הרבנית חדוה לוי

הרבנית חדווה לוי - מנורת החסרונות

הרבנית חדוה לוי

מה טוב בכך שאני לא מושלמת? הרבנית חדוה לוי מסבירה את הדרך בה נגייס את החסרונות שלנו למקומות של תפילה ותקווה