית של... איזון עדין

192
00:10:06,430 --> 00:10:07,410
.והיא קיבלה אותי

193
00:10:08,570 --> 00:10:10,580
.וביהדות נותנים לך במה כל שבת, אחי

194
00:10:11,540 --> 00:10:13,400
.ביהדות נותנים לך במה, אחי
.יש לך קהל

195
00:10:13,960 --> 00:10:15,470
,סתם לשיר במקלחת
,תשיר למי שאתה רוצה

196
00:10:16,030 --> 00:10:18,590
,אבל פה יש לי במה, אחי
,שולחן שבת, וזה כל שבוע

197
00:10:18,680 --> 00:10:19,960
.אם אין חגים באמצע זה עוד משהו

198
00:10:20,520 --> 00:10:21,400
,יש לי במה, אחי

199
00:10:21,650 --> 00:10:24,220
ואני תופס את המיקרופון
ואני מרביץ

200
00:10:25,420 --> 00:10:28,860
.ואני מזייף... כמו גדול

201
00:10:28,890 --> 00:10:31,540
עכשיו, הקטע שאדם שהוא מזייף
.הוא לא מרגיש שהוא מזייף

202
00:10:32,060 --> 00:10:34,090
.אני חושב שאני שר יפה מאוד
.ככה נראה לי

203
00:10:38,530 --> 00:10:39,790
בסדר, אשתי חושבת אחרת

204
00:10:41,140 --> 00:10:44,270
והיא נותנת לי להרגיש את זה גם
.והיא אומרת לי את זה בלי בושה

205
00:10:45,010 --> 00:10:47,440
?אבל זה טוב, זה טוב, למה
.כי סיפרתי לכם את זה פעם

206
00:10:47,470 --> 00:10:50,460
אני לפני שלוש שנים או ארבע שנים
.החלטתי שאני לומד גיטרה

207
00:10:51,100 --> 00:10:55,010
.כן. אני אראה לכם מה זה
.סינגולדה חבר טוב שלי

208
00:10:55,500 --> 00:10:56,900
.אנחנו מנגנים ביחד
.סתם

209
00:10:57,890 --> 00:10:59,520
.אז סינגולדה אני בחיים לא אהיה

210
00:10:59,940 --> 00:11:02,370
מי שלא יודע, כאילו הוא נגן גיטרה
.מאוד מוכשר, מאוד מוכשר

211
00:11:02,950 --> 00:11:04,080
,סינגולדה אני בחיים לא אהיה

212
00:11:05,050 --> 00:11:10,320
אבל אני יחסית אל עצמי אתמול
יכול להשתפר

213
00:11:11,090 --> 00:11:12,040
.וזו המטרה

214
00:11:12,500 --> 00:11:15,580
,המטרה מבחינתנו
.אני לא בא להתחרות איתכם

215
00:11:16,080 --> 00:11:17,880
,כל אחד מאיתנו הוא עולם בפני עצמו

216
00:11:18,500 --> 00:11:22,500
,אבל אם יש לי דפוס חשיבה נכון
,וזה דפוס חשיבה של גדילה

217
00:11:23,040 --> 00:11:26,700
אני חייב לצאת מנקודת הנחה
שכל דבר בחיים

218
00:11:27,060 --> 00:11:32,770
וכל אדם עלי אדמות
.יכול ללמוד ולהשתפר בכל תחום שבעולם

219
00:11:33,170 --> 00:11:35,320
...נכון, עוד פעם, אני לא אהיה
,גם אם אני אלמד ציור

220
00:11:35,900 --> 00:11:37,690
,אני לא אהיה צייר
.כנראה, אוקיי

221
00:11:38,010 --> 00:11:40,750
אלא אם כן אני אהיה צייר
:כאילו אבסטרקט מה שנקרא

222
00:11:42,800 --> 00:11:44,630
.קבל את הציור, קריעת ים סוף

223
00:11:46,260 --> 00:11:49,110
.אתה לא רואה את זה? בעיה שלך
.אתה לא אומן, אתה לא אומן בנשמה

224
00:11:52,750 --> 00:11:55,610
,בסדר? אז בואו נהיה אמיתיים
,אני לא אהיה צייר פורטרט

225
00:11:55,620 --> 00:11:58,600
...אני לא אהיה עכשיו
.בסדר, מורה לציור

226
00:11:58,610 --> 00:12:01,810
,זה לא השטח שלי כנראה
.אבל אני אוכל להשתפר בציור שלי

227
00:12:02,330 --> 00:12:03,940
זו נקודה מאוד חשובה לצאת ממנה

228
00:12:04,230 --> 00:12:05,940
.כי עם זה אני רוצה לבנות את החיים

229
00:12:06,630 --> 00:12:11,590
,ולכן כשאני מדבר על פסיכולוגיה של הצלחה
:אני מדבר על שני דפוסי חשיבה, אמרנו

230
00:12:11,860 --> 00:12:15,410
כאשר דפוס החשיבה הלא רצוי
זה המקובע

231
00:12:15,560 --> 00:12:18,130
.ודפוס החשיבה הרצוי זה של גדילה

232
00:12:18,540 --> 00:12:20,540
,בואו נראה איך היהדות מסתכלת על זה
.וזה מאוד מעניין

233
00:12:20,850 --> 00:12:23,650
אחרי זה נגיע למושג
.שנקרא דחיינות

234
00:12:24,310 --> 00:12:25,360
.דחיינות

235
00:12:26,500 --> 00:12:27,460
?אתם יודעים מהי דחיינות

236
00:12:28,210 --> 00:12:31,640
אנחנו דוחים דברים
,והדחיינות דוחה

237
00:12:32,870 --> 00:12:34,180
.למה? היא מגעילה

238
00:12:35,110 --> 00:12:38,890
כמה דברים יכולנו לעשות בחיים
,אם לא הייתה אופציה כזו, דחיינות

239
00:12:38,900 --> 00:12:39,410
?אתה יודע

240
00:12:40,380 --> 00:12:44,720
,כמה ספרים הייתי קורא
...כמה דברים הייתי עושה, כמה

241
00:12:44,900 --> 00:12:47,280
.כמה קילוגרמים הוא היה יורד

242
00:12:47,530 --> 00:12:48,770
.לא אני, אני לא צריך את זה

243
00:12:50,430 --> 00:12:53,500
אבל כמה היינו שונים
?אם לא הייתה האפשרות לדחות

244
00:12:53,520 --> 00:12:55,060
,כל אחד מאיתנו
,גם כשאנחנו יושבים פה עכשיו

245
00:12:55,090 --> 00:12:57,570
,יש לנו דברים שיושבים עלינו
.שאני צריך לעשות, מה שנקרא

246
00:12:58,160 --> 00:12:59,240
...בלי נדר, בעזרת השם

247
00:13:00,950 --> 00:13:04,960
אז אנחנו נראה איך באמת הופכים את זה
.למנוע לשינוי באמת

248
00:13:06,100 --> 00:13:09,700
:אז קודם כול בואו ניגע בנקודה המעשית
.איך אני באמת משנה את דפוס החשיבה שלי

249
00:13:09,910 --> 00:13:14,180
– אם אני דפוס חשיבה מקובע
,ככה אני, זה המצב, הזוגיות לא תשתנה

250
00:13:14,310 --> 00:13:16,060
,ומי שזכה זכה, מי שלא לא

251
00:13:16,100 --> 00:13:17,890
ארבעים יום לפני יצירת הוולד
,נקבע לו עם מי הוא יתחתן

252
00:13:18,640 --> 00:13:21,060
,שלום על ישראל, זה המצב
.יאללה, קבל אותו באהבה

253
00:13:22,400 --> 00:13:26,580
,או שיש לי דפוס חשיבה של גדילה
.שאני מאמין שאפשר להשתנות

254
00:13:27,050 --> 00:13:27,880
?איך אני עושה את זה

255
00:13:29,060 --> 00:13:30,980
.לא בזוגיות, כי זה לא יעזור
...סתם

256
00:13:31,440 --> 00:13:33,860
:פעם ילדה אחת שאלה את אימא שלה
?אימא, מה זה להתחתן

257
00:13:34,450 --> 00:13:39,630
היא אמרה: זו מילה מכובסת לאימוץ
,של ילד קטן מגודל בצורת גבר

258
00:13:39,970 --> 00:13:41,580
שההורים שלו כבר לא רוצים
.לגדל אותו יותר

259
00:13:42,080 --> 00:13:45,250
.נכון, נכון
,כל הנשים פה, תדעו לכן

260
00:13:46,140 --> 00:13:50,220
הבעל שלך רוצה שתתייחסי אליו
.כמו תינוק עם צרכים מיוחדים

261
00:13:51,320 --> 00:13:53,980
...כן. נכון? כן

262
00:13:54,110 --> 00:13:57,200
.לא כאילו סתם ילד שיכול לטפל בעצמו
.אנחנו צריכים עזרה

263
00:14:00,500 --> 00:14:03,510
.טוב, הדרך לשינוי דפוסי חשיבה
:נקודה ראשונה

264
00:14:04,720 --> 00:14:09,390
להפוך את החשיבה שלי מעכשיו
.לעדיין לא

265
00:14:09,720 --> 00:14:14,240
שימו לב טוב, לא שאני לא טוב במתמטיקה
,או לא טוב בגמרא

266
00:14:14,250 --> 00:14:16,950
,לא טוב במה שתרצה
.בנגינה או בציור

267
00:14:17,260 --> 00:14:18,240
,לא אכפת לי מעכשיו

268
00:14:19,010 --> 00:14:23,340
.אני לא טוב במתמטיקה עדיין
?אתה מבין

269
00:14:23,460 --> 00:14:25,610
– אני לא טוב בציור
.אני עדיין לא טוב בציור

270
00:14:25,630 --> 00:14:28,790
זה לא שאני לא טוב בציור, אני עדיין
.לא טוב בציור, זה הכול. אני עדיין לא

271
00:14:29,010 --> 00:14:32,040
,חכה. בוא תפגוש אותי עוד שנה
,עוד שלוש שנים

272
00:14:32,060 --> 00:14:33,750
,אני אראה לך, מה שנקרא
.מאיפה הדג נושם

273
00:14:34,490 --> 00:14:35,900
.תן לי הזדמנות. חכה

274
00:14:36,500 --> 00:14:38,460
עכשיו, זה נכון
?לגבי כל אחד מאיתנו, בסדר

275
00:14:38,490 --> 00:14:41,420
.אני רוצה להבין שאני יכול להשתנות

276
00:14:41,460 --> 00:14:43,790
עכשיו, היהדות מסתכלת על זה
בצורה מאוד חשובה

277
00:14:44,670 --> 00:14:46,760
.בשני מהלכים מאוד מאוד עקרוניים

278
00:14:47,560 --> 00:14:49,140
?א', מה הכוונה שאני עדיין לא

279
00:14:49,460 --> 00:14:52,160
,תנסו לדמיין את הדוגמה הכי קלאסית
,שמן הסתם אתם מכירים אותה

280
00:14:52,220 --> 00:14:55,380
תינוק שמתחיל ללכת או ילד קטן
?שמתחיל ללכת, בסדר

281
00:14:55,620 --> 00:14:59,640
:עד שהוא מתחיל ללכת כולם מתלהבים
!יופי, יוסי! מתוק של אימא

282
00:14:59,660 --> 00:15:02,380
.בוא, בוא, בוא אל אימא
.יפה! בוא, בוא, בוא

283
00:15:02,760 --> 00:15:05,230
,והוא מתחיל: אה... פוף! נופל
.אה... פוף! נופל

284
00:15:05,690 --> 00:15:07,640
:עכשיו אף אחד לא אומר לו
,יאללה, תישאר למטה. אתה גמור לגמרי

285
00:15:07,710 --> 00:15:09,620
.תאמין לי. אין לך תקנה
.תעזבי אותו, תרדי ממנו

286
00:15:09,650 --> 00:15:11,180
?...את לא רואה שהוא לא זה

287
00:15:11,670 --> 00:15:14,500
:מה פתאום כולם
!יוסי! יוסי! יופי

288
00:15:14,760 --> 00:15:16,090
.כל צעד קטן מתלהבים

289
00:15:16,100 --> 00:15:18,310
:עכשיו, האבא פחות מתלהב
?בסדר, הוא הולך. מה את רוצה ממנו

290
00:15:19,120 --> 00:15:22,620
:אלו האימהות כאילו
!הוא התהפך! הוא התהפך

291
00:15:23,480 --> 00:15:25,570
מה את רוצה שהוא יישאר על הגב
...כל היום? מה את רוצה ממנו? מה

292
00:15:25,610 --> 00:15:27,670
.כאילו השם ירחם אם הוא יישאר
...מה את

293
00:15:28,210 --> 00:15:29,640
?מתרגשת מכל הדברים הקטנים, נכון

294
00:15:30,070 --> 00:15:34,150
.קניתי לו נעליים, צעד ראשון
!...איזה מתוק

295
00:15:34,790 --> 00:15:35,840
...כמה זה עלה? מה

296
00:15:37,050 --> 00:15:40,300
לא, 150 שקל
?בשביל יומיים צעדים, אתה מבין

297
00:15:40,560 --> 00:15:43,160
.גם ככה הוא לא מבין בזה
?הוא לא מבין בזה, מה אכפת לו

298
00:15:43,530 --> 00:15:44,440
.כפכפי אצבע וזהו

299
00:15:46,860 --> 00:15:48,140
...טוב, לא משנה אבל

300
00:15:49,160 --> 00:15:52,530
,כמו ילד קטן שמתחיל ללכת
?איך כולם מעודדים אותו

301
00:15:52,690 --> 00:15:56,110
איך כולם נותנים לו את הצ'אנס
,עוד פעם ועוד פעם

302
00:15:56,230 --> 00:15:59,640
,אף אחד לא התייאש ממנו
– אף אחד לא יגלה לו שהוא מתייאש ממנו

303
00:16:00,130 --> 00:16:01,980
עכשיו, תארו לכם היו מתנהגים
?איתנו ככה, אה

304
00:16:02,560 --> 00:16:06,690
,תאר לך – אשתך רוצה שתתחזק במשהו
!היא אומרת לך: יופי! יופי

305
00:16:06,940 --> 00:16:09,240
.בוא'נה, אני נהיה אריה, אני אומר לך
.אני נהיה אריה

306
00:16:10,250 --> 00:16:13,430
,במקום כאילו: אה... אין לך תקנה, אתה
.תאמין לי

307
00:16:13,450 --> 00:16:14,730
.לא, אימא שלי אמרה לי את זה מלכתחילה

308
00:16:15,360 --> 00:16:18,310
?אה? את מבינה? מה את רוצה ממנו
?"איך הוא יצליח עם כזה "עידוד

309
00:16:20,050 --> 00:16:25,740
"הרעיון העיקרי להפוך מעכשיו ל"עדיין לא
?בכל תחום בחיים, בסדר

310
00:16:25,840 --> 00:16:27,960
,אולי לא בהכרח טוב לנו עכשיו

311
00:16:28,200 --> 00:16:29,480
.פשוט עדיין לא, זה הכול

312
00:16:29,510 --> 00:16:31,920
אנחנו עדיין לא הזוג המושלם
,שיכולנו להיות

313
00:16:32,120 --> 00:16:35,020
,אני עדיין לא הבן אדם
.הבעל המושלם שאני יכול להיות

314
00:16:35,220 --> 00:16:38,310
.אני עדיין לא, אבל אני בדרך
.תעזרי לי, תעזור לה

315
00:16:38,400 --> 00:16:41,090
?אנחנו בדרך, בסדר
.זו הנקודה העיקרית הראשונה

316
00:16:41,440 --> 00:16:43,220
,כי על פי היהדות
.יש פה בעצם שלושה דברים

317
00:16:43,600 --> 00:16:45,660
הדבר הראשון: יש מושג
.שנקרא מזל ביהדות

318
00:16:46,450 --> 00:16:47,510
?מה זה מזל ביהדות

319
00:16:47,600 --> 00:16:48,530
.אני אקרא לכם, יש גמרא

320
00:16:48,960 --> 00:16:51,460
הגמרא במסכת נידה בדף טז
:עמוד ב אומרת ככה

321
00:16:51,860 --> 00:16:54,650
אותו מלאך הממונה על ההיריון"
."לילה שמו

322
00:16:54,910 --> 00:16:56,930
.יש מלאך שאחראי על ההיריון

323
00:16:57,240 --> 00:17:00,900
,עכשיו, "לפני שהאישה מתעברת
נוטל המלאך טיפה

324
00:17:01,300 --> 00:17:03,000
ומעמידה לפני הקב"ה"

325
00:17:03,510 --> 00:17:06,700
,ואומר לפניו: ריבונו של עולם"
"?טיפה זו – מה תהא עליה

326
00:17:06,860 --> 00:17:07,780
?מה יהיה הגורל שלו

327
00:17:08,310 --> 00:17:11,470
?גיבור או חלש"
?חכם או טיפש

328
00:17:11,760 --> 00:17:12,860
"?עשיר או עני"

329
00:17:13,300 --> 00:17:15,600
אלה שלושה דברים
:שבעצם כוללים הכול

330
00:17:16,130 --> 00:17:21,080
גיבור או חלש, חכם או טיפש
.ועשיר או עני

331
00:17:21,570 --> 00:17:25,250
זאת אומרת, כרגע נקצב לילד הזה
או לילדה הזאת

332
00:17:25,620 --> 00:17:28,830
.הכלים שאיתם הוא יורד לעולם

333
00:17:29,070 --> 00:17:33,490
זאת אומרת, לכן חז"ל אומרים
שאל יתהלל חכם בחוכמתו

334
00:17:33,640 --> 00:17:35,240
.או גיבור בגבורתו

335
00:17:35,320 --> 00:17:39,890
למה? כי עם כל הכבוד
.לשוורצנגר, בסדר? סתם

336
00:17:40,600 --> 00:17:43,630
– אני, גם אם אני אתאמן בדיוק כמוהו
.אני לא יכול להיות כמוהו

337
00:17:44,200 --> 00:17:46,450
,אני אשבח את שוורצנגר
,לצורך העניין

338
00:17:46,660 --> 00:17:50,150
,לא על המטען הגנטי שהוא קיבל
לא על הגובה שלו

339
00:17:50,320 --> 00:17:51,470
,או על מסת השריר שלו

340
00:17:51,690 --> 00:17:54,520
,אני אשבח אותו, תכף נראה
,על המאמץ שלו

341
00:17:54,800 --> 00:17:56,200
,על ההתמדה שלו

342
00:17:56,570 --> 00:18:00,770
על הזמן שהוא השקיע
כדי להביא את הפוטנציאל שלו

343
00:18:00,770 --> 00:18:01,510
.למה שהוא הביא

344
00:18:01,660 --> 00:18:03,680
,אבל אם אני אשקיע אותו פוטנציאל בדיוק

345
00:18:03,910 --> 00:18:06,040
– סליחה, אותו זמן, אותו מאמץ

346
00:18:06,070 --> 00:18:07,890
?אני בחיים בחיים לא אגיע אליו, למה

347
00:18:08,140 --> 00:18:11,460
:כי כשהביאו אותי לפני בורא עולם
?מה הוא יהיה – גיבור או חלש

348
00:18:11,930 --> 00:18:14,630
.באמצע
.נגמר, אוקיי? זהו

349
00:18:15,580 --> 00:18:16,870
.זה אני, אין לי בעיה

350
00:18:17,680 --> 00:18:18,620
?עכשיו, למה אני אומר את זה

351
00:18:18,770 --> 00:18:20,930
מכיוון שזו הסתכלות מאוד חשובה
על פי היהדות

352
00:18:20,940 --> 00:18:24,110
שיש לנו סך הכול כלים
.שאיתם אני צריך להתמודד

353
00:18:24,340 --> 00:18:27,640
,אני לא מתחרה עם אף אחד מכם
.לא מעניין אותי בכלל מה שאתם

354
00:18:27,840 --> 00:18:32,000
,כמו שאמרנו לכם פעם את הדוגמה הזאת
.זה כמו שנעשה תחרות עכשיו של מרוץ

355
00:18:32,130 --> 00:18:34,580
,אחד יקבל אופנוע כבד
,השני ייקח מכונית

356
00:18:34,740 --> 00:18:38,860
...הרביעי ייקח קורקינט והחמישי... הרביעי
,השלישי... איפה שאנחנו נמצאים, לא יודע

357
00:18:39,060 --> 00:18:40,870
?ייקח אופניים חשמליות, בסדר

358
00:18:41,230 --> 00:18:43,020
,לא שייך שנתחרה
לא שייך שנתחרה

359
00:18:43,410 --> 00:18:45,830
,כי אתה קיבלת אופנוע כבד
.ואני קיבלתי קורקינט, אחי

360
00:18:46,230 --> 00:18:48,490
:אז אני עם עצמי יכול לבוא אחריך
!חכה לי

361
00:18:48,550 --> 00:18:50,280
!פינוקיו, חכה לי
.יפה

362
00:18:50,800 --> 00:18:52,760
?אבל... אתה מבין
,אני לא יכול להיות מה שאתה

363
00:18:52,800 --> 00:18:54,270
.אבל אנחנו לא מתחרים

364
00:18:54,830 --> 00:18:58,440
אבל אני עם הקורקינט שלי
?יכול להשתפר, בסדר

365
00:18:58,810 --> 00:19:01,130
,יש ליוסי ביצועים מדהימים עם קורקינט
.ואני עוד לא

366
00:19:01,210 --> 00:19:04,680
אם אני אתאמן מספיק זמן, אני אוכל
.לעשות ביצועים מדהימים עם קורקינט

367
00:19:05,970 --> 00:19:08,060
:רק מה? אומרת הגמרא סייג אחד

368
00:19:08,970 --> 00:19:14,040
ואילו רשע או צדיק לא קאמר"
כדר' חנינא דאמר רבי חנינא

369
00:19:14,090 --> 00:19:16,910
."הכול בידי שמיים חוץ מיראת שמיים"

370
00:19:17,210 --> 00:19:22,030
.פירוש הדבר: נכון, אתה עשיר
.איזה עשיר אתה תהיה – זו הבחירה שלך

371
00:19:22,220 --> 00:19:24,900
,זאת אומרת, על פי היהדות
,יש בחירה לאדם

372
00:19:24,940 --> 00:19:27,940
ופה זו בעצם הרובריקה
.שנשארה בידיים שלך

373
00:19:28,170 --> 00:19:31,230
,אם תהיה עשיר תהיה עשיר
.ועשירים אמיתיים יגידו לך את זה

374
00:19:31,450 --> 00:19:32,710
שמעתי את זה לא פעם
,ולא פעמיים, אני אומר לכם

375
00:19:33,240 --> 00:19:34,800
:שאם תגיד לו
,טוב, תן לי טיפים להצלחה

376
00:19:35,150 --> 00:19:37,170
...תן לי... גם אני רוצה להיות אהה

377
00:19:37,970 --> 00:19:40,730
,הוא יגיד לך: אני אתן לך טיפים
.אבל תכלס, תאמין לי, מזל

378
00:19:41,900 --> 00:19:43,230
.מי שנקצב לו – נקצב לו, אחי

379
00:19:43,440 --> 00:19:44,480
.מי שנקצב לו – נקצב לו

380
00:19:44,570 --> 00:19:47,930
,אתה תראה, שניהם למדו באותה פקולטה
.שניהם באותה רמת משכל

381
00:19:48,110 --> 00:19:49,930
.זה ילך לו, זה לא ילך לו
?מה זה קשור

382
00:19:50,190 --> 00:19:52,740
.כי לא נקצב לו
:זה הביאו אותו לפני הקב"ה

383
00:19:52,860 --> 00:19:55,020
.זה עשיר וזה עני
.זה משהו אחר. זה הכול

384
00:19:55,440 --> 00:19:57,810
,עכשיו, אנחנו לא יודעים מה נקצב לנו
?לכן אנחנו עושים השתדלות, בסדר

385
00:19:58,080 --> 00:19:58,970
.אנחנו לא יודעים מה יהיה איתנו

386
00:19:59,120 --> 00:20:04,930
,אנחנו נעשה את המקסימום שלנו
כי בינינו, לא כל אחד שהיה עשיר

387
00:20:05,740 --> 00:20:07,030
.נשאר עשיר

388
00:20:07,590 --> 00:20:09,500
.גם לא מי שהיה עני נשאר עני

389
00:20:09,870 --> 00:20:12,830
שלחו לי את זה בתור מאמר
."שקראו לזה "צניחה חופשית

390
00:20:14,040 --> 00:20:14,970
...כואב

391
00:20:16,010 --> 00:20:18,720
.לא מהארץ, כדי שלא נפגע באף אחד
.אחד בשם שון קווין

392
00:20:19,430 --> 00:20:21,590
ב-2008 היה שון קווין
.האיש העשיר באירלנד

393
00:20:21,760 --> 00:20:23,190
.האיש העשיר ביותר באירלנד

394
00:20:23,520 --> 00:20:26,720
.הונו היה מוערך בשישה מיליארד דולר
...אח

395
00:20:27,960 --> 00:20:31,710
.אך בשנת 2011 הכריז על פשיטת רגל
.אה? שלוש שנים אחרי זה

396
00:20:32,250 --> 00:20:35,690
,איבד שליטה על אימפריית הביטוח שייסד
,משם העניינים הידרדרו

397
00:20:35,700 --> 00:20:37,940
משפחתו הואשמו בהפרת צו
,פשיטת הרגל

398
00:20:37,960 --> 00:20:41,880
,הסתרת נכסים וכן הלאה
היה בכלא תשעה שבועות

399
00:20:42,090 --> 00:20:45,430
.על אי-שיתוף עם הרשויות
...והחיים שלו

400
00:20:46,960 --> 00:20:49,880
.אייק בטיצה
.מכיר אותו? אני לא

401
00:20:50,370 --> 00:20:54,280
.ברזילאי. שודרג שביעי ברשימת עשירי תבל

402
00:20:54,700 --> 00:20:56,890
...אה? אהה

403
00:20:57,520 --> 00:21:01,340
בשנת 2010 הוא הכריז שהוא הולך להיות
.האדם הכי עשיר בעולם, מספר אחת

404
00:21:02,070 --> 00:21:04,020
זה ב-2010 הוא הכריז
.שהוא הולך להיות האדם הכי עשיר בעולם

405
00:21:04,360 --> 00:21:08,830
.ב-2010 הונו הוערך ב-30 מיליארד דולר

406
00:21:09,530 --> 00:21:13,100
.כעבור שנה, שנה, צנח ל-200 מיליון בלבד

407
00:21:13,680 --> 00:21:18,100
ב-2014 בהתחלה דיווח
,כי הוא נמצא בחובות

408
00:21:19,910 --> 00:21:21,640
,הפסיד הכול בעסקי הכרייה שלו

409
00:21:21,700 --> 00:21:23,740
עד שהוא נמצא כרגע
.בחובות ענקים

410
00:21:24,000 --> 00:21:25,100
?איך זה יכול להיות, אה

411
00:21:25,540 --> 00:21:26,770
.הוא לא התייעץ איתי פשוט

412
00:21:27,510 --> 00:21:29,810
.זו הבעיה שלהם
.זו הבעיה שלהם. טוב שהגענו למסקנה

413
00:21:30,170 --> 00:21:34,340
,אז לצורך העניין
.קיבלנו מזל שונה

414
00:21:35,050 --> 00:21:37,400
?למה זה עשיר וזה עני
?למה? מישהו יודע

415
00:21:38,590 --> 00:21:39,350
.אף אחד לא יודע

416
00:21:39,780 --> 00:21:40,470
.ואני אקרא לכם

417
00:21:40,850 --> 00:21:43,150
יש ספר קבלה שנקרא
."קל"ח פתחי חוכמה"

418
00:21:43,710 --> 00:21:45,320
,קל"ח פתחי חוכמה", זה מספר"

419
00:21:46,330 --> 00:21:48,430
,של הרמח"ל, אחד מגדולי המקובלים
:והוא כותב ככה

420
00:21:48,500 --> 00:21:52,150
כל העבודה של בני האדם תלויה"
."במה שהידיעה העליונה נעלמת מהם

421
00:21:52,470 --> 00:21:56,970
,כל העבודה שלנו בעולם
,בואו נקרא לזה ככה, בלשון המשפט הידוע

422
00:21:57,280 --> 00:21:59,550
?תכלית הידיעה שלא נדע, בסדר

423
00:21:59,890 --> 00:22:04,160
אתה אף פעם לא תבין
,למה קורה לך מה שקורה לך בעומק

424
00:22:04,570 --> 00:22:06,430
.לא ברמה הבסיסית של היום-יום

425
00:22:06,630 --> 00:22:08,910
,יכול להיות שברמה הבסיסית של היום-יום
אני כן אפשפש במעשיי

426
00:22:09,120 --> 00:22:11,270
- אם משהו קרה
,אני צריך לבדוק למה זה קרה לי

427
00:22:11,560 --> 00:22:14,720
?אבל ברמה של העומק: למה דווקא
הנה, אני עושה כל מה שאני יכול כדי להצליח

428
00:22:14,740 --> 00:22:15,500
.ואני לא מצליח

429
00:22:16,070 --> 00:22:17,980
,יכול מאוד להיות שזה מה שנקצב לך
.חמוד שלי

430
00:22:18,650 --> 00:22:21,170
,כי אם היו יודעים"
."לא הייתה העבודה על פי הבחירה

431
00:22:21,350 --> 00:22:23,740
אם הייתי יודע, כביכול אלוקים
:לוקח אותי לשיחה מראש

432
00:22:23,870 --> 00:22:26,530
פנגר, תקשיב: אתה הולך להיות
.אחת, שתיים, שלוש

433
00:22:26,610 --> 00:22:27,930
נו, זהו, נגמרו לי הניסיונות

434
00:22:28,020 --> 00:22:29,130
.ברור, זה התפקיד שלי

435
00:22:29,390 --> 00:22:32,940
,ראית פעם אדם ששיחק בהצגה
,הבימה, לא משנה איזה תיאטרון

436
00:22:33,140 --> 00:22:34,890
...והוא קיבל תפקיד של להיות ה

437
00:22:34,990 --> 00:22:36,410
,לא משנה מה, העשיר או העני

438
00:22:37,140 --> 00:22:40,100
:אין לו ניסיונות
?למה אני עשיר? למה אני זה

439
00:22:40,790 --> 00:22:43,500
אמרו לו: כי זה התפקיד שהכי מתאים לך
.מבחינת האישיות שלך, מבחינת הכול

440
00:22:43,540 --> 00:22:45,870
?בסדר? מה זה קשור
?אתה תרוויח כמו העני, מה זה משנה

441
00:22:46,700 --> 00:22:49,010
אם היו יודעים לא הייתה העבודה"
על פי הבחירה

442
00:22:49,440 --> 00:22:50,700
ולא היה להם שכר ועונש"

443
00:22:50,990 --> 00:22:55,320
וכיוון שהכוונה של ההנהגה"
,היא לתת מקום לעבודה ולשכר ועונש

444
00:22:55,630 --> 00:22:58,100
."צריך שהשורש יהיה נעלם"

445
00:22:58,690 --> 00:23:00,310
.אוקיי, הבנתי

446
00:23:00,710 --> 00:23:02,740
אז אני לא מבין
.למה זה קורה לי, נהדר

447
00:23:03,430 --> 00:23:06,760
,אני לא מבין מה אלוקים רוצה ממני
:אני יודע שהוא נתן לי כלים

448
00:23:07,380 --> 00:23:08,880
?תעשה עם זה את המקסימום, בסדר

449
00:23:09,490 --> 00:23:11,080
יופי. איך אני עושה עם זה
?את המקסימום

450
00:23:11,480 --> 00:23:14,470
:אז נקודה ראשונה
.הופך מעכשיו לעדיין לא

451
00:23:14,630 --> 00:23:18,650
.שתיים: מחמאות
.מחמאות

452
00:23:18,940 --> 00:23:22,190
כשאני אומר מחמאות – פירוש הדבר
,לא להחמיא, אני אקח ילדים כדוגמה

453
00:23:22,370 --> 00:23:25,180
,אני לא מחמיא על התוצאות
.תוצאות פחות מעניינות אותי

454
00:23:25,540 --> 00:23:29,400
,אני אחמיא על הדרך
,אני אחמיא על המאמץ

455
00:23:29,650 --> 00:23:33,580
,אני אחמיא על ההשתדלות
.על מה שנקרא ביהדות – על העמל

456
00:23:33,990 --> 00:23:36,680
בסדר? זאת אומרת, אם הילד שלי
,הביא 100 במבחן

457
00:23:36,950 --> 00:23:40,770
,אם הוא גאון, זו לא חוכמה
.לא חוכמה שהוא הביא 100

458
00:23:41,330 --> 00:23:43,140
.בסדר, כל הכבוד שהוא הביא 100
ברור שאני שמח שהוא הביא 100

459
00:23:43,380 --> 00:23:45,900
אבל אני רוצה לראות אותו אפילו
מביא 120

460
00:23:46,150 --> 00:23:47,380
,או שעוזר לילד אחר

461
00:23:47,560 --> 00:23:50,950
,אני ארצה לראות את ההשקעה
.וזה מה ששווה לי הרבה יותר

462
00:23:51,150 --> 00:23:54,300
כי אם ילד אחר היה לו קשה
– והוא התאמץ והוא הוציא 60

463
00:23:54,950 --> 00:23:56,140
,את הילד הזה אני ארים יותר אפילו

464
00:23:56,260 --> 00:23:58,560
אני ארים יותר
.כי מה שחשוב זה המאמץ

465
00:23:58,740 --> 00:24:00,890
,ככה עולם הפסיכולוגיה טוען היום

466
00:24:01,320 --> 00:24:04,800
ולהבדיל, היהדות הרבה לפני
.ברעיון מאוד יפה

467
00:24:05,620 --> 00:24:11,700
שלושה דברים. א' – יש מושג ביהדות
."שנקרא ככה: "לפום צערא אגרא

468
00:24:11,970 --> 00:24:13,130
?"מה זה "לפום צערא אגרא

469
00:24:14,300 --> 00:24:16,150
.לפי הצער ככה השכר

470
00:24:16,340 --> 00:24:17,340
,זאת אומרת, על פי היהדות

471
00:24:17,410 --> 00:24:19,450
כולנו, מגיע לנו שכר
.על המעשים הטובים שלנו

472
00:24:19,810 --> 00:24:22,640
.כמה נקבל – אני אגיד לך
,לא אכפת לי בכלל מה התוצאות

473
00:24:23,030 --> 00:24:25,530
,אכפת לי כמה היה לך קשה
,כמה היה לך צער

474
00:24:26,070 --> 00:24:27,760
?כמה התאמצת, בסדר

475
00:24:27,940 --> 00:24:31,060
,לפום צערא" – לפי הצער"
.ככה השכר

476
00:24:31,770 --> 00:24:34,650
,ואנחנו לא מודעים לשכר שלנו
,על פי היהדות, השכר הרוחני

477
00:24:34,830 --> 00:24:38,670
 – אבל גם השכר פה
.לפי הקושי ככה יהיה השכר

478
00:24:38,780 --> 00:24:39,560
.נקודה ראשונה

479
00:24:39,580 --> 00:24:41,240
.נקודה שנייה
מה שאמרתי לכם כרגע

480
00:24:41,250 --> 00:24:42,390
:זו משנה במסכת אבות

481
00:24:44,210 --> 00:24:45,700
,בן הא הא, ככה קראו לו

482
00:24:47,190 --> 00:24:49,320
."אומר: "לפום צערא אגרא

483
00:24:50,350 --> 00:24:53,050
,יש עוד סגנון של מדרש
,"זה נקרא "אבות דרבי נתן

484
00:24:53,070 --> 00:24:57,150
:שהוא אומר ככה
.יפָה... יפָה... יפֶה

485
00:24:57,390 --> 00:25:02,080
יפֶה פעם אחת בצער"
."ממאה שלא בצער

486
00:25:02,580 --> 00:25:07,900
עוד פעם, "יפֶה או יפָה פעם אחת בצער
."ממאה שלא בצער

487
00:25:08,420 --> 00:25:14,710
,זאת אומרת, אם עשיתי מעשה טוב בצער
.זה שווה מאה מעשים שלא בצער

488
00:25:15,130 --> 00:25:17,680
,זאת אומרת, אם נמשיל את זה
,נגיד, ללימוד תורה אפילו

489
00:25:17,870 --> 00:25:20,730
אני עכשיו רוצה ללמוד דף גמרא
ואני לא מבין מה רוצים ממני בכלל

490
00:25:21,180 --> 00:25:22,730
...ואני משתדל: אהה

491
00:25:23,120 --> 00:25:26,320
– קשה לי, למדתי דף אחד
.לא, למדתי מאה דפים

492
00:25:26,970 --> 00:25:30,420
מאה דפים בזמן שאחד למד
?דף אחד בשנייה, בסדר

493
00:25:30,610 --> 00:25:33,040
,זאת אומרת, אם היה לי קשה
,כיבדתי את ההורים שלי

494
00:25:33,940 --> 00:25:36,250
,לא אני אישית, שלי לא קשה
,ברוך השם, לכבד את ההורים

495
00:25:36,470 --> 00:25:37,450
,אבל אדם שקשה לו

496
00:25:38,080 --> 00:25:40,070
בא לו לא יודע מה לעשות
?להורים האלה, אוקיי

497
00:25:40,440 --> 00:25:42,440
תאמין לי, אני לא רוצה לדבר עליהם
.פה בציבור

498
00:25:43,640 --> 00:25:46,700
,הרסו לי את החיים, תאמין לי
,הרסו לי את החיים

499
00:25:50,980 --> 00:25:52,250
ובכל זאת מכבדים את ההורים

500
00:25:52,690 --> 00:25:54,940
,כי על פי היהדות כיבוד אב ואם
,לא ניכנס לזה לעומק

501
00:25:54,950 --> 00:25:58,630
– אבל כיבוד אב ואם
.זה לא רק בגלל שההורים שלי נחמדים אליי

502
00:25:58,940 --> 00:26:01,340
.זה לא צריך את התורה, מה שנקרא
.זה שכל ישר

503
00:26:01,880 --> 00:26:04,770
,מי שלא מכבד את ההורים
.סתם כפוי טובה. אין לי הגדרה אחרת

504
00:26:04,800 --> 00:26:06,370
?אני מדבר על עצמי, כן
.כאבא

505
00:26:09,180 --> 00:26:11,400
.לא כילד
.כילד אהה... תבינו אותי

506
00:26:13,430 --> 00:26:18,320
אבל כאבא – מי שלא מעריך את ההורים שלו
.זה כפוי טובה הכי מגעיל שבעולם

507
00:26:18,350 --> 00:26:20,320
,בוא'נה, לא חייבים לך כלום
.תקשיב טוב

508
00:26:20,540 --> 00:26:22,210
.יכלו לקחת אותך להיות עבד בכלל

509
00:26:23,010 --> 00:26:25,400
,הביאו אותך לעולם לשעשוע
.לא יודע, חס ושלום

510
00:26:27,160 --> 00:26:28,950
...אני מקצין לא לעורר פה

511
00:26:29,770 --> 00:26:32,600
,עכשיו אמוציות, אבל תכלס

512
00:26:33,390 --> 00:26:35,610
?בוא'נה, לא חייבים לי כלום, בסדר

513
00:26:35,630 --> 00:26:39,570
אז אם הם נחמדים אליי, לא צריך תורה
.שתגיד לי: תכבד את ההורים שלך

514
00:26:40,240 --> 00:26:41,160
.זה שכל ישר

515
00:26:41,550 --> 00:26:44,250
לכבד את ההורים, הכוונה היא
שהם לא הכי נחמדים גם

516
00:26:45,110 --> 00:26:46,900
.או הם תקועים אי שם בדור הקודם

517
00:26:47,630 --> 00:26:48,900
.לא שהם רשעים, חס ושלום

518
00:26:49,590 --> 00:26:51,390
הכוונה לא שהם רעים
,והם הזיקו לנו

519
00:26:51,670 --> 00:26:55,370
,אבל לפעמים מחוסר הבנה
,לפעמים מתקיעות של דור קודם

520
00:26:55,750 --> 00:26:58,660
,לפעמים מחוסר הבנה של חינוך
.סליחה שאני אומר את זה

521
00:26:59,140 --> 00:27:02,890
כל ההורים פה יודו שחינוך
.זה אחד המקצועות הכי קשים בעולם

522
00:27:03,460 --> 00:27:06,340
...לא למדנו את זה בשום עולם
.בשום בית ספר לא למדנו את זה

523
00:27:06,380 --> 00:27:08,610
גם אם אתה הולך
...ל"סדנת הורים", מה שנקרא

524
00:27:12,530 --> 00:27:13,540
.אתה נשאר אותו דבר, בגדול

525
00:27:14,870 --> 00:27:16,810
.שאל את הילדים שלך
.בוא נשאל את הילדים שלך, אחרי זה נדבר

526
00:27:17,690 --> 00:27:21,880
,בסדר, זה טוב ללמוד, ברור
.אבל תכלס זה קשה, בסדר? זה קשה

527
00:27:23,580 --> 00:27:27,890
,אז החוכמה היא אם אני עושה את זה בכל זאת
,בכל זאת אני עושה את זה למרות שקשה לי

528
00:27:28,430 --> 00:27:29,980
,אז על פי היהדות מגיע לי שכר על זה

529
00:27:30,450 --> 00:27:33,230
אז פעם אחת בצער
.כמו מאה שלא בצער

530
00:27:33,920 --> 00:27:35,680
.אני שומר שבת
.לפעמים לא קל לי לשמור שבת

531
00:27:35,700 --> 00:27:39,620
,אני קל לי, אני כבר אין לי ברירה
,מה שנקרא, אבל בהתחלה קשה לי

532
00:27:39,850 --> 00:27:41,380
.בוא'נה, משמעם

533
00:27:43,380 --> 00:27:44,440
.שקט יותר מדי

534
00:27:45,870 --> 00:27:47,630
כביכול. לא, אני, אין לי בעיה עם זה, אבל

535
00:27:47,990 --> 00:27:51,510
...תחשוב: מי שרגיל כל היום ל... אהה... ו

536
00:27:52,010 --> 00:27:56,180
,לא, היום אין שקט בעולם
...אתה כל הזמן כאילו: טילילילילי

537
00:27:56,190 --> 00:27:57,380
.עם הווטסאפים כאילו שלך

538
00:27:57,970 --> 00:28:02,160
,אתה כל הזמן כאילו מנקרים לך בראש
...אין לך רגע של שקט, שקט, ששש... ששש

539
00:28:02,220 --> 00:28:03,700
,נו, מגיעה שבת

540
00:28:04,830 --> 00:28:07,590
,ניתקו אותך, אחי
...כאילו מהחמצן

541
00:28:08,560 --> 00:28:10,230
?מה קורה בעולם
.לא יודע, אחי-

542
00:28:12,210 --> 00:28:14,840
?מלחמת עולם. -מה זה משנה, אחי
.אני בשבת, אחי

543
00:28:16,420 --> 00:28:19,450
,בסדר, זה יפה, זה מקסים
.אבל זה לא קל, בסדר? לא קל

544
00:28:19,460 --> 00:28:21,510
,עכשיו, בפרט שיש זוגות מעורבים
.בואו נהיה אמיתיים

545
00:28:21,780 --> 00:28:22,670
.יש זוגות מעורבים

546
00:28:23,350 --> 00:28:26,010
:נגיד, האישה קיבלה אורות
.וואלה, השם, חולה עליך

547
00:28:26,990 --> 00:28:29,890
,אה? בסדר, אוהבים אותך, חמודה
...אבל בעלך כאילו

548
00:28:30,390 --> 00:28:31,480
.עדיין בריג'קטים

549
00:28:32,340 --> 00:28:35,900
.לא, ובינינו, יש צדק בדבריו

550
00:28:35,920 --> 00:28:37,900
?תקשיבי, את הכרת אותי ככה, אוקיי

551
00:28:38,280 --> 00:28:40,010
.הכרת אותי ככה
.אני לא השתניתי, זו את

552
00:28:40,760 --> 00:28:43,610
.עכשיו, נגיד הוא עושה לך טובה והוא איתך
.הוא בעונש, מה שנקרא

553
00:28:43,620 --> 00:28:45,820
.נו, יאללה, בוא
.מה עושים פה בשבת הזאת, תאמין לי

554
00:28:47,390 --> 00:28:49,890
.דווקא גברים נוח להם
?הולכים לישון. אה, לא

555
00:28:50,060 --> 00:28:51,090
.אני הולך לישון, אחי

556
00:28:51,890 --> 00:28:54,610
,טוב, לא משנה
,אבל תכלס, כשיש זוגות מעורבים

557
00:28:54,830 --> 00:28:56,640
.אז אחד יותר מקריב בשביל השני

558
00:28:57,370 --> 00:28:59,210
?אז כל הכבוד לו, בסדר

559
00:28:59,450 --> 00:29:03,150
הרעיון הוא כשאני אומר לכם
,שיש יותר שכר בשמיים

560
00:29:03,940 --> 00:29:08,320
הכוונה היא שאני צריך לעשות
?את האילוסטרציה לעולם הזה, בסדר

561
00:29:08,490 --> 00:29:11,600
.שאני צריך לתת יותר "שכר", כביכול
,שכר לא צריך להיות בכסף

562
00:29:11,620 --> 00:29:15,750
,אבל שכר של הערכה
שכר של תגמול מבחינה רגשית

563
00:29:15,980 --> 00:29:16,980
.למי שהיה לו יותר קשה

564
00:29:17,480 --> 00:29:20,460
,אז אם הבן אדם יותר קשה לו
?אז חז"ל אמרו "לפום צערא אגרא", בסדר

565
00:29:20,710 --> 00:29:22,560
או יפה פעם אחת בצער
.כמו מאה שלא בצער

566
00:29:22,780 --> 00:29:26,860
אז אם בעלך או אשתך עשתה משהו בשבילך
...וקשה לה, קשה לה

567
00:29:27,300 --> 00:29:29,810
,אשתי גילתה לי שקשה לה
.אין לה כוח לעשות את ארוחת הערב

568
00:29:30,170 --> 00:29:33,670
,יאללה, חאלס, בישלה כל היום
.כאילו, צוהריים וזה, בערב תדאג לעצמך

569
00:29:33,920 --> 00:29:35,780
.לא, כי אני מגיע ב-23:00
!שלום-

570
00:29:37,030 --> 00:29:38,480
?מה, עכשיו עוד פעם
?עוד פעם? עוד פעם

571
00:29:39,280 --> 00:29:42,420
?מה, עכשיו עוד פעם לבשל
.עוד פעם סלט ו...? די, יאללה, חאלס

572
00:29:42,580 --> 00:29:43,260
.תעשה לעצמך

573
00:29:44,040 --> 00:29:45,900
.אז אני לא ידעתי שקשה לה
.אני לא ידעתי שקשה לה

574
00:29:46,100 --> 00:29:47,870
?הייתי בטוח: מה הבעיה
...תחתכי סלט, נו

575
00:29:49,130 --> 00:29:50,320
,בוא, תחתוך אתה
.נראה אותך גבר

576
00:29:50,670 --> 00:29:51,260
.אין לי כוח

577
00:29:52,410 --> 00:29:53,130
?יש פה איזו במבה

578
00:29:55,710 --> 00:29:57,050
.לא, בוא נגמור עם זה מהר
?אתה מבין

579
00:29:57,510 --> 00:29:59,050
,לחתוך עכשיו וזה
.אין לי כוח, אחי

580
00:30:01,980 --> 00:30:06,080
אז אחרי שאשתי גילתה לי
?שקשה לה עם ארוחת ערב, בסדר

581
00:30:06,480 --> 00:30:10,120
,עכשיו, כשהיא עושה לי ארוחת ערב
,כשאני זוכה, מה שנקרא

582
00:30:10,180 --> 00:30:12,110
...שהתפללתי יפה, לא

583
00:30:12,490 --> 00:30:13,550
.אז אני ממש מעריך

584
00:30:13,850 --> 00:30:16,550
אני ממש ממש מעריך
?כי לא ידעתי שזה כל כך קשה לה, בסדר

585
00:30:17,120 --> 00:30:18,340
:אז אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו

586
00:30:18,360 --> 00:30:19,890
.הצד השני קשה לו – 100 אחוז

587
00:30:20,140 --> 00:30:23,650
– כל מי שנמצא בזוגיות
,כל אחד מקריב, 100 אחוז אני אומר לכם

588
00:30:23,990 --> 00:30:24,810
.וזה לא בא בקלות

589
00:30:25,140 --> 00:30:27,720
...זה לא כאילו טבעי בכיף
,אוקיי, בהתחלה

590
00:30:27,740 --> 00:30:29,520
אם אתם עדיין באופוריה
.של שווה להשקיע

591
00:30:30,270 --> 00:30:34,010
:אבל... לא, כאילו כשאתה מרגיש
.אני אשקיע, אבל הצד השני גם ישקיע

592
00:30:34,530 --> 00:30:37,270
,פתאום אתה מרגיש שאני משקיע
?אבל איפה

593
00:30:38,850 --> 00:30:40,640
.תאמין לי, הרב, כל המשקיע שוקע

594
00:30:41,360 --> 00:30:43,650
.חס ושלום, לא
.אני לא מסכים עם זה, אבל הרעיון

595
00:30:46,730 --> 00:30:47,960
?איך מישהו אמר לי משפט יפה

596
00:30:48,710 --> 00:30:54,570
הוא אמר לי: לא בגלל הדברים שאתה רוצה
.תשכח את הדברים שיש לך

597
00:30:55,160 --> 00:30:57,410
?בסדר? כל אחד מאיתנו רוצה משהו, נכון

598
00:30:57,780 --> 00:30:59,640
.מהשני, מהעולם, ממי שתרצה

599
00:31:00,160 --> 00:31:02,830
,אבל זה שאתה רוצה משהו
?אל תשכח את מה שיש לך, בסדר

600
00:31:02,860 --> 00:31:04,240
,ויש לך הרבה
.אז תעריך את זה

601
00:31:04,760 --> 00:31:05,950
"אז אמרנו ש"לפום צערא אגרא

602
00:31:05,970 --> 00:31:08,800
ואמרנו "יפה פעם אחת בצער
"מאשר מאה שלא בצער

603
00:31:09,020 --> 00:31:12,340
ומגיע חידוש שלישי
?שתבינו שמה הכוונה צער

604
00:31:12,770 --> 00:31:14,910
מה הכוונה "יפה פעם אחת בצער
?"מאשר מאה שלא בצער

605
00:31:15,050 --> 00:31:19,580
,צער, על פי היהדות
.זה צער כלשהו, צער כלשהו

606
00:31:19,780 --> 00:31:23,050
הגמרא בערכין אומרת
"?ש"עד היכן תכלית ייסורין

607
00:31:23,290 --> 00:31:26,410
אפילו משהו קטן, שאני רוצה
להכניס את היד להוציא שני שקלים

608
00:31:26,580 --> 00:31:30,380
?והתבלבלתי והוצאתי 20 אגורות, בסדר
.במקום שני שקלים

609
00:31:30,530 --> 00:31:33,840
זה נקרא צער כי עכשיו אני צריך
...להכניס את היד עוד פעם, מה

610
00:31:34,410 --> 00:31:38,020
.צער הוא כלשהו
– זאת אומרת, כל תוספת צער

611
00:31:38,120 --> 00:31:43,720
זה מכפיל יותר ויותר ויותר ויותר
את השכר בעולם הרוחני

612
00:31:43,940 --> 00:31:47,420
,ואת ההערכה שלנו פה, בעולם הזה
.מצד שני

613
00:31:47,900 --> 00:31:51,420
– והדבר הרביעי והאחרון
:יש חידוש ביהדות

614
00:31:52,420 --> 00:31:56,590
:כתוב בפרשת בחוקותי
– "אם בחוקותי תלכו"

615
00:31:57,130 --> 00:31:59,710
:אומר שמה רש"י
?"מה זה "אם בחוקותי תלכו

616
00:31:59,910 --> 00:32:02,470
.שתהיו עמלים בתורה

617
00:32:03,000 --> 00:32:04,560
?"מה זה "עמלים בתורה

618
00:32:05,170 --> 00:32:08,380
,החידוש ביהדות הוא כזה
,בפרט בלימוד תורה

619
00:32:09,120 --> 00:32:14,430
שאתה מקבל שכר
.רק אפילו על העמל, גם בלי תוצאות

620
00:32:15,130 --> 00:32:17,280
?מה זאת אומרת
גם אם אני רק השתדלתי

621
00:32:17,790 --> 00:32:20,060
,ולא הצלחתי, מה שנקרא
.לספק את הסחורה

622
00:32:20,750 --> 00:32:22,310
.בעולם הכללי אתה לא תקבל שכר על זה

623
00:32:22,340 --> 00:32:25,070
,זאת אומרת, אם אני עכשיו מבקש ממך
,לא יודע מה, תעשה לי משהו

624
00:32:25,100 --> 00:32:27,520
תתפור לי בגד
- או תסדר לי איזו תוכנת מחשב

625
00:32:27,750 --> 00:32:30,140
,אם לא תספק לי את הסחורה
אני לא אשלם לך, חמוד שלי

626
00:32:30,370 --> 00:32:31,610
,כי... אלא אם כן, אתה יודע
:אתה אומר לי

627
00:32:31,830 --> 00:32:33,560
.ניסיתי לתקן את זה ולא תיקנתי

628
00:32:33,570 --> 00:32:35,050
,אז על הזמן שלך אני אשלם לך

629
00:32:35,070 --> 00:32:37,290
אבל אני לא אשלם לך
.אם לא סיפקת את הסחורה

630
00:32:37,750 --> 00:32:43,680
,ביהדות גם רק על הניסיון
.על ההשתדלות, על הרצון הטוב אתה תתוגמל

631
00:32:44,150 --> 00:32:46,990
,בסדר? זו נקודה מאוד חשובה
.שוב פעם, לחיים שלנו

632
00:32:47,470 --> 00:32:50,420
,גם אם אדם עשה רק השתדלות כלשהי
,הוא לא הצליח

633
00:32:50,730 --> 00:32:53,820
,בעלך, אשתך, הילדים
.ניסו, ניסו משהו

634
00:32:54,180 --> 00:32:56,550
,אל תזלזל כאילו: יאללה, עזוב אותך
...זה לא בשבילך אתה אהה

635
00:32:57,160 --> 00:33:00,850
תן לו הרגשה שהוא השתדל
.ואתה לא יודע מה התוצאות של הדברים

636
00:33:01,260 --> 00:33:05,410
הנה, אני קיבלתי... מישהו שלח לי מייל
.לתוכנית שלי בבוקר ברדיו

637
00:33:05,780 --> 00:33:08,590
.שלח לי אחד בשם הרב קאליש

638
00:33:08,610 --> 00:33:10,940
"לא הרב... אני קורא לו "הרב
.כאילו בתור... הוא קאליש כאילו

639
00:33:12,250 --> 00:33:15,140
.הוא חסיד בעלז מתל אביב

640
00:33:15,410 --> 00:33:17,650
.יש שם קהילה ליד שיינקין שמה

641
00:33:18,460 --> 00:33:21,220
.והוא מספר שהוא נסע עם נהג מונית

642
00:33:22,500 --> 00:33:24,360
?נהג מונית, אבל אני מצטט אותו, בסדר

643
00:33:24,690 --> 00:33:28,630
,נהג מונית אשכנזי"
."אבל מהסוג הכבד

644
00:33:29,290 --> 00:33:31,180
.זאת אומרת, יש כל מיני אשכנזים

645
00:33:31,230 --> 00:33:32,890
?אני מנסה להבין אותו, אוקיי
.פירוש רש"י

646
00:33:33,330 --> 00:33:36,970
,יש אשכנזי כאילו סתם, אשכנזי
.ויש אשכנזי במהות

647
00:33:37,760 --> 00:33:41,080
כאילו... אני נסעתי פעם
.עם אחד כזה

648
00:33:41,510 --> 00:33:43,690
.אני לפעמים נוסע עם מוניות
,"כשיש לי תוכניות ב"קשת

649
00:33:43,950 --> 00:33:44,740
אז הם שולחים לי מונית

650
00:33:45,020 --> 00:33:46,920
כי הם לא משלמים לי
.אז אני בא ברגל

651
00:33:47,660 --> 00:33:50,250
.אז אשתי אומרת: לפחות שישלחו לו מונית
.סליחה, עם כל הכבוד לכולם פה

652
00:33:50,990 --> 00:33:51,960
.אז הם שולחים לי מונית

653
00:33:52,340 --> 00:33:55,620
,עכשיו, כשהם שולחים לי מוניות
.הנהגים תמיד הם כאילו קלאסה

654
00:33:56,110 --> 00:33:58,360
:לא יבואו כאילו
.אחי, מה העניינים, הרב? כנס

655
00:34:00,490 --> 00:34:01,240
.לא יודע למה

656
00:34:01,590 --> 00:34:03,920
,ופעם אחת היה לי נהג מונית
אתה רואה... הוא אמר לי שהוא היה

657
00:34:03,940 --> 00:34:06,000
...איזה משהו אלוף
,לא אלוף בצבא, לא נגזים

658
00:34:06,010 --> 00:34:07,630
.אבל כאילו איזה משהו כזה רציני בצבא

659
00:34:07,830 --> 00:34:09,700
.יצא לפנסיה מוקדמת
?נו, מה עכשיו

660
00:34:10,140 --> 00:34:12,030
.נהג מונית
.כל הכבוד, כל הכבוד

661
00:34:12,630 --> 00:34:14,450
אז גם הוא היה כזה
.מהאשכנזים הכבדים

662
00:34:15,940 --> 00:34:16,740
.הארד קור

663
00:34:17,760 --> 00:34:20,210
,כי ספרדי תמיד יישאר כזה
.הוא בעד התורה, בגדול

664
00:34:20,420 --> 00:34:23,150
:הוא כזה, אתה יודע
.מכבד, הרב, מכבד

665
00:34:23,540 --> 00:34:26,050
,מה, עושה קידוש כל שבת
.קידוש כל שבת

666
00:34:26,380 --> 00:34:28,120
.כל הכבוד
?תשאל אשכנזי מה זה קידוש

667
00:34:29,370 --> 00:34:32,000
.לא יודע, מה שהדתיים עושים
?אה, בינינו, לא

668
00:34:33,250 --> 00:34:36,270
,מהי תפילת 18? -לא יודע
...משהו לפני הגיוס משהו? לא יודע, לא

669
00:34:36,540 --> 00:34:38,230
.לא אוחז, אחי
...מכבד אבל

670
00:34:38,520 --> 00:34:40,400
...טוב, לא משנה, בקיצור
,גם אני הייתי כזה, אין לי בעיה

671
00:34:40,840 --> 00:34:44,200
.אבל אני עדיין צעיר
."יש את המבוגרים ה"הארד קור

672
00:34:45,410 --> 00:34:48,310
בקיצור, אז נהג המונית היה כזה

673
00:34:48,970 --> 00:34:50,960
.וקאליש הזה היה לו בקבוק שתייה

674
00:34:51,540 --> 00:34:53,970
...אז הוא אומר לו
,הוא בא לשתות לעצמו

675
00:34:53,990 --> 00:34:55,190
:אז הוא מכבד אותו
?אתה רוצה לשתות

676
00:34:55,740 --> 00:34:57,430
.אז נהג המונית אמר לו: כן

677
00:34:57,510 --> 00:35:00,300
.הוא חיפש כיפה
.פתח את תא הכפפות, הוציא כיפה

678
00:35:00,760 --> 00:35:05,940
.אולי כזה... יש כזה... אולי איזו הלוויה
.צריך כיפת כוננת כזאת

679
00:35:06,520 --> 00:35:08,100
.מצאתי פה איזה משהו דתי

680
00:35:08,690 --> 00:35:09,920
,אז הוא הוציא כיפה
שם על הראש

681
00:35:10,380 --> 00:35:12,700
והוא עזר לו לברך
.והוא מאוד התרגש

682
00:35:12,930 --> 00:35:14,670
.נהג המונית ממש התרגש

683
00:35:15,000 --> 00:35:16,520
:עכשיו, קאליש הזה אומר לו
?כאילו, מה התרגשת

684
00:35:16,820 --> 00:35:18,290
?...מה...? אתה יודע, מה
.ספר לי

685
00:35:18,600 --> 00:35:19,550
.הוא אומר לו: אני חייב לספר לך

686
00:35:19,790 --> 00:35:22,570
היה לי משהו היום בבוקר
,ונראה לי זה מה שנקרא משמיים

687
00:35:22,590 --> 00:35:23,970
?אתם קוראים לזה
.נראה לי זה משמיים

688
00:35:25,110 --> 00:35:26,590
?הוא אמר לו: מה היה לך
,הוא אומר: תקשיב טוב

689
00:35:26,620 --> 00:35:28,840
.בוא אני אקח אותך אחורה
.לפני 20 שנה", מספר לו נהג המונית"

690
00:35:28,890 --> 00:35:30,810
לפני 20 שנה אני הייתי נהג מונית

691
00:35:31,500 --> 00:35:33,550
.ובאחד הצמתים מישהו נתן לי דיסק

692
00:35:33,830 --> 00:35:36,310
,אמר לי: קח, זה דיסקים
.זה שיעורי תורה

693
00:35:36,720 --> 00:35:38,510
,עכשיו, לא היה בא לי כל כך
,והוא דחף לי את זה יותר מדי חזק

694
00:35:38,540 --> 00:35:39,700
.נפל לו במונית

695
00:35:41,130 --> 00:35:42,640
.עכשיו, אמרתי: טוב, נפל, נפל
.בוא נשמע את זה

696
00:35:43,100 --> 00:35:45,050
.שמתי את זה
.אתה יודע מה? היה נחמד

697
00:35:45,080 --> 00:35:47,080
.זה לא היה ברסלב", הוא אמר לי"
,הוא מדגיש: זה לא היה ברסלב

698
00:35:47,580 --> 00:35:49,520
,היה כזה נחמד כזה
,שיעורי תורה נחמדים כאלה

699
00:35:49,780 --> 00:35:51,340
,ופתאום ראיתי: וואלה
,מדברים על דברים חכמים

700
00:35:51,890 --> 00:35:52,930
.דברים שגם נוגעים אליי

701
00:35:53,050 --> 00:35:55,240
,בוא'נה, אני יהודי
.נחמד, נחמד

702
00:35:56,090 --> 00:35:58,820
,ככה, איך שנגמר הדיסק
,הייתי נוהג לעבור לידו

703
00:35:59,510 --> 00:36:00,500
:להחליף כמו ספרייה

704
00:36:02,150 --> 00:36:03,840
תביא עוד אחר אחר
.והייתי שומע

705
00:36:05,080 --> 00:36:06,450
.הוא אומר: הייתי שומע ככה תקופה

706
00:36:06,620 --> 00:36:08,670
,עכשיו, זה לא שינה אותי דתית
.אני מודה. לא שינה

707
00:36:08,740 --> 00:36:10,320
,אתה רואה, אני איך שאני

708
00:36:11,000 --> 00:36:13,240
אבל זה שינה לי את ההסתכלות
.שלי על דתיים, אני מודה

709
00:36:14,000 --> 00:36:16,010
מאותו זמן התחלתי להסתכל
.על דתיים-חרדים אחרת

710
00:36:16,330 --> 00:36:18,750
אחרי הסדרה "שבבניקים" וזה
...הסתכלתי אחרת. סתם

711
00:36:21,250 --> 00:36:21,980
...בקיצור

712
00:36:23,980 --> 00:36:25,520
,התחלתי להסתכל אחרת
...אתה יודע, אני כבר

713
00:36:25,580 --> 00:36:28,160
:פתאום ירדו לי קצת המסכים, אמרתי
וואלה, הם חבר'ה

714
00:36:28,200 --> 00:36:30,160
,שאני לא בהכרח מסכים איתם

715
00:36:30,560 --> 00:36:31,960
,אני לא בהכרח מזדהה איתם

716
00:36:31,980 --> 00:36:34,310
.אבל וואלה, יש פה חוכמה
.סבבה

717
00:36:35,040 --> 00:36:37,650
,לפני תשע שנים, הוא אומר
.לפני תשע שנים לקחתי בחור

718
00:36:38,070 --> 00:36:40,600
.בחור מתל אביב
.נכנס למונית

719
00:36:40,700 --> 00:36:45,210
...עצרנו בפסי... ב... נו, אהה

720
00:36:45,550 --> 00:36:46,500
.במעבר חצייה, כן

721
00:36:47,730 --> 00:36:50,080
,זה יפה. בארץ, אתה יודע
?אם מישהו עוצר לך, אתה עושה לו ככה, נכון

722
00:36:51,010 --> 00:36:52,260
.למה? תודה שלא דרסת אותי, אחי

723
00:36:53,540 --> 00:36:54,490
.תזכה למצוות

724
00:36:55,680 --> 00:36:56,670
...לא, זה

725
00:36:59,350 --> 00:37:01,470
,טוב, בקיצור... לא, זה יפה
.זה נחמד שהם מודים לך

726
00:37:01,500 --> 00:37:03,150
אני שמח, בתור נהג
אני שמח שהם מודים לי

727
00:37:03,320 --> 00:37:05,320
כי וואלה, זה לא מובן מאליו
.שאני אעצור לך

728
00:37:05,360 --> 00:37:07,700
.למה מה קרה? חוקים בארץ

729
00:37:07,730 --> 00:37:11,080
וואלה, תאמין לי, שנתיים לוקח לי
...להגיע לכל מקום עכשיו. אהה... אהה

730
00:37:13,240 --> 00:37:14,260
...טוב, לא משנה אבל

731
00:37:15,450 --> 00:37:17,950
אז הוא עצר לנו במעבר חצייה
.ועבר חרדי

732
00:37:18,370 --> 00:37:20,940
,אז הבחור שהוא לקח מתל אביב
,בחור צעיר, לא דתי

733
00:37:21,380 --> 00:37:23,590
.אמר: תראה את החשוך הזה
,תאמין לי, רק רואה אותו

734
00:37:23,610 --> 00:37:24,480
.עושה לי רע בנשמה

735
00:37:25,130 --> 00:37:28,890
:אז נהג המונית אמר לו
.אה! אה! אל תדבר ככה, לא יפה

736
00:37:29,370 --> 00:37:31,770
,פעם הייתי בדיוק כמוך
.ותאמין לי, השתניתי

737
00:37:32,350 --> 00:37:36,770
:אז הבחור אומר לו באוטו כאילו
!?מה, אתה מהם?! מה, אתה מהם

738
00:37:37,110 --> 00:37:38,980
?אמר: לא. אתה לא רואה שאני כמוך
.אני לא מהם

739
00:37:39,380 --> 00:37:43,190
,אבל תקשיב, אני שמעתי שיעורי תורה
.וואלה, אני מסתכל עליהם אחרת

740
00:37:43,470 --> 00:37:45,310
,גם אם אתה תשמע שיעורי תורה
.שיעורי תורה זה יעשה לך משהו

741
00:37:45,820 --> 00:37:47,460
,אמר לו: עזוב אותך
.אני לא בקטעים האלה בכלל

742
00:37:48,410 --> 00:37:50,450
.אמר לו: תנסה, זה לא יפריע לך
.תאמין לי, זה לא יפריע לך

743
00:37:50,480 --> 00:37:51,340
.כולם יכולים ללמוד מזה

744
00:37:52,060 --> 00:37:54,200
:ואז הוא מדבר איתו והוא אומר לו
.אתה יודע מה? הבחור אומר לו

745
00:37:54,390 --> 00:37:57,560
?אתה יודע מה
יש לי חבר שפגשתי לפני שנתיים בהודו

746
00:37:58,920 --> 00:38:00,190
ולצערי הרב הוא נהרג בפיגוע

747
00:38:01,010 --> 00:38:04,710
,ואימא שלו התקשרה אליי היום
.אמרה לי שיש לו אזכרה, שאני אבוא

748
00:38:05,610 --> 00:38:07,300
ולא כל כך רציתי לבוא

749
00:38:07,950 --> 00:38:11,330
,כי היא אמרה לי שיהיה גם רב
.שמפטפט שמה דברי תורה

750
00:38:12,000 --> 00:38:13,540
...ואני לא

751
00:38:14,560 --> 00:38:16,060
,אז אמרתי: אין בעיה
,בשביל החבר שלי הייתי מגיע

752
00:38:16,080 --> 00:38:18,180
אבל אתה יודע, דברי תורה
לא בא לי שהוא עכשיו יתחיל לנאום לי

753
00:38:18,200 --> 00:38:20,930
כאילו הוא עכשיו חזן
.בימים נוראים. חאלס

754
00:38:22,070 --> 00:38:24,360
,לא, לא היה בא לי. אבל אתה יודע
...מה שאתה אומר לי עכשיו, אני

755
00:38:25,420 --> 00:38:26,140
.וואלה, אני אנסה

756
00:38:27,080 --> 00:38:27,910
.טוב, נגמר הסיפור

757
00:38:28,980 --> 00:38:34,970
:והוא אומר לקאליש הזה
,היום בבוקר הגעתי למכון מור, ז'בוטינסקי

758
00:38:36,200 --> 00:38:38,180
.עוצר אותי איזה ויז'ניץ אחד, כמוך

759
00:38:39,040 --> 00:38:40,760
:עכשיו, הוא אומר לו
.אני לא ויז'ניץ, אני בעלז

760
00:38:41,740 --> 00:38:44,760
.אמר לו: כולכם אותו דבר
,ויז'ניץ, אתם עם החליפות הארוכות האלה

761
00:38:44,790 --> 00:38:46,290
.כולכם פה ויז'ניץ בשבילי

762
00:38:46,780 --> 00:38:49,380
,לא יודע, יש מלא חסידויות
...לא משנה, זה כמו כאלה

763
00:38:49,800 --> 00:38:51,510
.אז יש מאפיית ויז'ניץ
.נראה לי כולם מכירים את אלה

764
00:38:51,530 --> 00:38:52,240
.לא משנה

765
00:38:53,660 --> 00:38:55,240
,אומר לו: ראיתי ויז'ניץ כמוך
.עוצר אותי

766
00:38:55,910 --> 00:38:56,820
,טוב, הוא נכנס למונית

767
00:38:57,560 --> 00:38:59,400
.ואז אני מתחיל לנסוע
:ואז הוא מסתכל עליי במראה, אומר לי

768
00:38:59,950 --> 00:39:02,100
!זה אתה
?"אמרתי לו: מה "זה אני

769
00:39:02,400 --> 00:39:03,210
!זה אתה

770
00:39:03,780 --> 00:39:04,910
?מה "זה אני", אחי
?מה קרה

771
00:39:04,930 --> 00:39:06,470
?אני זה אני, מה אני יכול לעשות
.זה אני, נכון

772
00:39:07,440 --> 00:39:10,100
אמר לו: אתה לא זוכר
?...לפני תשע שנים אני

773
00:39:10,710 --> 00:39:13,630
!וואי! וואי! תראה מה קרה לך, אחי

774
00:39:14,920 --> 00:39:16,750
?מה זה הזקן הזה, אחי
!תראה מה קרה לך

775
00:39:17,520 --> 00:39:19,880
?אמר לו: מה קרה לי
.בגללך, תקשיב

776
00:39:22,560 --> 00:39:24,290
:עצר את המונית, התחילו לדבר
,תקשיב טוב

777
00:39:24,290 --> 00:39:25,840
אני הלכתי לשיעור תורה הזה
,של הרב הזה

778
00:39:26,230 --> 00:39:28,070
,היה סבבה וזה
,התחלתי לדבר איתו אחרי זה

779
00:39:28,090 --> 00:39:28,990
.ראיתי שהוא מה זה בעניינים

780
00:39:29,360 --> 00:39:31,200
,התחלנו להחליף טלפונים
התחלנו ללמוד ביחד

781
00:39:31,230 --> 00:39:32,340
.ותראה מה קרה לי, אחי

782
00:39:32,670 --> 00:39:36,330
?אבל מה איתך? מה איתך
?הגולם קם על יוצרו

783
00:39:36,710 --> 00:39:37,900
.תראה איך אני ותראה אותך

784
00:39:38,270 --> 00:39:41,670
...אמר לו: אני
?מה, אתה לא זוכר מה שאמרת לי אז

785
00:39:42,420 --> 00:39:45,390
אז הוא אמר לו: בוא'נה, אם הייתי יודע
.שאתה מהם, לא הייתי נכנס לך למונית בכלל

786
00:39:45,560 --> 00:39:47,320
.שכחתי להגיד לכם את זה
?זה חשוב. נחזור אחורה

787
00:39:47,850 --> 00:39:48,540
...טוב, לא משנה

788
00:39:49,730 --> 00:39:52,050
והוא אמר לו: בוא'נה, אם הייתי יודע
,שאתה מהם, מה שנקרא

789
00:39:52,130 --> 00:39:54,060
פה דתיים, וואלה, לא הייתי עולה
.למונית שלך בכלל

790
00:39:54,520 --> 00:39:56,490
?אז הוא אומר: אתה רואה
אם הייתי עכשיו נראה כמוך

791
00:39:56,500 --> 00:39:57,770
,עם כל האביזרים

792
00:39:58,000 --> 00:40:00,060
?לא היית עולה למונית שלי, נכון
.ולא היית נהיה עכשיו ויז'ניץ

793
00:40:00,680 --> 00:40:02,190
.אמר לו: נכון
.אמר לו: אז אתה רואה? אני מסתערב

794
00:40:02,800 --> 00:40:05,330
...כאילו, אני כאילו
.סמוי, מה שנקרא

795
00:40:07,080 --> 00:40:09,400
:זה כמו שאיזה ילד אחד אמר לאבא שלו
.אני רוצה להתחפש בפורים

796
00:40:10,090 --> 00:40:11,950
?אמר לו: למה אתה רוצה להתחפש
.אמר לו: אני רוצה להתחפש לשוטר

797
00:40:12,460 --> 00:40:13,650
.אז האבא קנה לו אקדח וקפצונים

798
00:40:14,160 --> 00:40:16,080
?אמר לו: מה עם המדים
.אמר: אתה שוטר סמוי

799
00:40:16,740 --> 00:40:18,310
.זה חוסך את ה... כן

800
00:40:21,160 --> 00:40:22,140
...טוב, בקיצור

801
00:40:23,370 --> 00:40:29,290
לעניינו, הנקודה העיקרית
,היא לדעת: אתה מקבל שכר גם על העמל

802
00:40:29,450 --> 00:40:30,730
.לא אכפת לי מה התוצאות

803
00:40:30,910 --> 00:40:34,010
,לפעמים התוצאות יהיו כאלה
.לפעמים התוצאות אחרות. זה בכלל לא משנה

804
00:40:34,360 --> 00:40:39,710
,מבחינת שמיים ומבחינתנו האישית
.אנחנו צריכים ללמוד להעריך מאמץ

805
00:40:40,140 --> 00:40:43,930
,בן אדם השתדל עבורנו
,בן אדם ניסה לעזור לנו

806
00:40:44,230 --> 00:40:44,880
,לא משנה מה

807
00:40:45,310 --> 00:40:46,820
,"גם אם הוא לא סיפק את ה"סחורה

808
00:40:47,450 --> 00:40:49,160
אולי אפילו השכר שלו יותר גדול

809
00:40:49,490 --> 00:40:51,040
כי אין לו את הסיפוק
,של הסיום

810
00:40:51,450 --> 00:40:52,800
.עצם הרצון לעשות את זה

811
00:40:53,000 --> 00:40:56,160
עכשיו, אם בעלך אומר: אני רציתי
,לעשות לך את זה

812
00:40:56,190 --> 00:40:57,470
.באמת, אני חשבתי על זה

813
00:40:57,730 --> 00:40:59,470
:אל תגידי לו
.בסדר, אבל תכלס לא עשית שום דבר

814
00:40:59,530 --> 00:41:01,980
.יאללה, יאללה, יאללה, תאמין לי
.עזוב אותך. דיבורים, דיבורים, דיבורים

815
00:41:02,690 --> 00:41:04,660
?אז זה לא יפה, בסדר
:למדנו היום

816
00:41:04,690 --> 00:41:07,840
– עצם זה שהוא רוצה
.קיבל נקודות זכות אצלנו. יפה

817
00:41:08,100 --> 00:41:12,150
נקודה אחרונה: נקודה אחרונה
.היא בעצם המושג הזה שאנחנו רוצים

818
00:41:12,180 --> 00:41:14,810
אוקיי, הבנו שאנחנו רוצים
.ורוצים להשתפר, אבל אנחנו דוחים דברים

819
00:41:15,450 --> 00:41:17,220
.אנחנו דוחים דברים

820
00:41:17,810 --> 00:41:19,000
?אין לנו כוח להתמודד, אה

821
00:41:19,680 --> 00:41:20,690
,היה אחד שהגיע לרב שלו

822
00:41:20,970 --> 00:41:24,830
אמר לו: הרב, אני רוצה להתחתן
.עם בחורה צעירה ממני ב-20 שנה

823
00:41:25,530 --> 00:41:26,370
.אמר לו: אז תתחתן

824
00:41:27,060 --> 00:41:27,860
.אמר: אני נשוי כבר

825
00:41:29,010 --> 00:41:31,610
:הוא אומר
...אז או תתגרש

826
00:41:31,630 --> 00:41:32,870
,הוא אמר: לא רוצה
.אני אוהב את אשתי

827
00:41:33,010 --> 00:41:34,200
.אז תעזוב את הבחורה בת ה-20

828
00:41:34,350 --> 00:41:36,540
,אמר: לא רוצה
.אני רוצה גם בחורה בת 20

829
00:41:37,240 --> 00:41:38,830
.הוא אמר לו: אז תתנצר

830
00:41:39,710 --> 00:41:40,580
?הוא אמר: מה זה קשור

831
00:41:40,610 --> 00:41:42,580
,הוא אמר: לך תבלבל את המוח לכומר
...עזוב אותי עכשיו

832
00:41:46,150 --> 00:41:48,450
.לפעמים אין לנו כוח כבר
.די, די, די, אל תבלבל לי את המוח כבר

833
00:41:48,470 --> 00:41:49,680
.אתה מבין? עזוב אותי, עזוב אותי

834
00:41:51,040 --> 00:41:53,390
?ואנחנו אוהבים להיפטר ממטלות, בסדר

835
00:41:53,450 --> 00:41:55,660
...אוהבים לדחות דברים, אוהבים

836
00:41:57,170 --> 00:42:00,950
.אין לנו כוח לסבל
.בסדר? זו ההגדרה

837
00:42:01,700 --> 00:42:06,600
,כי אנחנו דוחים רק משימות קשות
.משימות מורכבות, משימות שהן "קשות" לנו

838
00:42:07,940 --> 00:42:10,800
איך באמת אנחנו יכולים להזיז
?את עצמנו קצת שלא נפספס

839
00:42:11,190 --> 00:42:14,600
שלא נפספס כי אנחנו יכולים לפספס
הרבה מאוד הזדמנויות בחיים שלנו

840
00:42:15,100 --> 00:42:16,760
,הזדמנויות להיטיב למישהו

841
00:42:17,550 --> 00:42:19,100
,הזדמנויות לשנות את החיים

842
00:42:19,940 --> 00:42:22,920
ואין לך הרגשה יותר טובה
...מהשלמה של איזושהי

843
00:42:23,630 --> 00:42:25,430
אתה יודע שראיתי מחקר
שהראה שאפילו

844
00:42:25,840 --> 00:42:27,330
יש לך כל מיני הודעות כאלו בטלפון

845
00:42:27,760 --> 00:42:29,750
,שאתה כאילו צריך למחוק אותן
.מה שנקרא

846
00:42:29,810 --> 00:42:31,170
.התראות כאלו, התראות, התראות

847
00:42:32,460 --> 00:42:34,590
:עצם המחיקה של ההתראות נותנת לך סיפוק

848
00:42:34,870 --> 00:42:37,760
.אח, הנה, אח, הנה, אח, הנה

849
00:42:38,960 --> 00:42:41,760
,אתה מרגיש טוב
.כאילו הורדתי מהראש שלי דברים

850
00:42:42,500 --> 00:42:45,540
.זו הרגשה נעימה
.בוא נעשה את זה כבר

851
00:42:45,660 --> 00:42:46,560
.בוא נעשה את זה כבר

852
00:42:46,920 --> 00:42:48,420
,נעשה ונגמור עם זה, מה שנקרא

853
00:42:48,610 --> 00:42:49,680
.וזו הרגשה טובה

854
00:42:49,950 --> 00:42:54,210
ותבינו שהיהדות בנויה
.על המידה שנקראת זריזות

855
00:42:54,710 --> 00:42:55,380
.בנויה

856
00:42:55,860 --> 00:42:57,450
?עד כדי כך שניקח מבעל התניא, בסדר

857
00:42:57,480 --> 00:42:59,000
.בעל התניא זה האדמו"ר מחב"ד

858
00:42:59,260 --> 00:43:01,560
הוא כותב ככה. כולנו מכירים
.את עקידת יצחק, יופי

859
00:43:01,880 --> 00:43:02,910
?מה המיוחד בעקידת יצחק

860
00:43:02,940 --> 00:43:04,940
,מה? תן לי מילה אחת
.כאילו מה הטופ, הטופ, הטופ

861
00:43:04,950 --> 00:43:07,490
"כאילו מה היה שמה "הביצוע
.של אברהם אבינו, מה שנקרא

862
00:43:08,280 --> 00:43:10,820
.אמונה שלמה
.איך? -אמונה שלמה-

863
00:43:10,940 --> 00:43:12,510
.אמונה שלמה? אוקיי

864
00:43:13,330 --> 00:43:15,300
,טוב, לא התכוונתי באמת לשאול אתכם
...חבר'ה. אני לא

865
00:43:15,950 --> 00:43:17,990
:אנשים פה כאילו חופשי
...אה... אה... אה

866
00:43:18,980 --> 00:43:20,370
.בסדר, אבל אתם צודקים
.שנייה

867
00:43:20,980 --> 00:43:21,900
.רגע, לאט, לאט
.לאט, לאט

868
00:43:23,650 --> 00:43:25,620
טוב, אז יש שאמרו פה
,אמונה שלמה

869
00:43:26,360 --> 00:43:27,740
.יש אמרו שהוא קם בבוקר

870
00:43:28,020 --> 00:43:29,300
?מה, רצית שהוא לא יקום כאילו
.אז לא היה סיפור

871
00:43:30,220 --> 00:43:32,880
אם הוא לא היה קם בבוקר
.אז לא הייתה עקידה בכלל

872
00:43:33,470 --> 00:43:36,640
.כאילו, אבל מה שהיא אומרת זה נכון
.חכה

873
00:43:36,900 --> 00:43:38,350
,אני לא רוצה לסכסך ביניכם
.אבל היא צודקת

874
00:43:40,250 --> 00:43:43,240
.אני אקח את בעל התניא
:בעל התניא, האדמו"ר הזקן, אומר ככה

875
00:43:43,670 --> 00:43:47,420
ידוע לכול גודל מעלת הזריזות"
בכל המצוות

876
00:43:48,600 --> 00:43:52,210
,ועוד זריזותו של אברהם אבינו"
עליו השלום, היא העומדת לעד

877
00:43:52,600 --> 00:43:54,670
."לנו ולבנינו עד עולם"

878
00:43:54,950 --> 00:43:57,220
תבינו שהעקידה היא לא איזה אירוע
,שהיה לפני 5,000 שנה

879
00:43:57,360 --> 00:43:59,000
,אנחנו מזכירים את זה בבוקר בתפילה

880
00:43:59,180 --> 00:44:02,610
בראש השנה תוקעים בשופר
.בגלל האיל של ההוא, במקום יצחק

881
00:44:02,890 --> 00:44:05,820
כאילו, כל זה... עקידה היא משהו
מאוד מאוד מהותי ביהדות

882
00:44:05,970 --> 00:44:08,920
שכביכול האמונה היא
שהזכות של העקידה

883
00:44:09,440 --> 00:44:10,650
.גם עומדת לנו, מה שנקרא

884
00:44:12,620 --> 00:44:16,450
כי העקידה עצמה אינה נחשבת"
לניסיון כל כך גדול

885
00:44:16,520 --> 00:44:18,610
."לערך מעלת אברהם אבינו"

886
00:44:19,380 --> 00:44:20,400
.אברהם אבינו היה צדיק

887
00:44:21,200 --> 00:44:24,210
,הוא בדרגת נביא
.הוא מדבר עם אלוקים

888
00:44:24,760 --> 00:44:26,860
?מה נראה לך? שהייתה לו אופציה
.אלוקים, לא מתאים לי

889
00:44:27,450 --> 00:44:28,690
,סליחה, עם כל הכבוד
.לא בא לי

890
00:44:29,140 --> 00:44:32,910
,אלוקים אומר לו: "קח את בנך
 ."את יחידך, את יצחק, והעלהו לעולה

891
00:44:33,130 --> 00:44:34,840
?מה הוא יכול להגיד
.עד פה

892
00:44:36,400 --> 00:44:39,220
.עד פה! הגזמת, הגזמת, הגזמת

893
00:44:39,580 --> 00:44:41,300
,אני אוהב אותך
.אבל עד פה

894
00:44:42,410 --> 00:44:44,150
,אם אתה לא רוצה שאני אפנה עורף
.תחשוב על מה שעשית

895
00:44:44,280 --> 00:44:46,250
.תחשוב על מה שאמרת לי עכשיו

896
00:44:46,330 --> 00:44:49,040
.קח שבוע להתאפס על עצמך
?חס ושלום, כביכול, כן

897
00:44:50,100 --> 00:44:51,190
?למה? למה אני אומר את זה

898
00:44:51,610 --> 00:44:56,220
מכיוון שהוא אומר ש"העקידה עצמה
אינה נחשבת כל כך ניסיון גדול

899
00:44:56,240 --> 00:44:57,980
,לערך מעלת אברהם אבינו, עליו השלום"

900
00:44:58,010 --> 00:44:59,290
."בפרט שהשם דיבר איתו"

901
00:44:59,540 --> 00:45:02,210
:זה לא שהוא קם בבוקר
?מה נעשה לכבוד השם

902
00:45:02,400 --> 00:45:03,880
.יאללה, בוא נעקוד איזה ילד
.יאללה, בוא

903
00:45:09,450 --> 00:45:14,110
הוא אומר: "והרי כמה וכמה קדושים
."מסרו את נפשם על קדושת השם

904
00:45:14,490 --> 00:45:17,800
,יש אנשים לאורך כל הדורות
,היום אין לנו את הניסיונות האלה

905
00:45:17,970 --> 00:45:19,970
,אבל היו תקופות של אינקוויזיציה

906
00:45:20,160 --> 00:45:21,490
,היו תקופות של השואה

907
00:45:21,590 --> 00:45:24,040
היו תקופות של כל מיני
,מסעי צלב אצל הנוצרים

908
00:45:24,230 --> 00:45:26,080
,שאם אתה לא מתנצר – יהרגו אותך

909
00:45:26,320 --> 00:45:28,090
.אם אתה לא מתאסלם – ירצחו אותך

910
00:45:28,330 --> 00:45:30,110
,ואנשים היו מוכנים ללכת לכבשן האש

911
00:45:30,260 --> 00:45:31,850
.היו מוכנים למות על היהדות שלהם

912
00:45:32,280 --> 00:45:33,740
,אז כאילו עם כל הכבוד לאברהם אבינו

913
00:45:33,910 --> 00:45:34,810
.זה לא לעקוד את הבן

914
00:45:34,820 --> 00:45:37,050
:את הבן כאילו אתה אומר
.יאללה, אחד פחות. כפרה

915
00:45:37,650 --> 00:45:38,880
.לא משנה, היה לו רק אחד

916
00:45:38,900 --> 00:45:41,730
,כאילו היה לו גם את ישמעאל
.אבל כאילו זה פחות, מה שנקרא

917
00:45:42,410 --> 00:45:45,830
.אבל בסדר, הבן שלך
.זה יפה לעקוד מישהו אחר, כל הכבוד, באמת

918
00:45:46,240 --> 00:45:48,800
.מישהו אחר, יאללה, קורבן
.אפרופו קורבנות

919
00:45:48,910 --> 00:45:49,600
.יאללה, הוא, מה

920
00:45:50,670 --> 00:45:53,980
,אבל בוא נראה אותך גבר
,בוא נראה אותך מוותר על החיים שלך

921
00:45:54,130 --> 00:45:55,220
.מוותר על החיים שלך

922
00:45:55,800 --> 00:45:57,930
,בלי קשר, אני אומר לכם
.פעם שמעתי דבר מאוד חכם

923
00:45:58,570 --> 00:46:02,560
"שלמות על "קידוש השם
,זה יפה, כל הכבוד

924
00:46:02,600 --> 00:46:03,640
.בוא'נה, שמע, כל הכבוד

925
00:46:04,450 --> 00:46:07,560
.אבל לחיות על קידוש השם זה יותר קשה

926
00:46:08,240 --> 00:46:11,490
,אתה מבין? רגע אחד לעשות
– מה שנקרא: יאללה, אה...! וזהו

927
00:46:12,440 --> 00:46:14,860
.בסדר, זה יפה, כל הכבוד
,באמת זה גדול

928
00:46:14,880 --> 00:46:18,130
אבל בוא נראה אותך חי
.יום-יום ככה

929
00:46:18,250 --> 00:46:20,640
?יום-יום זה הרבה יותר קשה, בסדר

930
00:46:21,050 --> 00:46:23,700
?ראינו מתאבדים בכל מיני ורסיות, נכון

931
00:46:24,530 --> 00:46:27,190
אף פעם לא הבנתי למה קמיקזות
.ביפן חבשו קסדה

932
00:46:28,140 --> 00:46:30,960
...תחשוב על זה, הם הולכים
.טוב, לא משנה

933
00:46:33,260 --> 00:46:34,550
.שיכאב פחות אולי

934
00:46:37,290 --> 00:46:38,730
?אז מה מיוחד בעקידה

935
00:46:40,780 --> 00:46:44,820
אלא רק שאברהם אבינו עליו השלום"
."עשה זאת בזריזות נפלאה

936
00:46:44,950 --> 00:46:47,580
,"וישכם אברהם בבוקר"
.אומרת התורה

937
00:46:47,820 --> 00:46:49,310
,ברור שהוא יקום בבוקר
?מה אתה רוצה

938
00:46:49,340 --> 00:46:51,500
:אלא התורה מדייקת
."וישכם אברהם בבוקר"

939
00:46:51,890 --> 00:46:53,990
אני לא מבין איך הוא הלך
.לישון בכלל, בינינו

940
00:46:54,790 --> 00:46:56,470
:תאר לך אומרים לך
?מחר אתה שוחט את הבן, אה

941
00:46:56,790 --> 00:46:58,440
?מי יכול להירדם
.השם ירחם

942
00:46:59,010 --> 00:47:00,160
,אבל זה רק גבר יכול

943
00:47:00,740 --> 00:47:03,980
.ללכת לישון, אחי
.מה זה קשור? מחר זה מחר

944
00:47:06,530 --> 00:47:08,610
.עכשיו אני הולך לישון, אחי
?מה קרה

945
00:47:13,090 --> 00:47:17,010
רק שאברהם אבינו עליו השלום"
עשה זאת בזריזות נפלאה

946
00:47:17,420 --> 00:47:20,010
להראות שמחתו וחפצו"
."למלא רצון קונו

947
00:47:20,410 --> 00:47:25,340
בסדר? אז הכותרת כביכול של העקידה
.הייתה באמת הזריזות

948
00:47:25,950 --> 00:47:28,550
?מפה בואו נלמד לזה, בסדר

949
00:47:28,730 --> 00:47:30,500
.להיות יותר זריזים

950
00:47:31,020 --> 00:47:33,940
:יותר זריזים, פירוש הדבר
,אם עולה לך מחשבה טובה

951
00:47:34,480 --> 00:47:36,500
.רצון טוב – אל תדחה אותו

952
00:47:37,390 --> 00:47:41,010
.כמה טיפים בסיסיים
...טיפ אחד: תשברו

953
00:47:41,110 --> 00:47:44,180
.זה נקרא לפרק לביסים קטנים

954
00:47:44,980 --> 00:47:47,150
,ברגע שיש לך מטלה גדולה
:מורכבת, אתה אומר

955
00:47:47,450 --> 00:47:49,150
.אחי, אחי, לא מתאים, לא מתאים

956
00:47:49,680 --> 00:47:51,060
.פרק את זה לביסים קטנים

957
00:47:51,290 --> 00:47:52,750
– קח את המטלה
בוא נראה איך אני יכול

958
00:47:52,790 --> 00:47:55,950
לחלק את זה למטלות קטנות
.או לזמן קצר

959
00:47:56,180 --> 00:47:57,590
זאת אומרת, אם יש לי עכשיו
,את המטלה הזאת

960
00:47:57,610 --> 00:47:58,900
,אני צריך שלוש שעות לדבר הזה

961
00:47:59,210 --> 00:48:01,720
?בוא תתחיל עשר דקות, בסדר
.עשר דקות בלבד

962
00:48:01,960 --> 00:48:04,090
,תעשה משהו היום
,עוד עשר דקות מחר

963
00:48:04,120 --> 00:48:05,630
.עוד עשר דקות מחר, מצוין

964
00:48:06,090 --> 00:48:08,110
.עוד דבר: ההרגשה הטובה

965
00:48:08,660 --> 00:48:11,080
.טכניקה חמודה
.עשיתי את זה השבוע, אהבתי את זה

966
00:48:11,480 --> 00:48:13,010
?מהי ההרגשה הטובה

967
00:48:14,110 --> 00:48:16,090
.יש לך איזו מטלה
?בוא אני אגיד לך מה אני עשיתי, בסדר

968
00:48:16,410 --> 00:48:17,340
.אני קצת בלגניסט

969
00:48:17,690 --> 00:48:19,340
?כל אחד והאופי שלו, אוקיי
.לא מתבייש בזה

970
00:48:20,290 --> 00:48:22,030
.אין לי כשרון למוזיקה ואני בלגניסט

971
00:48:22,800 --> 00:48:26,530
,עכשיו, יש לי שולחן עבודה
.שאני עובד שמה, וזה הר

972
00:48:27,150 --> 00:48:29,630
.אני לומד למעלה
...כביכול

973
00:48:30,950 --> 00:48:32,430
,מה שאתה רוצה
אתה רוצה לראות מה אכלתי

974
00:48:32,440 --> 00:48:34,750
,בחודשיים האחרונים
.אתה יכול לראות שם שאריות מדי פעם

975
00:48:35,110 --> 00:48:37,340
,אתה יכול לראות דפים שלמדתי
...אתה יכול לראות שמה

976
00:48:37,370 --> 00:48:40,070
,זה אתר ארכיאולוגי
.זה פחות שולחן עבודה

977
00:48:41,680 --> 00:48:43,880
.עכשיו, אמרתי: אוקיי, אני עובד על זה
.אני עובד על זה

978
00:48:44,250 --> 00:48:45,580
?אז מה אתה עושה
:אתה עושה ככה

979
00:48:46,010 --> 00:48:49,750
.א', אתה לוקח את המטלה
ב', תעצום את העיניים

980
00:48:50,800 --> 00:48:54,130
ותחשוב איך אתה תרגיש
.אחרי שתעשה את זה

981
00:48:55,720 --> 00:48:57,820
,אני לא פותח את העיניים
.אני מדמיין שולחן נקי

982
00:48:58,380 --> 00:49:02,720
,אה... ריח של כזה ניקיון

983
00:49:03,020 --> 00:49:05,290
.של הזה של החלונות
.לא משנה, אני משתמש בזה לכול

984
00:49:05,340 --> 00:49:06,050
...לא משנה מה

985
00:49:07,440 --> 00:49:08,620
.יש לזה ריח טוב כזה

986
00:49:11,480 --> 00:49:12,870
...ריח של ניקיון

987
00:49:14,660 --> 00:49:18,060
עכשיו, אני רציתי לחבר לעצמי
.עוד דברים שקשורים לאותה הנאה

988
00:49:18,500 --> 00:49:23,780
,למשל, דמיינתי לעצמי שאני, נגיד
,חוזר מיום עבודה ואני עייף

989
00:49:24,530 --> 00:49:25,850
.ואשתי החליפה מצעים

990
00:49:26,370 --> 00:49:30,720
אתה מכיר את זה? להיכנס למיטה
.עם מצעים חד... לא חדשים אפילו, נקיים

991
00:49:31,250 --> 00:49:33,110
...אהה

992
00:49:34,660 --> 00:49:39,270
בפרט אם זה חורף אחי, חורף
!וגשם בחוץ... אה! אה! אה

993
00:49:40,280 --> 00:49:42,200
.זהו, אחי, אני מוכן למות פה, מה שנקרא

994
00:49:42,540 --> 00:49:44,910
.זהו, הגעתי לפסגה של החיים
.עזוב אותי מהכול עכשיו

995
00:49:46,120 --> 00:49:47,610
?עכשיו הכול בעיניים עצומות, כן

996
00:49:47,920 --> 00:49:50,360
,אני עם הניקיון
עם ה"ווינדולין" הזה

997
00:49:50,380 --> 00:49:55,350
...והמצעים החדשים ו
,עכשיו פתח את העיניים

998
00:49:55,710 --> 00:49:56,720
.תסתכל על השולחן

999
00:50:00,440 --> 00:50:04,260
:אתה יודע, הרגשתי כזה
?איח... איך אני מסוגל לשבת פה

1000
00:50:04,650 --> 00:50:06,270
,עכשיו אני מבין את אשתי
,תאמין לי

1001
00:50:06,300 --> 00:50:08,260
שהיא אומרת לי: אני לא מבינה
.איך אתה יכול לשבת פה

1002
00:50:09,430 --> 00:50:10,370
.דיר חזירים, דיר חזירים

1003
00:50:13,620 --> 00:50:16,480
,ואז אחרי שאתה מרגיש את האיכסה
.יאללה, היכנס לפעולה

1004
00:50:17,010 --> 00:50:19,120
- סדר את זה אחי
.אתה תרגיש פצצה

1005
00:50:19,860 --> 00:50:23,740
:אפשרות שלישית
.תעשה מה שאמרתי לכם 321

1006
00:50:24,570 --> 00:50:26,940
?מה זה 321
.ספירה לאחור

1007
00:50:27,250 --> 00:50:30,360
...שלוש, שתיים, אחת
!יאללה, יאללה

1008
00:50:31,140 --> 00:50:32,290
.אה? זה אני עושה בבוקר

1009
00:50:32,950 --> 00:50:34,580
?מה קורה לי
.פנגר, אתה מתלהב היום יותר מדי

1010
00:50:37,350 --> 00:50:38,360
.אני עושה את זה בבוקר

1011
00:50:38,640 --> 00:50:42,040
,בבוקר, אפרופו המצעים
,זה מעלה את המצעים

1012
00:50:42,830 --> 00:50:43,930
,קשה לי להיפרד מהם

1013
00:50:44,350 --> 00:50:46,220
אני שומע את השעון מצלצל
....טררררר

1014
00:50:46,630 --> 00:50:47,440
.איח... יא מגעיל

1015
00:50:48,140 --> 00:50:50,210
,אני לא מאמין שהגיע בוקר
.אני פשוט לא מאמין שהגיע בוקר

1016
00:50:50,350 --> 00:50:51,830
.זה לא יכול להיות
.הרב, לא יכול להיות

1017
00:50:52,160 --> 00:50:54,690
.אני הרגע הלכתי לישון
.הרגע הלכתי לישון, ריבונו של עולם

1018
00:50:55,070 --> 00:50:56,630
!איח! עוד יום
!עוד יום! איח

1019
00:50:57,130 --> 00:50:58,530
...אה? סליחה שאני אומר את זה. לא

1020
00:50:59,620 --> 00:51:00,700
.לא בא לי, לא בא לי

1021
00:51:01,160 --> 00:51:02,730
:לא בא לך? קבל

1022
00:51:03,020 --> 00:51:06,180
...שלוש, שתיים אחת

1023
00:51:06,430 --> 00:51:08,150
,כן, אני מסדר נכון
...אני התבלבלתי

1024
00:51:08,190 --> 00:51:10,340
!שלוש, שתיים, אחת, קום
!אני קם

1025
00:51:10,360 --> 00:51:12,660
.תפסיק, תעזוב אותי כבר... זהו

1026
00:51:12,870 --> 00:51:14,630
.אני קם, אני קם
.אני אומר לך, אני קם

1027
00:51:14,780 --> 00:51:17,200
.עכשיו, תגיד לי: הרב, זה לא עוזר לי
.אני לא קם

1028
00:51:21,140 --> 00:51:23,220
?בסדר? אתה יודע מה הסיבה

1029
00:51:24,000 --> 00:51:26,170
,כי אתה לא באמת רוצה לקום
?אתה מבין

1030
00:51:27,160 --> 00:51:30,640
,זה יעזור למשהו שאתה רוצה
.אבל קשה

1031
00:51:31,250 --> 00:51:34,520
...בסדר, אבל אם אתה לא באמת רוצה אז

1032
00:51:35,180 --> 00:51:38,840
,וזה אני אומר לך, תדע לך
כל ההרצאות שבעולם, כל השיעורים בעולם

1033
00:51:38,930 --> 00:51:44,430
לא יעזרו לך ולא יועילו לך
.אם אתה או את לא תרצו להשתנות

1034
00:51:45,210 --> 00:51:47,800
,אם אנחנו רוצים להשתנות
,ואמרו את זה לפניי

1035
00:51:48,070 --> 00:51:50,380
.אם תרצו – אין זו אגדה

1036
00:51:50,460 --> 00:51:53,060
 השם יברך את כולנו להשתנות
.כמו שצריך, אמן כן יהי רצון

1037
00:51:53,260 --> 00:51:54,390
.תודה רבה, שבת שלום

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה