הרב חגי צדוק

הרב חגי צדוק - אווירת ביקורת

הרב חגי צדוק

מה עושים כאשר יש בבית אווירת ביקורת, וכל בני המשפחה בכוננות ספיגה? הרב חגי צדוק מסביר על ההשפעה השלילית של הביקורת, ועל הדרך להיחלץ ממנה