הרב ברוך רוזנבלום

המספר 400 ועשרת המכות - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה ציוה ה' את בני ישראל לבצוע את המשקוף בדם? מה פשר המנהג לתת מעות חיטין קודם הפסח? ומה סוד המספר 400 הנמצא כמעט בכל ענייני מצרים?