הרב גואל אלקריף

סיר לחץ - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

למה שולח ה' את משה להתרות בפרעה? הרי הוא אמר לו מראש שהוא לא יקשיב לו, ואיזה נס מופלא קרה לר' משה פרידמן?