x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת משפטים התשע"ח - הלכות קריאת 4 פרשיות

מרן הרב יצחק יוסף

האם קריאת 4 הפרשיות: שקלים, זכור, פרה, החודש, הן מדאוריתא או מדרבנן? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת משפטים התשע"ח