הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - ענוה

הרב עופר שרביט

עד כמה אנשים מעריכים ענוה? הרב עופר שרביט מביא את הרב שטיינמן זצוק"ל כדוגמא לענוה אמיתית, ומסביר מה צריך לעשות כדי להשיג מידת זו