הרב ברוך רוזנבלום

הגאולה היאוש והנחמה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

למה פרעה לא היה זקוק למופתים? מדוע פרעה נקרא תנין? ואיפה היה פרעה כשבאו משה ואהרון לבקרו?