הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת בא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

למה לא אמר משה למצרים שמכת בכורות תגיע בדיוק בחצות? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון
לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO