מסע בין נשמות – ראיון עם יהודה סינגסון, מנהיג קהילת בני המנשה

ערוץ הידברות

הצצה נדירה וייחודית אל אחת מקהילות בני המנשה בארץ. יהודה סינגסון הוא מנהיג הקהילה בקריית שמונה. דודו כהן ביקר בביתו, ושמע על חיי בני השבט בהודו, קליטתם בארץ, הקשיים והשאיפות

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,070 --> 00:00:04,600
,האמת היא שאני גם מרגיש הרבה שמחה
.כי בשבילי זה כמו עקידת יצחק

2
00:00:04,790 --> 00:00:05,480
?עד כדי כך

3
00:00:05,500 --> 00:00:08,570
"...אשא עיניי אל ההרים"

4
00:00:12,270 --> 00:00:15,570
,תנסו לייצר משהו שמחייב אתכם
...שמאלץ אתכם. בלי זה

5
00:00:31,430 --> 00:00:34,460
,שבט המנשה
.יש בהם משהו מאוד מיוחד

6
00:00:34,710 --> 00:00:37,970
והיום אנחנו הולכים לראיין
,את יהודה סינגסונג

7
00:00:38,320 --> 00:00:40,410
.שהוא מנהיג הקהילה בקריית שמונה

8
00:00:40,440 --> 00:00:42,650
.הקהילה הזו מונה 25 משפחות

9
00:00:43,330 --> 00:00:47,270
,מאוד מעניין לשמוע את הסיפור
,גם מהילדות, איך הם עלו

10
00:00:47,710 --> 00:00:48,610
,איך הם משתלבים

11
00:00:49,100 --> 00:00:51,200
.ואיך כל זה קשור לגאולה

12
00:00:53,260 --> 00:00:54,510
.שלום, יהודה
.שלום, דודו-

13
00:00:54,750 --> 00:00:56,450
.ברוך הבא
?מה שלומך? הכול בסדר-

14
00:00:56,470 --> 00:00:57,300
.ברוך השם

15
00:01:05,530 --> 00:01:07,140
.אני גר בקריית שמונה וגם אתה

16
00:01:07,300 --> 00:01:10,030
תמיד אני רואה בני מנשה
...ברחוב, בזה

17
00:01:10,100 --> 00:01:11,670
?רובם לא יודעים עברית, נכון

18
00:01:11,970 --> 00:01:15,750
.כן, הם חלשים עדיין (בזה)

19
00:01:15,860 --> 00:01:19,050
כשאני התייעצתי עם מישהו
,שמכיר את הקהילה את מי לראיין

20
00:01:19,060 --> 00:01:21,080
הוא אמר לי: "שמע, גברים
.לא כל כך טובים בעברית

21
00:01:21,490 --> 00:01:24,770
.יהודה סינגסונג הוא טוב בזה"
."הוא גם מנהיג את הקהילה

22
00:01:26,310 --> 00:01:29,860
,גם אני לא מספיק טוב
.אבל מלווה אותם. -או-קיי

23
00:01:30,380 --> 00:01:31,240
.ברוך השם
.מצוין-

24
00:01:31,790 --> 00:01:35,740
,אז בוא תספר לי בעצם. אתה יודע
,זו הצצה באמת מעניינת

25
00:01:35,910 --> 00:01:38,580
,שאותי גם היא מעניינת
,ואני גם מאמין שאת הצופים

26
00:01:39,250 --> 00:01:40,760
,כלפי הקהילה הזאת

27
00:01:40,810 --> 00:01:43,320
,זו קהילה כזו, אתה יודע
,של עולים חדשים

28
00:01:44,180 --> 00:01:46,950
,בני מנשה" זה נשמע מסעיר"
,אתה יודע

29
00:01:46,990 --> 00:01:49,120
.בני מנשה האבודים

30
00:01:50,910 --> 00:01:53,490
.בוא תספר לי קודם כול על הילדות שלך
?איפה אתה גדלת

31
00:01:53,780 --> 00:01:55,400
.אני גדלתי בהודו

32
00:01:57,050 --> 00:01:59,090
.אנו גרנו בצפון-מזרח הודו

33
00:01:59,270 --> 00:02:02,760
.גרתי במדינה שנקראת אסאם

34
00:02:03,560 --> 00:02:05,550
,מאסאם עברתי למניפור

35
00:02:05,590 --> 00:02:06,930
.איפה שיש הרבה יהודים

36
00:02:07,130 --> 00:02:09,110
?מה זה מדינה
?יש בתוך הודו מדינות

37
00:02:09,200 --> 00:02:11,330
.כן, בתוך הודו
.בצפון

38
00:02:12,000 --> 00:02:13,630
.יותר מזרח ממניפור

39
00:02:14,210 --> 00:02:17,760
,יותר צפונית
,שם גדלתי

40
00:02:19,200 --> 00:02:20,110
.נולדתי שם

41
00:02:22,840 --> 00:02:24,370
.אין שם הרבה יהודים

42
00:02:24,740 --> 00:02:27,850
,כדי להגיע למרכז

43
00:02:28,580 --> 00:02:32,410
.אז צריך לחכות בתחנה לאוטובוס

44
00:02:32,820 --> 00:02:39,580
כך בשבילנו מניפור היא תחנת אוטובוס
.כדי להגיע לארץ ישראל

45
00:02:39,870 --> 00:02:41,610
.אה, זו מין עיר מעבר כזאת

46
00:02:41,650 --> 00:02:43,740
?זה עיר או כפר
.כפר-

47
00:02:44,020 --> 00:02:47,900
.אבא שלי היה ראש הכפר

48
00:02:48,370 --> 00:02:50,020
?אה, כמו ראש עיר
.כן-

49
00:02:50,440 --> 00:02:53,860
.משם עברנו למניפור

50
00:02:54,120 --> 00:02:56,720
?מה אימא שלך עשתה
.עקרת בית-

51
00:02:57,470 --> 00:03:00,740
?רוב הנשים שם היו עקרות בית
.היא עבדה בגינה-

52
00:03:00,780 --> 00:03:04,140
.הייתה לנו גינה
.גינת בננות, אננס

53
00:03:04,610 --> 00:03:07,110
?מה אתה ידעת על יהדות
.אבא שלך היה ראש הכפר

54
00:03:07,130 --> 00:03:10,420
?זה היה כפר של גויים, נכון
.לא, לא כפר של גויים-

55
00:03:10,700 --> 00:03:17,380
?אה, זה היה כפר יהודי
.היינו בערך 30 קרובי משפחה שגרנו שם-

56
00:03:17,480 --> 00:03:19,680
.גם גויים היו גרים

57
00:03:20,330 --> 00:03:22,900
?אבל הרוב יהודים
,הרוב יהודים-

58
00:03:23,930 --> 00:03:31,630
אבל אין קשר למניפור
,עם היהדות

59
00:03:33,180 --> 00:03:34,930
בדת. -אז מה ידעת
?על יהדות בתור ילד

60
00:03:35,950 --> 00:03:39,430
.האבא והסבא היו שומרים מצוות

61
00:03:39,440 --> 00:03:42,490
,היה לנו תנ"ך מתורגם לשפה שלנו

62
00:03:42,850 --> 00:03:47,200
,תנ"ך, שומרים שבת
.נחים בשבת

63
00:03:48,490 --> 00:03:50,260
?מה זו שמירת שבת שם בהודו

64
00:03:51,570 --> 00:03:57,610
.פשוט נחים
.לא היו לנו סידורים וזה, עד לא מזמן

65
00:03:58,780 --> 00:04:01,120
?לא, אבל, נגיד, מדליקים אש
.לא-

66
00:04:02,260 --> 00:04:04,650
.באש בכלל לא נוגעים

67
00:04:04,700 --> 00:04:06,840
?מה עושים בשבת
?יש תפילה? יש בית כנסת

68
00:04:07,560 --> 00:04:08,720
.יש בית כנסת גם

69
00:04:09,050 --> 00:04:12,530
,יש לנו תנ"ך
,"ליווינג תורה"

70
00:04:12,550 --> 00:04:15,110
,זה נקרא באנגלית
.הביאו לנו

71
00:04:16,490 --> 00:04:20,180
אחד מקרובי המשפחה שלנו
,מארץ ישראל

72
00:04:20,340 --> 00:04:22,850
.שלח אותו, ושמרנו ככה

73
00:04:23,150 --> 00:04:28,420
,לא פתחנו. אם אין מניין
.לא נוגעים. עד כדי כך

74
00:04:29,190 --> 00:04:31,460
,אם אין מניין
.אז לא נוגעים בספר תורה? -לא

75
00:04:32,820 --> 00:04:35,560
,או-קיי. ויש פה מצוות, נגיד
?ששם לא ידעתם עליהן

76
00:04:35,570 --> 00:04:39,480
נגיד, אני יודע, שאתיופים
.לא היו להם שם תפילין או מזוזות

77
00:04:39,600 --> 00:04:40,190
?לכם היה

78
00:04:41,400 --> 00:04:45,360
,לנו רק לא מזמן היה

79
00:04:45,880 --> 00:04:51,420
,אבל כשהייתי ילד
.אז לא היה

80
00:04:52,110 --> 00:04:55,240
,לא היה. זאת אומרת
.גברים אפילו דתיים לא הניחו תפילין

81
00:04:55,260 --> 00:04:59,620
,לא ידעו מה זה תפילין
...אפילו סידור לא היה, תפילת זה

82
00:05:00,140 --> 00:05:01,970
.אה, סידור
.סידור, כן. -או-קיי-

83
00:05:02,670 --> 00:05:04,210
?אז איך התפללו
?בעל-פה

84
00:05:04,870 --> 00:05:07,190
.בעל-פה בשפה שלנו

85
00:05:08,090 --> 00:05:14,860
,בשנת 1994 היו לנו סידורים
.אבל לא מספיק

86
00:05:15,310 --> 00:05:17,490
.אנחנו העתקנו

87
00:05:18,010 --> 00:05:20,790
.אה, מעתיקים את זה ממש בכתב יד
.כן, בכתב יד-

88
00:05:21,210 --> 00:05:23,070
...אז לאט לאט

89
00:05:23,640 --> 00:05:26,790
?ומה ידעתם על עצמכם
,"ידעתם שקוראים לכם "שבט המנשה

90
00:05:26,800 --> 00:05:30,030
?"או ידעתם ש"אנחנו יהודים
?ידעתם על מדינת ישראל

91
00:05:30,100 --> 00:05:31,870
?על ארץ ישראל

92
00:05:33,620 --> 00:05:34,950
.כן, ידענו

93
00:05:35,570 --> 00:05:39,900
,גם יש לנו שירים של אהבת ישראל
.אהבת ירושלים

94
00:05:41,240 --> 00:05:47,100
.כאילו, הנשמה יודעת
.יש לה געגועים

95
00:05:47,210 --> 00:05:50,210
,מבחינה היסטורית
?...איך בכלל שבט המנשה הוא ככה

96
00:05:50,240 --> 00:05:53,480
אתה יודע, לא מדברים היום
.על שבט שמעון, שבט ראובן

97
00:05:53,710 --> 00:05:55,090
?מה מיוחד בשבט המנשה

98
00:05:55,530 --> 00:06:01,170
.אני לא חקרתי
,אני פחות יודע על הנושא הזה

99
00:06:01,220 --> 00:06:07,320
,אבל מה שהבנתי, בשיר שלנו
,באחד מהשירים

100
00:06:08,130 --> 00:06:11,870
כתוב: "מלך פרס פיזר אותנו

101
00:06:13,050 --> 00:06:14,690
,מפרס לאפגניסטן"

102
00:06:15,230 --> 00:06:17,200
,מאפגניסטן לברמה"

103
00:06:17,800 --> 00:06:20,700
"...מברמה"
.מסלול, אתה יודע

104
00:06:21,150 --> 00:06:24,170
,מברמה לסין"
,מסין למניפור

105
00:06:24,930 --> 00:06:30,400
,"ממניפור חזרנו הביתה"
.כך השיר כתוב

106
00:06:31,520 --> 00:06:35,000
הוא כתוב עוד לפני שבאמת חזרתם
.הביתה לארץ ישראל. -כן, כן, בטח

107
00:06:35,370 --> 00:06:37,800
.לפני שנולדתי היה השיר הזה
.אה, או-קיי-

108
00:06:38,150 --> 00:06:43,360
?מעניין. אז איך בעצם שם הייתה הקהילה
היו שם דתיים וחילונים

109
00:06:43,380 --> 00:06:48,650
,בין היהודים? אומרים שעד סין
.היה להם ספר תורה

110
00:06:49,290 --> 00:06:50,740
?מה זה עד סין
?מתי לסין הגיעו

111
00:06:51,790 --> 00:06:53,840
.אני לא זוכר לפני כמה זמן

112
00:06:53,950 --> 00:06:57,270
.לפני בערך 2,700 שנה
.או-או-

113
00:06:58,000 --> 00:07:00,750
אז איך בעצם הייתה
?הקהילה שם בחוץ לארץ

114
00:07:00,780 --> 00:07:02,090
,זאת אומרת, היו יהודים

115
00:07:02,110 --> 00:07:04,250
ובתוך היהודים
?היו גם דתיים וחילונים

116
00:07:04,620 --> 00:07:07,730
או שכולם שמרו תורה ומצוות
?ברמה שהם הבינו

117
00:07:07,900 --> 00:07:10,090
.כמעט כולם
.כמעט כולם, כן

118
00:07:10,840 --> 00:07:14,200
...יש כאלה ש
.תלוי, זו פרנסה

119
00:07:16,210 --> 00:07:21,010
.אה, לעבוד בשבת
.עבודה מדינית, ממשלתית. תלוי-

120
00:07:21,730 --> 00:07:24,740
,שם בקהילה, בחוץ לארץ, בהודו
?היה לכם רב

121
00:07:24,800 --> 00:07:27,670
?הייתה דמות סמכותית רוחנית

122
00:07:27,830 --> 00:07:32,090
.כן, כן, היו כמה רבנים
,לא ממש רבנים

123
00:07:32,190 --> 00:07:35,530
,אבל הם היו מלווים אותם
.מחזקים אותם

124
00:07:36,120 --> 00:07:38,130
.היו כאלה בקהילה

125
00:07:38,150 --> 00:07:39,150
?הם היו לומדים תורה

126
00:07:39,170 --> 00:07:41,150
זאת אומרת, היה בכלל לימוד תורה
,בקהילה? -למדו תנ"ך

127
00:07:41,810 --> 00:07:43,830
.נביאים. לומדים

128
00:07:44,580 --> 00:07:46,230
?גמרא למדו שם
?למדתם שם

129
00:07:46,270 --> 00:07:50,910
לא גמרא, היה לנו תרגום תנ"ך
.בשפה שלנו

130
00:07:51,730 --> 00:07:53,650
?או-קיי. והלכות, ספר הלכות

131
00:07:54,580 --> 00:07:57,100
.לא, הלכות לא מזמן הגיעו

132
00:07:57,390 --> 00:08:00,010
הבנתי. רק לא מזמן
.התחלתם ללמוד את ההלכות. -כן

133
00:08:00,690 --> 00:08:04,500
.לפני 35 שנה התחלנו

134
00:08:04,690 --> 00:08:09,760
ולפני 35 שנה כשהתחלתם להבין
,שיש הלכות ושיש משהו מסודר

135
00:08:10,070 --> 00:08:12,300
?קיבלתם אותן או שהיה קשה לאנשים

136
00:08:12,640 --> 00:08:15,970
,למשל, אני יודע שלאתיופים
היה קשה להם לקבל את זה שיש

137
00:08:15,980 --> 00:08:19,100
"כל מיני דברים "חדשים
.במירכאות, ביהדות

138
00:08:19,240 --> 00:08:28,910
כן, כמה מהמנהגים שנהגו אבות אבותינו
.מתאימים להלכות לאחר שידענו עליהן

139
00:08:29,520 --> 00:08:31,140
.אז ראיתם שזה בסדר
.כן, כן-

140
00:08:31,330 --> 00:08:33,600
.אבל חלק ראיתם שזה לא בסדר
.כן-

141
00:08:34,820 --> 00:08:36,790
.לא ידענו
,למשל, מקווה

142
00:08:37,370 --> 00:08:42,810
,לא ידענו לברך ברכה

143
00:08:43,080 --> 00:08:44,360
.אבל הולכים

144
00:08:45,240 --> 00:08:50,210
?גם שחיטה, אני יודע, נכון
.כן, שחיטה לפי ההלכה-

145
00:08:51,200 --> 00:09:02,490
,אם אין סמכות, אם אין שוחט
.אז פשוט לא לאכול

146
00:09:03,360 --> 00:09:05,070
.לא ידענו על כך

147
00:09:05,100 --> 00:09:10,420
,"הגיע ארגון שנקרא "שבי ישראל

148
00:09:10,850 --> 00:09:15,760
."פתח אולפן, מרכז "שבי ישראל

149
00:09:15,840 --> 00:09:17,850
.אז שם לימדו אותנו

150
00:09:18,070 --> 00:09:20,410
אז איך בעצם התחיל הרעיון
?של לעלות לארץ

151
00:09:20,420 --> 00:09:23,790
הרי המדינה הוקמה כבר לפני
.קרוב ל-70 שנה

152
00:09:24,660 --> 00:09:27,570
?אז למה לא עליתם עד אז

153
00:09:28,020 --> 00:09:30,400
?זאת אומרת, בעליות הקודמות

154
00:09:30,610 --> 00:09:37,370
.לא היה מי שינהיג אותנו
?הסוכנות לא הגיעה אליכם-

155
00:09:38,030 --> 00:09:45,850
לא, הראשון שהיה הוא הרב
.אליהו אביחיל, זכרונו לברכה

156
00:09:46,240 --> 00:09:49,090
.לא מזמן הוא נפטר

157
00:09:50,920 --> 00:09:57,900
.הוא הראשון שמצא אותנו
,הוא חקר איך אנחנו שומרים שבת

158
00:09:57,960 --> 00:09:59,160
.את הקהילה

159
00:10:01,630 --> 00:10:08,680
."הוא אמר: "אתם 100 אחוז שבט מנשה
.הוא אמר את זה

160
00:10:08,700 --> 00:10:10,360
?אתם גם ידעתם שאתם שבט מנשה

161
00:10:10,390 --> 00:10:12,800
?"קראתם לעצמכם "בני מנשה
.כן, כן-

162
00:10:12,910 --> 00:10:19,480
.אבות אבותינו שמרו על (השם ה)זה
.זה הדבר היחיד שבו אנחנו מחזיקים

163
00:10:20,750 --> 00:10:25,730
,כשהייתה רעידת אדמה
:אבות אבותינו אמרו

164
00:10:26,410 --> 00:10:28,200
."שבט מנשה עדיין חי"

165
00:10:28,590 --> 00:10:35,840
כאילו, הם מרגישים שהקב"ה
.ביקר אותם

166
00:10:36,880 --> 00:10:39,920
או-קיי. ואז בעצם
.הוא הראשון שגילה אתכם

167
00:10:40,400 --> 00:10:42,600
?הוא העלה גם לארץ
?הוא עזר לעלות לארץ

168
00:10:42,840 --> 00:10:44,890
.כן, כמה אנשים

169
00:10:45,420 --> 00:10:53,390
הוא עזר, הוא הביא
,קבוצה של 10-5 אנשים ככה

170
00:10:53,450 --> 00:10:54,960
,קבוצה קטנה
.מביא אותם

171
00:10:55,670 --> 00:11:01,630
,ואחד מהתלמידים שלו
.הוא גם רב

172
00:11:02,010 --> 00:11:04,400
,הייתה התלהבות לעלות לארץ
?...או ש

173
00:11:04,590 --> 00:11:05,960
?בטח. -כן

174
00:11:06,040 --> 00:11:07,160
?כן. -כולם רצו לעלות לארץ-

175
00:11:07,180 --> 00:11:09,370
.כולם רוצים לעלות

176
00:11:10,670 --> 00:11:12,290
?למה רצו לעלות לארץ בעצם

177
00:11:13,800 --> 00:11:20,760
בהרגשה שלהם
.הם התחייבו לעלות לארץ ישראל

178
00:11:21,250 --> 00:11:24,320
אה, זאת אומרת, 2,000 שנה
.הם מתפללים, והנה עכשיו הזמן

179
00:11:25,050 --> 00:11:28,880
,אם אני אגיע"
.אני אמות בארץ ישראל

180
00:11:29,640 --> 00:11:32,290
,"אין לי בעיה"
,עד כדי כך, הם אומרים את זה

181
00:11:33,310 --> 00:11:34,780
.מבוגרים גם

182
00:11:35,420 --> 00:11:37,210
?אז מתי הייתה העלייה היותר גדולה

183
00:11:39,460 --> 00:11:44,950
,הקבוצה שלנו
."אחרי שנכנסה עמותת "שבי ישראל

184
00:11:47,170 --> 00:11:52,310
.לראש הארגון קוראים מיכאל פרוינד
.כן, פרוינד-

185
00:11:52,350 --> 00:11:58,220
פרוינד, כן. הוא פתח אולפן
,כדי שאנחנו נוכל ללמוד עברית

186
00:11:58,260 --> 00:11:59,780
.להתפלל, לקרוא

187
00:12:01,270 --> 00:12:08,610
,הוא בנה בניין
.והוא בנה מקווה גם כהלכה

188
00:12:08,620 --> 00:12:10,610
?זה קרה בהודו או פה בארץ

189
00:12:11,870 --> 00:12:14,590
?'שלמדתם עברית ומקווה וכו
.שם-

190
00:12:15,120 --> 00:12:17,310
.שם. -כן, בהודו
והוא אמר, אנחנו בעצם מתכוננים-

191
00:12:17,320 --> 00:12:18,740
.לעלות לארץ ישראל
.כן-

192
00:12:19,240 --> 00:12:30,390
שלחו שליחים מהקהילה שלנו
.שעלו לפנינו

193
00:12:30,410 --> 00:12:36,620
.שלחו אותם ללמד אותנו
.אז למדנו

194
00:12:36,930 --> 00:12:39,910
כמה מבני הקהילה נשארו בהודו
?וחיים שם עד היום

195
00:12:41,110 --> 00:12:44,170
.הרבה. אני שמעתי שכל יום מתמלא

196
00:12:44,880 --> 00:12:45,830
?למה הם לא עולים

197
00:12:47,140 --> 00:12:54,490
,בני מנשה הם לא כמו אתיופים ורוסים
.שמביאים בקבוצה כמויות גדולות

198
00:12:54,610 --> 00:12:56,430
.אה, מביאים קצת קצת
.כן-

199
00:12:56,980 --> 00:13:04,310
.אנחנו תלויים באישור של המדינה

200
00:13:04,950 --> 00:13:05,860
?אה, כן
.כן-

201
00:13:06,260 --> 00:13:09,220
זאת אומרת, יש שם הרבה יהודים
,עדיין שממתינים לעלות

202
00:13:09,240 --> 00:13:11,890
.ומחכים רק לאישור
.מחכים, כן-

203
00:13:12,420 --> 00:13:14,380
?יש לך עוד קרובים שם
.כן-

204
00:13:15,040 --> 00:13:17,610
?מי
.שני אחים שלי-

205
00:13:18,300 --> 00:13:20,400
.שני אחים שלך
,והם יכולים לבוא לבקר פה

206
00:13:20,420 --> 00:13:21,700
?או שאף פעם הם לא היו פה

207
00:13:22,110 --> 00:13:24,210
.אף פעם הם לא היו
?אתה ביקרת שם-

208
00:13:24,430 --> 00:13:29,620
,לא ביקרתי. מאז שעליתי
.אני לא חושב על לחזור

209
00:13:30,450 --> 00:13:32,280
,תגיד, וכשאתה מגיע פה לארץ ישראל

210
00:13:32,290 --> 00:13:36,350
,הגעת לפני עשר שנים
.קצת יותר, בגיל 30

211
00:13:36,590 --> 00:13:39,710
?היה קשה בהתחלה בארץ
.קשה מבחינת שפה-

212
00:13:39,910 --> 00:13:41,870
?ואיך היה היחס כלפיכם כשהגעתם לפה

213
00:13:41,890 --> 00:13:46,930
אתה מרגיש שהישראלים פה
,במדינת ישראל הם מחבקים אתכם

214
00:13:46,970 --> 00:13:48,470
?מקבלים אתכם בצורה יפה

215
00:13:48,760 --> 00:13:50,360
?הילדים שלכם משתלבים פה

216
00:13:51,020 --> 00:13:55,600
.פשוט אוהבים אותנו פה בקריית שמונה

217
00:13:55,800 --> 00:13:58,370
,אנשים חמים, אנשים טובים

218
00:13:59,000 --> 00:14:02,690
.אוהבים אותנו
.תמיד הם מנסים לעזור לנו

219
00:14:03,700 --> 00:14:06,940
?איך מנסים לעזור
?איך קבלת הפנים

220
00:14:06,950 --> 00:14:14,400
מלווים ועוזרים לילדי המשפחות
,בהכנת שיעורי בית

221
00:14:16,030 --> 00:14:25,180
,ומנסים לעזור להם בבית ספר
,איך לקנות, איך לחסוך

222
00:14:25,430 --> 00:14:28,670
,איך להגיע לקופת חולים
.איך לדבר

223
00:14:28,850 --> 00:14:31,020
.או-קיי, אז זה הצד היפה
?מה אבל הצד הקשה

224
00:14:31,040 --> 00:14:33,120
,בכל זאת
,להגר ממדינה למדינה

225
00:14:33,610 --> 00:14:36,640
...אתה יודע
.זה קשה. בטח שזה לא פשוט-

226
00:14:37,340 --> 00:14:39,050
,קודם כול שפה אחרת

227
00:14:40,650 --> 00:14:45,890
.למרות שהיא שפת הקודש

228
00:14:49,030 --> 00:14:55,870
,אוכל שונה
,צריך לשנות את האוכל

229
00:14:58,070 --> 00:15:03,390
להיות עם ישראלים
.זה לא פשוט

230
00:15:03,750 --> 00:15:06,110
?מה, מבחינת מנטאליות
.מנטאליות גם-

231
00:15:06,120 --> 00:15:09,060
מה שונה במנטאליות של הישראלים
?לבין המנטאליות שלכם

232
00:15:09,350 --> 00:15:11,850
.אנחנו ביישנים קצת

233
00:15:14,230 --> 00:15:18,040
,ברוך השם, אתה יודע
,זה מראה שאתם מזרע אברהם אבינו

234
00:15:19,010 --> 00:15:24,120
.כמו שאומרים
?...אז באמת, אתם ביישנים והישראלים

235
00:15:24,160 --> 00:15:28,140
כאילו, איפה הנקודות
?שאתם פחות מרגישים שייכים

236
00:15:28,400 --> 00:15:30,780
,למשל, בפגישות

237
00:15:31,170 --> 00:15:33,700
,בבר מצווה, בחתונה

238
00:15:34,030 --> 00:15:34,860
.מגישים אוכל

239
00:15:36,490 --> 00:15:39,400
.לא אוכלים עד שלא אומרים לך

240
00:15:39,890 --> 00:15:42,870
...אה, או-קיי
.זה כאילו מהביישנות

241
00:15:43,230 --> 00:15:46,820
,צריך להגיד להם: "תיקח
."תאכל, (תרגיש) בנוח

242
00:15:47,200 --> 00:15:48,230
.צריך להגיד את זה

243
00:15:49,570 --> 00:15:55,960
,אם אתה שואל אחד מבני מנשה
:אחד מהקהילה שבא אצלך

244
00:15:56,810 --> 00:16:02,010
"?אתה רוצה מים"
.קודם כול יגיד "לא", למרות שהוא רוצה

245
00:16:04,230 --> 00:16:06,530
."אז רק בפעם החמישית הוא יגיד "כן

246
00:16:06,770 --> 00:16:08,150
."קח, קח, קח. תשתה, תשתה"

247
00:16:08,600 --> 00:16:09,160
.הבנתי

248
00:16:10,570 --> 00:16:12,070
.בוא נדבר שנייה על הגיור

249
00:16:13,130 --> 00:16:17,820
אתם כאילו מרגישים אלפי שנים
,שאתם יהודים לכל דבר

250
00:16:17,840 --> 00:16:19,410
,ופתאום כשמעלים אתכם לארץ

251
00:16:19,890 --> 00:16:22,130
:אז אומרים לכם
,"תשמעו, אתם חייבים להתגייר לחומרה"

252
00:16:22,790 --> 00:16:24,050
,שזה מובן מצד אחד

253
00:16:24,090 --> 00:16:27,880
,כי הלכתית, אתה אומר
אם הסבא מצד האבא

254
00:16:28,290 --> 00:16:30,790
היה יהודי, אז גם הבן אדם
,יחשיב את עצמו כיהודי

255
00:16:31,110 --> 00:16:32,670
.וזה לא נכון מבחינה הלכתית

256
00:16:33,200 --> 00:16:36,870
,אבל איך אנשים הגיבו לזה
,כשאתה מרגיש יהודי לכל דבר

257
00:16:37,330 --> 00:16:39,070
,פתאום אומרים לך
?"שמע, אתה לא יהודי"

258
00:16:39,110 --> 00:16:43,520
,כאב לב
,כי הוא מאמין בכל דבר

259
00:16:45,320 --> 00:16:48,320
.הוא יהודי
,הוא חושב שהוא יהודי

260
00:16:48,630 --> 00:16:50,280
?אז למה להתגייר

261
00:16:52,050 --> 00:16:55,080
.אבל למרות זאת התגיירו
,אבל אחרי שידעו את ההלכות-

262
00:16:55,160 --> 00:16:57,560
,אז חייב להתגייר
.בגלל התבוללות

263
00:16:57,970 --> 00:17:01,550
.כן. אז הבינו את זה בסוף
.כן, בסוף הבינו-

264
00:17:01,680 --> 00:17:04,660
,אז איך היום אתה
?המנהיג, אמרנו, של הקהילה פה

265
00:17:05,370 --> 00:17:06,560
?מה זה אומר בפועל

266
00:17:07,390 --> 00:17:09,340
?אנשים עד כמה נעזרים בך

267
00:17:10,110 --> 00:17:12,580
,איך להגיע לקופת חולים
איך לקרוא

268
00:17:15,820 --> 00:17:20,740
,פתקים
,מעטפות ששלחו בדואר

269
00:17:21,420 --> 00:17:23,810
.איך לחפש עבודה
.הם לא יודעים כלום

270
00:17:24,530 --> 00:17:31,510
,(מי שבא לעזור (להם
,אין (ביניהם) תקשורת

271
00:17:31,820 --> 00:17:35,040
.אז הם לא מבינים אותם

272
00:17:35,060 --> 00:17:40,040
.אז בסוף באים אליי
.כמעט כל יום באים עדיין

273
00:17:40,110 --> 00:17:43,070
,תגיד, אבל בגדול
,כאילו, מעבר לקשיי היום-יום

274
00:17:43,090 --> 00:17:45,350
,לקהילה
...לרוב בני הקהילה

275
00:17:45,360 --> 00:17:48,130
?יש פה 25 משפחות, נכון
.בקריית שמונה. -כן

276
00:17:48,580 --> 00:17:50,980
?טוב בישראל או קשה בישראל

277
00:17:51,890 --> 00:17:52,950
.הם מרוצים מאוד

278
00:17:53,340 --> 00:17:54,570
?כן
.הם מרוצים-

279
00:17:55,760 --> 00:17:57,720
.הם לא חושבים לחזור

280
00:17:57,950 --> 00:18:01,920
.הם חזקים באמונה

281
00:18:02,830 --> 00:18:06,390
ולגבי קיום מצוות, איפה היה קל יותר
?לקיים מצוות

282
00:18:06,570 --> 00:18:10,450
.לקיים מצוות אין כמו בארץ
.כן? -כן-

283
00:18:11,190 --> 00:18:14,940
...אתה שלחת את הילדים שלך
.הילדים שלך לומדים במסגרות חרדיות

284
00:18:16,140 --> 00:18:19,010
?כן. -למה בחרת דווקא חינוך חרדי

285
00:18:19,320 --> 00:18:24,390
,אני רואה שהייתה בעיית צניעות

286
00:18:25,840 --> 00:18:30,930
והרבה מילים שלא ראוי
.להגיד לאבא ואימא

287
00:18:31,380 --> 00:18:38,080
הם יודעים פשוט איך לדבר
.עם מבוגרים

288
00:18:38,840 --> 00:18:40,240
.יש להם כבוד

289
00:18:41,010 --> 00:18:43,730
או-קיי. תגיד, ואיך הילדים מסתדרים
?...עם ה

290
00:18:44,590 --> 00:18:48,910
אתה יודע, בדרך כלל הבנים
,לדור שהגיע לארץ

291
00:18:49,480 --> 00:18:52,330
,כשהם נהיים נערים
.אז לפעמים יש התפרקות של זה

292
00:18:52,870 --> 00:18:57,590
זאת אומרת, הם נמשכים למקום
,שהוא רחוק מהיהדות

293
00:18:58,140 --> 00:19:00,580
,רחוק מהדת. גם, אתה יודע
,ממרוקו למשל

294
00:19:00,600 --> 00:19:03,170
,רוב קריית שמונה פה זה עולי מרוקו

295
00:19:03,200 --> 00:19:06,500
,אז הסבא והסבתא, אתה יודע
,הם צדיקים צדיקים

296
00:19:07,010 --> 00:19:10,430
,אבל אלה שהגיעו לפה, אתה יודע
...הם רואים את העולם ו

297
00:19:11,010 --> 00:19:12,750
,כאילו, הדור של ההורים שלי

298
00:19:13,140 --> 00:19:18,000
,זה דור שכבר הלכו לקולנוע וזה
.וזו התפרקות מהמסגרת היהודית

299
00:19:18,350 --> 00:19:21,400
?מה קורה פה אצלכם בקהילה
.על בני נוער אני מדבר

300
00:19:21,690 --> 00:19:24,790
הם עדיין שומרים על יהדות
,כמו ההורים

301
00:19:24,810 --> 00:19:26,850
?או שאתה רואה קצת נדידה

302
00:19:27,190 --> 00:19:29,970
,עדיין שומרים על זה
.לפי מה שאני רואה

303
00:19:30,790 --> 00:19:31,780
,עדיין שומרים על זה

304
00:19:32,650 --> 00:19:36,280
.כי יש לנו בהודו כבוד למבוגרים

305
00:19:36,400 --> 00:19:38,540
.על זה אנחנו עדיין שומרים

306
00:19:38,870 --> 00:19:42,230
על מה עוד אתם שומרים
,מההתנהלות בהודו

307
00:19:43,010 --> 00:19:45,280
,חוץ מכבוד לאנשים
?כבוד למבוגרים

308
00:19:45,640 --> 00:19:47,380
?מה עוד מאפיין את הקהילה שלכם

309
00:19:47,900 --> 00:19:54,050
אבות אבותינו נהגו לא לשבת
.במיטה של ההורים

310
00:19:55,070 --> 00:19:57,240
,אתה יודע, מהתנ"ך יודעים את זה

311
00:19:57,650 --> 00:20:01,410
שראובן הזיז את המיטה
.של יעקב אבינו

312
00:20:02,110 --> 00:20:04,710
אז איך אתה רואה את העתיד שלך
?פה בישראל

313
00:20:04,730 --> 00:20:07,860
?רוב בני הקהילה הגיעו עם מקצוע

314
00:20:08,880 --> 00:20:13,170
CNC-למדו מקצוע? חוץ מה
?שלמדו תוך כדי עלייה

315
00:20:14,400 --> 00:20:18,220
,כן, יש כאלה
.אבל רובם חקלאים

316
00:20:20,150 --> 00:20:22,850
,יש כאלה שעבדו בעבודה ממשלתית

317
00:20:23,460 --> 00:20:28,940
.למשל, חיילים בצבא הודו

318
00:20:29,370 --> 00:20:30,620
,אז פה הרוב משתלבים

319
00:20:30,640 --> 00:20:35,750
או שעדיין לא כל כך מוצאים
?את עצמם מבחינת עבודה ותעסוקה

320
00:20:36,400 --> 00:20:40,420
.יש כאלה שמשתלבים, כן, לבד
?כן-

321
00:20:40,710 --> 00:20:42,180
.אבל הרוב לא

322
00:20:43,410 --> 00:20:44,670
.הרוב לא בגלל השפה

323
00:20:44,840 --> 00:20:50,680
,בגלל השפה
.המבוגרים יותר

324
00:20:51,400 --> 00:20:54,830
,פשוט צעירים קולטים מהר
.מסתדרים מהר

325
00:20:55,160 --> 00:20:56,740
?איך משתלבים באמת בתפילות

326
00:20:57,760 --> 00:21:01,650
אלו תפילות שלא הייתם מורגלים
.לתפילות כאלה בהודו

327
00:21:03,590 --> 00:21:07,060
.דווקא בהודו יש זמן מסוים

328
00:21:07,500 --> 00:21:12,850
,פה יש בחמש, יש בשש
.יש בשמונה

329
00:21:13,300 --> 00:21:14,170
?אתה מבין

330
00:21:14,570 --> 00:21:18,150
.בהודו אותו זמן לכולם
.יש מניין אחד-

331
00:21:18,870 --> 00:21:21,910
,יהודה, תשמע
.זה ממש קיבוץ גלויות

332
00:21:21,920 --> 00:21:23,650
.עם ישראל חוזר לארצו

333
00:21:23,890 --> 00:21:26,100
פאר אקסלנס" מול העיניים"
,לגמרי, באמת

334
00:21:26,200 --> 00:21:28,930
.וזה מאוד מרגש
.זו גאולה, אנחנו רואים בעיניים-

335
00:21:29,370 --> 00:21:33,190
,אתם, אתה יודע, זו החותמת
,כנראה ממש מהאחרונות

336
00:21:33,780 --> 00:21:37,380
,שרואים את הגאולה, ובאמת
,בני מנשה אפילו חוזרים לארץ ישראל

337
00:21:37,390 --> 00:21:39,430
...וזה ברוך השם

338
00:21:39,840 --> 00:21:42,980
...זה נשמע
.נשמע מבטיח. -כן-

339
00:21:43,830 --> 00:21:46,070
.ויש קליטה טובה, ברוך השם

340
00:21:46,150 --> 00:21:48,470
כי אתה יודע, היו עליות
.עם קליטות פחות מוצלחות

341
00:21:49,710 --> 00:21:53,600
,אני רואה שאצלכם, ברוך השם
.יש כוונות טובות ויש הצלחות

342
00:21:54,520 --> 00:21:57,990
אז אני באמת מאחל לך
,שתמשיכו פה להתחזק

343
00:21:58,520 --> 00:22:01,170
.תמשיכו להאדיר תורה
.בעזרת השם-

344
00:22:01,210 --> 00:22:03,500
.ושאחים שלך גם יעלו מהודו

345
00:22:03,570 --> 00:22:06,410
.הם מחכים לך
,אני לא יודע למה זה מתעכב

346
00:22:06,420 --> 00:22:08,800
.אבל אין ספק שהם צריכים לעלות

347
00:22:09,910 --> 00:22:12,320
.ושיהיה בהצלחה לכל הקהילה פה
.אמן-

348
00:22:12,430 --> 00:22:14,320
.אז המון תודה שאירחת אותנו
.תודה, תודה-

349
00:22:15,080 --> 00:22:18,030
.ותמשיכו להצליח, בעזרת השם

350
00:22:23,900 --> 00:22:27,270
בני מנשה, אנחנו רואים אותם
,הרבה פעמים, שומעים עליהם

351
00:22:27,610 --> 00:22:29,270
,שומעים שאת הסיפורים המעניינים שלהם

352
00:22:29,280 --> 00:22:30,590
,אבל אף פעם, לפחות לי

353
00:22:31,030 --> 00:22:33,430
.לא הייתה הזדמנות ממש לדבר עם אחד מהם

354
00:22:33,640 --> 00:22:35,040
,אז היום ישבנו עם יהודה

355
00:22:35,060 --> 00:22:36,240
,והוא סיפר את הסיפור הזה

356
00:22:36,260 --> 00:22:38,610
,שהוא מקפל בתוכו סיפור אנושי

357
00:22:38,620 --> 00:22:39,980
,אבל גם סיפור לאומי

358
00:22:40,440 --> 00:22:41,720
,סיפור של שיבת ציון

359
00:22:42,270 --> 00:22:44,060
וזה באמת באמת באמת מרגש

360
00:22:44,090 --> 00:22:46,060
.ומראה עד כמה זה קרוב

361
00:22:46,100 --> 00:22:48,120
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה