הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - הכח בעיניים

הרב אליהו עמר

במה התבטאה גבורתו של שמשון? הרב אליהו עמר חושף את הסיפור המרתק מאחורי דמותו ומאורעות חייו של שמשון הגיבור