הרב יוסף חיים גבאי

מוסר מן הפרשה: פרשת שמות - הרב יוסף חיים גבאי

הרב יוסף חיים גבאי

שיעורו השבועי של הרב יוסף חיים גבאי על פרשת השבוע, ובשיעור זה על ענין הכבוד ושמירה על כבוד הזולת