הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת בא - ליל שימורים

הרב הרצל חודר

העולם רועש, איך לא נאמין שמשיח בא? הרב הרצל חודר בשיעור נפלא על היציאה לגאולה וההכנות אליה