הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת ויקרא מספר "זרע שמשון"

הרב אליהו עמר

מה כוחה של צדקה? הרב אליהו עמר בחידוש מיוחד מתוך חייהם של דוד ושאול