הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת תרומה - משכן הלב

הרב הרצל חודר

איך מקבלים חזרה תרומה שנותנים למישהו אחר? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על הדרכים להורדת שכינה בעולם הזה