ערוץ הידברות

החוט המקשר - אנשי עסקים

ערוץ הידברות

ר' שלמה קאליש שניצל בנס במלחמת יום כיפור, דניאל הר כסף שלאחר מסע התרחקות חזר אל היהדות, ורמי פלר שהחל לחפש מעבר לחומר. בהנחיית גולן אזולאי