הרב גואל אלקריף

הסוד של משה רבנו - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איך התגלגל השידוך המופלא לרווקה בת 83?? מה אפשר ללמוד מהקוקר שבדלת? וכיצד גזירה קשה מאוד שעבוד מצרים היתה לבסוף לסיבה טובה להצלתם?