x
ערוץ הידברות

שבת אחים: פרק 7 - קהילת יוצאי קווקז

ערוץ הידברות

השבוע ב"שבת אחים": קהילת יוצאי קווקז על המנהגים, המורשת, הזיכרונות מבית אבא ועל כל מה שביניהם.
סביב שולחן השבת: הרב יניב נפתלייב, הרב עמנואל קלנטר, הרב נהוראי שמעונוב ומשה מכאלוב.
בהנחיית הרב ראובן זכאים

תמלול ההרצאה

1
00:03:21,640 --> 00:03:22,570
.שלום לכולם

2
00:03:22,710 --> 00:03:26,050
."הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"

3
00:03:26,380 --> 00:03:29,500
,"אנחנו בפרק נוסף בתוכניתנו "שבת אחים

4
00:03:29,840 --> 00:03:31,310
והפעם נשבות את שבתנו

5
00:03:31,320 --> 00:03:32,730
,עם קהילה קטנה יחסית

6
00:03:32,790 --> 00:03:35,970
- אך מיוחד במינה
.הקהילה הקווקזית

7
00:03:36,450 --> 00:03:39,210
נפתח כמובן בתודה
.לרקדנים הנהדרים שלנו

8
00:03:39,960 --> 00:03:43,820
יהודי קווקז זכו עם השנים
"לתואר "היהודים ההרריים

9
00:03:44,170 --> 00:03:46,470
על שם הרי קווקז
.בהם הם התיישבו

10
00:03:46,890 --> 00:03:51,380
,עדות ליהודים היושבים בקווקז
שממוקמת על הגבול שבין אירופה לאסיה

11
00:03:51,390 --> 00:03:54,100
,לחוף הים הכספי
נמצאת כבר בתלמוד

12
00:03:54,210 --> 00:03:57,210
במסכת מגילה
כחלק מערי מדי

13
00:03:57,570 --> 00:04:01,810
ומקום ההתיישבות המרכזי שלהם
.בשם דרבנט

14
00:04:02,240 --> 00:04:05,700
רבה הראשי של העיר
ושל קווקז בכלל

15
00:04:05,910 --> 00:04:08,690
ואב בית הדין שלה
,היה רבי יעקב יצחקי

16
00:04:08,880 --> 00:04:10,630
."מחבר הספרים "אוהלי יעקב

17
00:04:10,650 --> 00:04:14,480
,מתוכם מחזורים לימים הנוראים
אשר מרן הרב עובדיה יוסף

18
00:04:14,490 --> 00:04:17,490
מצטט אותו בחביבות
.תדיר בספריו

19
00:04:17,680 --> 00:04:22,220
וגם לי הקטן הייתה הזכות ללמוד
,ולהתפלל מתוך המחזורים הללו

20
00:04:22,430 --> 00:04:27,310
שמעידים על טהרת רוחו
.ועל גאונותו התורנית

21
00:04:27,490 --> 00:04:30,950
אבל לאיזה שבט מתייחסים
?היהודים ההרריים

22
00:04:31,300 --> 00:04:34,520
?מתי הם הוגלו לשם
?מתי הם עלו ארצה בחזרה

23
00:04:34,790 --> 00:04:37,210
ומה מצבם של היהודים
?שנשארו שם היום

24
00:04:37,490 --> 00:04:41,830
על השאלות הללו ואחרות
.נענה בעזרת השם בתוכנית שלנו היום

25
00:04:42,150 --> 00:04:45,310
אני רוצה להציג את האורחים
,הנפלאים שלנו להיום

26
00:04:45,650 --> 00:04:50,420
שיחד איתם נלמד על העדה הזו
.ונכיר אותה מקרוב

27
00:04:50,850 --> 00:04:56,070
הרב יניב נפתלייב, רבה הראשי
.של קהילת קווקז בארץ ובגולה

28
00:04:56,350 --> 00:04:57,930
.שלום לך
.שלום וברכה-

29
00:04:57,960 --> 00:05:03,930
,הרב עמנואל קלנטר
.רב הקהילה של הקווקזים בכרמיאל

30
00:05:04,150 --> 00:05:05,910
.שלום גם לך
.שלום וברכה-

31
00:05:06,300 --> 00:05:08,720
,הרב נהוראי שמעונוב
מרבני תל אביב

32
00:05:09,110 --> 00:05:12,880
.ומפקח כשרות במסעדת "שאלוט". -שלום

33
00:05:13,220 --> 00:05:15,850
,ולך, מנהל וכוריאוגרף הלהקה

34
00:05:16,060 --> 00:05:18,110
...משה
.מכאלוב. -מכאלוב-

35
00:05:18,560 --> 00:05:21,390
שבת שלום לכולכם
.וברוכים הבאים לתוכניתנו

36
00:05:21,540 --> 00:05:22,970
.שבת שלום
.שבת שלום-

37
00:05:23,680 --> 00:05:28,370
הרב נפתלייב, אתה מכהן כרבה הראשי
,של יהדות קווקז בארץ ובעולם

38
00:05:28,410 --> 00:05:33,160
וממך אני רוצה לשמוע
.על היהודים בקווקז

39
00:05:33,790 --> 00:05:37,070
?מתי התחילה ההתיישבות שמה
?יש שם יהודים היום בכלל

40
00:05:37,620 --> 00:05:40,880
.וגם כמובן על העלייה שלהם לארץ. בבקשה

41
00:05:42,020 --> 00:05:43,230
.טוב, שלום וברכה

42
00:05:44,300 --> 00:05:47,380
השאלה מתי היהודים הגיעו בכלל

43
00:05:47,390 --> 00:05:50,090
.להרי הקווקז היא שאלה מאוד כללית

44
00:05:50,110 --> 00:05:51,430
.אני אנסה לתמצת אותה

45
00:05:52,380 --> 00:05:58,890
,למעשה המסורת שלנו
,דרך המקרא בנביא וגם בגמרות

46
00:05:59,780 --> 00:06:03,530
המסורת שלנו אומרת
שהיהודים ההרריים הגיעו לקווקז

47
00:06:03,580 --> 00:06:08,160
,בהתיישבות הראשונה
.עוד מזמן חורבן בית ראשון

48
00:06:08,360 --> 00:06:11,650
לפני בית שני
כבר הגיעו היהודים ההרריים

49
00:06:11,680 --> 00:06:15,780
דרך בבל, איראן
.עד לקווקז שאנחנו מכירים היום

50
00:06:16,600 --> 00:06:20,830
חשוב להדגיש
,שכשאנחנו אומרים היום קווקז

51
00:06:20,850 --> 00:06:22,400
.היא לא תמיד הייתה נקראת כך

52
00:06:22,620 --> 00:06:27,040
הרי ידוע שפרס היא הגבול
,של קווקז כיום

53
00:06:27,990 --> 00:06:33,500
,והיא הייתה נקראת מדי
.'מה שאנחנו מכירים מהמגילה וכו

54
00:06:33,700 --> 00:06:36,880
כן. -לאחר מכן זה עבר
.עוד שמות ועוד שמות

55
00:06:36,890 --> 00:06:40,470
,שמחה, שירבן
.עד שאנחנו מכירים היום את הרי הקווקז

56
00:06:41,540 --> 00:06:45,360
,ושם כיום יש חמש רפובליקות
,מדינות עצמאיות

57
00:06:45,970 --> 00:06:48,690
שאחת מהן היא אזרבייג'ן

58
00:06:48,710 --> 00:06:52,760
,וגם דאגסטן, מה שהזכרת דרבנט
.שזו העיר הגדולה שם

59
00:06:53,320 --> 00:06:56,560
.והיהודים בתחילה באו, התיישבו שם

60
00:06:56,880 --> 00:07:02,180
וברבות השנים באו והצטרפו אליהם
גם מאיראן וגם מבבל

61
00:07:02,230 --> 00:07:04,040
.וגם מיהודי אשכנז

62
00:07:05,580 --> 00:07:08,360
.וככה הקהילה נוצרה, כולם יחד

63
00:07:09,120 --> 00:07:13,010
כיוון שהמיקום הגיאוגרפי
של הרי הקווקז

64
00:07:13,630 --> 00:07:18,360
,הוא גובל בין אירופה לבין אסיה
,הגבול הוא באמצע קווקז

65
00:07:18,820 --> 00:07:21,460
,גם זה בין הים הכספי לים השחור

66
00:07:22,680 --> 00:07:26,740
,הרבה עמים ניסו להשתלט על המקום הזה
מכיוון שזה הגבול

67
00:07:26,760 --> 00:07:29,870
.שמחבר בין רוסיה לבין טורקיה ואיראן

68
00:07:30,410 --> 00:07:33,140
אז מבחינה גיאוגרפית
,זה היה מיקום מאוד מאוד חשוב

69
00:07:33,600 --> 00:07:38,830
והמון המון פוגרומים ומלחמות עברו שמה
,בין תרבויות שונות

70
00:07:39,440 --> 00:07:42,680
ולכן היהודים... -היהודים שמרו
תמיד על הייחודיות שלהם

71
00:07:42,700 --> 00:07:44,580
?בתוך כל מה שתיארת עכשיו

72
00:07:44,730 --> 00:07:50,340
,יפה מאוד. למרות המיקום
שניסו להשתלט שמה המון עריצים

73
00:07:50,590 --> 00:07:52,950
,במשך המון המון שנים

74
00:07:53,390 --> 00:07:57,170
,היהודים תמיד שמרו על הגחלת היהודית
,על המסורת היהודית

75
00:07:57,180 --> 00:07:58,470
.על הזהות היהודית

76
00:07:59,060 --> 00:08:02,320
?איך אמר לי הרב עקיבא הכרמי זצ"ל
.הוא תלמיד של החזון איש

77
00:08:02,720 --> 00:08:04,570
...מחיפה. -הוא אמר לי
:כן, הוא אמר לי

78
00:08:04,620 --> 00:08:10,010
,עצם זה שהיהודים, יהודי קווקז
הצליחו לשמור על הזהות היהודית שם

79
00:08:10,020 --> 00:08:14,480
,ועוד לקיים את המסורת שלהם
,'את החגים ואת השבת ואת התפילין וכו

80
00:08:15,030 --> 00:08:18,450
על עצם זה צריכים להודות
.לקב"ה כל רגע ורגע

81
00:08:18,840 --> 00:08:24,210
,כיוון שהיו הרבה עמים בעולם
,שבמצבים שהיהודים הקווקזים עברו שם

82
00:08:24,900 --> 00:08:27,730
.אז מאוד מאוד היה קשה לשרוד

83
00:08:28,400 --> 00:08:30,860
הרבה אנשים לא יודעים
שאפילו השואה האיומה

84
00:08:30,880 --> 00:08:32,210
.נגסה מאוד בקווקז

85
00:08:32,540 --> 00:08:34,570
.היא עצרה באמצע הכיבוש של קווקז

86
00:08:35,480 --> 00:08:39,590
,ואם תרשה לי
ידוע שבשנים האחרונות

87
00:08:39,620 --> 00:08:46,390
גם מציינים, ציינו גם השנה 70 שנה
,ליום ההצלה של היהודים כולם

88
00:08:46,410 --> 00:08:50,100
.'בכלל בעולם, שהפסיקה השואה וכו

89
00:08:51,290 --> 00:08:56,120
,ארגון "סמגי" של משפחת זכריה במוסקבה
,הם מארגנים את זה בכל מקום ומקום

90
00:08:56,140 --> 00:09:01,930
למה? מכיוון שגם ההכרה בכלל
בכל הנושא הזה של השואה

91
00:09:02,000 --> 00:09:07,070
וגם שיכירו וידעו
.שגם בקווקז עצמה נגסה השואה

92
00:09:07,370 --> 00:09:10,750
?באיזה שלב היהודים עולים לארץ
?יהודי קווקז

93
00:09:11,500 --> 00:09:17,220
אז כך, בשלבים המוכרים לנו
.והידועים לנו זה עוד בשנת 1850

94
00:09:17,400 --> 00:09:19,670
זו הייתה העלייה הראשונה
.שאנחנו מכירים

95
00:09:21,010 --> 00:09:26,270
,יש גם חלקה בהר הזיתים בירושלים
וכידוע לך, יש גם בית כנסת

96
00:09:26,900 --> 00:09:30,970
,בירושלים של יהודי קווקז ההרריים

97
00:09:31,010 --> 00:09:33,900
שהיום יש שמה ברוך השם
כולל של 70 אברכים

98
00:09:33,910 --> 00:09:35,920
.בראשותו של הרב אביגדור יוניוב שליט"א

99
00:09:38,040 --> 00:09:45,080
והעלייה הבאה לאחר מכן
.היא הייתה בסוף שנות... 1890 בערך

100
00:09:45,690 --> 00:09:50,940
.ושמה עלה גם כן רבי יעקב יצחקי
.הו, שעליו אני בהחלט רוצה קצת להתמקד-

101
00:09:50,960 --> 00:09:54,320
אני מבין שהוא ממש הכתר
,לראשה של העדה

102
00:09:54,790 --> 00:09:59,860
שאגב, הספיק גם לעלות לארץ
,וגם השאיר בה הרבה מורשת

103
00:09:59,900 --> 00:10:02,220
.הן רוחנית וגם שכונה

104
00:10:02,250 --> 00:10:04,970
.יש נווה יעקב, אומרים, על שמו

105
00:10:05,150 --> 00:10:06,770
.כן. -הוא קנה שם קרקעות בוודאי

106
00:10:07,050 --> 00:10:08,920
,וכמו גם היישוב באר יעקב

107
00:10:09,540 --> 00:10:12,320
.שהוא היה מראשוני המקימים
.נכון, נקרא על שמו. -כן, כן-

108
00:10:12,700 --> 00:10:17,060
למעשה רבי יעקב יצחקי, עוד לפני
,שהגיע לארץ ישראל

109
00:10:17,380 --> 00:10:20,780
הוא היה בקשרים רבים מאוד
 - עם רבי אליהו מני

110
00:10:20,790 --> 00:10:22,030
,החברותא של הבן איש חי

111
00:10:22,100 --> 00:10:25,050
 - עם רבי צבי פסח פרנק
.רבה של ירושלים

112
00:10:25,810 --> 00:10:29,120
.המון המון התכתבויות
.קראתי המון מכתבים שלו

113
00:10:29,700 --> 00:10:35,240
והוא היה קנאי מאוד לעדה הקווקזית
,לשמור על הגחלת היהודית

114
00:10:35,290 --> 00:10:44,310
למרות כל הניסיונות של עמים אחרים
.להטמיע את היהודים הקווקזים בעמים שלהם

115
00:10:44,800 --> 00:10:48,160
אבל הרב יעקב יצחקי
.חקר את זה גם מבחינה מדעית

116
00:10:48,180 --> 00:10:50,730
הוא היה גם פילוסוף גדול
,חוץ מהיותו רב גדול

117
00:10:51,790 --> 00:10:55,800
והוכיח לכל העמים
,שהיהודים הקווקזים הם יהודים אותנטיים

118
00:10:56,060 --> 00:11:00,280
שהגענו לשמה עוד מזמן
.בית המקדש הראשון. -אואה

119
00:11:00,330 --> 00:11:04,940
על ידי מלך אשור
.שהגלה את עם ישראל לשם

120
00:11:05,850 --> 00:11:09,190
.זה נושא מאוד מאוד מורחב
יפה, אתה יודע, אני רוצה לצטט-

121
00:11:09,200 --> 00:11:11,010
דברים שכותב הרב יצחקי עצמו

122
00:11:11,560 --> 00:11:14,330
,באגרת שלו המפורסמת
."קדמות היהודים ההרריים"

123
00:11:14,470 --> 00:11:17,020
הוא כותב כך: אני לא מתיימר
לכסות את הקורות

124
00:11:17,050 --> 00:11:19,820
,ומחכה שיעורו החוקרים
הבקיאים והמומחים

125
00:11:20,160 --> 00:11:22,990
שיגלו תפוצות
.לתועלת בני העדה ועם ישראל

126
00:11:23,350 --> 00:11:27,460
ויצא חבל עב וחזק אשר קצהו
האחד אחוז וקשור את הגולה

127
00:11:27,760 --> 00:11:32,260
אשר הגלה שלמנאסר מלך אשור
,בשנת 720 לפנה"ס

128
00:11:32,340 --> 00:11:34,810
.וקצהו השני נמשך עד ימינו אלה

129
00:11:34,930 --> 00:11:37,580
,יוצא שבעצם המחקר הוא עדיין בעיצומו

130
00:11:38,000 --> 00:11:42,200
ועדיין הוא ממשיך לרתק ולהסעיר
.את בני העדה, ולאו דווקא אותם

131
00:11:42,830 --> 00:11:48,830
.אני רוצה לפנות לרב עמנואל
.אתה רב הקהילה הקווקזית בכרמיאל

132
00:11:49,020 --> 00:11:52,770
ואני מבין שאתה בעצם
.הקמת את הקהילה בעשר אצבעותיך

133
00:11:53,210 --> 00:11:57,280
?איך מקימים קהילה
.בוא, תאר לנו את הדבר הזה

134
00:11:57,720 --> 00:12:00,320
קודם כול איך הייתה לנו
,הפגישה עם הקהילה

135
00:12:00,480 --> 00:12:01,500
.זאת אומרת בפעם הראשונה

136
00:12:02,030 --> 00:12:03,920
.לפני 14 שנה אני הגעתי לכרמיאל

137
00:12:03,930 --> 00:12:04,900
.אני לא יליד כרמיאל

138
00:12:05,610 --> 00:12:07,470
לפני 14 שנה הגענו לכרמיאל

139
00:12:07,820 --> 00:12:09,470
.במסגרת כולל דיינות

140
00:12:10,340 --> 00:12:14,890
ובין מנחה לערבית היינו הולכים
לבית הכנסת לתת שיעורים

141
00:12:15,300 --> 00:12:17,340
,'על הלכה, פרשת השבוע וכו

142
00:12:17,620 --> 00:12:19,510
,ושם הייתי נפגש עם בני הקהילה

143
00:12:19,570 --> 00:12:23,280
שהיו באים לשם לומר קדיש
.על קרובים שנפטרו

144
00:12:23,960 --> 00:12:27,490
ושמתי לב שהם פשוט לא יודעים
,מתי אומרים את הקדיש

145
00:12:27,510 --> 00:12:32,440
,"מתי אומרים "קדיש על ישראל
?...מתי "יהא שלמא", איך

146
00:12:33,450 --> 00:12:37,350
,ולא היה מי שיסביר להם את זה
.כיוון שלא ידעו את השפה

147
00:12:37,380 --> 00:12:41,270
פשוט מאוד. היו עולים חדשים
.והם עדיין לא ידעו עברית

148
00:12:41,850 --> 00:12:46,790
ושמתי לב שהיחידי
שיכול לחבר אותם לספר

149
00:12:46,880 --> 00:12:49,850
,זה פשוט אני, שמבין את השפה
.גם עברית וגם רוסית

150
00:12:50,750 --> 00:12:55,230
ואז התחלתי פשוט
.לעבוד איתם, לעזור להם

151
00:12:55,950 --> 00:13:03,550
ויצא ככה שפשוט אני הייתי היחידי
שיכולתי לחבר את הקהילה הזאת

152
00:13:03,610 --> 00:13:08,060
,ולתת להם שיעורים
,היו מזמינים אותי לאזכרות

153
00:13:08,720 --> 00:13:10,880
.וגם לאירועים, לשמחות שלהם

154
00:13:11,380 --> 00:13:14,830
.אז פשוט רצו לשתף
ראו רב שמדבר גם רוסית

155
00:13:14,850 --> 00:13:18,950
,ומבין את העניין
.ורצו להיות בקשר

156
00:13:19,300 --> 00:13:21,890
?תגיד רגע, הייתה להם כבר קהילה מגובשת

157
00:13:21,910 --> 00:13:23,720
היה להם בית כנסת קווקזי

158
00:13:23,740 --> 00:13:27,840
?או שגם את זה בניתם מאפס
בכרמיאל באותה תקופה שאני הגעתי-

159
00:13:28,000 --> 00:13:33,430
לא היה שם לא בית כנסת
ולא הייתה איזושהי ישות דתית

160
00:13:33,440 --> 00:13:36,950
שיכלה להסביר להם ולהוביל אותם
בכל מיני הנקודות האלה

161
00:13:37,670 --> 00:13:38,950
.שהם נפגשו בחיים

162
00:13:39,020 --> 00:13:44,420
,ופשוט באופן אוטומטי
,זו פשוט המציאות ככה חיברה אותנו

163
00:13:45,180 --> 00:13:47,070
.והתחלנו לעבוד ביחד

164
00:13:47,350 --> 00:13:49,830
אז הם היו מזמינים אותי
.לכל מיני אירועים

165
00:13:49,850 --> 00:13:55,220
ואז התחלנו בעצם להגיע לאזכרות

166
00:13:55,770 --> 00:14:01,560
,ושם ראינו שהיהודים מאוד רוצים להתחבר
,רוצים לדעת, יש להם שאלות

167
00:14:01,570 --> 00:14:03,620
רק אין מי שיענה להם
.על השאלות האלה

168
00:14:04,430 --> 00:14:08,870
,ואז עם השיעורים
,וגם כן, מאוד חשוב

169
00:14:09,350 --> 00:14:13,790
שהיו המון אנשים שרצו פשוט אישית
.להיפגש עם הרב

170
00:14:14,760 --> 00:14:17,620
רוצים לשבת עם הרב חברותא
בפגישה אישית

171
00:14:18,080 --> 00:14:20,860
,ולספר על עצמם
,יש להם שאלות

172
00:14:20,870 --> 00:14:24,990
,רוצים להתחיל ולהמשיך את המסורת
,שהם קיבלו בעצם מבית האבא

173
00:14:25,340 --> 00:14:27,010
.ולא ידעו איך מחברים את זה פה

174
00:14:27,540 --> 00:14:30,030
.בקיצור, נתתם מענה
אני מבין, כבר 13 שנה

175
00:14:30,050 --> 00:14:34,970
שאתם הכתובת, הדמות הרוחנית
.של היהודים הקווקזים שם במקום

176
00:14:36,440 --> 00:14:41,080
אם אני אבקש ממך לשים את האצבע
,על איזה דבר מאוד מאוד מיוחד

177
00:14:41,210 --> 00:14:45,550
,מאוד אופייני שאתה גילית אצלם
חוץ כמובן מאמונת החכמים

178
00:14:45,610 --> 00:14:47,340
.והדבקות במסורת

179
00:14:47,710 --> 00:14:53,910
מה אתה יכול לשתף אותנו
במשהו שמאפיין את בני העדה

180
00:14:53,920 --> 00:14:55,290
?שפגשת שם בכרמיאל

181
00:14:55,480 --> 00:14:58,880
:תראה, אני יום אחד מקבל טלפון

182
00:14:59,590 --> 00:15:02,200
?שלום, הרב קלנטר
.כן-

183
00:15:02,470 --> 00:15:03,270
.מדבר רש"י

184
00:15:04,500 --> 00:15:05,920
?וואו, רש"י

185
00:15:06,230 --> 00:15:12,060
,סליחה, אני מסתכל על המספר
אתה לא יודע אם זו שיחה של חו"ל

186
00:15:12,080 --> 00:15:13,990
.או שזו שיחה מקומית

187
00:15:14,000 --> 00:15:16,930
אתה לא מבין. רש"י? אף פעם
.לא שמענו כזה שם. -רש"י מהחומש

188
00:15:17,420 --> 00:15:18,450
.כן, לכאורה

189
00:15:19,210 --> 00:15:21,940
:אז אתה שואל
?סליחה, מי כבודו

190
00:15:23,070 --> 00:15:25,740
.אולי לא שמעתי טוב את השם
.הוא אומר: זה רש"י, רש"י

191
00:15:26,860 --> 00:15:29,570
.כן, שלום
.ככה נוצר הזה

192
00:15:29,780 --> 00:15:33,500
והבנתי שבקהילה בעצם
.הם מאוד שמרו על השמות

193
00:15:33,670 --> 00:15:37,980
,יש להם שמות מאוד מאוד מיוחדים
,שבעצם לא פגשתי בשום קהילה אחרת

194
00:15:38,440 --> 00:15:42,120
,כמו רש"י, רשב"י, רמב"ם

195
00:15:42,480 --> 00:15:44,850
למשל. אי אפשר למצוא את זה
.בשום קהילה

196
00:15:45,030 --> 00:15:49,450
,בדרך כלל קוראים על רבי שמעון - שמעון
.אבל אף אחד לא קורא רשב"י

197
00:15:49,940 --> 00:15:50,440
?אואה. -כן

198
00:15:50,790 --> 00:15:52,910
,אז בקהילה הזו זה מאוד ייחודי

199
00:15:52,930 --> 00:15:58,000
ואני חושב שזה מאוד מסביר
,על התמימות של הקהילה

200
00:15:58,270 --> 00:16:00,490
,עד כמה שחשוב להם
גם כן היו קוראים על שמות

201
00:16:00,530 --> 00:16:02,870
,של צדיקים, של רבנים גדולים

202
00:16:03,390 --> 00:16:07,520
,שזה היה מאוד חשוב להם
.'הם מאוד היו מעריכים תלמידי חכמים וכו

203
00:16:08,140 --> 00:16:11,750
.יפה מאוד
,אם אנחנו בשבת עסקינן

204
00:16:11,770 --> 00:16:17,600
אנחנו יודעים ששבת היא מורכבת
,הן מקודש והן גם מעונג שבת המיוחד

205
00:16:17,610 --> 00:16:21,460
ואני רואה פה את התקרובת
המיוחדת שנמצאת פה על השולחן

206
00:16:21,850 --> 00:16:23,620
.ממסעדת "שאלוט" בתל אביב

207
00:16:24,100 --> 00:16:26,850
,נמצא איתנו פה הרב נהוראי שמעונוב

208
00:16:26,850 --> 00:16:29,930
,שהוא בין יתר התפקידים שלו
.הוא גם מפקח הכשרות שמה

209
00:16:31,760 --> 00:16:37,140
,מה מביא יהודי שיש לו מסעדות
,הבנתי גם במוסקבה

210
00:16:37,680 --> 00:16:40,220
לפתוח מסעדה קווקזית
?דווקא כאן בארץ

211
00:16:40,640 --> 00:16:43,850
יש דרישה? יש ציבור
?שאוהב את הדברים האלו

212
00:16:44,440 --> 00:16:46,050
.נתחיל בכבודו של בעל הבית

213
00:16:46,870 --> 00:16:48,970
,בעל הבית קוראים לו מישה

214
00:16:48,980 --> 00:16:50,810
.אבל מיכאל שמו, אמאייב

215
00:16:52,180 --> 00:16:54,300
...יש לו, כמו שאמרת, יש לו בכל ה

216
00:16:54,440 --> 00:16:56,180
.בעולם, אפשר לומר, יש לו מסעדות

217
00:16:57,940 --> 00:16:59,880
והוא שם הדגש על המסעדות

218
00:16:59,910 --> 00:17:02,870
,ומה שהוא רוצה הבסיסי שיהיה
.זה נושא הכשרות

219
00:17:03,760 --> 00:17:04,580
.מאוד חשוב לו

220
00:17:05,360 --> 00:17:08,340
,זה דבר שהוא גדל עליו
,זה דבר שבא מהבית

221
00:17:08,980 --> 00:17:11,870
,הוא ברוך השם מפיץ את זה ברוסיה
.מפיץ את זה בכל מיני מקומות

222
00:17:11,970 --> 00:17:14,660
.במורשת הוא יוצא קווקז

223
00:17:16,500 --> 00:17:21,680
הוא בא מהבית, אז גם השילוב
,של הכשרות, השילוב של האמונה

224
00:17:22,170 --> 00:17:24,440
.השילוב כדי לזכות את הציבור

225
00:17:25,270 --> 00:17:30,810
והוא ביכולות שלו הוא התנוסס
.על דבר שנקרא התמחות במזון

226
00:17:32,030 --> 00:17:35,810
.הוא שף עולמי
.שמו הטוב הולך לפניו

227
00:17:36,280 --> 00:17:40,330
,יצא לי לא מעט לשמוע עליו
.בפניו ושלא בפניו, על היכולות שלו

228
00:17:41,210 --> 00:17:44,400
אז כשהוא הגיע לארץ
.הוא קבע את מקומו בארץ ישראל

229
00:17:45,260 --> 00:17:48,330
ואחד מהדברים שקסם לו
לזכות את העם

230
00:17:48,650 --> 00:17:51,380
,גם במאפה ובבישול
,ביכולות ובידיעות שלו

231
00:17:51,930 --> 00:17:54,430
ובייחוד הוא שילב בתוכו
.את הנושא של הכשרות

232
00:17:55,740 --> 00:17:58,640
,אז כשפנו אלינו
,אז כמו שכבודו העיד

233
00:17:59,090 --> 00:18:01,370
,ביתר התפקידים שאני נמצא בהם

234
00:18:02,000 --> 00:18:03,890
.אז פנו אליי מהרבנות בתל אביב

235
00:18:04,780 --> 00:18:08,850
,יצוין שזה לא סתם הרבנות תל אביב
זו מחלקת גלאט

236
00:18:09,590 --> 00:18:13,120
.וברמה הכי גבוהה
?שמה הכול על טהרת הקווקזים-

237
00:18:13,160 --> 00:18:15,400
...כלומר זה חלק מה
זה דבר מדהים לראות-

238
00:18:15,410 --> 00:18:16,900
,את התמימות, את היושר

239
00:18:17,080 --> 00:18:20,110
,ממש כל דבר הם שואלים
.מתעניינים, מתייעצים

240
00:18:20,570 --> 00:18:24,360
,אפילו בדברים הדקים
,אם זה בנושא של כשרויות

241
00:18:24,380 --> 00:18:27,330
,אם זה בנושא של הירק
,אם זה בנושא של הקמח, של הניפוי

242
00:18:27,780 --> 00:18:31,010
.בכל מכלול השאלות בצורה מדהימה

243
00:18:31,390 --> 00:18:33,360
.לראות את התמימות, את היושר

244
00:18:33,990 --> 00:18:39,260
ממש, ממש לראות שזה בא מבית אבא
.ושהם עסוקים במלאכתם

245
00:18:39,620 --> 00:18:43,340
,בקצת הזמן שנוצר להם בין-לבין

246
00:18:43,850 --> 00:18:48,320
.מניחים תפילין, שמע ישראל
.פשוט מדהים

247
00:18:48,870 --> 00:18:53,460
- "הרי האותות שהיו, "נעשה ונשמע
.ה"נעשה" חטאו בהם

248
00:18:53,740 --> 00:18:55,980
."קום עשה לנו אלוקים"
.ה"עשה" כבר ירד

249
00:18:56,440 --> 00:18:57,560
."נשארנו עם ה"נשמע

250
00:18:58,100 --> 00:19:00,770
,אז הם ממש ב"קום ועשה" כל הזמן

251
00:19:00,790 --> 00:19:04,110
,שמע ישראל" והיהדות והזה"
,וגם בנושא של הבישולים

252
00:19:04,690 --> 00:19:07,930
,הרבה סועדים שבאים
,לאו דווקא בני העדה הקווקזית

253
00:19:08,360 --> 00:19:09,670
.אבל המסעדה היא קווקזית

254
00:19:09,800 --> 00:19:12,520
אבל היא גם משופרת
.'בבשרים ודברים אחרים וכו

255
00:19:12,970 --> 00:19:15,570
,אבל כשאנשים באים
.דווקא רוצים את הדברים של העדה

256
00:19:16,440 --> 00:19:19,930
,אם זה אחינו אשכנז
,אם זה בני ספרד מכל העדות האחרות

257
00:19:20,320 --> 00:19:22,170
.הם באים ושואלים
,אם זה מבחינת הכשרות

258
00:19:22,210 --> 00:19:25,360
,שיש לנו את הרב לנדא, ברוך השם
.יש לנו את הרב מחפוד

259
00:19:25,870 --> 00:19:27,360
.זו כשרות מאוד מאוד מעולה

260
00:19:27,870 --> 00:19:30,490
:ואנשים באים וזה ואומרים
?מה זה, "צ'ודו" בשר

261
00:19:30,680 --> 00:19:33,620
,זה בשר? -כן, בשר של הרב לנדא
.זה בשר של הרב מחפוד

262
00:19:34,020 --> 00:19:35,820
?מה, כן
?שילבתם גם את הנושא עם זה

263
00:19:36,270 --> 00:19:38,170
וזה מזכיר להם לבוא
.והם מקפידים

264
00:19:38,200 --> 00:19:40,310
יש כאלה אפילו סועדים
?שבאים ואומרים: יש כיפה

265
00:19:41,340 --> 00:19:43,170
יפה מאוד. -ויש כאלה סועדים
:שבאים ואומרים

266
00:19:43,570 --> 00:19:46,490
?אתה יכול לפתוח לי את היין
ממש פשוטו כמשמעו

267
00:19:46,530 --> 00:19:49,060
,כדי להקפיד על כל מה שאפשר
.סממן של יהדות

268
00:19:49,130 --> 00:19:52,490
,ממש כמו מי שגר לא רחוק מקווקז
,אברהם אבינו

269
00:19:52,520 --> 00:19:56,560
שדרך האוכל גם הקנה אמונה
.כדי להיות משגיח כשרות

270
00:19:56,650 --> 00:20:00,280
,חוץ מהידע ההלכתי
,שזה בוודאי ה-א' ב' שמשגיח צריך לדעת

271
00:20:00,300 --> 00:20:01,840
הוא גם צריך להכיר
.את הפרודוקטים

272
00:20:02,580 --> 00:20:06,150
מה...? אני רואה פה
.כל מיני מינים ממינים שונים

273
00:20:06,190 --> 00:20:08,110
.אם תוכל קצת לשתף אותנו
,אם נוכל לציין-

274
00:20:08,160 --> 00:20:10,220
...באמת נוכל לציין
?מה שמותיהם-

275
00:20:10,240 --> 00:20:13,370
?מה הם מכילים
.את האופייניות של הדברים שהם מכילים-

276
00:20:13,440 --> 00:20:15,600
,"הקרוב אליך זה למשל "בליצ'י

277
00:20:16,100 --> 00:20:18,100
.זה הבצק
.זה? -כן-

278
00:20:18,220 --> 00:20:19,380
.זה ממולא בבשר

279
00:20:20,000 --> 00:20:22,460
כמובן שאנחנו בכבוד השבת
,עסקינן, עונג שבת

280
00:20:22,890 --> 00:20:25,220
,אז זה דבר שמענג את השבת
,ממש לכבודו

281
00:20:25,320 --> 00:20:26,340
.ממש כשלעצמו

282
00:20:27,010 --> 00:20:30,900
,ויש את חמוצי הבית
,שהחמוצים האלה נעשים במסעדה

283
00:20:31,250 --> 00:20:32,360
.ממש מעשה ידיהם

284
00:20:32,800 --> 00:20:36,560
...דברים נפלאים שמחמיצים אותו
,מה זה? זה לחם המשנה? -זה הלחם הקווקזי-

285
00:20:36,820 --> 00:20:39,750
.מאפה תנור
.אפשר לקרוא לזה לוחות של אבן

286
00:20:40,290 --> 00:20:43,030
.זו ממש אפייה
,הטעם שלו כשלעצמו

287
00:20:43,450 --> 00:20:46,880
אי אפשר לשלב את הטעם
.בראייה בלבד

288
00:20:47,240 --> 00:20:50,570
.אתה צריך לטעום כדי להבין
אופים את זה במיוחד בתנור אבנים-

289
00:20:50,700 --> 00:20:54,620
,כדי ש... -כן, זה תנור אבנים
.טבון כמו שקוראים לזה בשפה העברית

290
00:20:55,010 --> 00:20:58,260
.אבל ככה הם קוראים לזה
.זה הלחם הקווקזי. -טוב, אם נלך לפי הסדר

291
00:20:58,880 --> 00:21:01,420
,לפי הסדר, אם נקרא לזה
,אז יש לנו את החמוצים

292
00:21:01,440 --> 00:21:04,020
,ויש לנו פה את הבלינצ'ס
.שמו הידוע לפניו עומד

293
00:21:04,050 --> 00:21:05,040
.וזה ממולא בשר

294
00:21:05,420 --> 00:21:08,370
הייחודיות של העדה הקווקזית
.שאצלם הכול מתענג בבשרים. -כן

295
00:21:08,710 --> 00:21:10,320
.הכי מובחרים והכי משובחים

296
00:21:10,910 --> 00:21:12,150
.זה ה"קורזה" הם קוראים לו

297
00:21:12,220 --> 00:21:14,240
.קורזה? -קורזה, כן. -כן

298
00:21:14,280 --> 00:21:15,950
...זה ממש
?מה טיבו? מה טיבו-

299
00:21:15,970 --> 00:21:19,430
דבר מיוחד. אלה כיסונים כאלה
.שמלאים בתוכם בבשר

300
00:21:20,040 --> 00:21:22,420
.אבל קוראים לזה קורזה
."יש כאלה שקוראים לזה "דושפרה

301
00:21:22,670 --> 00:21:26,980
?הרבנים, אתם מכירים את זה
.זה מזכיר לכם את בית אבא? -בוודאי

302
00:21:28,170 --> 00:21:31,170
,שלא לדבר על עונג של שבת
.כבודו במקומו מונח

303
00:21:31,200 --> 00:21:34,280
?נו, מה? על מה מדובר
זה ה"חיליאה". במקור שלו הוא גרוזיני-

304
00:21:34,290 --> 00:21:37,860
אבל הם שילבו אותו ונתנו לו
.את הטעימה של העדה הקווקזית

305
00:21:37,920 --> 00:21:39,660
רגע, אני רואה מתחת
?פסטלים כאלה

306
00:21:39,680 --> 00:21:43,380
פסטלים, זה ממש כיסונים
.של תירס

307
00:21:44,110 --> 00:21:47,490
.דבר שהוא משלב את עצמו כאחת
?רגע, אגב, יש איזה סדר-

308
00:21:47,520 --> 00:21:50,210
?כלומר יש מה שאוכלים בליל שבת
?בשבת בבוקר

309
00:21:50,370 --> 00:21:52,970
?יש בליל שבת. -מה החמין הקווקזי
החמין הקווקזי בגדול-

310
00:21:53,000 --> 00:21:55,180
,זה המוצג הזה
,"שהוא נקרא "חיליאה

311
00:21:56,050 --> 00:21:57,920
.שזה אחד המאכלים הכי מורכבים

312
00:21:57,930 --> 00:22:01,600
,הוא כמו החמין שלנו
שהוא נשאר מליל שבת עד יום שבת

313
00:22:01,610 --> 00:22:03,860
והוא משבח ומשפר את עצמו
,מזמן לזמן

314
00:22:04,200 --> 00:22:07,330
.ככה הבשר הזה
,יש מרשים לעצמם לשים בשר כבש

315
00:22:07,670 --> 00:22:10,460
.יש בשר בקר
.וכן על זה הדרך

316
00:22:10,470 --> 00:22:13,300
,יש להם את המאפים הבצקיים
.דבר מיוחד כשלעצמו

317
00:22:13,750 --> 00:22:17,720
זה ה"צ'ודו", יש את הבשר
.ויש את הירק ששמים בתוכו

318
00:22:18,170 --> 00:22:21,060
.יש ממש דברים
.בקיצור, דברים מאוד מאוד ייחודיים-

319
00:22:21,310 --> 00:22:24,420
,עדיין הקומץ. -מאוד ייחודיים
.גם במראה, גם בטעם מן הסתם

320
00:22:24,870 --> 00:22:29,100
משה, אתה הכוריאוגרף של הלהקה
.המדהימה שראינו עכשיו

321
00:22:29,740 --> 00:22:32,420
,לפני שנדבר על הריקודים
.אתה הרי גם קווקזי

322
00:22:32,430 --> 00:22:35,360
?אתה מכיר את האוכל
?האוכל מדבר אליך

323
00:22:35,690 --> 00:22:38,350
.אני רואה שעיניך קורנות

324
00:22:39,290 --> 00:22:42,820
קשה מאוד ככה לשבת פה
ולהרגיש את הריח

325
00:22:42,830 --> 00:22:44,490
.של המאכלים של העדה שלנו

326
00:22:45,620 --> 00:22:48,010
...כן, אלה המאכלים שאנחנו

327
00:22:48,830 --> 00:22:50,380
.מגיע מהבית, בוא נגיד ככה

328
00:22:52,340 --> 00:22:55,850
?מה הדבר שאתה הכי מחבב, אוהב

329
00:22:56,140 --> 00:23:00,370
.מחבב זה בעיקר מה שקרוב אליך

330
00:23:01,730 --> 00:23:03,280
.ישבת במקום הלא נכון

331
00:23:04,620 --> 00:23:08,790
בוא נגיד, כל המאכלים שיש פה
.הם מאכלים ממש ממש טעימים

332
00:23:08,800 --> 00:23:11,890
אני גם רואה שזה... אני חושב
.שאלה דברים שדורשים הרבה הרבה הכנה

333
00:23:12,160 --> 00:23:15,340
,אבל כאלה הם היהודים שלנו
.משקיעים בכל דבר

334
00:23:15,870 --> 00:23:19,300
.ובאמת זה אחד הדברים המיוחדים שישנם

335
00:23:19,350 --> 00:23:21,320
.ונעבור לזה שאתה מנהל הלהקה

336
00:23:21,820 --> 00:23:25,640
מה מביא אותך לנהל להקה
?של ריקודים קווקזים אותנטיים

337
00:23:25,660 --> 00:23:28,210
,יש כל כך הרבה ריקודים
,כל כך הרבה להקות פה בארץ

338
00:23:28,670 --> 00:23:30,690
ואתה מחליט להקים
.להקה קווקזית

339
00:23:31,900 --> 00:23:34,890
בוא נגיד ככה, אני עליתי לארץ
.'בשנת 96

340
00:23:35,810 --> 00:23:37,900
,לא ידעתי את השפה
.לא ידעתי שום דבר

341
00:23:38,280 --> 00:23:42,220
היה לי קשה מאוד להשתלב
.בחברה הישראלית

342
00:23:43,290 --> 00:23:48,260
,ואז אימא שלי אמרה: בוא
.יש איזו להקה, חוג ריקודים קווקזיים

343
00:23:48,290 --> 00:23:50,260
.בוא נרשום אותך
.הייתי ילד מאוד היפראקטיבי

344
00:23:51,200 --> 00:23:53,660
.אמרתי: טוב
.הלכתי איזה שנתיים לחוג

345
00:23:54,400 --> 00:23:56,080
.אחרי זה החוג נפסק

346
00:23:57,030 --> 00:23:58,490
.משם התחלנו להתגלגל

347
00:23:58,510 --> 00:24:01,530
הייתי עצמאי, מסתכל
,על הסרטונים ביוטיוב

348
00:24:01,560 --> 00:24:05,630
מפה, משם, ואז התחלתי
,ללמוד את התרבות של העדה הקווקזית

349
00:24:05,640 --> 00:24:07,280
,של הריקודים
.מאיפה זה מגיע בכלל

350
00:24:08,340 --> 00:24:10,320
.ויש כל מיני סגנונות

351
00:24:11,020 --> 00:24:12,320
.ומשם זה כבר היסטוריה

352
00:24:13,280 --> 00:24:16,050
ואז באיזשהו שלב
,אני הקמתי להקה

353
00:24:16,820 --> 00:24:20,700
.לפני שש שנים
,הייתי מלמד במגדל העמק

354
00:24:21,920 --> 00:24:23,620
הייתה לי קבוצה
.של 30 תלמידים

355
00:24:24,550 --> 00:24:28,680
.משם התפתחנו
,וברוך השם יש לנו גם בעכו

356
00:24:28,700 --> 00:24:30,770
.יש לנו גם בנצרת עלית

357
00:24:31,200 --> 00:24:34,630
?יש דרישה לריקודים האלה
.יש דרישה מאוד גבוהה-

358
00:24:34,810 --> 00:24:37,660
?נערים, ילדים באים ללמוד את זה
.נערים, ילדים, מבוגרים-

359
00:24:38,890 --> 00:24:41,690
,בעיקר היום, אני כיום
,בוא נגיד ככה

360
00:24:41,700 --> 00:24:43,500
,אני מתעסק יותר באופן פרטני יותר

361
00:24:44,070 --> 00:24:47,540
.סופי שבוע, כי אני מתעסק בדברים אחרים
זה התחביב שלי. -בעיקרון

362
00:24:47,570 --> 00:24:51,160
.אתה מתעסק בנדל"ן. -אני מתעסק בנדל"ן
?איך הריקודים נכנסים, משתלבים בזה-

363
00:24:51,410 --> 00:24:53,020
,ריקודים הם אצלי תמיד בדם

364
00:24:53,460 --> 00:24:55,290
.זה ילווה אותי כל החיים

365
00:24:55,920 --> 00:24:57,870
אני, המקצוע העיקרי שלי
,זה תחום הנדל"ן

366
00:24:57,980 --> 00:25:00,100
אבל ריקודים הם התחביב
.שנשאר אצלי

367
00:25:00,880 --> 00:25:02,790
,והתחביב הזה
.אני מאוד מפתח אותו

368
00:25:03,410 --> 00:25:07,500
,כיום אני מתעסק בעיקר
,פונים אליי חתן, כלה

369
00:25:07,670 --> 00:25:10,440
,חתונות, בר מצווה, בת מצווה

370
00:25:11,580 --> 00:25:15,060
,חבר'ה שרוצים ללמוד את השורשים
זוגות מאוהבים שמתחתנים

371
00:25:16,050 --> 00:25:18,180
.עם אחד מהעדה הקווקזית
.עדות שונות, כן-

372
00:25:18,430 --> 00:25:20,720
עדות שונות, ורוצים גם להכיר
,את התרבות

373
00:25:21,100 --> 00:25:23,760
,חוץ מהמאכלים, חוץ מהזה
.הם רוצים לדעת את השורשים

374
00:25:23,780 --> 00:25:25,700
אני ראיתי משהו מעניין
,בריקודים האלה

375
00:25:26,220 --> 00:25:30,680
,שבדרך כלל אחד הוא זה שרוקד סולו
.והשניים נותנים לו עידוד

376
00:25:30,730 --> 00:25:33,150
."יש קריאות כאלה, "וואו
.נכון? אני צודק? -כן

377
00:25:33,490 --> 00:25:36,570
,זה סולו בין גברים
,שזה ריקוד עם חרבות

378
00:25:37,040 --> 00:25:39,570
,ריקוד יותר אגרסיבי
.יותר אינטנסיבי

379
00:25:39,860 --> 00:25:42,210
?ללהקה שלך קוראים "ליזגינקה", נכון

380
00:25:42,250 --> 00:25:44,410
.אם-די ליזגינקה", כן"
?שזה בעצם-

381
00:25:44,430 --> 00:25:47,520
שזה אומר ראשי תיבות
,"משה דנס ליזגינקה"

382
00:25:47,980 --> 00:25:49,750
.אז בזמנו קראתי את זה ככה

383
00:25:49,790 --> 00:25:52,970
אבל רק תרגיע אותנו
.שלא משתמשים בחרבות בפועל

384
00:25:53,090 --> 00:25:56,120
לא, לא, לא, היום החרבות
.הן לשם קישוט

385
00:25:56,670 --> 00:26:01,440
...החרבות הן בעצם נועדו
,בערי קווקז, עד היום ככה יש כאלה

386
00:26:02,050 --> 00:26:07,460
,שבעצם החליפות, הגלימות
,שבעצם זה הסמל של העדה

387
00:26:08,120 --> 00:26:11,410
.כך היו לובשים אבותינו בהרים

388
00:26:11,970 --> 00:26:13,680
,למה? כי בהרים מאוד קר

389
00:26:14,330 --> 00:26:16,620
,יש מזג אוויר מאוד קיצוני

390
00:26:17,210 --> 00:26:21,640
,ובחורף לובשים חליפות עבות
.בקיץ יותר דק

391
00:26:22,310 --> 00:26:24,840
.ויש חרבות
?לשם מה שימשו החרבות

392
00:26:24,860 --> 00:26:28,260
לשם ציד, לשם דברים קטנים
.שהם היו צריכים לחתוך

393
00:26:28,790 --> 00:26:31,200
וגם, אם אנחנו גם נשים לב
,על החליפות עצמן

394
00:26:31,220 --> 00:26:33,730
?יש כדורים על הרקדנים עצמם, אוקיי

395
00:26:34,370 --> 00:26:35,820
.עכשיו, אלה כדורי רובי ציד

396
00:26:36,480 --> 00:26:44,150
,הלוחמים שלנו, של אבותינו, של העדה
.היו בעצם החיילים, בוא נגיד ככה

397
00:26:44,180 --> 00:26:46,740
מסתובבים על סוסים
.עם החרבות

398
00:26:47,200 --> 00:26:51,120
וכשהיה איזה אירוע חברתי
בהרים שמה, תוך כדי

399
00:26:51,160 --> 00:26:52,750
,היו צריכים להעביר את הזמן איכשהו

400
00:26:53,290 --> 00:26:58,550
,היו באים עם התוף הקווקזי
,עם האקורדיון הקווקזי

401
00:26:59,000 --> 00:27:01,530
ותוך כדי בשטח ביער
.היו מתחילים לנגן

402
00:27:01,850 --> 00:27:04,670
,ואז היו ככה מבטאים את הריקוד שלהם

403
00:27:04,690 --> 00:27:07,320
היו פורקים את כל היצר שלהם
.בריקוד עצמו

404
00:27:07,690 --> 00:27:12,800
טוב, שמעתי עליך שברוך השם
.אתה גם הולך ומתחזק בעקבות אשתך

405
00:27:13,000 --> 00:27:15,860
.זה מאוד מאוד שימח אותנו
.ברוך השם-

406
00:27:16,020 --> 00:27:18,270
בוא, ספר לנו על התהליך הזה
.שאתה עובר

407
00:27:19,160 --> 00:27:21,960
אני בתשובה שלוש שנים

408
00:27:23,900 --> 00:27:28,970
.בעקבות אשתי
,הכרתי אותה באחד האירועים

409
00:27:28,990 --> 00:27:30,730
,בוא נגיד ככה
.שהייתי אז מופיע

410
00:27:32,410 --> 00:27:38,650
.ואז עברתי איזו תקופה לא פשוטה
.ברוך השם התחלתי להתחזק

411
00:27:39,610 --> 00:27:42,610
,בעקבות זאת גם השם חנן אותי
.שלח לי את אשתי

412
00:27:43,190 --> 00:27:44,970
.ואז התחתנו

413
00:27:45,820 --> 00:27:50,320
אנחנו כל יום מודים להשם
.וממשיכים להתחזק ולהתחזק ולהתחזק

414
00:27:50,330 --> 00:27:53,410
ברוך השם. גם באמצעות
.הריקוד והשמחה והשירה

415
00:27:53,920 --> 00:27:56,920
יפה מאוד. -אני חייב לציין
שאני זוכר אותו

416
00:27:56,970 --> 00:27:58,790
,כשעשיתי לו הדרכת חתנים

417
00:27:59,380 --> 00:28:02,930
,את הברק בעיניים שלו
איך שהוא היה כל כך כמה ליהדות

418
00:28:02,940 --> 00:28:04,350
.וכל כך רוצה להתחזק

419
00:28:04,740 --> 00:28:06,860
אומנם לא ידעתי
,שזה בעקבות הכלה

420
00:28:06,890 --> 00:28:09,610
.אבל ברוך השם
.אני מאוד מאוד שמח

421
00:28:09,630 --> 00:28:12,690
.הרבה זמן לא נפגשנו
.ושהוא עלה על דרך המלך

422
00:28:13,200 --> 00:28:20,190
,ברוך השם. אני חייב לציין
,הרב יניב, הוא חיתן אותנו

423
00:28:20,840 --> 00:28:21,870
,אותי ואת אשתי

424
00:28:22,510 --> 00:28:25,640
.והיה לי הכבוד הגדול שהוא היה

425
00:28:25,690 --> 00:28:28,850
.הוא גם הכין אותך יפה
.סגרנו פה מעגל. -הכין אותי כמו שצריך

426
00:28:29,300 --> 00:28:31,250
,אני רוצה לשוב אליך
.הרב יניב

427
00:28:31,440 --> 00:28:32,750
.הזכרנו את הרב יצחקי

428
00:28:33,590 --> 00:28:37,130
כשהוא כותב על חובת השימור
,של המנהגים והפיוטים

429
00:28:37,490 --> 00:28:41,720
אז הוא כותב: כאב לי הלב
לראות שיש קהילות

430
00:28:41,750 --> 00:28:45,840
ויש עדות שמשמרות כל כך בקנאות
.כל מנהג, כל פיוט

431
00:28:46,310 --> 00:28:49,340
ולכן החלטתי "במקום שאין אנשים
,"השתדל להיות איש

432
00:28:49,350 --> 00:28:53,460
,וכתבתי את הספרים שלי
כל זה על מנת שהספרדים בכלל

433
00:28:53,470 --> 00:28:56,860
,והקווקזים בפרט
...ידעו בדיוק על מה

434
00:28:56,890 --> 00:29:00,850
על אילו אדנים חשובים
.הושתתו המנהגים המיוחדים שלהם

435
00:29:01,250 --> 00:29:02,940
.ואני רוצה לשאול אותך

436
00:29:03,020 --> 00:29:07,100
אני מבין שגם אתה בעקבותיו
של הרב יעקב יצחקי כתבת ספר

437
00:29:07,140 --> 00:29:10,410
."שנקרא "מעגל החיים - יהודי קווקז

438
00:29:12,010 --> 00:29:15,050
,עשית עבודה גדולה
.לאסוף את המנהגים של העדה

439
00:29:15,480 --> 00:29:18,980
,תן לנו קצת ממה שאספת
,ממה שאצרת

440
00:29:19,000 --> 00:29:21,510
מהמנהגים המיוחדים
.של העדה המיוחדת הזו

441
00:29:22,290 --> 00:29:26,950
ראשית אני אסביר
.לגבי רבי יעקב יצחקי

442
00:29:26,980 --> 00:29:30,380
,כאשר הוא עלה לארץ ישראל
.כי אנחנו בדיוק הפסקנו

443
00:29:30,400 --> 00:29:33,920
.בזה שהוא עלה לארץ ישראל
,כאשר הוא עלה לארץ ישראל

444
00:29:34,590 --> 00:29:38,530
אז הוא התיישב במקום
.שקוראים לו היום באר יעקב

445
00:29:39,230 --> 00:29:41,250
.ובאמת זה נקרא על שמו, באר יעקב

446
00:29:41,680 --> 00:29:44,260
,אבל שנים, 50 שנה לפני כן

447
00:29:44,330 --> 00:29:46,090
עוד באו עולים מקווקז

448
00:29:46,110 --> 00:29:48,560
.שבנו את שכונת בית ישראל

449
00:29:49,040 --> 00:29:50,810
.מה שנקרא היום בית ישראל. -בירושלים

450
00:29:50,830 --> 00:29:53,220
,הם בנו את השכונה הזו בירושלים
.ממש כך

451
00:29:53,230 --> 00:29:57,620
,וגם בית הכנסת נמצא שם
.ומאחורי זה הוא בנה גם כן בית יתומים

452
00:29:59,160 --> 00:30:01,240
היו נדבנים מאוד מאוד גדולים בקווקז

453
00:30:01,260 --> 00:30:03,770
.שהיו מפרנסים את עניי ירושלים

454
00:30:03,780 --> 00:30:06,520
יש המון כתבים, המון מכתבים
ששלחו לעזרה

455
00:30:06,550 --> 00:30:10,100
ורבי יעקב יצחקי הוא ניצח
על כל הנושא הזה

456
00:30:10,150 --> 00:30:12,890
,בשביל העזרה ההדדית
גם ליהודים כולם

457
00:30:12,900 --> 00:30:14,130
.וגם בקווקז בכלל

458
00:30:15,170 --> 00:30:19,960
,בקשר למנהגים עצמם
,כמו שהרב עמנואל ידידי הזכיר

459
00:30:19,980 --> 00:30:23,570
,גם בנושא השמות
,גם בנושא כל מעגל החיים

460
00:30:23,580 --> 00:30:27,680
אם זה מברית המילה ובר מצווה
.'וחתונה ואבלות וכו' וכו

461
00:30:30,050 --> 00:30:35,180
מנהגים רבים נשמרו בעדה
.מכיוון שבעצם זה היה מקום מבודד

462
00:30:36,050 --> 00:30:42,120
ואחד המקומות המיוחדים בעולם
שלא הייתה התבוללות

463
00:30:43,070 --> 00:30:46,030
.זה היה בכמה יישובים בתוך קווקז

464
00:30:46,370 --> 00:30:48,250
.זה נקרא רובה ודרבנט

465
00:30:48,910 --> 00:30:52,060
ידוע שבקובה עצמה
 בכלל לא הייתה התבוללות

466
00:30:52,080 --> 00:30:58,080
,עד לשנים האחרונות שהיהודים
.כבר חלקם הגדול עזב שם

467
00:30:58,620 --> 00:31:01,860
,אבל... -יש שם עדיין יהודים
?בקווקז היום

468
00:31:01,870 --> 00:31:05,440
.ודאי שיש עדיין יהודים
דרך אגב, יש יהודים אשכנזים

469
00:31:05,460 --> 00:31:09,380
שחיים בקווקז שברחו
בזמן מלחמת העולם הראשונה

470
00:31:09,400 --> 00:31:11,210
.והשנייה והתגוררו בקווקז

471
00:31:11,790 --> 00:31:16,580
יש את היהודים הקווקזים האותנטיים
.שהם גרים עוד מימים ימימה בקווקז

472
00:31:17,670 --> 00:31:21,350
?הרב היה שם
?יצא לו לבקר? -אם הייתי שם

473
00:31:21,830 --> 00:31:26,450
האמת היא שכאשר הגעתי
,לישיבה גדולה בבני ברק

474
00:31:27,010 --> 00:31:31,240
"אז פנו אליי מארגון "נידחי ישראל
בארצות הברית

475
00:31:31,670 --> 00:31:36,070
וביקשו ממני שאני אלך
.לכהן שם כרב, להחזיק את הקהילה

476
00:31:36,090 --> 00:31:39,890
?...אמרתי: מה
,אמרו לי: לא רק שזה דחוף

477
00:31:40,060 --> 00:31:41,560
.אתה צריך לטוס תוך יומיים

478
00:31:42,460 --> 00:31:47,890
ודבר ראשון שעושים
.זה הולכים לראש ישיבה

479
00:31:48,120 --> 00:31:50,130
,הולכים לראש ישיבה
והראש ישיבה שולח אותנו

480
00:31:50,150 --> 00:31:51,720
.לרב לייב שטיינמן שליט"א

481
00:31:52,840 --> 00:31:56,130
,כשהייתי אצל הרב שטיינמן
:אז הוא אמר לי בהתבטאות הזו

482
00:31:56,150 --> 00:31:59,030
אתה שואל אם אתה צריך ללכת
,ולנסוע לשם

483
00:31:59,080 --> 00:32:01,030
.אני חושב שאתה חייב לנסוע לשם

484
00:32:01,940 --> 00:32:04,880
,אבל זה רק יהיה לשלושה חודשים
.ותחזור ארצה

485
00:32:05,510 --> 00:32:08,190
טוב, זה סיפור מאוד מאוד ארוך
,מה שקרה שם

486
00:32:08,200 --> 00:32:10,060
.סייעתא דשמיא עצומה
.עשית שמה עבודה נפלאה-

487
00:32:10,090 --> 00:32:13,080
.תגיד משהו על השפה
?איזו שפה הם מדברים

488
00:32:13,120 --> 00:32:17,050
?יש בה קצת אלמנטים עבריים
?לא קצת. -עממיים-

489
00:32:17,120 --> 00:32:19,850
לא קצת. המקור
של העדה שלנו במסורת

490
00:32:19,890 --> 00:32:25,170
זה שפת הג'והורי, שהמקור באמת
.זה היה שפת הארמית

491
00:32:26,190 --> 00:32:28,090
.השפה הארמית, שפת הקודש
.אה, הארמית של התלמוד-

492
00:32:28,810 --> 00:32:31,730
.כן, ממש כך
יש לי גם כתבים של רבנים

493
00:32:32,080 --> 00:32:35,380
לפני 150 שנה
שהם בעצמם היו כותבים בעברית

494
00:32:35,590 --> 00:32:37,960
גם בכתב עברי
.וגם בשפה עברית

495
00:32:38,490 --> 00:32:40,270
.ממש כך
גם פשוטי העם

496
00:32:41,410 --> 00:32:44,450
מדברים הרבה מהמילים
.בארמית ובעברית

497
00:32:44,480 --> 00:32:50,300
רק מה? ברבות השנים נכנסו
,'מילים ברוסית ומילים בפרסית וכו' וכו

498
00:32:50,310 --> 00:32:54,400
,אז זה הפך להיות שפה מאוד מגוונת
.הרבה שפות

499
00:32:54,530 --> 00:32:57,290
הרב יכול לתת לנו איזו דוגמה
?למנהג מעניין

500
00:32:58,270 --> 00:33:01,470
?אואה. -של יהודי קווקז
,יש המון מנהגים מיוחדים מאוד-

501
00:33:01,520 --> 00:33:05,240
.שלצערי הם נכחדו בהרבה הרבה עדות

502
00:33:05,580 --> 00:33:08,730
.אני אתן סתם דוגמה
לא מזמן התקשר אליי אחד מראשי הערים

503
00:33:09,570 --> 00:33:15,470
ואומר לי: מה זה המנהג הזה
שהחתן והכלה

504
00:33:15,530 --> 00:33:18,540
בחג הראשון לאחר החתונה
הם הולכים לבית הכלה

505
00:33:18,760 --> 00:33:20,680
?והם צריכים להיות שמה בערך שבוע

506
00:33:21,390 --> 00:33:23,380
?מה זה המנהג הזה
?מאיפה המצאתם את זה

507
00:33:24,430 --> 00:33:27,080
אז אמרתי לו
.שיפתח את הגמרא בירושלמי

508
00:33:27,390 --> 00:33:30,650
הגמרא אומרת שם שיש מושג
."שנקרא "רגל רדופין

509
00:33:30,820 --> 00:33:32,250
.זה עוד היה בזמן המקדש

510
00:33:33,730 --> 00:33:39,030
מכאן שבעלה שלחה לבית אביה
.ברגל הראשון

511
00:33:39,050 --> 00:33:42,090
,"לכן זה נקרא "רגל רדופין
.שהוא רודף אחריה

512
00:33:42,700 --> 00:33:46,420
ולמה זה? אדם גידל ילדה
,כך וכך שנים

513
00:33:46,860 --> 00:33:50,060
,ולאחר מכן מתחתנת
.הולכת לבית בעלה

514
00:33:50,080 --> 00:33:53,140
.ההורים יושבים ומודאגים
.לפעמים זו מדינה אחרת גם

515
00:33:53,860 --> 00:33:56,380
,אז קבעו עוד מזמן המקדש
,אומרת הגמרא

516
00:33:56,400 --> 00:33:59,410
שהיא צריכה בחג הראשון
.לבוא לבית אביה עם בעלה

517
00:33:59,630 --> 00:34:02,060
,להראות להם שהיא מסודרת
שטוב לה בחיים. -שהיא מסודרת

518
00:34:02,080 --> 00:34:05,140
.והכול בסדר. -יפה
.זה אחד המנהגים הקטנים-

519
00:34:05,160 --> 00:34:08,300
,אבל יש עוד... -הרב עמנואל
,ככה על הדרך כשאנחנו מדברים על מנהגים

520
00:34:08,360 --> 00:34:13,690
אתה גם פוגש כמה וכמה מנהגים
.שהם עדיין נשמרו בעדה הזאת

521
00:34:13,820 --> 00:34:17,650
,ספר לנו מה המנהגים האלה
.איך אתה מקבל אותם

522
00:34:17,810 --> 00:34:20,170
מה נשמע במיוחד שם בקהילה שלך
?בכרמיאל

523
00:34:20,330 --> 00:34:23,390
יש איזה מנהג
שבאמת אני עוד לא פגשתי את זה

524
00:34:23,410 --> 00:34:28,080
ככה מודגש בקהילות אחרות
,כמו בקהילה הקווקזית

525
00:34:28,090 --> 00:34:30,170
זה מנהג שבתשעה באב

526
00:34:30,830 --> 00:34:34,630
.עולים כל היהודים לקברי אבות

527
00:34:36,510 --> 00:34:40,030
כן, בתשעה באב
.זה משהו מיוחד

528
00:34:40,260 --> 00:34:43,330
ראיתי לזה מקור
שרק כתוב ברמה

529
00:34:43,610 --> 00:34:46,360
שנוהגים ללכת לקברי צדיקים
,לבקש עליהם

530
00:34:46,920 --> 00:34:50,080
לבקש מהם רחמים
שיתפללו לפני הקב"ה

531
00:34:50,480 --> 00:34:53,250
שירחם על עם ישראל
.וישלח לנו משיח, ישלח לנו גואל

532
00:34:54,040 --> 00:35:00,010
אבל יהודי קווקז לקחו את זה
,בצורה שהיא מאוד מיוחדת

533
00:35:00,080 --> 00:35:01,570
.אצלם זה בנפשם, אפשר לומר

534
00:35:01,650 --> 00:35:05,980
אנשים מגיעים מחוץ לארץ
,לקברי אבות פה

535
00:35:05,990 --> 00:35:09,050
,מכאן נוסעים לחוץ לארץ
וממש נוסעים מעיר לעיר

536
00:35:09,080 --> 00:35:11,440
.ועושים את זה ממש במסירות
באופן כללי אתה אומר-

537
00:35:11,480 --> 00:35:15,380
,שהם משמרים את זכרם של הנפטרים

538
00:35:15,410 --> 00:35:18,570
שידוע הרי מה שכתוב
,שאלמלא תפילת המתים

539
00:35:18,590 --> 00:35:21,400
.אז אנחנו החיים לא היה לנו קיום

540
00:35:21,890 --> 00:35:25,340
אתה אבל עושה גם פעילות
.של תחיית המתים ממש בכרמיאל

541
00:35:25,760 --> 00:35:27,660
ואני יודע שיש באוצרך
הרבה הרבה סיפורים

542
00:35:27,680 --> 00:35:31,760
על אנשים שממש קרבת אותם
.והעלית אותם על דרך המלך

543
00:35:32,130 --> 00:35:35,460
מה אתה יכול לשתף אותנו
?על הפעילות שלך שמה

544
00:35:35,850 --> 00:35:39,560
?איזה סיפור מיוחד
.יש איזה סיפור ממש יחסית טרי-

545
00:35:40,080 --> 00:35:43,440
יש איזה בחור
שכבר כמה שנים הייתי איתו בקשר

546
00:35:43,490 --> 00:35:46,750
,והוא היה מגיע לשיעורים
.אבל היו לו עליות וירידות

547
00:35:47,300 --> 00:35:50,440
ובסופו של דבר הוא זכה
,לזיווג ממש מיוחד

548
00:35:51,450 --> 00:35:55,690
.איזו אישה, בחורה שהתחזקה גם כן

549
00:35:56,450 --> 00:35:59,970
והחליטו ביחד להתחזק
.ולהקים בית בישראל

550
00:36:00,450 --> 00:36:03,650
,הם התחתנו ושניהם ממש מתחזקים
.באים לשיעורים

551
00:36:04,410 --> 00:36:09,950
.וגם היא הולכת לשיעורים
וגם הוא, יש לו... בתחילת דרכו

552
00:36:09,960 --> 00:36:14,230
,הייתה לו פיצוציה כזאת, 24 שעות
.שבעה ימים בשבוע

553
00:36:14,980 --> 00:36:20,300
,היום זה הפך להיות משהו אחר
,אוכל מהיר, כשר, מהודר

554
00:36:20,530 --> 00:36:25,100
,והוא גם כן מקים שם
.יש לו שם פעמיים בשבוע שיעורים

555
00:36:25,980 --> 00:36:29,460
...הוא מזמין את כל ה
,יש לו הרבה חבר'ה שמכירים אותו

556
00:36:29,470 --> 00:36:32,320
.הרבה חברים
.שם אנחנו נותנים שיעורים

557
00:36:32,340 --> 00:36:37,050
ברוך השם, אני מרגיש
שהבחור הזה מאוד מאוד התקדם

558
00:36:37,060 --> 00:36:40,490
ומאוד חזר לשורשים
.בצורה מאוד יפה

559
00:36:40,960 --> 00:36:43,650
,ומה שמיוחד שהוא גם כן
,אצלו כשאתה נכנס

560
00:36:43,700 --> 00:36:47,640
:אתה רואה שלט בכניסה
"?האם הנחת היום תפילין"

561
00:36:48,130 --> 00:36:51,410
או יש לו מבצע: כל מי
,שלא הניח תפילין מגיע לשמה

562
00:36:51,430 --> 00:36:54,130
,איזה דוחן עם תפילין

563
00:36:54,500 --> 00:36:58,280
- מי שמניח שם אצלו תפילין
.הוא מקבל שתייה בחינם

564
00:36:58,520 --> 00:37:00,700
.פשש... איזה סיפור יפה
.או חמה או קרה, משהו מיוחד, באמת-

565
00:37:01,260 --> 00:37:04,330
.זוכה ומזכה את הרבים
.מאוד מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש

566
00:37:05,200 --> 00:37:11,040
טוב, אתה יודע שמאוד מאוד חשוב
גם במסגרת הפעילות שלכם

567
00:37:11,710 --> 00:37:13,300
,לחבר את הצעירים למורשת

568
00:37:13,690 --> 00:37:17,300
,זה החכמים של המקום
,לספר להם מי היו אבותיהם

569
00:37:17,330 --> 00:37:18,250
.מי היו אבות אבותיהם

570
00:37:18,670 --> 00:37:23,500
,ישנו איזה ספר, אני רואה
לידך שממש נכתב במיוחד על החכמים

571
00:37:23,580 --> 00:37:25,080
.של קווקז

572
00:37:25,690 --> 00:37:28,850
,הספר הוא ברוסית אומנם
.אבל אתה דובר את השפה

573
00:37:29,360 --> 00:37:33,960
אתה יכול קצת לשתף אותנו
?בתוכן המיוחד של הספר הזה

574
00:37:34,740 --> 00:37:37,880
.הספר הזה, כתב אותו הרב אדם דוידוב

575
00:37:38,740 --> 00:37:42,270
,הוא רב כבר ותיק בקהילה
.עובד הרבה שנים כבר בקהילה

576
00:37:42,810 --> 00:37:46,170
.הוא כתב את הספר הזה
 - הוא משלב שמה שני דברים

577
00:37:46,410 --> 00:37:51,300
:גם כן סיפורים, גם מקור של העדה
,מאיפה הם הגיעו, איפה הם מוזכרים

578
00:37:51,670 --> 00:37:55,880
כגון, כמו שהזכרתם את זה בהתחלה
במגילה בירושלמי שם

579
00:37:56,470 --> 00:37:59,860
,שמוזכרת כבר העיר דרבנט
.ששמה ביקשו רב

580
00:38:00,030 --> 00:38:01,820
,יש איזה סיפור שם
.איזה מעשה

581
00:38:02,580 --> 00:38:08,300
וגם כן הוא מסביר
על כל מיני מנהגים מיוחדים

582
00:38:08,390 --> 00:38:12,920
שיש לעדה
ומשלב את זה גם כן

583
00:38:12,940 --> 00:38:17,250
בסיפורי צדיקים על הצדיקים
.שעברו במשך הדורות והיו בעדה

584
00:38:17,730 --> 00:38:22,870
,אז גם עליהם הוא מספר
,ממש סיפורים מאוד מאוד מיוחדים

585
00:38:23,250 --> 00:38:29,500
.שזה ממש מחמם את הלב
,ובן אדם שרוצה להתחבר למסורת שלו

586
00:38:29,520 --> 00:38:32,870
,מה היה לו, מה הוא עבר
.אז הספר הזה מאוד יחבר אותו

587
00:38:33,450 --> 00:38:36,140
אולי הייתי ממליץ לתרגם
את הספר לעברית

588
00:38:36,740 --> 00:38:39,990
,לטובת בני העדות האחרות
שבאמת כדאי שיכירו מקרוב

589
00:38:40,540 --> 00:38:43,900
כל עדה, מה מאפייניה
.ועל מה אדניה הוטבעו

590
00:38:43,960 --> 00:38:48,970
אני ממש ממש שמח
שברוך השם יש אנשים בעלי שאר רוח

591
00:38:49,000 --> 00:38:53,620
,כמו הרבנים היקרים שכאן
.שדואגים לשמר את המסורת הנכונה של העדה

592
00:38:54,050 --> 00:38:57,550
וזו באמת פעילות חשובה
.שראויה לכל ברכה ותהילה

593
00:38:58,010 --> 00:39:01,650
אני רוצה לקראת סיום לשאול אתכם
.שאלה שאנחנו שואלים את כולם

594
00:39:01,720 --> 00:39:06,970
.שכל אחד באמת יענה
מה המנהג המיוחד

595
00:39:07,010 --> 00:39:09,990
או האמירה או הפתגם
?שרץ אצלכם בבית

596
00:39:11,570 --> 00:39:13,340
.אם תוכלו אפילו בשפה המקורית

597
00:39:13,820 --> 00:39:16,040
.איזה דבר שהיה אבן דרך בשבילכם

598
00:39:16,620 --> 00:39:20,540
יש לך איזה פתגם שסבתא שלך
הייתה חוזרת עליו? -סבתא שלי הייתה אומרת

599
00:39:24,020 --> 00:39:27,690
.בליימה", יעני ילד שלי, תינוק שלי"

600
00:39:30,030 --> 00:39:32,030
.כל הזמן היא הייתה אומרת ככה

601
00:39:32,490 --> 00:39:36,200
יעני, זו המילה שאני זוכר
.כל הזמן שהיא הייתה אומרת

602
00:39:36,750 --> 00:39:39,430
...אני רוצה לומר ש
,ברשותכם

603
00:39:40,660 --> 00:39:44,210
,שהעדה הקווקזית
שכל כך שמרו בקנאות

604
00:39:44,220 --> 00:39:45,460
,על המסורת שלהם

605
00:39:47,150 --> 00:39:50,920
.אני מאוד התפלאתי
,בפעם הראשונה שהגעתי לקווקז

606
00:39:51,150 --> 00:39:56,560
אז התפלאתי איך במקום כזה מרוחק
.הם הצליחו לשמור על המסורת היהודית שלהם

607
00:39:57,040 --> 00:39:58,630
.ושמתי לב לשלושה דברים

608
00:40:00,630 --> 00:40:03,750
עם ישראל נגאלו ממצרים
:בזכות שלושה דברים

609
00:40:04,050 --> 00:40:07,920
.שלא שינו שמם, לשונם ולבושם

610
00:40:08,460 --> 00:40:10,740
הלבוש והצניעות בקווקז

611
00:40:10,830 --> 00:40:14,240
.זה היה דבר שהוא לדוגמה, למופת

612
00:40:14,760 --> 00:40:19,140
השפה הג'והורי, שהיא אך ורק
.ליהודים הקווקזים

613
00:40:19,170 --> 00:40:21,620
.אה, זו היידיש הקווקזית
.זה ממש כך-

614
00:40:21,780 --> 00:40:24,480
,זו שפה שמיוחדת
,שפת הקודש למעשה

615
00:40:24,500 --> 00:40:27,000
...שנכנסו בה כמו שהסברנו
...מוטיבים מה-

616
00:40:27,430 --> 00:40:30,860
וגם השמות שלהם, פונים אליי
מבית הדין הרבה פעמים דיינים

617
00:40:30,870 --> 00:40:34,710
,בקשר לשמות, אולי לא מבטאים כך
.אולי זה לא שם יהודי ואולי כך

618
00:40:35,110 --> 00:40:36,920
.זה רק סך הכול בגלל המבטא

619
00:40:37,070 --> 00:40:41,480
יש להם שמות כמו אביי
.ורבא ורבה

620
00:40:42,650 --> 00:40:45,660
,לנשים קוראים ילתא
,אשתו של רבי נחמן

621
00:40:45,690 --> 00:40:48,560
.ואמתלאי, אמתלאי בת כרנבו
.אימו של אברהם אבינו-

622
00:40:48,580 --> 00:40:51,050
.כן, שמות כאלה עד היום
.זלפה, בלהה

623
00:40:51,280 --> 00:40:53,370
תשמע... -רק אומרים את זה
.בהיגוי אחר

624
00:40:53,460 --> 00:40:57,620
ואז הבנתי שמה ששימר אותם
,ומה ששמר אותם כך

625
00:40:57,660 --> 00:40:59,240
הייתה להם סייעתא דשמיא נוראה

626
00:40:59,580 --> 00:41:02,410
שהם הצליחו לשמור
.על המסורת ועל המנהגים

627
00:41:02,830 --> 00:41:08,300
היו מקפידים על הלכות
.למרות כל הפוגרומים. -הקשיים שמסביב

628
00:41:08,350 --> 00:41:11,810
...וואו. -ואז למעשה

629
00:41:12,140 --> 00:41:16,920
היה לי פעם דיון עם הדיין
הרב משולם משלומי שליט"א

630
00:41:16,930 --> 00:41:18,540
.בבני ברק אצל הרב קרליץ

631
00:41:19,530 --> 00:41:21,780
היה דיון בכולל
.בקשר לשם השם

632
00:41:22,600 --> 00:41:25,070
האם מותר להגיד
?את שם השם בשפה זרה

633
00:41:25,470 --> 00:41:26,610
.אז למדנו את זה בכולל

634
00:41:27,190 --> 00:41:29,800
:אז אמרתי לו
.בשפה הקווקזית ודאי שמותר

635
00:41:29,890 --> 00:41:33,060
?אז הוא אמר לי: למה
אז אמרתי לו: השפה הקווקזית

636
00:41:33,100 --> 00:41:35,760
.מקורה בארמית
?איך קוראים לשם השם

637
00:41:36,130 --> 00:41:39,170
חודו". אנחנו אומרים את זה"
."בחולם, זה "חדא

638
00:41:39,390 --> 00:41:43,260
האחד. בשביל לא להזכיר
,את שם השם במפורש

639
00:41:43,280 --> 00:41:45,460
."היו אומרים "האחד
.אה, יפה, זה חידוש-

640
00:41:45,470 --> 00:41:48,140
"...אז תמיד אומרים "השם יעזור, חודו
.גם בפרסית זה הכינוי-

641
00:41:48,520 --> 00:41:51,640
.כן, גם בפרסית אומרים
?אותך אפשר.... כן, הרב-

642
00:41:51,650 --> 00:41:56,530
,שילוב, זה חבל אסיה
אז יוצאי קווקז, פרסית

643
00:41:56,640 --> 00:41:58,960
,"וגם העדה הבוכרית גם אומרים "חודו

644
00:42:00,090 --> 00:42:02,220
.אז זה אחד
?זו ממש המשמעות אחד-

645
00:42:02,230 --> 00:42:04,730
כי אני יודע שיש כאלה
.שכן מקפידים לא להזכיר את זה ככה

646
00:42:04,740 --> 00:42:08,310
.זה ודאי שזה מותר
.זה תרגום של אחד. -של אחד, בוודאי-

647
00:42:09,110 --> 00:42:12,060
הרב, אני יכול לשאול אותך
מה הסבתא שלך הייתה רגילה לומר

648
00:42:12,070 --> 00:42:12,950
?או ההורים שלך

649
00:42:14,280 --> 00:42:18,550
אני זכיתי ברוך השם
שההורים עוד שמו אותי בתלמוד תורה

650
00:42:18,580 --> 00:42:22,620
,ועוד הסבא, עליו השלום
,גם שני הסבים, שתי הסבתות

651
00:42:22,670 --> 00:42:24,190
כולם שמרו תורה ומצוות

652
00:42:24,860 --> 00:42:32,140
וכאשר... אני יכול לומר לך
,אולי משהו ראשית כול מהסבתא

653
00:42:32,160 --> 00:42:33,540
:עליה השלום, היא הייתה אומרת

654
00:42:34,230 --> 00:42:36,470
?איך קראו לה, אגב
.יש לכם שמות מעניינים, אמרת

655
00:42:36,490 --> 00:42:38,890
 .שוּשנה
.שוּשנה. -כן-

656
00:42:39,190 --> 00:42:41,600
.זה שוּשנה, לא שושנה
,לא שושנה שאנחנו מכירים-

657
00:42:41,630 --> 00:42:44,490
.אלא שוּשן, שוּשן הבירה
.'אמרתי לך שזה היה ממדי וכו-

658
00:42:44,670 --> 00:42:49,160
,כן, טוב. -על כל פנים
היא תמיד הייתה אומרת 

659
00:42:50,400 --> 00:42:55,270
.שגם בכל מצב תעשה רק טוב

660
00:42:55,760 --> 00:42:57,780
.הייתי ילד קטן ממש בגן

661
00:42:58,260 --> 00:43:02,120
היא הייתה אומרת לי
- שאפילו אם מישהו עשה לך רע

662
00:43:02,150 --> 00:43:05,240
,תעשה לו טוב
.כי מטוב אף פעם לא יצא רע

663
00:43:05,500 --> 00:43:07,570
.יצא רק טוב
?איך זה נשמע בקווקזית, אתה זוכר-

664
00:43:08,220 --> 00:43:09,110
...היא הייתה אומרת כך

665
00:43:20,570 --> 00:43:22,770
אין אף פעם דבר רע
.שיוצא מן הטוב

666
00:43:23,720 --> 00:43:25,480
.זו הדרך שהנחו אותנו תמיד

667
00:43:25,690 --> 00:43:28,200
.איזה משפט חשוב
,גם מי שעשה לך רע

668
00:43:28,250 --> 00:43:29,560
,אתה אומר לגמול איתו טוב

669
00:43:29,610 --> 00:43:31,810
כמו שלימדו אותנו בעלי המוסר

670
00:43:31,830 --> 00:43:34,710
.שרק בדרך הזו אפשר לקרב לבבות

671
00:43:34,740 --> 00:43:38,040
הרב עמנואל, אתה יוצא ובא
.בין בני הקהילה

672
00:43:38,070 --> 00:43:41,030
?אולי גם לך יש איזה מאמר ששמעת
?איזה פתגם חשוב

673
00:43:41,100 --> 00:43:44,360
תראה, יש איזה מאמר
שממש הוא שגור בפיהם

674
00:43:44,370 --> 00:43:46,680
.של כל הקווקזים אני חושב
...זה

675
00:43:48,420 --> 00:43:50,020
זה ממש אתה יכול לשמוע את זה
.מכל אחד

676
00:43:50,480 --> 00:43:55,130
זה בעצם בתרגומו
,"זה "השם יעזור" או "בעזרת השם

677
00:43:55,430 --> 00:43:57,820
משהו, זה תלוי באילו נסיבות
.אומרים את זה

678
00:43:58,370 --> 00:44:02,710
וגם אצלנו אני הרבה שומע
אצל אנשים

679
00:44:02,720 --> 00:44:08,890
כשהם נתקעים בכל מיני עניינים
,ולא יודעים איך להגיב בצורה כזאת

680
00:44:09,380 --> 00:44:14,130
,אז הרב אמר בעצם פתגם
,מה שאצלנו מסוכם שם

681
00:44:14,170 --> 00:44:17,230
אנשים אומרים את זה בסיכום
...ככה במשפט כזה

682
00:44:20,420 --> 00:44:22,000
.אז אומרים מהטוב יוצא טוב

683
00:44:22,730 --> 00:44:25,090
אם אתה תברא טוב, תעשה טוב
.אז יצא טוב

684
00:44:25,500 --> 00:44:27,010
.אז בעצם זו המסקנה שלהם

685
00:44:27,590 --> 00:44:28,700
.זה עדיף לבחור בטוב

686
00:44:29,200 --> 00:44:31,500
,איזה יופי
.איזה סיום טוב לתוכנית שלנו

687
00:44:32,360 --> 00:44:36,850
אני רוצה להודות מקרב הלב
,לרב יניב נפתלייב, רב העדה

688
00:44:36,930 --> 00:44:38,300
,הרב עמנואל קלנטר

689
00:44:38,830 --> 00:44:40,350
,לרב נהוראי שמעונוב

690
00:44:40,660 --> 00:44:41,880
למשה מכאלוב

691
00:44:42,220 --> 00:44:44,170
,ולרקדנים הנפלאים שהגיעו יחד איתו

692
00:44:44,220 --> 00:44:46,430
תומר חודדטוב, דוד רחמנוב

693
00:44:46,800 --> 00:44:48,210
.ואוראל מכאלוב

694
00:44:48,410 --> 00:44:51,520
.נהניתי מאוד, ולא פחות חשוב, גם החכמתי

695
00:44:51,930 --> 00:44:53,690
,אני בטוח שגם אתם, הצופים בבית

696
00:44:53,720 --> 00:44:55,490
,תישארו איתנו גם בפרקים הבאים

697
00:44:55,560 --> 00:44:56,720
כאשר בכל אחד מהם

698
00:44:56,740 --> 00:44:59,180
נצלול אל תוך עולמם של אחינו היהודים

699
00:44:59,560 --> 00:45:00,780
.בכל רחבי הגלובוס

700
00:45:01,140 --> 00:45:03,310
.שבת שלום לכולם. היו ברוכים

701
00:45:03,330 --> 00:45:04,220
עריכת כתוביות: אורטל זגורי

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 5 (90 מדרגים)