הרב אליהו עמר

דבר תורה וסגולה מיוחדת לפרשת וארא מספר זרע שמשון

הרב אליהו עמר

למה נקראת מכת ערוב בשם זה ולא בשם מכת החיות? ולמה הגיעו החיות בערבוביא? חידוש נפלא מהספר זרע שמשון

לרכישת הספר https://goo.gl/EdtDQO