הרב מרדכי לוי

הרב מרדכי לוי - גלים סוחפים

הרב מרדכי לוי

מדוע אנחנו לא צריכים לפחד מהעמים הבאים להרגנו? הרב מרדכי לוי במסר קצר וחזק על העמידה האיתנה של עם ישראל בעבר ולעתיד לבוא