הרב ברוך רוזנבלום

הצוואה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

איזו צוואה הכין יעקב אבינו לילדיו? למה לא נכתב סדר חלוקת כל הממון הרב של יעקב לבניו? מהם הזמנים המסוגלים לברכה? ואילו גילויים גילה יעקב אבינו לבניו לפני מותו?