x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת כי תשא - מטבע של אש

הרב הרצל חודר

איך אפשר להרים את ראש בני ישראל? הרב הרצל חודר על רגעי השבירה בחיים שלנו, ועל הדרך להתעודד ולצאת מהם