הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - שבת

הרב עופר שרביט

עד כמה חשובה השבת לקיומו של העולם? הרב עופר שרביט נותן מבט מעמיק ומעניין על היום הקדוש בשבוע