החוט המקשר - חייהם של האסירים

ערוץ הידברות

הרב יצחק גרושומוב שהתארח בתכנית בפורמט מיוחד לכבוד י"ט כסליו, עבר סיפור חיים לא קל, שהגיע עד ישיבה בכלא באשמה חמורה, ודווקא שם הגיע המפנה בחייו.
בהנחיית גולן אזולאי
 

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,360 --> 00:00:11,600
הנשמה שלכם התחברה לאומנויות לחימה?

2
00:00:23,520 --> 00:00:26,960
"עונשי המאסר,
על כל התקווה והשחתת המוסר

3
00:00:27,040 --> 00:00:29,320
"השוכנים אחרי חומות בית הכלא,

4
00:00:29,400 --> 00:00:34,280
על כל היגון והאנחה שהם מביאים
על אשתו ועל טפו של האסיר -

5
00:00:34,360 --> 00:00:36,120
"אין להם מקום בתורת האל.

6
00:00:37,480 --> 00:00:43,040
"לא יכירם מקומם על מצודות הכלא
העלובות של הפשע בתחום ממלכת התורה",

7
00:00:43,120 --> 00:00:48,080
אומר הרש"ר הירש
בפירושו לתורה בפרשת "משפטים".

8
00:00:48,160 --> 00:00:51,600
האם אכן עונש המאסר
ראוי לאדם ולחברה?

9
00:00:51,680 --> 00:00:54,360
האם המאסר תורם לשיקום האסיר?

10
00:00:54,800 --> 00:00:58,920
היום יש לנו תוכנית מיוחדת
בהשראת י"ט כסלו

11
00:00:59,000 --> 00:01:02,560
בפורמט מצומצם, אחד על אחד.

12
00:01:02,640 --> 00:01:06,400
אנחנו נשוחח עם מי שהיה בכלא
וחזר בתשובה שלמה.

13
00:01:06,480 --> 00:01:10,520
או לא, אני אתקן,
הוא חוזר עדיין בתשובה שלמה.

14
00:01:11,400 --> 00:01:15,680
אין זה סוד כי החזרה בתשובה בכלא
זו תופעה בעלת נוכחות

15
00:01:15,760 --> 00:01:18,320
שגם מחקרים מתבצעים עליה.

16
00:01:18,400 --> 00:01:21,280
מה בכלא מביא אנשים
לחזור בתשובה?

17
00:01:21,360 --> 00:01:25,080
האם מדובר בחזרה בתשובה אמיתית
או כזאת שהיא רק כלפי חוץ,

18
00:01:25,160 --> 00:01:27,000
שמים כיפה ונהיים צדיקים?

19
00:01:27,080 --> 00:01:29,440
האם הכלא כמוסד
מביא בסופו של דבר

20
00:01:29,520 --> 00:01:34,520
להטבה או להחמרה של החברה
ושל מי שהידרדר לפשע?

21
00:01:35,400 --> 00:01:39,280
ואיך התורה מכוונת אותנו
להתייחס לאדם שפשע כדי לעזור לו?

22
00:01:39,600 --> 00:01:42,160
נמצא איתנו הרב יצחק גורשומוב.

23
00:01:42,760 --> 00:01:44,520
שלום לך, מה שלומך?
-ברוך השם.

24
00:01:45,880 --> 00:01:50,520
יצחק כבר בגיל צעיר נאמר לו
שיש לו פוטנציאל להיות עבריין.

25
00:01:50,600 --> 00:01:52,640
וואו, זה משפט קשה, הא?

26
00:01:53,200 --> 00:01:56,640
ומתוך דאגה להורים שלו
ולמצב הכלכלי המורכב

27
00:01:56,720 --> 00:01:58,840
הוא מצא את עצמו מסתבך בפשע.

28
00:01:58,920 --> 00:02:02,680
לאחר שני ניסיונות חיסול
הגיע לכלא ומשם חייו השתנו.

29
00:02:03,200 --> 00:02:06,840
אז אנחנו... נשמע ממך.
מה, אני צריך לספר עליך?

30
00:02:06,920 --> 00:02:10,040
תספר לנו אתה מה...

31
00:02:10,120 --> 00:02:11,800
איך זה קרה? איך זה...

32
00:02:13,040 --> 00:02:15,600
אז ככה, גדלתי בפרדס חנה

33
00:02:17,240 --> 00:02:19,560
בבית לחמישה אחים,

34
00:02:19,640 --> 00:02:21,040
ככה אז בבית...

35
00:02:21,960 --> 00:02:24,640
לא התנהל בית לא על אדני התורה והמצוות.

36
00:02:26,160 --> 00:02:28,840
אבל בית שורשי, לא?
כן מחובר לשורשים, לא?

37
00:02:29,000 --> 00:02:30,440
לא, לא. לא היה.

38
00:02:32,720 --> 00:02:36,080
אי אפשר להגיד גם בית מסורתי.
-אוקיי.

39
00:02:37,880 --> 00:02:43,720
אז בבית מגיל קטן זה מה שראיתי,
אם זה משטרות בבית או...

40
00:02:44,840 --> 00:02:50,160
בגלל האחים שלי שהיו בעבר שלהם
גם נמצאים בבועה של החיים האלה,

41
00:02:51,920 --> 00:02:56,000
ומגיל קטן אני זוכר שעובדת סוציאלית
עוד בזמן תיכון שלחה אותי...

42
00:02:56,080 --> 00:03:02,240
להרחיק אותי כביכול ממה שקורה בבית
וממה שקורה בשכונה שגדלתי בה,

43
00:03:02,320 --> 00:03:06,680
שלחו אותי לפנימייה,
פנימייה בביאליק, בקריות.

44
00:03:06,760 --> 00:03:11,520
אז משמה כשהייתי חוזר הביתה,
אני זוכר כשהייתי חוזר הביתה

45
00:03:11,600 --> 00:03:17,320
הייתי רואה את המצב בבית
רק הולך ומחמיר והולך ומידרדר.

46
00:03:17,400 --> 00:03:21,200
אני יודע שזה קשה לבעל תשובה
לדבר על הבית שלו,

47
00:03:21,280 --> 00:03:24,880
עכשיו לדבר על ההורים, על האחים,
אני מתאר לעצמי שזה רגיש, נכון?

48
00:03:24,960 --> 00:03:32,000
אבל עדיין הייתי רוצה להבין,
אתה יודע, כל אחד מאיתנו גדל במציאות...

49
00:03:32,080 --> 00:03:35,560
אני גם עברתי מציאות לא פשוטה
במורכבות של הבית שלי,

50
00:03:36,320 --> 00:03:40,520
ויש כאלה שהם יכולים
להידרדר לפשע ויש כאלה שלא.

51
00:03:40,600 --> 00:03:44,080
השאלה מה אתה חושב
שבסביבה שאתם גדלתם

52
00:03:44,160 --> 00:03:48,320
גרם לאחים שלך להתקרב לפשע?
מה הם קיבלו מזה?

53
00:03:48,400 --> 00:03:49,640
למה הם היו צריכים את זה?

54
00:03:51,240 --> 00:03:56,720
אני חושב שספציפית
הם ברחו לסמים קשים,

55
00:03:57,560 --> 00:04:00,880
שהיום, ברוך השם,
הם גם עושים שינוי בחיים שלהם,

56
00:04:00,960 --> 00:04:03,760
אבל זו בריחה מהמציאות שלך.
הם...

57
00:04:03,840 --> 00:04:05,320
כי הייתה מציאות קשה בבית.

58
00:04:05,400 --> 00:04:07,720
כן, גם בבית הייתה
מציאות קשה וגם...

59
00:04:09,360 --> 00:04:11,160
בתור ילדים הם גם
הפנימו דברים קשים

60
00:04:11,240 --> 00:04:14,360
אז בגלל זה הם ברחו
מהמציאות שלהם לסמים ו...

61
00:04:14,440 --> 00:04:16,240
זו בריחה בעצם.
-כן, כן.

62
00:04:16,320 --> 00:04:20,600
זה הכי, הכי...
-לא מצליחים להתמודד עם החיים.

63
00:04:20,760 --> 00:04:23,080
אז אתה אומר: זה
עוזר להם להתמודד. -במירכאות.

64
00:04:23,160 --> 00:04:25,240
זה הכי בנאלי לחשוב,
אבל אין מה לעשות, זאת האמת.

65
00:04:25,320 --> 00:04:27,080
במירכאות, כן. אז...

66
00:04:27,680 --> 00:04:31,800
ואתה לא הידרדרת לסמים?
-לא כי אני גם חושב

67
00:04:31,880 --> 00:04:35,520
שראיתי שכמה סבל זה גורם
לאחים שלי ולהורים

68
00:04:35,600 --> 00:04:39,680
כי אני האח הכי קטן בבית
ותמיד התרחקתי מזה.

69
00:04:39,760 --> 00:04:41,800
זה לא משך אותי אפילו, לא...

70
00:04:41,880 --> 00:04:45,600
אתה ראית סמים ממש קשים
ושימוש בזה. -כן, ראיתי את זה,

71
00:04:45,680 --> 00:04:48,080
גדלתי עם זה בבית.
-הזרקות ו...

72
00:04:48,160 --> 00:04:49,840
הזריקו לידך בתור ילד.
-כן.

73
00:04:49,920 --> 00:04:51,400
וואו. באיזה גיל היית?

74
00:04:53,320 --> 00:04:54,600
שלוש עשרה, ארבע עשרה.

75
00:04:56,360 --> 00:05:06,000
זה מראה קשה לילד לראות את האנשים
הקרובים לו פתאום נזרקים ל... וקריז.

76
00:05:06,080 --> 00:05:10,360
העניין הוא פה שגם האבא והאימא
מקבלים את זה קשה

77
00:05:10,440 --> 00:05:14,120
שהם רואים את הבן שלהם
מתרסק להם אז... -איזה צער, וואו.

78
00:05:15,080 --> 00:05:17,440
ואז יש כעסים בבית בטח.
-ואני הכי קטן בבית שהאימא...

79
00:05:17,520 --> 00:05:19,120
הכי קטן?
-הכי קטן, שהאימא אוהבת

80
00:05:19,200 --> 00:05:22,840
ותמיד רוצה לשמור עליו
שלא ייחשף ל... הכי דואגת.

81
00:05:23,520 --> 00:05:28,200
ואז ככה אני זוכר מבית הספר
שלחו אותי לפנימייה,

82
00:05:29,280 --> 00:05:32,720
ומהפנימייה הייתי חוזר הביתה
והייתי רואה את ה...

83
00:05:32,800 --> 00:05:36,920
הייתי מתגעגע הרבה לאימא,
אני מחובר הרבה לאימא, שעד היום...

84
00:05:37,080 --> 00:05:39,360
איך רואים, יש לך עיניים רגישות.

85
00:05:40,800 --> 00:05:43,640
משהו מדהים,
העיניים שלך רגישות מאוד.

86
00:05:46,400 --> 00:05:49,440
אז אתה חוזר מהפנימייה
ואתה רואה את המציאות הזאת,

87
00:05:49,520 --> 00:05:51,160
ומה אתה אומר לעצמך?

88
00:05:51,240 --> 00:05:54,400
רוצה להוציא את המשפחה איכשהו,
לעזור להם.

89
00:05:54,480 --> 00:05:58,120
אתה רוצה לעזור, אתה אומר:
אולי אני אציל את המשפחה.

90
00:05:58,200 --> 00:06:00,320
נהיה לך כמו המושיע,
אתה רוצה להוציא אותם.

91
00:06:00,480 --> 00:06:02,280
איזה מחשבות? כמו מה?
מה תוציא אותם?

92
00:06:02,360 --> 00:06:05,520
המחשבה הראשונה שהתחלתי,
ממש הלכתי לעבוד,

93
00:06:05,600 --> 00:06:07,880
עבדתי בתור ילד.
אני זוכר ש...

94
00:06:07,960 --> 00:06:10,200
מה אמרת? המצב הכלכלי,
אני אשפר אותו? -כן.

95
00:06:10,280 --> 00:06:12,560
אוקיי, בתור ילד?

96
00:06:12,640 --> 00:06:16,600
אז אני זוכר את זה שהייתי...
פעם אימא שלי בבוקר מעירה אותי,

97
00:06:16,680 --> 00:06:21,680
אומרת לי: ההסעה של בית הספר.
בכלל איחרתי לעבודה בתור ילד ממש,

98
00:06:21,760 --> 00:06:23,360
אז אני זוכר
שהיא נכנסה לצער מזה.

99
00:06:23,440 --> 00:06:25,800
היא אמרה לי:
למה אתה בגיל כזה צעיר...

100
00:06:25,880 --> 00:06:30,480
כבר בכיתה ח' עזבתי את הלימודים,
התחלתי לעבוד.

101
00:06:30,560 --> 00:06:32,080
במה עבדת?
-באינסטלציה.

102
00:06:33,160 --> 00:06:35,000
כדי להביא כסף הביתה.
-כן.

103
00:06:37,040 --> 00:06:41,200
ואחרי תקופה מסוימת ראיתי
שגם הכסף הזה לא מספיק לא לי

104
00:06:41,280 --> 00:06:46,440
כי גדלתי ופתאום רציתי רישיון
או חברה ו...

105
00:06:47,880 --> 00:06:48,720
כן.

106
00:06:50,000 --> 00:06:52,360
והתחלתי להתערבב, איך שאומרים.

107
00:06:53,520 --> 00:06:54,760
איך מתחילים להתערבב?

108
00:06:55,400 --> 00:06:57,400
יש כל מיני דרכים, אבל נגיד
איך אצלך זה קרה?

109
00:06:57,480 --> 00:06:59,800
מה זה...
איך מתחילים להתערבב?

110
00:07:00,280 --> 00:07:03,680
אני חושב שאצלי זה קרה קצת יותר עמוק
מאצל הרבה אנשים אחרים

111
00:07:03,760 --> 00:07:09,080
כי אני מגיל קטן התחלתי ללמוד
על הבשר של האחרים

112
00:07:09,160 --> 00:07:14,600
וניסיתי לנהל את צורת החיים שלי
שונה מאנשים אחרים.

113
00:07:14,680 --> 00:07:15,760
מה זה אומר?

114
00:07:17,520 --> 00:07:20,320
שמרתי על קור רוח עם אנשים, לא...

115
00:07:20,400 --> 00:07:22,600
מה, שיחקת אותה גבר?
-כן, כן.

116
00:07:22,680 --> 00:07:24,000
שיחקת אותה "אני לא פגיע,

117
00:07:24,080 --> 00:07:26,840
"אני לא חלש כמו האחים שלי".
-כן, לא פגיע, לא חלש, לא רגיש,

118
00:07:26,920 --> 00:07:29,320
לא תראו אותי נשבר בסמים,
לא תראו אותי בוכה,

119
00:07:29,400 --> 00:07:32,800
לא תראו אותי...
משחק אותה.

120
00:07:32,880 --> 00:07:36,440
בתכלס כשבן אדם...
אני תמיד אומר את זה,

121
00:07:36,520 --> 00:07:40,600
היום אני אומר את זה לאנשים,
כשאתה נכנס לחדר שלך...

122
00:07:40,680 --> 00:07:44,680
כשאתה בחוץ אתה
משחק אותה "אני ואני",

123
00:07:44,760 --> 00:07:47,920
כשאתה נכנס לחדר שלך
החדר חונק אותך כמו קבר שאתה לבד,

124
00:07:48,000 --> 00:07:50,120
שאתה מפחד לצאת החוצה
או שאתה מפחד...

125
00:07:50,560 --> 00:07:54,800
אתה מסתכל מתחת לרכב שלך
או שאתה מפחד לאסוף את אימא מהסופר,

126
00:07:54,880 --> 00:07:59,520
אתה אומר לה: אני אזמין לך מונית
כי ה...

127
00:07:59,600 --> 00:08:01,880
זו המציאות שהיית בה
שפחדת שיתנקשו בך?

128
00:08:03,080 --> 00:08:06,440
ולא הפגנתי את זה
לא לאימא שלי ולא לאבא שלי,

129
00:08:06,520 --> 00:08:09,720
לא אפשרתי להם לדעת
שזו המציאות שאני חי בה,

130
00:08:10,560 --> 00:08:14,480
כי מגיל קטן אימא חשבה
שאני ילד הכי טוב ו...

131
00:08:14,560 --> 00:08:16,400
שיחקת דמות.
-כן.

132
00:08:17,440 --> 00:08:22,200
כמה דמויות. הדמות של הילד הטוב
מצד אחד, מצד שני הדמות

133
00:08:22,280 --> 00:08:26,760
של ה"תיזהרו ממני, אני ילד לא פראייר".
-בחוץ בדיוק להתנהג ככה, כן.

134
00:08:28,160 --> 00:08:28,960
בדיוק ככה.

135
00:08:29,040 --> 00:08:31,120
ושתי הדמויות הן לא באמת אתה.
-לא.

136
00:08:31,280 --> 00:08:32,360
מה באמת אתה?

137
00:08:34,120 --> 00:08:37,560
אני חושב ש... היום אני מבין
שאני אדם מאוד רגיש.

138
00:08:38,720 --> 00:08:39,840
אני בן אדם מאוד רגיש,

139
00:08:39,920 --> 00:08:42,320
היום אני מבין את זה.
-פגיע. רגיש, פגיע. -כן.

140
00:08:42,400 --> 00:08:44,480
אני תמיד פחדתי לחשוף
את הרגש שלי

141
00:08:44,560 --> 00:08:45,960
כי הייתי יודע,
הייתי אומר לעצמי:

142
00:08:46,040 --> 00:08:49,920
אם אני אחשוף את הרגש שלי
זה קלף שישתמשו בו נגדי.

143
00:08:51,760 --> 00:08:55,200
אז ככה חייתי, חייתי בתור...
-מדהים.

144
00:08:56,080 --> 00:08:59,080
אתה יודע, אני טיפלתי באנשים,
בנוער ב"רטורנו".

145
00:09:00,320 --> 00:09:03,600
שנה. באתי להתנדב פעם אחת,
נשארתי שנה.

146
00:09:03,680 --> 00:09:06,960
יצא לי כך שהכרתי לעומק.
אז היה שם אחד שהוא היה...

147
00:09:08,960 --> 00:09:14,920
אבו עלי וזה, הוא היה,
מי שהיה מדבר איתו - בוקס במקום.

148
00:09:15,000 --> 00:09:18,840
אין... הפילטר הוא...
הפיוז הוא קצר ואין...

149
00:09:19,560 --> 00:09:23,760
וכשעשינו עבודה,
עשינו עבודה של להיכנס בדלת,

150
00:09:25,120 --> 00:09:27,000
מין... זה התרגיל,

151
00:09:27,080 --> 00:09:30,800
אתה נכנס בדלת ואתה עושה
את הדמות שאתה רוצה שיראו.

152
00:09:30,880 --> 00:09:34,400
כשמישהו רואה אותך פעם ראשונה
נכון יש את העניין של ההצגה,

153
00:09:34,920 --> 00:09:38,160
איזו דמות אתה רוצה שיראו?
תקצין אותה.

154
00:09:38,240 --> 00:09:40,680
אז הוא נכנס "מי יתעסק איתי?
"מי ידבר איתי?

155
00:09:40,760 --> 00:09:42,400
"מה העניינים? מה קורה?" זה.

156
00:09:42,480 --> 00:09:45,400
אחרי זה הדמות השלישית
שביקשתי ממנו,

157
00:09:45,480 --> 00:09:48,320
אמרתי לו: עכשיו כשאתה נכנס לחדר

158
00:09:48,400 --> 00:09:52,000
תראה לנו את הדמות
שאתה לא רוצה שנראה,

159
00:09:52,080 --> 00:09:53,960
מה שלא נקלוט.

160
00:09:54,040 --> 00:09:55,160
אתה יודע איך הוא נכנס?

161
00:09:55,800 --> 00:10:02,800
הוא זחל על הרצפה והתחיל
לבכות וזחל לאורך כל החדר,

162
00:10:02,880 --> 00:10:07,400
לפינה של החדר
וישב בפינה והתפרק מבכי.

163
00:10:09,760 --> 00:10:17,160
ובעצם מה שהוא הסתיר שמה
זה ילד פגיע ומבוהל מהחיים

164
00:10:17,320 --> 00:10:21,880
שהרביצו לו מכות רצח מכשהוא קטן

165
00:10:21,960 --> 00:10:28,240
והוא כל כך איבד את הביטחון בחיים
שהוא היה חייב לכסות על זה, לפצות על זה.

166
00:10:28,320 --> 00:10:31,280
אז יש כאלה שייקחו את זה לסמים,
יש כאלה שייקחו את זה לאלימות,

167
00:10:31,360 --> 00:10:34,280
יש כאלה שייקחו את זה לפשע, יגידו
"אני תותח, אף אחד לא יכול להתקרב אליי."

168
00:10:35,080 --> 00:10:37,960
כל אחד מאיתנו, זה גם לא צריך
להיות פושעים בשביל לעשות את זה.

169
00:10:38,040 --> 00:10:43,320
לכל אחד מאיתנו יש את מה שבנינו
כדי לשמור על עצמו.

170
00:10:43,400 --> 00:10:46,120
אז אתה בונה דמות של עבריין.

171
00:10:47,000 --> 00:10:48,240
נהנית מהדמות הזאת?

172
00:10:49,160 --> 00:10:51,000
בשלב מסוים כן.

173
00:10:51,080 --> 00:10:52,880
מה זה נותן?

174
00:10:55,240 --> 00:11:01,920
מין אדם שכל זה מתבסס על מילה
שנקראת "מילת כבוד" בעולם הזה,

175
00:11:02,760 --> 00:11:09,600
שאדם שמקללים אותו,
מקללים את האימא שלו,

176
00:11:09,680 --> 00:11:13,120
אז בתכלס הוא לא נפגע,

177
00:11:13,200 --> 00:11:15,680
האימא יושבת בריאה, ברוך השם,
והיא לא נפגעה,

178
00:11:15,760 --> 00:11:19,800
מה נפגע אצלו?
הגאווה שלו נפגעה.

179
00:11:19,880 --> 00:11:22,120
אז כל זה מתנהל על פי הכבוד.

180
00:11:23,200 --> 00:11:25,240
אז על זה הוא יכול להרוג.
-כן, יכול להרוג. כן.

181
00:11:26,120 --> 00:11:27,400
בקלות, להוציא סכין לדקור.

182
00:11:27,480 --> 00:11:28,960
"אתה דיברת על אימא שלי ככה -
זהו, מוות",

183
00:11:29,040 --> 00:11:32,480
והוא ייכנס לכלא בשביל המילה
הזאת, הכבוד הזה. -כן.

184
00:11:32,920 --> 00:11:36,440
ואחר כך כשהוא נכנס לשמה
הוא מצטער שהוא עשה את זה, הוא לא...

185
00:11:36,600 --> 00:11:41,200
כשהוא מתחיל להבין מה הוא עשה
כי בסיטואציה שאתה עושה משהו

186
00:11:41,280 --> 00:11:43,360
אז אתה לא בדיוק מבין
מה אתה עושה.

187
00:11:43,440 --> 00:11:45,960
אז מה אתה אומר אבל לבן אדם
שיש לו כזאת רגישות ופגיעות

188
00:11:46,040 --> 00:11:48,120
והוא מנסה לשמור על עצמו?
מה אתה אומר?

189
00:11:48,200 --> 00:11:50,720
נגיד עכשיו יושב בבית
איזה נער צופה בנו?

190
00:11:50,800 --> 00:11:52,840
זהו, אז אני...
-מה אתה אומר לו?

191
00:11:53,400 --> 00:11:58,640
אני ככה חושב שכל האנשים שחיים
בעולם הזה הם אנשים רגישים מאוד.

192
00:11:58,720 --> 00:12:02,760
לכאורה ישר עולה צחוק, אתה אומר:
איך יכול להיות? -זה נכון.

193
00:12:02,840 --> 00:12:08,320
איך יכול להיות שאדם שהוא דוקר
או שהוא רוצח,

194
00:12:08,400 --> 00:12:10,440
איזה רגש יש בו?
אין בו טיפת רגש.

195
00:12:12,160 --> 00:12:16,280
כשאני מסתכל על זה
ואיך שאני רואה את זה היום,

196
00:12:16,360 --> 00:12:17,680
הוא פועל רק מהרגש.

197
00:12:18,720 --> 00:12:20,880
הוא לא פועל מהשכל,
הוא פועל רק מהרגש.

198
00:12:22,120 --> 00:12:26,040
אין שם משהו קר,
זה הכול מהחום של ה...

199
00:12:26,120 --> 00:12:28,200
כל זה מהרגש
שהוא נפגע פנימית.

200
00:12:28,280 --> 00:12:30,200
אם הוא היה חושב טיפה עם השכל

201
00:12:31,480 --> 00:12:34,920
ומתחיל להבין מה שאני אעשה
ואת ההשלכות של זה אחר כך,

202
00:12:35,000 --> 00:12:38,000
הוא לא יעשה את זה.
הוא פועל ישר מהרגש.

203
00:12:38,080 --> 00:12:40,800
אבל אם מישהו היה מדבר איתך
כשהיית ככה בגיל 16, 17,

204
00:12:40,880 --> 00:12:44,400
היה אומר לך מה שאתה אומר,
היית מקשיב? את האמת.

205
00:12:44,480 --> 00:12:51,600
בסיטואציה שלי זה קצת יכול להיות
שהייתי באותו רגע מוריד את הראש

206
00:12:51,680 --> 00:12:54,240
ועושה משהו אחר כך.

207
00:12:54,320 --> 00:12:57,040
כאילו היית מבין אותו,
מרכין ראש מול זה,

208
00:12:57,120 --> 00:12:58,760
אחרי זה היית נותן את המכה אחרי זה.

209
00:12:58,840 --> 00:13:00,880
תספר לנו,
אפשר שנדבר על...

210
00:13:00,960 --> 00:13:06,280
אתה יודע, יש את הסיפור עם ריש לקיש
ורבי יוחנן, נכון? שהם...

211
00:13:06,360 --> 00:13:08,440
אתה תספר את זה
יותר מאוחר גם אתה,

212
00:13:08,520 --> 00:13:12,240
אבל יש את הסיפור
של הלכות שחיטה נדמה לי, לא?

213
00:13:12,320 --> 00:13:16,680
אז הוא אמר עם הסכין משהו.
אתה זוכר, אתה היית... -כן.

214
00:13:16,760 --> 00:13:21,840
אז הוא מאוד נפגע שהוא הזכיר לו
את הסכין, את העבר שלו.

215
00:13:21,920 --> 00:13:23,320
איתך אפשר לדבר על העבר?

216
00:13:23,400 --> 00:13:25,560
בשביל לקדש שם שמיים ברבים,

217
00:13:25,640 --> 00:13:29,920
בעזרת השם שאנשים
ייקחו מפה כלים לזה,

218
00:13:30,000 --> 00:13:33,080
אנשים שבעזרת השם,
השאיפה שכמה שיותר אנשים

219
00:13:33,160 --> 00:13:35,360
שיחזרו בתשובה ויתחזקו מזה.
-אמן. -אמן.

220
00:13:36,440 --> 00:13:39,360
איזו מתיקות התורה, תגיד לי, נכון?
-כן.

221
00:13:39,440 --> 00:13:41,280
איך התורה מעדנת.

222
00:13:41,360 --> 00:13:42,880
את כולם, מה, אותי לא עידנה?

223
00:13:42,960 --> 00:13:45,040
וואי, איזה פרא אדם הייתי.

224
00:13:46,720 --> 00:13:49,960
ברוך השם. אבל זה רק התורה
יכולה לעשות. -רק התורה.

225
00:13:50,040 --> 00:14:00,400
אתה יודע, רבי יצחק דוד גרוסמן,
השם ישמרו ויחיהו ושתהיה לו רפואה שלמה,

226
00:14:00,480 --> 00:14:02,480
אני מאוד קרוב אליו,

227
00:14:02,920 --> 00:14:08,920
והוא פיתח תוכנית של אסירים בכלא
ושמונים אחוז הצלחה.

228
00:14:09,000 --> 00:14:13,000
איך זה? דרך לימוד תורה,
דרך שהם עושים תשובה.

229
00:14:13,080 --> 00:14:15,880
שמונים אחוז הצלחה. אז...

230
00:14:15,960 --> 00:14:19,360
אנחנו נגיע לזה בהמשך,
אני רוצה שנרד לפרטים קצת,

231
00:14:19,440 --> 00:14:22,120
מה זה אומר להיות עבריין?
מה עשית?

232
00:14:23,480 --> 00:14:26,360
אני לא יודע מה זו המילה "עבריין".
-פושע.

233
00:14:26,440 --> 00:14:30,240
פושע זה כבר שני עולמות שונים.
-פושע ו...

234
00:14:30,320 --> 00:14:34,560
עבריין זה אחד שעובר על החוק.
-נכון.

235
00:14:34,720 --> 00:14:36,600
פושע זה אחד שחי
את החיים האלה,

236
00:14:36,680 --> 00:14:38,960
הולך לישון עם זה,
קם עם זה, נושם את זה.

237
00:14:39,040 --> 00:14:41,160
מה, תן לי דוגמאות לחיים האלה.

238
00:14:42,520 --> 00:14:45,520
הוא... כל אורח החיים שלו סביב זה,

239
00:14:45,600 --> 00:14:48,960
אם זה לקום בבוקר,
לדעת מה קורה... -מה?

240
00:14:49,040 --> 00:14:53,840
לשלוט? מה הוא רוצה?
-רוצה לדעת, כל דבר מעניין אותו,

241
00:14:53,920 --> 00:14:56,400
מעניין אותו מה קורה
בעולם של הפשע.

242
00:14:56,480 --> 00:14:58,440
מה קרה, מי דיבר עם זה,
על מה דיבר.

243
00:14:58,520 --> 00:15:00,000
למה, זה נותן לו עניין?
זה מה...?

244
00:15:00,080 --> 00:15:01,480
זה אדרנלין, הוא נכנס לתוך זה.

245
00:15:01,640 --> 00:15:05,280
אדרנלין. אז בעצם אתה אמרת לי...
לפני שהתחילה התוכנית דיברנו,

246
00:15:05,360 --> 00:15:06,440
אמרת לי שיש בזה כמו...

247
00:15:06,520 --> 00:15:09,680
גם אתה היית בעצם מכור
כמו האחים רק לפשע. -כן.

248
00:15:10,320 --> 00:15:11,640
מה הכוונה?

249
00:15:11,720 --> 00:15:14,560
אתה מתמכר לכמה שיותר יכבדו אותך,

250
00:15:14,640 --> 00:15:19,840
כמה שיותר יפחדו ממך
כי אין כאן כבוד אמיתי.

251
00:15:19,920 --> 00:15:21,760
אם מישהו מכבד אותך
בעולם הזה זה לא...

252
00:15:21,840 --> 00:15:24,120
אני חושב שזה לא כבוד
אמיתי, זה יותר פחד.

253
00:15:24,200 --> 00:15:25,880
הוא מפחד ממך,
הוא לא מכבד אותך

254
00:15:25,960 --> 00:15:27,520
כי זה שני דברים שונים לגמרי.

255
00:15:28,840 --> 00:15:31,600
היה לך אקדח?
-כן.

256
00:15:31,760 --> 00:15:32,960
מה התחושה שיש לך אקדח?

257
00:15:34,720 --> 00:15:36,000
מה התחושה?
-כן.

258
00:15:37,160 --> 00:15:41,600
זה א', זה הדבר הראשון
של החיים האלה, שיהיה אקדח.

259
00:15:43,160 --> 00:15:47,240
יש לך אקדח ואז אתה אומר:
אני חזק, אי אפשר להתעסק איתי,

260
00:15:47,320 --> 00:15:49,480
אני גם מוכן לזמן...
-כן.

261
00:15:50,880 --> 00:15:54,960
אז מה זה? זה נותן איזה מין ביטחון כזה?
מה? חוץ מאדרנלין.

262
00:15:56,080 --> 00:15:58,600
האקדח אם נותן ביטחון?
-כן.

263
00:15:58,680 --> 00:16:00,080
כן, זה נותן ביטחון. כן.

264
00:16:00,160 --> 00:16:05,600
היה לנו, אני זוכר שתמיד היינו אומרים
"אקדח יותר טוב מעשרה חברים".

265
00:16:06,480 --> 00:16:08,560
וואי, איזה משפט קשה.

266
00:16:12,160 --> 00:16:14,080
היום אתה מבין כמה
המשפט הזה קשה? -בוודאי.

267
00:16:15,120 --> 00:16:17,720
"אקדח יותר טוב מעשרה חברים".

268
00:16:17,800 --> 00:16:19,400
איזו בדידות.
יש בדידות שמה.

269
00:16:19,480 --> 00:16:21,720
ודאי, זה רק בדידות החיים האלה.

270
00:16:21,800 --> 00:16:23,720
תספר לי את הבדידות הזאת.

271
00:16:23,800 --> 00:16:25,120
מה אתה מרגיש?
-זה בחוץ אתה...

272
00:16:25,200 --> 00:16:30,720
בחוץ אתה מרגיש שכולם
אוהבים אותך, מכבדים אותך,

273
00:16:30,800 --> 00:16:34,040
אבל כשאתה יושב עם עצמך באמת
ואתה מתחיל להזדהות עם הרגש שלך,

274
00:16:34,120 --> 00:16:35,680
לכולם זה קורה,

275
00:16:35,760 --> 00:16:39,080
אתה מתחיל להבין שבאמת
נהיית חיית טרף.

276
00:16:39,920 --> 00:16:43,840
ורציתי גם להגיע לנקודה איך...

277
00:16:43,920 --> 00:16:47,920
מה פתאום שכל השינוי הזה נהיה לי
כי הייתי ב...

278
00:16:48,000 --> 00:16:49,560
מה, החזרה בתשובה?
-לא.

279
00:16:50,560 --> 00:16:53,520
אני אגיע לזה, בעזרת השם.
-נכון, איך נהיית פתאום, כן.

280
00:16:53,600 --> 00:16:55,040
כי אתה ניסית לא להיות.

281
00:16:55,120 --> 00:16:58,080
כן, הייתי ילד שעובד,
וברוך השם ממש עבדתי.

282
00:16:58,160 --> 00:17:00,000
אני זוכר ש...

283
00:17:02,360 --> 00:17:06,800
היה לי אירוע
שדקרו אותי שלוש דקירות,

284
00:17:06,880 --> 00:17:09,080
כל דקירה חצי ס"מ, ועברתי
ניתוחים מאוד קשים.

285
00:17:09,160 --> 00:17:11,480
וואו, אבל למה דקרו אותך?

286
00:17:11,640 --> 00:17:13,320
אמרת שלא היית קשור.

287
00:17:13,400 --> 00:17:16,560
כן, זה כבר היה בשלב
מאוחר יותר, בגיל 17.

288
00:17:17,880 --> 00:17:24,800
אז אני זוכר שאחרי
שהייתי בבית רפואה,

289
00:17:24,880 --> 00:17:31,480
הייתי שם וכל המהלכים
שראיתי בראש יצא ממני מה...

290
00:17:31,560 --> 00:17:34,800
מבית הרפואה ממש לא יצאתי
אותו בן אדם,

291
00:17:34,880 --> 00:17:37,720
יצאתי פשוט חיה רעה,
ככה אני קורא לזה.

292
00:17:37,800 --> 00:17:39,520
מה? כעס? כועס?

293
00:17:40,800 --> 00:17:44,600
לא, אין סימפתיה בכלל,
לא מרגיש חיבה לאף אחד, לא...

294
00:17:44,680 --> 00:17:48,840
מרגיש קור רוח לכולם,
ממש שומר, לא מאמין באף אחד.

295
00:17:50,600 --> 00:17:53,160
לא נותן תקווה,
לא נותן אמון באף אחד.

296
00:17:53,240 --> 00:17:55,760
איבדת תמימות.
-מאבד את התמימות שלך, כן.

297
00:17:56,520 --> 00:17:57,440
וואי, זה הכי נורא.

298
00:17:57,520 --> 00:17:59,960
הייתי ילד, אני זוכר ש...
-מאבד את הילד.

299
00:18:01,120 --> 00:18:03,160
איבדתי את ה...
בדיוק, אתה אומר "בוגר",

300
00:18:03,240 --> 00:18:06,520
אז איבדתי את כל הילדות ככה.
את ה...

301
00:18:07,120 --> 00:18:09,560
בגיל 17 אני זוכר
שראיתי את האימא נכנסת

302
00:18:09,640 --> 00:18:15,240
וממש נופלת לי מול העיניים
בבית רפואה, אז שם אמרתי,

303
00:18:15,320 --> 00:18:18,000
כל הצער שהתווסף
לי שם בבית רפואה,

304
00:18:18,960 --> 00:18:20,680
ומשמה יצאתי זהו, חיה רעה.
-אז מה אתה אומר?

305
00:18:20,840 --> 00:18:22,440
מה הבן אדם אומר?

306
00:18:22,520 --> 00:18:25,760
"זהו, החיים האלה,
אני מתחרע עליהם"? -כן, זהו.

307
00:18:25,840 --> 00:18:28,400
זהו, אני הולך עליהם כאילו...
תמות נפשי עם פלישתים.

308
00:18:28,480 --> 00:18:31,600
ראיתי את המוות, אתה לא מפחד
לראות עוד פעם את המוות.

309
00:18:31,680 --> 00:18:33,160
זהו? -זהו.

310
00:18:33,240 --> 00:18:35,400
זה מקום מסוכן
שבן אדם לא מפחד מהמוות.

311
00:18:35,480 --> 00:18:36,920
כאילו, וגם טוב.

312
00:18:39,120 --> 00:18:42,240
אני לא חושב שיש בן אדם
שלא מפחד מהמוות,

313
00:18:42,400 --> 00:18:45,680
ועוד במיוחד למות
במוות כזה כמו ש...

314
00:18:45,760 --> 00:18:47,800
יצאתי בניסי ניסים שם ו...

315
00:18:48,880 --> 00:18:52,040
אלף וחמש מאות סמ"ק דם
איבדתי במקום, ליטר וחצי דם.

316
00:18:52,120 --> 00:18:54,600
ורצית לנקום?
-כן.

317
00:18:54,760 --> 00:18:56,040
זה מה שעבר לי בראש
כל התקופה.

318
00:18:57,160 --> 00:18:59,240
כשאתה בבית חולים,
אתה אומר "אני אנקום". -כן.

319
00:18:59,320 --> 00:19:01,600
אתה יוצא, משתחרר,
מחפש לנקום? -כן.

320
00:19:01,680 --> 00:19:03,600
מה אתה עושה? נוקם?

321
00:19:05,280 --> 00:19:11,640
בסיטואציה שלי לא היה ידוע בכלל...
-מי זה? -כן, כי...

322
00:19:11,720 --> 00:19:14,840
לא ידעו בכלל מי זה.
זה פשוט...

323
00:19:15,720 --> 00:19:18,720
אתה עדיין שומר על הזה,
אתה נזהר במילים שאתה אומר?

324
00:19:18,800 --> 00:19:23,080
היום אני מרגיש שכולם חברים שלי,

325
00:19:23,160 --> 00:19:26,400
כתוב: "גם אויביו ישלים עימו",
התורה כותבת. -כן.

326
00:19:26,480 --> 00:19:29,280
גם אנשים שהתורה מעדנת,
איך שאתה אומר.

327
00:19:29,360 --> 00:19:30,720
התורה יש בה מלא מתיקות.

328
00:19:31,640 --> 00:19:37,240
אז אם בן אדם עושה שינוי
אז כולם מבינים אותו, אוהבים אותו.

329
00:19:38,320 --> 00:19:42,960
אוקיי, אז הידרדרת,
יצאת זועם וכעס אגור

330
00:19:43,040 --> 00:19:47,160
ואתה מתחיל להתנהל בעולם,
אנחנו בגיל 17. -כן.

331
00:19:47,240 --> 00:19:50,160
נכנסתי לתחום של ההימורים
בתקופה הזו.

332
00:19:52,760 --> 00:19:55,400
ולא הייתי מהמר בעצמי,
הייתי מחזיק מקומות כאלה.

333
00:19:56,840 --> 00:20:01,360
בגיל 17 אתה מנהל מועדוני הימורים
קטנים כאלה, כן?

334
00:20:01,440 --> 00:20:03,400
בטח כל מיני מקומות.

335
00:20:03,480 --> 00:20:07,440
לא כמו שהיום לכל מי שיש עיתון
אתה קורא מה שקורה היום בחוץ,

336
00:20:07,520 --> 00:20:08,760
שאני עובד עם הנוער הזה.

337
00:20:12,680 --> 00:20:15,480
וכשיש קצת כסף זה קצת בעיות,

338
00:20:15,560 --> 00:20:18,280
כשמדובר בהרבה כסף
זה מתחיל להיות הרבה בעיות.

339
00:20:19,520 --> 00:20:20,880
אז מתי אתה נכנס לכלא?

340
00:20:21,640 --> 00:20:23,200
בגיל 18 וחצי.

341
00:20:23,920 --> 00:20:26,800
וואו, זה שאימא שלך שם כבר...
-זהו, זה...

342
00:20:28,400 --> 00:20:29,720
נגמרת. -כן.

343
00:20:31,640 --> 00:20:33,160
אתה בקשר טוב עם אימא היום?
-ודאי.

344
00:20:34,280 --> 00:20:37,560
היום היא יותר שמחה?
-כן, היום היא שמחה.

345
00:20:37,640 --> 00:20:40,120
זה גם סיפור בפני עצמו,
החזרה בתשובה,

346
00:20:40,200 --> 00:20:42,400
זה כאילו הם איבדו עוד...

347
00:20:42,480 --> 00:20:46,000
היה להם מאוד קשה לקבל
את החזרה בתשובה. -כן.

348
00:20:46,880 --> 00:20:52,800
אז רגע, אז אתה... אני גם קופץ איתך
כי אני גם עובר משהו רגשי איתך.

349
00:20:55,080 --> 00:20:57,240
אז אתה בכלא, יושב...

350
00:20:57,320 --> 00:20:58,680
אפשר להגיד על מה אתה יושב?
-כן, כן.

351
00:20:58,760 --> 00:21:00,160
על מה?
-ניסיון לרצח.

352
00:21:00,880 --> 00:21:05,040
אתה ניסית לרצוח את זה
שלא קשור לזה שדקרו.

353
00:21:05,120 --> 00:21:06,680
תפסו אותך. -כן.

354
00:21:07,240 --> 00:21:09,640
וזה היה...
לא יכולת לערער על זה.

355
00:21:10,680 --> 00:21:11,920
זאת אומרת, ערערת על זה?

356
00:21:12,000 --> 00:21:13,640
על התיק? -כן.
-לא, לא יכולתי לערער.

357
00:21:13,800 --> 00:21:15,400
לא יכולת לערער,
זה היה משהו ברור.

358
00:21:15,560 --> 00:21:19,200
וקיבלת את הדין עליך?
-ודאי.

359
00:21:20,680 --> 00:21:22,240
אז איך התחלת לחזור בתשובה?

360
00:21:25,320 --> 00:21:30,880
בכלא זה לא בדיוק
שחזרתי בתשובה ישר, זה... -כן.

361
00:21:30,960 --> 00:21:33,760
רציתי להביא לך
את הדוגמה הזו גם,

362
00:21:33,840 --> 00:21:36,040
נכנסתי לכלא,
גם בכלא לא השתניתי,

363
00:21:36,120 --> 00:21:38,480
זה לא שהשתניתי בכלא
מיד כשנכנסתי.

364
00:21:39,520 --> 00:21:43,040
בכלא המשכתי לנהל אורח חיים
אותו דבר כמו שניהלתי בחוץ,

365
00:21:43,120 --> 00:21:44,800
ואפילו יותר בהתחלה.

366
00:21:45,560 --> 00:21:50,640
שמה אתה עוד יותר מתערבב
ועוד יותר מכיר אנשים אז...

367
00:21:50,720 --> 00:21:52,920
אז מידרדרים בעצם.
-מידרדרים בעצם, כן.

368
00:21:53,000 --> 00:21:54,120
אם אתה לא...

369
00:21:55,400 --> 00:21:57,160
מתחילים להידרדר בעצם, כן.

370
00:21:58,640 --> 00:22:02,960
מכירים אותך בכלא, לפני
שאתה כבר נכנס יודעים מי בא

371
00:22:03,680 --> 00:22:08,200
על מה שקרה בחוץ,
אז מחכים לך

372
00:22:08,280 --> 00:22:11,760
ונותנים לך כבוד מדומה ו...

373
00:22:12,480 --> 00:22:14,000
יש לך פתרון אחר לכלא?

374
00:22:14,080 --> 00:22:16,880
אתה אומר שהכלא
בעצם מדרדר אנשים לרוב,

375
00:22:16,960 --> 00:22:18,600
יש לך פתרון אחר לכלא?
-נגיע לזה.

376
00:22:19,080 --> 00:22:20,520
נגיע לזה עכשיו.

377
00:22:24,400 --> 00:22:29,680
אז בכלא גם העבירו אותי ממקום למקום,
אם זה מהפרדות להפרדות.

378
00:22:29,760 --> 00:22:31,960
הפרדות זה מקום...

379
00:22:32,040 --> 00:22:36,280
אסירים מסוכנים - או שעלולים לפגוע בהם
או שהם עלולים לפגוע באחרים.

380
00:22:37,040 --> 00:22:38,760
אז היית אסיר מסוכן.

381
00:22:38,920 --> 00:22:42,320
משתי סיבות, גם שאני עלול
לפגוע בבן אדם, קטגוריה א' זה נקרא,

382
00:22:42,400 --> 00:22:48,240
שגם אני עלול לפגוע בבן אדם,
וגם רוצים לפגוע בי. -כן.

383
00:22:48,320 --> 00:22:51,360
אז תמיד שמרו עליי
ממקום למקום.

384
00:22:51,440 --> 00:22:54,960
כל פעם שהייתי יורד לאגפים
לא הייתי מסתדר או ש...

385
00:22:56,760 --> 00:22:59,920
היו מעיפים אותי ממקום למקום
עד ש...

386
00:23:00,000 --> 00:23:03,280
אחד מן הימים
אני זוכר שהגעתי לכלא "אלה",

387
00:23:03,360 --> 00:23:07,120
להפרדות שמה, כן?
לאגף הפרדה

388
00:23:08,120 --> 00:23:10,640
וככה כבר עם איזו כיפה,

389
00:23:10,720 --> 00:23:14,760
עם איזו כיפה, עם כל ההפרדות הייתי יושב,
לומד קצת, קורא קצת.

390
00:23:14,840 --> 00:23:15,920
מה התחלת ללמוד?

391
00:23:16,000 --> 00:23:17,880
"בגן האמונה" של הרב שלום ארוש.
-אה...

392
00:23:21,120 --> 00:23:24,000
איך אמרת לי ראשי תיבות של כלא?
-כאן לומדים אמונה.

393
00:23:24,080 --> 00:23:28,480
כאן לומדים אמונה. אוקיי.
-ואת הספר...

394
00:23:28,560 --> 00:23:30,320
השבת הראשונה ששמרתי בחיים ככה זה

395
00:23:30,400 --> 00:23:33,920
מהספר של הרב ניסים יגן זצ"ל,
"שבת תגן עלינו".

396
00:23:34,680 --> 00:23:39,720
אז התחלתי להתקרב קצת ו...
לא לנהל אורח חיים דתי,

397
00:23:39,800 --> 00:23:42,400
לא השתניתי במעשים שלי
ובהתנהגות שלי.

398
00:23:42,480 --> 00:23:45,720
אבל נהיה איזה חיבור רוחני.
-כן, נהיה חיבור רוחני.

399
00:23:46,960 --> 00:23:54,800
ואני זוכר שבכלא "אלה"
היה איזה רב חב"דניק שמסתובב ככה.

400
00:23:54,880 --> 00:23:58,120
כלא "אלה" בדרום, ליד באר שבע.
הייתי שם. -בדרום, כן.

401
00:23:58,200 --> 00:24:02,680
לא, לא בכלא, אבל עשיתי שם
הופעות לאסירים.

402
00:24:03,760 --> 00:24:08,600
אז היה שם בכלא, עד היום,
השם ישמור אותו, הרב שי גוב-ארי,

403
00:24:11,880 --> 00:24:15,320
הוא היה מסתובב ככה בחדרים
לראות מה קורה עם ה...

404
00:24:15,400 --> 00:24:19,040
אז כל פעם היה מדבר איתי,
"מה שלומך? איך אתה מרגיש?"

405
00:24:19,120 --> 00:24:23,680
ככה היה מדבר רגשית כזה
ואני מלכתחילה כזה לא היה מעניין אותי,

406
00:24:23,760 --> 00:24:26,760
אמרתי: עוד שב"סניק, עוד מדים.

407
00:24:27,880 --> 00:24:29,920
אז כל פעם הוא היה בא,
מדבר איתי כל פעם,

408
00:24:30,000 --> 00:24:31,840
"אתה צריך משהו?
צריך אולי איזה ספר?"

409
00:24:34,080 --> 00:24:35,360
והרגשתי אליו כבר מין חיבור כזה,

410
00:24:35,440 --> 00:24:39,520
כבר הייתי מצפה לו שיגיע
לאגף עוד פעם, חיכיתי לו.

411
00:24:39,600 --> 00:24:43,280
אז הוא הציע לי ככה, הוא אומר לי:
אולי תבוא לאגף התורני?

412
00:24:43,360 --> 00:24:45,400
אולי אני אנסה
לקחת אותך לאגף התורני?

413
00:24:45,480 --> 00:24:47,640
אמרתי לו: מה לי ולאגפים תורניים?
מה אני קשור לזה?

414
00:24:48,680 --> 00:24:49,760
אמר לי: תבוא, תבוא.

415
00:24:49,840 --> 00:24:54,240
הוא נתן לי תחושה של אמון,
הוא האמין בי.

416
00:24:54,320 --> 00:24:58,160
הוא האמין בי ואני זוכר
שהוא נלחם עם הרבה,

417
00:24:58,240 --> 00:25:01,360
אם זה מהמודיעין
ואם זה עם העובדת הסוציאלית,

418
00:25:01,440 --> 00:25:02,840
הרבה לא רצו שאני...

419
00:25:03,600 --> 00:25:07,400
לא רצו, לא האמינו שאם אני אלך
לאגף הזה אני באמת אשתנה.

420
00:25:07,480 --> 00:25:08,640
אתה האמנת שתשנה?

421
00:25:09,760 --> 00:25:11,800
אני בכלל לא רציתי
מלכתחילה ללכת לשם.

422
00:25:11,880 --> 00:25:14,920
אני זוכר שהרב כל פעם
היה אומר לי: תבוא, תבוא, תבוא.

423
00:25:16,120 --> 00:25:19,880
וגם כשהגעתי לשמה באגף
לא היה לי ממש קל.

424
00:25:19,960 --> 00:25:22,960
לא הייתי מסתדר
לא במדרשה, לא בלימודים,

425
00:25:23,040 --> 00:25:25,320
לא הייתי מקפיד על התפילות.

426
00:25:25,400 --> 00:25:28,840
ובמקום שהרב ירד עליי
הוא היה תמיד אומר לי:

427
00:25:28,920 --> 00:25:30,560
לאט לאט, יהיה בסדר,
תמשיך ככה.

428
00:25:30,640 --> 00:25:37,920
גם במדרשה בהתחלה הייתי התלמיד,
אני חושב, הכי גרוע של הרב שמה.

429
00:25:38,000 --> 00:25:42,240
אחר כך גם, ברוך השם,
גם זכיתי לתעודה שמה מהרב.

430
00:25:43,560 --> 00:25:49,680
אז רגע, אז אתה לא מאמין בעצמך
ואתה מרגיש שאין לך הצלחות, כן?

431
00:25:50,720 --> 00:25:54,280
והסביבה לא מאמינה בך
חוץ מאדם אחד.

432
00:25:54,360 --> 00:25:57,640
הרב שלמה קרליבך אמר
שכל בן אדם, כל יהודי

433
00:25:57,720 --> 00:26:02,120
צריך לפחות אחד בעולם
שיאמין בו ואז... אז יש לו תקווה.

434
00:26:02,200 --> 00:26:04,320
אם אין לו את האחד הזה...

435
00:26:04,400 --> 00:26:06,320
אתה מגיע למצב שאתה אומר,

436
00:26:06,400 --> 00:26:10,760
אתה גם אומר שהרב כל כך דאג לך
והוא כל כך עזר לך,

437
00:26:10,840 --> 00:26:13,440
עשה הרבה מאמצים
להביא אותך לאגף הזה,

438
00:26:14,360 --> 00:26:16,440
ואתה לא רוצה לבאס אותו פשוט.

439
00:26:16,520 --> 00:26:18,880
אז זה מה שקירב אותך בעצם?
-כן, זהו. זה...

440
00:26:18,960 --> 00:26:21,440
הרצון הזה לא לבאס, הכרת הטוב?

441
00:26:21,520 --> 00:26:26,640
גם אתמול בשיעור אמרתי ככה.
-שיעור שאתה מעביר למי?

442
00:26:26,720 --> 00:26:28,280
יש לנו שיעור קבוע.

443
00:26:28,360 --> 00:26:30,040
שאתה מעביר. -כן.

444
00:26:30,360 --> 00:26:33,840
כל ימי ראשון בבית כנסת
"רבי שמעון" בבאר שבע.

445
00:26:34,920 --> 00:26:37,400
אז אמרתי שאני חושב,
אני ככה אומר את זה:

446
00:26:37,480 --> 00:26:40,880
כל התורה, כל מי שבא
ללמוד תורה פה,

447
00:26:40,960 --> 00:26:43,520
היה, ברוך השם, איזה 40 איש,

448
00:26:43,600 --> 00:26:47,360
זה כל זה של הרב
שקירב אותי מלכתחילה.

449
00:26:47,440 --> 00:26:49,080
הוא נתן, הוא האמין בי,

450
00:26:49,160 --> 00:26:52,280
הוא הראשון שהאמין בי
בכל המערכת הזאת של השב"ס.

451
00:26:53,880 --> 00:26:56,760
איזה מרגש זה,
זה בזכות האמונה הזאת שלו.

452
00:26:58,240 --> 00:27:00,360
בגין האמונה, "בגן האמונה".

453
00:27:01,320 --> 00:27:07,800
אז אתה מתחיל להגיד לעצמך:
טוב, לא נעים, אני אלמד, לא נעים,

454
00:27:08,080 --> 00:27:11,320
בכל זאת הוא מאמין בי, כן?
זה מה"לא נעים" הזה?

455
00:27:11,560 --> 00:27:13,840
זה בהתחלה לא נעים לבאס אותו, כן.

456
00:27:13,920 --> 00:27:15,280
כן? לא לבאס אותו.
-כן.

457
00:27:15,360 --> 00:27:16,960
וזה מתוך שלא לשמה, בא לשמה.
-בדיוק.

458
00:27:17,040 --> 00:27:19,240
לאט לאט אתה מתקרב.
-נכון.

459
00:27:19,320 --> 00:27:22,880
עכשיו תגיד, יש לי שאלה,
בוא נדבר משהו פילוסופי כללי.

460
00:27:22,960 --> 00:27:25,440
דיברנו על עשיו ויעקב,

461
00:27:25,520 --> 00:27:27,680
אני רואה כשאתה מדבר,
יש לך עשיו ויעקב, כן?

462
00:27:27,760 --> 00:27:31,520
מלמד התורה,
ומצד שני עשיו הפראי.

463
00:27:33,200 --> 00:27:35,040
הייתה לך בחירה חופשית
בתוך החיים שלך?

464
00:27:35,120 --> 00:27:40,400
הרי נולדת לתוך משפחה
שיש בה את הדבר הזה.

465
00:27:40,480 --> 00:27:44,120
האם הייתה לך בחירה חופשית
או שזו דרך שהשם שם לך?

466
00:27:44,200 --> 00:27:45,440
כמו שלעשיו, מה רוצים ממנו?

467
00:27:45,520 --> 00:27:49,080
הוא, אמרו לו... הם אמרו לרבקה,
איך אמרו לרבקה?

468
00:27:49,160 --> 00:27:52,280
"לאום מלאום יאמץ, שני תאומים בבטנך",

469
00:27:52,360 --> 00:27:55,440
אחד רוצה לעבוד עבודה זרה,
אחד רב יעבוד צעיר,

470
00:27:55,520 --> 00:27:58,720
והכול נאמר כבר.
זה יהיה פרא אדם וזה...

471
00:27:58,800 --> 00:28:01,720
אז מה רוצים ממנו, מעשיו הזה?
היה רשע עשיו?

472
00:28:02,960 --> 00:28:05,480
עשיו, הרבי מביא בשורש נשמתו שהוא לא...

473
00:28:05,560 --> 00:28:08,640
לא יכולה להיות מציאות
שהוא רצה לעבוד עבודה זרה

474
00:28:08,720 --> 00:28:14,400
כי ידוע שרבקה אימא קדושה
ויצחק אבא קדוש כזה,

475
00:28:14,480 --> 00:28:21,440
שכל יהודייה שתשעה חודשים
מלאך יושב עם העובר ומלמדו תורה,

476
00:28:22,480 --> 00:28:27,040
אז מה הקשר שעשיו רצה לצאת
לעבוד עבודה זרה?

477
00:28:27,120 --> 00:28:29,080
זה פשוט הוא לא רצה
לצאת לעבוד עבודה זרה,

478
00:28:29,160 --> 00:28:31,480
הוא רצה לצאת להשמיד
את עובדי העבודה הזרה.

479
00:28:33,200 --> 00:28:35,360
היה לו דין של גבורות. -כן.

480
00:28:36,600 --> 00:28:38,640
פשוט לא האמינו בו מלכתחילה.
-לא האמינו בו.

481
00:28:38,720 --> 00:28:42,000
לא האמינו בו,
לא נתנו בו תקווה.

482
00:28:42,080 --> 00:28:47,640
אתה עבריין, זה מה שיצא ממך,
לא מלומד, לא...

483
00:28:47,720 --> 00:28:50,000
זה מה שיצא ממך, זה מה ש...

484
00:28:50,080 --> 00:28:52,000
למרות שהוא קיבל
את האהבה של יצחק.

485
00:28:52,080 --> 00:28:54,640
של יצחק הוא קיבל.
-אבל רבקה, אתה אומר, אולי...

486
00:28:54,720 --> 00:28:58,000
האימא לא האמינה בו מלכתחילה כי...
-כי נאמר לה. -כן.

487
00:28:59,160 --> 00:29:02,360
זאת אומרת, השיעור שאנחנו
לומדים פה, למרות שנראה לך,

488
00:29:02,440 --> 00:29:05,400
אתה צריך להאמין עדיין
שהוא יעשה תשובה.

489
00:29:05,480 --> 00:29:08,160
זו גם הנקודה שהיום
אני רוצה להגיד את זה לאנשים,

490
00:29:08,240 --> 00:29:10,040
שקודם כול שיאמינו בעצמם.

491
00:29:11,760 --> 00:29:13,280
תתחיל להאמין בעצמך.

492
00:29:13,360 --> 00:29:18,800
עכשיו עולה לי רעיון
שבגדי החמודות שלו היו אצל אימא שלו.

493
00:29:18,880 --> 00:29:25,320
זאת אומרת שהחמודות,
שהבגד שעושה אותו "חמוד" כאילו,

494
00:29:25,400 --> 00:29:29,680
היה אצל אימא שלו וזה היה אצלה,
ושהוא לוקח את זה ממנה, אתה מבין?

495
00:29:29,760 --> 00:29:31,240
אחרי זה יעקב לקח את הבגד הזה.

496
00:29:31,320 --> 00:29:34,680
זאת אומרת, הוא לא קיבל ממנה
את ה"חמודות" הזה. -לא קיבל.

497
00:29:34,760 --> 00:29:37,000
הוא קיבל יותר מהאבא,
בגלל זה הוא גם כיבד את האבא.

498
00:29:37,080 --> 00:29:40,960
כשיעקב גנב לו את הברכות לעשיו,

499
00:29:41,040 --> 00:29:45,560
לא הייתה לו בעיה להרוג את יעקב
כי הוא רצח את נמרוד, עשיו.

500
00:29:45,640 --> 00:29:49,200
הוא פשוט אמר:
אני אחכה למותו של אבי...

501
00:29:49,280 --> 00:29:50,760
היה לו כיבוד אב...

502
00:29:50,840 --> 00:29:58,000
רבי ישמעאל אומר שכל חייו הוא לא
זכה לכבד את הוריו כמו שעשה עשיו.

503
00:29:58,080 --> 00:30:01,560
זאת אומרת, יש ללמד זכות
על עשיו בקטע הזה.

504
00:30:01,640 --> 00:30:05,440
אז אתה מתחיל לחזור בתשובה
ומתי אתה מבין שזהו,

505
00:30:05,520 --> 00:30:08,000
אתה לא יכול להיות בערך,
שאתה הולך על זה?

506
00:30:08,600 --> 00:30:09,520
מתי אני מבין?

507
00:30:15,280 --> 00:30:17,920
זה כבר בחוץ הבנתי את זה.
-רק בחוץ.

508
00:30:18,000 --> 00:30:21,880
לא, הבנתי את זה ש...
הבנתי את זה בוודאי בכלא

509
00:30:21,960 --> 00:30:25,880
שאתה חי לתוך זה
אז יותר קל לנהל אורח חיים...

510
00:30:25,960 --> 00:30:30,040
יותר קל לך שמה לנהל אורח חיים
דתי-חרדי, יותר קל

511
00:30:30,760 --> 00:30:33,040
כי אתה שמור מהכול,

512
00:30:33,120 --> 00:30:37,600
אין לך לא פיתויים,
לא חברים, אתה שמור. -כן.

513
00:30:39,280 --> 00:30:42,200
וכשנפתחים השערים אתה יוצא בדימוס.

514
00:30:42,280 --> 00:30:43,520
אז יש משהו טוב בכלא, אתה אומר,

515
00:30:43,600 --> 00:30:46,280
שיש שם צ'אנס לעשות
תשובה אמיתית. -כן.

516
00:30:47,480 --> 00:30:51,760
יש לי חבר שהיה פה גם
בתוכנית שלנו "החוט המקשר"

517
00:30:51,840 --> 00:30:53,640
שסיפר שהוא ידע
שרק אם הוא נכנס לכלא

518
00:30:53,720 --> 00:30:56,040
הוא יוכל להיגמל והוא הודה לשם
שהכניס אותו לכלא.

519
00:30:56,120 --> 00:30:58,440
במעצר שלו הוא בכלל לא היה אשם,
הוא ידע שהוא לא אשם.

520
00:30:58,520 --> 00:31:01,560
הוא אמר "ברוך השם שנכנסתי לכלא,
רק פה אני אהיה נקי",

521
00:31:01,640 --> 00:31:05,600
כי הוא הבין שבכלא בגלל הקודים
שלא אוהבים אנשים שמשתמשים

522
00:31:05,680 --> 00:31:08,720
כי זה נחשב נחות אז זה יכריח אותו ל...

523
00:31:08,800 --> 00:31:12,040
אז זאת אומרת שיש גם דברים בכלא.

524
00:31:12,120 --> 00:31:16,720
תראה, גם האדמו"ר הזקן
שיצא מהכלא, "פדה בשלום נפשי",

525
00:31:16,800 --> 00:31:23,200
הוא כנראה שמה גם החיבור של התניא
הוא העמיק את הלימוד שמה ו...

526
00:31:23,280 --> 00:31:28,200
אז זאת אומרת יצאה משמה תורה שלמה,
יצאה משם, מהמאסר הזה.

527
00:31:28,280 --> 00:31:30,920
"ממעמקים קראתיך ה'".
בן אדם ש...

528
00:31:32,560 --> 00:31:34,720
זה צער. זה צער לו,
צער למשפחה,

529
00:31:34,800 --> 00:31:37,960
זה אדם שלוקחים לו
את החירות שלו. -כן.

530
00:31:38,640 --> 00:31:40,440
אז י"ט כסלו זה חג הגאולה,

531
00:31:42,000 --> 00:31:48,400
אתה מרגיש שאתה בגאולה אישית?
-ודאי, כן. ודאי.

532
00:31:48,480 --> 00:31:52,680
אני מגדיר את עצמי
חוזר בתשובה מתחזק עד היום,

533
00:31:52,760 --> 00:31:56,200
רוצה... כל יום אני חוזר בתשובה.

534
00:31:56,280 --> 00:31:59,080
כמה שנים אתה חוזר בתשובה?
-שש שנים. -שש שנים.

535
00:31:59,240 --> 00:32:01,160
ומשוחרר שלוש.

536
00:32:01,240 --> 00:32:03,960
אתה נשוי?
-כן, ברוך השם. ברוך השם.

537
00:32:04,040 --> 00:32:06,280
ילדים? -בן אחד יש לי, כן.
-ברוך השם.

538
00:32:06,360 --> 00:32:08,480
ואיך אשתך קיבלה אותך?

539
00:32:10,240 --> 00:32:12,200
קיבלה אותי, ברוך השם, כמו שאני.

540
00:32:12,280 --> 00:32:14,360
היא האמינה בי.
-היא גם חוזרת בתשובה? -כן.

541
00:32:14,720 --> 00:32:17,280
שידוך?
-סוג של שידוך, כן.

542
00:32:18,080 --> 00:32:19,920
מאמינה בך גם היא.
-עד היום.

543
00:32:20,000 --> 00:32:21,800
יש בך עוד מישהו שמאמין בך.
-כן.

544
00:32:23,640 --> 00:32:26,400
והיום זה גם שונה,
היום זה כל המשפחה שלי תומכת בי,

545
00:32:26,480 --> 00:32:29,640
אם זה האחים שלי
והמשפחה שלי וההורים שלי,

546
00:32:29,720 --> 00:32:31,920
והם שמחים מכל שיעור
שאנחנו מעבירים.

547
00:32:32,000 --> 00:32:34,360
גאים בו בטח.
-בטח.

548
00:32:34,440 --> 00:32:37,800
"הנה זה, הבן הזה, תראה, עכשיו
מעביר שיעורים". אתה עוזר לאנשים?

549
00:32:37,880 --> 00:32:41,520
אתה מרגיש שיש לך כלים
להרים בן אדם מהאשפתות ככה יותר מהר?

550
00:32:41,600 --> 00:32:44,320
ודאי, בטח. זה...

551
00:32:45,240 --> 00:32:50,920
זה החלום שלי היום,
שאני אוכל לעזור לעוד אנשים

552
00:32:51,000 --> 00:32:54,680
שהם לא צריכים לעבור
את התהליך שאני עברתי,

553
00:32:54,760 --> 00:32:58,600
אם זה להיכנס לכלא,
להיות, חס ושלום,

554
00:32:58,680 --> 00:33:03,200
בשיא השפלות למטה
בשביל לחזור בתשובה. -הבנתי.

555
00:33:03,280 --> 00:33:06,040
בוא... אפשר לדבר ככה...
אמת, כן?

556
00:33:06,120 --> 00:33:10,000
הרי הנקודה הזאת של הכבוד וזה
הוא גם היה יכול לבוא לך

557
00:33:10,080 --> 00:33:13,600
בתור רב עכשיו, כן? בקלות.
אולי יותר אפילו.

558
00:33:16,240 --> 00:33:18,320
עכשיו היום כשמעצבנים אותך,
מה קורה לך?

559
00:33:18,920 --> 00:33:19,720
אם מעצבנים אותי?

560
00:33:19,800 --> 00:33:21,800
כן. מדליקים אותך, פוגעים בך.

561
00:33:22,680 --> 00:33:26,080
לא עולה "העבריין הזה
רוצה להביא לו איזה אחת,

562
00:33:26,160 --> 00:33:27,360
"לתת לו איזה כדור"?

563
00:33:28,480 --> 00:33:30,480
לא, לא עולה לי.
ברוך השם אין לי את ה...

564
00:33:30,560 --> 00:33:35,080
בכלל אני לא, לא קשור לזה,
אין לי את המחשבות האלה בכלל.

565
00:33:35,160 --> 00:33:37,000
ברוך השם.
-כן, זה לא...

566
00:33:37,080 --> 00:33:37,600
שלא יהיה לך גם.

567
00:33:37,760 --> 00:33:43,172
יש סיטואציות ודאי שלא...
-אם פוגעים בך, זה לקבל ביזיונות.

568
00:33:43,200 --> 00:33:44,960
אז מה אתה עושה?
-אבל...

569
00:33:45,040 --> 00:33:48,360
מה אתה עושה לעומת פעם?
ספר לי. אפשר ללמוד מזה.

570
00:33:48,520 --> 00:33:51,120
היום אני גם יודע
שאם פוגעים בי ואם מבזים אותי,

571
00:33:51,200 --> 00:33:52,200
אני מקבל את זה, ברוך השם,

572
00:33:52,280 --> 00:33:55,360
משתדל ורוצה לקבל את זה
נטו משמיים.

573
00:33:56,400 --> 00:33:57,800
אתה מבין שזה משמיים. -ודאי.

574
00:33:57,880 --> 00:34:01,400
אז לא היה לך...
ותגיד, כל הזמן הזה של הפשע וזה,

575
00:34:01,480 --> 00:34:04,800
השם, איפה הוא היה אצלך?
-תמיד היה.

576
00:34:04,880 --> 00:34:07,200
תמיד היה דיאלוג?
-בטח.

577
00:34:09,200 --> 00:34:10,320
בטח.

578
00:34:10,400 --> 00:34:11,960
אתה פוחד מעצמך קצת היום?

579
00:34:13,840 --> 00:34:17,080
אני, זה בדיוק...
הייתי, ככה אני אומר,

580
00:34:17,160 --> 00:34:21,000
גם בטיפול ב"מגדל אור"
שהיינו מדברים בכלא

581
00:34:21,080 --> 00:34:23,800
אז זה היה ככה, זה היה איציק ויצחק.
-ב"מגדל אור"? מה זה "מגדל אור"?

582
00:34:23,880 --> 00:34:27,320
היה לנו טיפול שהיינו עושים בכלא.
-"מגדל אור" זה של הרב גרוסמן.

583
00:34:27,400 --> 00:34:29,120
כן, אז...
-נו, אז זה קשור, לא ידעתי.

584
00:34:29,200 --> 00:34:31,040
אני לא יודע אם זה קשור ל...
-זה קשור לרב גרוסמן.

585
00:34:31,120 --> 00:34:35,000
כן. אז היינו עושים, משלבים
את התורה עם איזה טיפול מסוים

586
00:34:35,080 --> 00:34:36,720
על שליטה בכעסים וכל מיני.

587
00:34:36,800 --> 00:34:41,080
זו השיטה של הרב יצחק דוד גרוסמן.

588
00:34:41,160 --> 00:34:45,600
אמרתי להם שלפה הגיע איציק
ויוצא מפה יצחק,

589
00:34:46,480 --> 00:34:49,160
כי היו קוראים לי כולם איציק.
-איציק. -כן, אז...

590
00:34:49,960 --> 00:34:51,920
איציק זה קטן, יצחק זה...

591
00:34:52,120 --> 00:34:57,080
אני משתדל באמת לקבל בן אדם,
כל אחד שעובר ביזיונות

592
00:34:57,160 --> 00:35:00,560
הוא צריך להבין את זה
שכל הביזיונות האלה זה משמיים

593
00:35:01,560 --> 00:35:02,920
וכל מה ש...

594
00:35:03,760 --> 00:35:07,480
כל מה שעובר עליך
ומבזים אותך, מלעיגים עליך

595
00:35:07,560 --> 00:35:10,760
ואומרים לך הרבה, הרבה דברים,

596
00:35:10,840 --> 00:35:14,160
במיוחד אנשים שחוזרים בתשובה
עוברים ניסיונות קשים,

597
00:35:14,600 --> 00:35:16,920
שאומרים "זו לא דרך אמיתית"
או שמשפילים אותם

598
00:35:17,000 --> 00:35:19,240
או ש... "מה היית פעם".

599
00:35:19,320 --> 00:35:24,720
הגמרא מביאה את זה
האם כשמזכירים לבן אדם עוונות ראשונים,

600
00:35:24,800 --> 00:35:26,800
חמור מאוד. -חמור.

601
00:35:26,880 --> 00:35:28,320
כי זה לא היה הוא בעצם.

602
00:35:28,400 --> 00:35:30,960
אתה מתבאס שמזכירים לך?
-אני?

603
00:35:31,040 --> 00:35:32,760
לא, אני עכשיו בתוכנית
שאישרת לי,

604
00:35:32,840 --> 00:35:35,960
אבל בן אדם שלא אישרת לו.
-אם...

605
00:35:36,960 --> 00:35:38,640
זה לא מפריע לך...

606
00:35:38,720 --> 00:35:42,000
כאילו אתה אומר: יודעים עליי
שהייתי ככה וככה. -לא.

607
00:35:42,080 --> 00:35:46,960
אני לא. אני גם נחשפתי לציבור,
אני מדבר על זה. אין לי בעיה עם זה.

608
00:35:47,040 --> 00:35:50,080
אני רוצה מפה רק לעזור לאחרים.

609
00:35:52,080 --> 00:35:55,840
אבל לא ענית לי על השאלה ממש,
האם אתה פוחד מעצמך?

610
00:35:57,040 --> 00:36:02,040
ודאי, זה... כל אדם,
זה לא משנה אם זה לפשע

611
00:36:02,120 --> 00:36:04,080
או אם זה למשהו אחר.
-כל מה שהוא מכור אליו,

612
00:36:04,160 --> 00:36:06,600
כל אחד מכור ל...
-ודאי, כן. בטח.

613
00:36:07,560 --> 00:36:09,920
בטח צריך תמיד...

614
00:36:10,000 --> 00:36:16,360
איך הרב שלי אומר לי?
הרב אומר שההדס והערבה

615
00:36:16,440 --> 00:36:20,440
מחזיקים אותם ביד אחת
ואת האתרוג מחזיקים ביד שנייה,

616
00:36:20,520 --> 00:36:25,960
מתי הם מתאחדים ביחד?
רק בשעת ברכה, בשעת מצווה.

617
00:36:26,040 --> 00:36:30,440
אז אדם חכם עיניו בראשו,
הוא יודע איך לשמור על עצמו.

618
00:36:30,520 --> 00:36:36,120
אם אני הולך לחברים מהעבר
או שאני נמצא בסביבה הזו,

619
00:36:36,200 --> 00:36:38,400
מתי אני הולך לשם?
מתי אני מתאחד איתם?

620
00:36:38,480 --> 00:36:40,080
רק בשעת מצווה.

621
00:36:40,160 --> 00:36:41,120
אם אין שעת מצווה

622
00:36:41,200 --> 00:36:43,520
אז אין לך מה לעשות שם.
-אין מה לעשות שם. -בוודאי.

623
00:36:43,600 --> 00:36:46,400
נאמר: אשרי אדם מפחד תמיד.
-ודאי.

624
00:36:46,560 --> 00:36:48,360
אז זאת אומרת, אנחנו צריכים
קצת לפחד מעצמנו.

625
00:36:48,440 --> 00:36:55,480
צריך לשים את הקב"ה תמיד לנגד עיניו,
אין אפוטרופוס, אין אפוטרופוס.

626
00:36:55,640 --> 00:37:02,760
שאלה לסיום, יושבים בבית הורים
שאני בטוח שיש להם ילדים ש...

627
00:37:02,840 --> 00:37:06,760
הרבה פעמים זה קורה מחוסר הצלחה
של ילדים במסגרות וזה,

628
00:37:06,840 --> 00:37:09,640
אין להם איזו הצלחה
אז הם מחפשים פיצוי,

629
00:37:09,720 --> 00:37:14,800
ויושבים בבית ורואים את הנער שלהם,
הנערה שלהם מידרדרים

630
00:37:16,080 --> 00:37:20,240
והם מתחילים בטח לריב איתם
או לכעוס ומנסים...

631
00:37:20,320 --> 00:37:22,080
מה אתה היית מציע להם לעשות?

632
00:37:22,160 --> 00:37:23,840
שילטפו אותם כמה שיותר,

633
00:37:24,960 --> 00:37:27,080
שייתנו להם חום ואהבה כמה שיותר.

634
00:37:27,160 --> 00:37:29,600
למרות שזה ייקח אולי יותר זמן...
-כן.

635
00:37:29,680 --> 00:37:33,600
התהליך יותר ארוך באהבה, נכון?
-גם אם זה ייקח תהליך...

636
00:37:33,680 --> 00:37:39,160
יש דרך קצרה שהיה ארוכה
ויש דרך ארוכה שהיא קצרה.

637
00:37:39,240 --> 00:37:42,960
עדיף שיעברו איתם את הדרך הארוכה
שבסוף היא תהיה קצרה

638
00:37:43,040 --> 00:37:44,960
מאשר לחפש קיצורי דרך.

639
00:37:46,960 --> 00:37:51,160
כל הדור הזה חייב חום ואהבה,
במיוחד ילד או ילדה

640
00:37:51,240 --> 00:37:54,600
צריך לספר להם כמה שהם טובים,
לא כמה שהם לא טובים,

641
00:37:54,960 --> 00:37:56,560
שיתעסקו בטוב ולא ברע.

642
00:37:57,320 --> 00:38:00,160
כל הזמן לספר, גם אם אפילו נדמה לך
שהם לא שומעים, הם שומעים, נכון?

643
00:38:00,240 --> 00:38:02,280
שומעים, ודאי.
-גם עם הרב, הוא היה אומר לך,

644
00:38:02,360 --> 00:38:05,960
אתה אומר, כל הזמן הזה
שהוא לא התייאש וכל הזמן חזר,

645
00:38:06,040 --> 00:38:08,160
וכל הזמן הזכיר לך:
"אתה רוצה ספר? אתה רוצה זה?"

646
00:38:08,240 --> 00:38:11,840
הוא לא שחרר ממך,
אז אתה בפנים...

647
00:38:12,880 --> 00:38:15,280
זה פעל בך.
-ודאי, בטח.

648
00:38:15,360 --> 00:38:18,120
ומה אתה חושב על כלא היום
מהמקום שאתה נמצא?

649
00:38:20,200 --> 00:38:22,960
ודאי שלא צריך שיגיעו לשם. -כן.

650
00:38:24,440 --> 00:38:27,640
אין מה...
מקום מאוד קשה,

651
00:38:28,680 --> 00:38:29,680
מקום מאוד קשה.

652
00:38:29,760 --> 00:38:38,000
והעניין בכלא שגם אפשר להגיד את זה
לאנשי סגל שמתעסקים עם האסירים. -כן.

653
00:38:38,080 --> 00:38:40,880
שיתעסקו בטוב איתם,
שייתנו להם כלים,

654
00:38:40,960 --> 00:38:42,680
שינסו לחשוף את הרגש שלהם.

655
00:38:42,760 --> 00:38:45,440
נכון. יש לפעמים אנשים שאתה...

656
00:38:45,520 --> 00:38:48,800
שינסו כל פעם. איך שאתה אמרת,
כל פעם בלעשות קצת,

657
00:38:48,880 --> 00:38:51,840
להוציא לשיחות,
השיחות זה דבר שמאוד עוזר.

658
00:38:51,920 --> 00:38:54,920
למרות שנראה כאילו שזה לא עוזר,
אתה אומר בסופו של דבר זה עוזר.

659
00:38:55,000 --> 00:38:59,440
המראה מלכתחילה מטעה,
הבן אדם יכול להטעות בהתנהגות שלו.

660
00:38:59,520 --> 00:39:00,920
אנשים רק מתנהגים חיצונית

661
00:39:01,000 --> 00:39:04,440
כאילו הם רוצים תמיד
לריב, להרביץ או לשבור,

662
00:39:05,200 --> 00:39:06,640
אבל יש בו גם רגש,

663
00:39:06,720 --> 00:39:09,920
למצוא את הנקודה הרגשית שלו
ומשמה להתחיל לדבר איתו.

664
00:39:10,680 --> 00:39:14,720
אתה יודע, לרב שלמה קרליבך
יש סיפור שהוא נכנס לכלא בארה"ב

665
00:39:14,800 --> 00:39:17,600
והוא חיפש שם יהודים אבל אז...

666
00:39:18,880 --> 00:39:20,160
אתה מכיר את הסיפור הזה? -לא.

667
00:39:20,240 --> 00:39:23,760
ואז הוא חיבק שם אנשים,
עבר תא תא,

668
00:39:23,840 --> 00:39:27,200
ואז לקראת שהוא יצא
הוא ביקש מהמנהל:

669
00:39:27,280 --> 00:39:29,640
תן לי עוד אסירים, לא רק יהודים.

670
00:39:29,720 --> 00:39:32,040
והוא חיבק שם באהבה
וליטף את הפנים,

671
00:39:32,120 --> 00:39:35,360
וזה גם הרב גרוסמן
מלטף פנים של אסירים.

672
00:39:36,080 --> 00:39:38,080
הפיזיות הזו, החום הזה.

673
00:39:38,240 --> 00:39:44,760
ואז הוא חיבק איזה אסיר
אפריקאי גדול והוא הלך.

674
00:39:44,840 --> 00:39:48,840
ולקראת שהוא יוצא
אז האסיר צועק, הוא מבקש מהמנהל:

675
00:39:48,920 --> 00:39:52,440
אני יכול בבקשה להתקרב אליו עוד פעם?
אני יכול לבוא אליכם?

676
00:39:52,520 --> 00:39:53,520
אז הוא אמר לו "כן".

677
00:39:53,600 --> 00:39:56,800
הוא אומר לו: אתה יכול בבקשה, הרבי,
לחבק אותי עוד פעם?

678
00:39:56,880 --> 00:39:57,840
אז הוא חיבק אותו,
הוא התחיל לבכות,

679
00:39:57,920 --> 00:40:00,480
הוא אמר: אתה יודע
שאם הייתי מקבל את החיבוק הזה

680
00:40:00,560 --> 00:40:03,760
כמו שאתה מחבק לפני עשר שנים,
לא הייתי פה היום?

681
00:40:03,840 --> 00:40:05,800
זה מה שהרב שלי,
הרב שי גוב-ארי היה עושה לי את זה.

682
00:40:05,880 --> 00:40:08,240
כל פעם היה ממש מחבק אותי.

683
00:40:08,320 --> 00:40:13,360
וגם יצא לי מצב שגם התפרצתי בבכי
כמה פעמים שהרב חיבק אותי.

684
00:40:13,440 --> 00:40:15,600
אז מה זה?
כל זה, זה חוסר חום בעצם?

685
00:40:15,680 --> 00:40:21,200
זה... לא חושפים את ה...
לא מדברים מהרגש עם הילדים

686
00:40:22,400 --> 00:40:24,040
ההורים כי יש להם גם איזה קושי.

687
00:40:24,120 --> 00:40:27,680
ודאי יש להם את כל הצרות
שעוד האחים הכניסו אותם

688
00:40:27,760 --> 00:40:29,880
או כל הבעיות הכלכליות
שהם תמיד טרודים בהן

689
00:40:30,040 --> 00:40:32,040
ואין להם זמן להתעסק עם הילדים.

690
00:40:33,040 --> 00:40:35,520
אז כמו שאתה אומר,
כמו שעם יצחק ורבקה,

691
00:40:35,600 --> 00:40:39,160
אתה אומר: תאהבו
את הילדים שלכם. -נכון.

692
00:40:39,320 --> 00:40:40,840
גם אם הם נראים...

693
00:40:41,000 --> 00:40:43,480
אתה יודע, יש משפט
שאני אומר במופע שלי,

694
00:40:43,560 --> 00:40:45,880
יש לי מופע שאני מדבר
על ילדות מאושרת,

695
00:40:45,960 --> 00:40:50,760
אני אומר שהילדים שלנו
צריכים את האהבה שלנו

696
00:40:50,840 --> 00:40:53,760
דווקא במקום
שהם הכי פחות ראויים לו.

697
00:40:54,480 --> 00:40:56,200
שמה אתה צריך להפעיל את האהבה.

698
00:40:56,280 --> 00:40:59,480
כי להפעיל את האהבה
כשהם טובים וחמודים זה כבר קל,

699
00:40:59,560 --> 00:41:02,840
אבל בוא נראה אותך מפעיל
את האהבה כשהם דיברו אליך בגסות,

700
00:41:02,920 --> 00:41:05,400
כשהם אמרו לך מילים מה זה חוצפה,

701
00:41:05,480 --> 00:41:08,120
שבא לך לתת לו שתי סטירות
ושיעוף מהבית ולא יחזור.

702
00:41:09,040 --> 00:41:13,200
בוא נראה אותך שמה אומר לו:
לא יפה לדבר ככה,

703
00:41:13,280 --> 00:41:17,480
לא מדברים ככה לאבא ואימא,
אבל אני אוהב אותך,

704
00:41:17,560 --> 00:41:18,840
אני מאמין בך.

705
00:41:19,840 --> 00:41:20,960
כמה קשה זה.

706
00:41:21,040 --> 00:41:24,520
זה הניסיון. פה הניסיון.

707
00:41:26,360 --> 00:41:29,960
"פדה בשלום נפשי", אתה מודה להשם?
-אני מודה להשם,

708
00:41:30,120 --> 00:41:33,880
אני מודה להשם,
מודה לכל מי שעזר לי, תמך בי,

709
00:41:33,960 --> 00:41:35,960
כל מי שתומך בי עד היום.

710
00:41:36,040 --> 00:41:42,520
ואני גם מבקש מחילה תמיד מ...
עד היום, מכל מי שפגעתי. -כן.

711
00:41:42,600 --> 00:41:44,240
אני אוהב את כולם, באמת.

712
00:41:46,160 --> 00:41:49,840
אז בעזרת השם שתתקבל התפילה.
-אמן.

713
00:41:49,920 --> 00:41:53,280
אז אנחנו בי"ט כסלו,
חג הגאולה,

714
00:41:54,200 --> 00:41:59,600
אז כל אחד מאיתנו יש לו ממה לצאת,
מאיזה מאסר לצאת

715
00:41:59,680 --> 00:42:02,560
ואין החבוש יכול להתיר עצמו
מבית האסורים, נכון?

716
00:42:02,640 --> 00:42:05,200
צריך מישהו שיעזור לו
כמו הרב הזה שעזר לך,

717
00:42:05,280 --> 00:42:07,960
ויש את ספר התניא
שאפשר ללמוד והוא עוזר,

718
00:42:08,040 --> 00:42:12,960
כל אחד והלימוד שלו
שיכול ללמוד ולצאת ממנו.

719
00:42:13,040 --> 00:42:17,360
יש צדיקים, יש אינספור,
התורה היא מצילה.

720
00:42:17,520 --> 00:42:19,600
התורה היא תרופה לכל דבר.
-התורה היא תרופה.

721
00:42:19,680 --> 00:42:23,480
אז לסיום אני אסיים עם בדיחה, אפשר?

722
00:42:23,560 --> 00:42:25,840
דיברנו שיחה ככה רצינית.

723
00:42:27,760 --> 00:42:31,720
איזה מרוקאי שחוזר בתשובה
התקרב ככה לחב"ד, חסידות חב"ד,

724
00:42:31,800 --> 00:42:35,960
ואז הוא... אימא שלו שואלת אותו,

725
00:42:36,040 --> 00:42:38,600
אימא מבוגרת ממרוקו: אה, בני,
מה, תבוא לבקר אותי.

726
00:42:38,680 --> 00:42:41,040
הוא אומר: לא, אימא, אני לא יכול,
היום זה י"ט כסלו, זה...

727
00:42:41,200 --> 00:42:43,880
זה היום שבו... חג הגאולה.

728
00:42:43,960 --> 00:42:44,800
אומרת לו: מה זה חג הגאולה?

729
00:42:44,880 --> 00:42:48,440
אומר לה: זה הרבי
בעל התניא יצא מהמאסר.

730
00:42:48,600 --> 00:42:50,680
אומרת: אה, שחררו אותו?
אה, כן.

731
00:42:50,760 --> 00:42:57,000
אחרי זה אומרת לו עוד פעם,
זה... זה עוד תאריך, לא זוכר, איזה ז' שבט,

732
00:42:57,080 --> 00:43:01,000
זה האדמו"ר הרש"ב,
אה, זה אחרי זה יצא מהמעצר.

733
00:43:01,160 --> 00:43:04,760
אומרת לו: אה. "זה האדמו"ר הריי"צ יצא ממעצר".
כל פעם הוא מספר לה סיפורים.

734
00:43:04,840 --> 00:43:06,440
היא אומרת לו: יא איבני,
תגיד לי את האמת,

735
00:43:06,520 --> 00:43:08,800
אתה בטוח שאתה נמצא
בחברה הנכונה?

736
00:43:10,080 --> 00:43:16,520
אז ברוך השם שאתה בחברה הנכונה,
שתמשיך ללמוד תורה,

737
00:43:16,600 --> 00:43:21,200
לעשות תשובה, ללמד ולזכות אחרים

738
00:43:21,280 --> 00:43:25,840
כי השם מעביר אותנו מסע.
וכמו שראינו בתוכנית "החוט המקשר",

739
00:43:25,920 --> 00:43:28,680
כל אחד פה עובר מסע מיוחד,

740
00:43:30,560 --> 00:43:34,417
וברוך השם שבמסע הזה
מצאת את החיבור לתורה ולמצוות.

741
00:43:34,440 --> 00:43:38,920
תרשה לי לא רק ללחוץ את ידך,
אלא גם אם אפשר חיבוק,

742
00:43:39,000 --> 00:43:40,840
אפרופו דיברנו על חיבוק.

743
00:43:43,560 --> 00:43:49,160
אני כל השיחה רציתי...
כל השיחה רציתי לחבק אותך

744
00:43:49,240 --> 00:43:51,360
לא בגלל שאני...

745
00:43:51,440 --> 00:43:53,720
רציתי להתחבק איתך,
לא לחבק אותך, זאת האמת.

746
00:43:55,880 --> 00:43:58,960
אז שיהיה בהצלחה.
-אמן. תודה רבה.

747
00:43:59,040 --> 00:44:00,520
ורק טוב.

748
00:44:00,680 --> 00:44:03,480
תודה רבה לכם שהייתם איתנו

749
00:44:03,560 --> 00:44:07,000
בעוד תוכנית של "החוט המקשר".

750
00:44:07,080 --> 00:44:11,160
והפעם החוט המקשר
היה החוט של הלב שהתקשר פה

751
00:44:11,240 --> 00:44:14,280
וקישרנו את החוט מקשר
לי"ט כסלו.

752
00:44:14,360 --> 00:44:17,480
אז כל טוב וניפגש בתוכנית הבאה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה