x
הרב גואל אלקריף

היופי שבנסיון - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

כיצד יתכן שלאחר עשר מכות קשות פרעה עדין מתחרט ורודף אחרי בני ישראל? איך זכה הגבאי המסור של בית הכנסת לבנין חדש? ואיזה נס קרה לבחור שהקשיב לרב שטיינמן זצוק"ל ולא שיקר בנוגע לגילו בתקופת השידוכין?

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)