הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - הרבנית רחל דבורה ברלין

הרב הרצל חודר

כיצד הרבנית בצניעותה המשיכה את דרכי אביה, הרב שטיינמן זצוק"ל? הרב הרצל חודר בסיפור קטן הממחיש את גדולתה של הרבנית רחל דבורה ברלין