x
מרן הרב יצחק יוסף

הרב יצחק יוסף: פרשת ויגש התשע"ח - הלכות תענית עשרה בטבת

מרן הרב יצחק יוסף

מי חייב לצום בעשרה בטבת, מדוע צמים, ומה מטרת התענית? שיעורו השבועי של הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א, שנערך במוצאי שבת פרשת ויגש התשע"ח