x
ערוץ הידברות

מאחורי המיקרוסקופ - ד’’ר מיכאל ויגודה

ערוץ הידברות

ד"ר מיכאל וייגודה, ראש תחום משפט עברי במשרד המשפטים - על ההלימה העדינה שבין משפט עברי למשפט הקיים בארץ. מאחורי המיקרוסקופ - תוכנית אינטקלטואלית הדנה בסוגיות מתחומי מדע,רפואה ואקדמיה עם מומחים בעלי שם עולמי