x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - הייחודיות של עם ישראל

הרב זמיר כהן

למה צריך להתבדל ולהיות שונה מהגויים? הרב זמיר כהן מסביר את חשיבות הייחודיות של עם ישראל בשלבי ההיסטוריה