הרב דוד קפלן

הרב דוד קפלן: הפילוסופיה של המצוות - כיבוד הורים

הרב דוד קפלן

מה הקשר בין כיבוד הורים להכרת הטוב? הרב דוד קפלן מאיר את הנושא מזווית מפתיעה וייחודית