x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת שמות התשע"ח - כיצד מכוונים בתפילה?

מרן הרב יצחק יוסף

מדוע לא מברכים על התפילה, למרות שמדובר במצוות עשה? כיצד מכוונים בתפילה? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת שמות התשע"ח