x
הרב ברוך רוזנבלום

על הפרה ועל העגל - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

כיצד ידעו בני ישראל שנמחל להם עוון העגל? כמה שנים צריך אדם ללמוד כדי לזכות לראות ברכה בלימוד? למה זכה בצלאל לבנות את הארון ואיזו עבירה חמורה יותר מעבודה זרה?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)